Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
2019 02-06-1
2019 02-06-1
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (16)

Weitere von م م أولاد سيدي عبد النبي (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Projet loi-71-14-ar

  1. 1. Royaume au mamm a+IP-.-11a-S4.11 1.111W kt YO4 G ministère rie monnaie et te Finances 11/ Le Ministre 1-1I-011W-fagi 4155 4 • t• 11. Of I f At O. A :10X I E O• sa;à.:IL jSiA 30) 1391 4:1 12 tiejt4 011.71 et) 410111 frau jetey 71.14 el j ejj.s.1 41.1.411 QUI.x.ell 4.e.j...) e:à.sa..11 (1971 j..4à 1391 isaidl 41 12 ts j'LL? 011.71 ri j a.M.11 AL; e.1. LOS (1971 ..)41.a...] 30) «i_) ULLA 03:41L1... 43-95 ri j 1+4.43à13- Aei Zbaj..e. suseuZu ei US (1996 cyaia.2.1 7) 1417 Jfil t+L)21 ("1.96.106 tiLlre .43.:3.1431 u.-..res.t+: Zia:J..1' I ül...31 e.`à13:3 :s-)L.11 4.1.4:11.4à.1 311Sigi r 2014 ";si, d_91 441 rukt:131 c-Jeci.1.11 eLlea &.)13.4 1.51 dei_e1 J1-4:1C.* I r2022 :usa Lpà ke,%.;_>£111&_à_)1I I Ji 2004 tà., j (.:21-1..1‘ Aii 6_41113 AL). .% 10 )1 7 (:). 31111 (:»1;,t-11.3 cy.. caq...al-is. kb.'à C-1)1.'à 4.5A. ea.L? ut.11:sji jjj.? cfra 31 &Ais. fi 11 cilS &citai „Je," cel.)41 là:4 . II;Lel :414...1.1 (sic. cte4 2441 jaal ceci seil e*.a :21-.41 del jiall (Fi :411-411 CUI ;4.313 ri; tLatel.») S.:3e. I c,.43=i) (.221-t11 cl. JI Lek. .Laul411 Lssall ("à j53.)) 441 j 41-1.1,÷ (033..,111 L5.1.11 Lek. ,3ej Qsào 431:3 liai ttkau tua-stli (:).211,111 cele Cym CL111...=A9 1.1-4AZI IÀ fZ1 (4.11 Ûtete0:141 Z01231 C3L4 4.431 .514 r14.0.4. CL.G1) t jàla (41.4.1 LuseUla...‘113 L5A4a.11‘ii U s11, j 41.e.all 1(.2019-2016 7t14.1. I cà'1_91u.c ja.. „Jr.
  2. 2. c-t-•)/11:141:4.1-.STILL11 ‘ac..U:111 dti un.y._411 4.3a11 L3.4 &_i_)11 • (J‘eall) (=Li:1114a? :e",) 18 L.rib _)_9ç il ;1-.411-.1.4-1,s 24 isaal C4)1.1 (4 1-kuà 40 cjà 4.ts a.31-111 Le-Am J.1.11 -1=_A • 4.,13 acts.11 :'4.3.4 20%1.1.11 .11.!....jriall J7pai • :(12 4;111 LiSi›.11 ccytel.g...11 3.:u.411 :451.11 7. 2 Lri) Z 2,5 C.J-0 2017 )4. rità Pb1.11'. -1(t• *1.4 t.11111 2s1.%)/1 43'S•_.11 bagq 3143 :4.111 bia Y. 1,5 (si) ,11.1-%.14n1L1J-4,-.3; Z 2 cig "41, Lek. lityLeD Zi“. 41 u.3z. u:-..».111 e.àa (j.2--111s 1.S." (.511,-.11 _)411 • .((11:b-ia _.)3S-Alt 12 (Ji-call):t.:"I ;1.-4.1sil zugii iithl (96) c).,331 ri÷.111.? 1_,F,1 24. Lei c'sn jsSI.11 a.11 j‘là. 2018 ;;;L“ Z.Li-,-111-.21,AA 48 .44-à_9 2017 ruJ,.» .2019 ;1; c.).4113Z.isaas11-.11J4 72 Let, Aq.1.4:3" cse.9 e.àa ts.)..L.J' 1 usa.0 e:14 &Ale (.5.11 :41s11 :4.? Lall 4..1.111 el U111 (..).12_,S.11 j5,411 12 4,:i 4411 JUL.L11‘9_?..).411_»./1.1.p....,1 „Fi A.4..1.$11 "4-4.31 :4.11 .c.".4k)sa el3391 ueb,>1 isoo ceby 1000 L3-• ()31-2-411 L531 t-4-4 ei.)1 :(13 C.».x4 t..da 2018 _A )1.1.1 4ri .1 cs. csj,1 &._441 - 44ral."3÷VI c»). 3+41.11q 3121.1" 1 :€.1.J.L11 c111Si. (10).j.la }Stil - 2
  3. 3. JI) ci.2311 ci,,11.)&1411.24.,..c4 u./JI Ja.S rte JJ 1000 èL1/21 ia%‘)11 'JUIZ Cya di:LW 5 CM 1.41 Laai 1.19 ulr. j44,11ccai ci...el:4 reg, JJ 1200) uttnil eklItaU kia.c19,5 c).4 UA ji 1350 )3 ‘143.3.1 tcs .2017 ÙAJ 314 "%J'a alA9?_41 Ce: 144 Li») ei.):1 _15.?1 UA ti."%à71 ;k-?"1 è_)11 • j 19 j 16 Lb.....i11) 2019 ,),31-4.3cli els.41 7.14 " •t, ;ça CbtA.01-uu • ( 2-24 2..1.%1.3 ZIA o)lei j1.2,41 43/411.iittl 401.5.111 j42.21 C.>, fiai (L-J13.4— ca..u".1 44.1e. lu- LIS a÷411-; j42. cya (Z11) 2016 Zu..? C,124,Lii 44-1 .(X13 el' Z12) (:#4911jall -‘413 c«,4b 14.31-4ALLoi Lsic ses) utleadi ZeLtià • ultaan jéaCe 'Lac! 4.10ISM/I cia ulls3 1.4 ri.; ;LUS I (0.;‘,-rc; ,431 .07 — 13.4 Jacek-d Ji ZA1_,ù'11 CJI.c.1.4÷11.3 ..}je JJ.1 ZIL% Là) ti_Caa11 C.11.441.1.411,3 *;: .(3-24 41,4114>i! cy, baa, (sir. ê.0 4>i 4911. Lel Una.411 Cl) allai:LW. I e.:›IA ;LOCUA 444 j 37 acl• aol) 49i11 Jarli11 3
  4. 4. 1391 ôssill 45.3 (>412 tc' sjt:4 011.71 lakic»itill esaji J:47:. 71.14 A) cisal jiao el1.144...11.49 (1971 J.„4.3 30) 3.31-411 37 j 3— 24 j 2-24 j 19j 17 j 16 j 13 j 12 j 4 Jy.aidi ciSJ,4,531:111J-,111 ril-ks (1971 30) 1391 't'a....a L.53 12 t.J.jti,, 011.71 k ,L,A 44 j (29.11f1117oig-31) eZ.43.1.411 4e5.4„, : 4 (t.aill" : L531 : St, — 1" LI' Luoà11 31,:9 —H (24) CAFiCi" "iejjic. ‘531.4ià Ji; 1,14 cei a+6;emi cilik,„319 -" (18)" 4 ..».à• C.». — 2" : 12 4‘all" .1.;* -C4 koSii C_1133..aa J..1a .àc.11:111 kj.,%.;.411;%.4,-C+.11 'isci (ollà1 _LM 12 LLaill srà ,reei431 _»(» %2,5 —" t2017 .2017 j;,1:y. jfiLII se+)431 _»5/1 34. %2 —" cj1.i ‘.U.c.1 4 je .143i eli>S1 t.^.1;1••s ;USusali ‘Lt1I-Salt Lyet:,9. 4_9 4".1;L .41 3.10.12.A31 ZASII cilUsa i2O17 %2 —" .2017 J.,,lie cja %1,5 —"
  5. 5. (41) LD42-1../ L5'.1) L.34. CAili1/22 L.P-msz ;4-.3 ,513V1 el.S.,î ea.!&, tsiltalb Lit..9"1 J-s LA (44 ‘„541) LDS j.e.N V • 13 claie" &lu _A-21 cet?» (1500) L•jc. uatc11 4.5;u5t1 c_rs9. ciS V" .2018 : Limt.to..0 c..?ItilS .1-N1 Cia 1;31-iaZi. I 4;141 “is-Sn Lsk. (10),:c. ci<aa j j" • ;.1.31j.. :Us spi 3.4 V 19.;,,11 euà: .t.V.L11 Cida ).>1 une-dà Lite lia ,Lhp. VI" cu311 L.-ki>W1q Cyi Z111111 ô .A.C1 cirsj 14) jUtiâ (1993 10) 1414 Le Cy:à 22 ,ei JS..11 1.93.29 e-51 ja1.2.A33 1.-Nâ Cp• Itisz trn‘.....â also Lee ra 311 :;‘13.1.1 ÇrLIA :;tia.11 dy:,....11 4).1.21 a.1+. (Tri sAjj rj,à Lyt1s.:31 &LI.) X (1+3.4 su÷. Ls:uti Ld+„). Z...cL1.11 c•itills_411"
  6. 6. _,Ç ;1,2— ;i:s<:ow ‘.:13s -a) rty (1000) Lig Lsi2D è1+. 11.(2.1el.e ygla cya jej ‘:"J1,1 cymaS c»». 1-4 cibri 4:)<, : 16 LISI" '3/014 4,3 4,:11:t11111 cy. 2 7,31.411 ei 44.a. " r.›.1 Cn:1-":"IH3 CLY1 '3L9 ‘:19i31.5J SA"1-41. egi-el 11 Lei S-6:11e• D• St)) ÙP"."1:1:1. 4).1.14 Jaeir : 17 iLeall" çià Lsie sla ot4a. dy.asIS ,ei j-,31 ‘,.-LaS1 cia; ‘el.j 3-24 LLaiLII erà 1.,141 Ly1). tAAL,11 LCILH: ea,u9 üle.1.1.1U1 ;du 4,3" sc;Jt..tugais_, ciata.uday bàtb v) _L41.1 LAL,-.11 4-1Le " e ry.i.43s t3,3..is clAsm : 19 Jeetitil" z„.».(>/i ‘DA %14 ‘cll:111111 2 d, 4,1Ia ,t1-"ve; ‘alai) ‘;19.1_».A (L19-4"''S "'Sb C.I9e0-43S 10":" 4.-111S 0)-el 11 (11-aiL5 Uselia-saian" Qpj Jauyn e39 ‘Flri ré 1441 C.1.9-443- 45:11 :L.CLPJ "4..>319 -)1"P e"..)? 183 173 16 dysailin : 2-24 clwaill" 4531 r4i.t..11 Càl.c.1-441.3 Z1_41 ei.13 " :k1111"
  7. 7. ;" s-• ÛUSI .J 314 ka: +.4.41:ii.,,k, 4440 li..;..^‘I Uls.-4 (Fi C.7tatisee —1" 1.€110. Usai, ,s ;^li -0:»()11 Cya %14 Js:s,3 a-, —11 .01.ai 11 J aer Z)..").aaâ S.449 ..kisM : 3-24 dédain" 3.).ip 3/1.c. uic. (31.al) kuu-kaj C.2.1_pcdâ a..toa“-"L- 013 asily.411 1,11.2-4 ‘.5À 44. LAW a41» Cyà ea.9J s-•«Vti tils.411-) Lejesall aiS.L.....11 4.10 "À-4.ell te) Olt LA; 4.46 Lyaj--• s 0 ütateLaditc t.31+41 04,% eUJI Zkity...us jun 1-4S ‘1+? “Jt,--(W Ciikra .031.c. 2-24 (.1.-.04, 4)-Cy. 31.à <kity.o.1 :1-Eb2 SI-44y CJIM Gisià.i .2e (..“1 3sr» £)" j..à. (DA il 4;44 o.», 4D-11 iDez lei t..q.a> .1.71uri rrà r.)) .)1) .11V jula+a • J'etAl iies$ : (L1:21i,1411) 37 Jmai11" 4%24) tr_i» 4,1; 4;à11 4,.11) UNI LitUall ci311 " 012.71 rij jfil j. -411 .41c. Liai. a.",^1 Jarisli .1›." ltà j ‘,à,%; sns..11 (1971 ._>1.9.3 30) 1391 sçà (:).. 12 sià LiS 1.7à:3 cuky:1.(11 c2.4.115 C-4141b LeIG" .4.444.5 aiS Je.; (4-...à Je:Li cl-P)
  8. 8. : 44 clair : C.14 ,:n.ltv 4.4ie L)..„—Los ,otj 47 LI...Ji e )ya tsa " -2" -3" “It.11.4 1, c,41„..4 viu ttejt, 49.31 jesu c314 —4" 4,4 je,11 isà1 Lin...11 012.71 (:).. (Fi 44c, Li...y-ale 41-.31 c:,_43 tujif V )4) :4211 (1971 j,ca?..à 30) 1391 ...çtl Li3 12 tr..3J:J4 011.71 eàj _fiai Li1U : 4531C jigan 12 t•braj.. ii5.4.11 12 leu j.14,1 z:»St ‘3c.v.iC Lsk. +2.,a.,14:11 ljd...% (96) ci7.,..1_9--41.3 ,b)k.a.i 11 L.I-sin tr.ejt. )1 24x11 '2.4.12,31 3.1-.5 'bina t1.câ "u-s (Lre CP C - iA9-°11 IL."3311 1)4" (24) (..».>Set.9 Ze-1,} 2,017 Lfxs cial (. - .):4/191 `4"`1111 1)4 (48) (:)9-19 k•Cid23 t2,018 .2019 Zi...L)1. 3:4S C»..à.à-;-s,4_, (:).)14:1 Z*4.13191)4 (72) L)...e.9.6m_93.AS 4)2016 ta433LuSn Cya Liait a:-:/4.4u, ci:44,4u :444 . (y.1.31 LI>1 cja .it»S
  9. 9. Lek. 45:11 ‘.5.eu.j.à _frtàn 4:41. sC941 Cyà Vtà.L.L.H 11.1Li 4:44 ;L:Là..)2 Sjbj çoaaatj>t (:).Ayelb cses41 33:11«„Sh acjlà :4-N-tda 4.1 .‘; s 1,4 ke-4.1s as 11-1A:i Le.1.2,31 cy, tt..katU csai. js.1 t2017 c.51.à tgni t:t+a. 11)11 jç kesà1.41 kuaii eria 4n11 ‘.31.e.S 11 tel.) Ji-Sâ ,fr-aUe. "5" : 1...a 154 Ù.4:111 zials..‘;51.1;1/49.“d1L., cya 1.*: (24) cyj.1.1. Z.J.*1 ,b31.e1 ‘53c. as)11c),, a.% 2017 j-)...u9. 31 j t.a L:41 bel (48) cetgli4 soium is 2018 j.?......j.131,9 Lii›.11 tes') bt: (72) Ce -‘b iListi7D DUC•S jjg it•rillq .1Mb 2019 aatia bUci tel) jUull eaz S-Là LAP-Alt Cyo 4e:â te3LCI 11 diseal (eà IB:11) J 31-12"3 _Ystabe -"S" tetaSn (LIA ttejti ;"4 toSIS :22.1.11111 LàLell e'sb j'al La31-..11 Luià1111 (DA 13 LY.aill Z011bisill 44i 4_31z. -;,11t.3÷.611 4-ssar.L9 uiti4 tAg 011.71 Vat tujlil 4,45.411 J431 c.31.à ..141 if.t.11 sri ?il» (1200) c.e.14.9 - 2.016 31:1/4.A1À. L43) :4„,...911 j+4....,.4 31 ,3) 2017 _)>A4 c.141 it-•:214.ei Laya (1350) Ciessok, .2017
  10. 10. L_131.11 3.. 2-24 j 19_, 16 Qrs-à It.aa uati-alâ :s-..3.1 e31...S 011.71 eij -.3.).».11q 3,11111 lieb jari J,011 3.4.; iS...11 %11 — t2016 31 j t 2017 ilLea+Q. a 31 j 2017 JeL.',, cyy %12 — .2018 31 j 2018 (;),q1-. :4‘.111,3°/013— a...eali...11; 41.4.11 sjI4c. IbLai 1;1,11 .:.31.atell" ;J.F. LU... ":s_,45ill sjte L...11US 4,2% z,à_)1,11 ‘".t.12111 41I z,j1qa "aa ;j14c.i "ZA1.231 c_ILL.4.31" .(1971 j..à 30) 1391 utill 41 3.12 &pl:14011.71 rij : 3.g..411 30) 1391 45:1 3. 12 Lt-iit4 011.71 j5:111 cy. 10 J.—;sI es..1 tr—Lz" .(1971

×