Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pendididikan abad ke 21

357 Aufrufe

Veröffentlicht am

pendidikan abad 21

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

Pendididikan abad ke 21

  1. 1. PENDIDIDIKAN ABAD KE-21 NAMA : MOHAMAD FAKHRULLAH BIN ISMAIL TAJUK : GEOGRAFI TINGKATAN 2 BAB 5 (RAJAH)
  2. 2. PENGENALAN  pendidikan abad ke-21 berperanan melahirkan generasi berilmu untuk berfikir, bertindak dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat berlandaskan skop yang global dan teknologi terkini, serta berupaya menangani gelombang perkembangan dan per-ubahan masa kini. - See more at: http://www.utusan.com.my/pendidikan/seko lah/fokus-pendidikan-abad-ke-21- 1.36530#sthash.EflAjbyr.dpuf
  3. 3.  Di Malaysia, kementerian telah mengenal pasti kemahiran abad ke-21 yang sesuai dengan konteks tempatan dan dapat menyediakan warga Malaysia untuk bersaing pada peringkat antarabangsa.  Untuk itu, kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersemangat ingin tahu, berperinsip, bermaklumat, patriotic, serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi, dan berkerja secara berpasukan
  4. 4. TAJUK PELAJARAN  BAB 5 : rajah  Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk rajah  Objektif umum : Murid dapat mengumpul maklumat, melukis dan mentafsir rajah.  Objektif khusus : murid-murid dapat 1. Melukis dan melebel rajah berdasarkan maklumat 2. Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan maklumat dan data yang disediakan 3. Menghasilkan rajah dalam bentuk 3
  5. 5. KREATIF DAN INOVATIF  Tugasan ini, memerlukan murid dalam kumpulan untuk melukis dan menghasilkan rajah dalam bentuk 3D.  Keupayaaan murid untuk menghasilkan lukisan rajah mengikut tajuk yang telah diberikan akan diuji.  Selain itu, murid memerlukan kretiviti untuk menghasilkan rajah dalam bentuk 3D.  Selain daripada itu, murid juga perlu berfikir secara kreatif bagi memikirkan bahan yang akan digunakan bagi menghasilkan model 3D  Kreativiti ini diuju bermula dari melukis rajah, menghasilkan model 3D sehingga membentangkan dilakukan.
  6. 6. PEMIKIRAN KRITIS DAN PENYELESAIAAN MASALAH  Tugasan ini memerlukan murid untuk berfikir secara kritis bagi menukar rajah yang dilukis dalam bentuk model 3D.  Selain itu, murid perlu berbincang dalam kumpulan bagi menentukan cara menghasilkan model 3D.  Dengan berfikir secara kritis, murid dapat berfikir mengenai proses yang berlaku mengikut tajuk yang tugasan yang telah diberikan oleh guru.  Selain itu, kemahiran berfikir murid dapat asah melalui aktiviti soal jawab selepas perbentangan dijalankan
  7. 7. KOMUNIKASI  Setiap kumpulan diminta untuk membentangkan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas.  Selepas membentangkan rajah di hadapan kelas. Diadakan sesi soal jawab. Rakan-rakan dalam kelas diminta untuk mengajukan soalan kepada rakan yang membuat perbentangan.  Selain mengajukan soalan. Rakan-rakan juga boleh memberi pendapat atau pandangan tambahan.  Melalui aktiviti ini, skill komunikasi murid dapat diasah.
  8. 8. KOLOBORASI ATAU KERJASAMA  Setiap kumpulan diberikan tugasan untuk melukis rajah. Selepas itu daripada rajah yang dilukis. Murid diminta untuk menghasilkan rajah dalam bentuk 3D.   Melalui kerja berfasukan ini, murid perlu duduk semeja dan berbincang bersama-sama serta perlu berganding bahu untuk menyiapkan tugasan yang diberikan.  Melalui tugasan ini. Murid perlu berkerjasama untuk menyiapakan tugasan yang diberikan oleh guru.
  9. 9. PENUTUP  Melalui aktiviti ini dapat dilihat bahawa setiap murid memberi kerjasama yang baik dalam menyiapkan tugasan yang diberikan.  Konsep 4c yang ingin diterapkan dalam pengajaran dapat dicapai dan diaplikasikan dengan baik.  Objektif pelajaran yang digariskan telah dapat dicapai.

×