Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Tjenesteinnovasjon - innovasjonenes Askepott? 28.11.09 Per Egil Pedersen, per.pedersen@nhh.no
Tjenesteinnovasjon - innovasjonenes Askepott? <ul><li>Tjenester og tjenesteytelser - bakgrunn </li></ul><ul><li>Hva mener ...
1. Innovasjonenes Askepott? <ul><li>Bakgrunnssituasjonen </li></ul><ul><ul><li>Tjenestenæringene representerer 60-70% av v...
En voldsom oppmerksomhet omkring tjenester, tjenestevitenskap og tjenesteinnovasjon
2. Hva mener vi med tjenester og tjenesteinnovasjon <ul><li>Tjenester er ytelsene både i tjenestenæringer og tjenesteytels...
Tjenesteinnovasjon <ul><li>Tjenesteinnovasjon er innovasjon i tjenesteytende næringer og innovasjon i tjenesteytelser i va...
3. Eksempel - Immaterielle tjenester <ul><li>”… jeg lager en fyldig og illustrert søknad, med oversikt over det jeg øns...
Eksempel - Nettverkseffekter Indirekte – ingen vil lage tjenester på plattformen hvis det ikke er kunder der, men ingen ku...
Eksempel - Produkt/tjenesteøkologier <ul><li>Lavere forbruk pr. mil… </li></ul><ul><li>Produktet forstås separat </li></ul...
Eksempel -Utviklingsveier for tjeneste- innovasjoner– Aker Well Service <ul><li>Produkt </li></ul><ul><li>Standardiser te...
4. Hva gjør vi på NHH? <ul><li>De som deler ut pengene (Forskningsrådet) sier, ” ja vi er enige, men hva gjør vi nå? ” </l...
Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) <ul><li>Hva er en SFI: </li></ul><ul><ul><li>Programtype aktivitet over 4+4 å...
SFI forts… <ul><li>Forskningsproblemstillinger: </li></ul><ul><ul><li>Hovedproblemstilling – hvordan må innovasjonsaktivit...
Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning <ul><li>Kompetanseprosjekt over 4 år med sterk brukermedvirkning </li></ul><ul><l...
5. Avslutning / oppsummering <ul><li>Tjenesteinnovasjon er innovasjonenes Askepott </li></ul><ul><li>Tjenesteinnovasjon fa...
Vil du delta/engasjere deg? <ul><li>Plukk opp en folder og/eller et kort… </li></ul><ul><li>Ta en titt på tjenesteinnovasj...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Tjenesteinnovasjon - innovasjonenes Askepott

1.848 Aufrufe

Veröffentlicht am

Enkel innføring i hva tjenesteinnovasjon er og eksempler å noen utfordringer. Gitt på Lehmkuhlkonferansen i 2009

Veröffentlicht in: Business, Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Tjenesteinnovasjon - innovasjonenes Askepott

 1. 1. Tjenesteinnovasjon - innovasjonenes Askepott? 28.11.09 Per Egil Pedersen, per.pedersen@nhh.no
 2. 2. Tjenesteinnovasjon - innovasjonenes Askepott? <ul><li>Tjenester og tjenesteytelser - bakgrunn </li></ul><ul><li>Hva mener vi med tjenester og tjenesteinnovasjon </li></ul><ul><li>Eksempler på tjenesteinnovasjonsutfordringer </li></ul><ul><li>NHH’s nye engasjement for tjenesteinnovasjon </li></ul><ul><li>Avslutning </li></ul>
 3. 3. 1. Innovasjonenes Askepott? <ul><li>Bakgrunnssituasjonen </li></ul><ul><ul><li>Tjenestenæringene representerer 60-70% av verdiskapningen og 70-80% av sysselsettingen i vestlige land </li></ul></ul><ul><ul><li>I tillegg kommer tjenesteytelser i vareproduserende næringer </li></ul></ul><ul><ul><li>Tjenestenæringene mottar bare ca. 30% av den offentlige støtten til innovasjon </li></ul></ul><ul><li>Potensialet </li></ul><ul><ul><li>Etterspørselen etter tjenester vokser raskere enn etterspørselen etter varer (Inn. meld., s. 82) </li></ul></ul><ul><ul><li>Produktivitetsveksten i Europeiske tjenestenæringer er vesentlig lavere enn i USA, der den forklarer nesten hele veksten de senere årene </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnskapsintensiv tjenesteyting er blant de tre mest innovative næringene </li></ul></ul><ul><ul><li>I Skattefunn utgjør tjenesteinnovasjon 48% </li></ul></ul>
 4. 4. En voldsom oppmerksomhet omkring tjenester, tjenestevitenskap og tjenesteinnovasjon
 5. 5. 2. Hva mener vi med tjenester og tjenesteinnovasjon <ul><li>Tjenester er ytelsene både i tjenestenæringer og tjenesteytelser i vareproduserende næringer </li></ul><ul><li>Tjenester har, riktignok i varierende grad, noen spesielle egenskaper: </li></ul><ul><ul><li>Intangibility – typisk immaterielle </li></ul></ul><ul><ul><li>Heterogeneity – typisk varierer fra leveranse til leveranse </li></ul></ul><ul><ul><li>Inseparability – typisk samprodusert mellom tilbyder og kunde(r) </li></ul></ul><ul><ul><li>Perishability – typisk vanskelig å lagre </li></ul></ul>
 6. 6. Tjenesteinnovasjon <ul><li>Tjenesteinnovasjon er innovasjon i tjenesteytende næringer og innovasjon i tjenesteytelser i vareproduserende næringer </li></ul><ul><li>Hva karakteriserer tjenesteinnovasjon? </li></ul><ul><ul><li>Ofte vanskelig å vurdere, kvalitativ </li></ul></ul><ul><ul><li>Ofte vanskelig å måle effekter </li></ul></ul><ul><ul><li>Ofte mer ad hoc </li></ul></ul><ul><ul><li>Ofte samtidig organisasjons- innovasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Oftere kundedrevet </li></ul></ul><ul><ul><li>Sjeldnere forskningsdrevet </li></ul></ul><ul><li>Tjenesteinnovasjon er annerledes enn produktinnovasjon </li></ul><ul><li>Krever egne eller tilpassede metoder, forståelse i virkemiddelapparatet og relevant tjenesteforskning…. bl.a…. </li></ul>Virkemiddelapparatet godkjenner ikke relevant tjenesteforskning Virksomhetene etterspør ikke relevant tjenesteforskning Forskningsmiljøet tilbyr ikke relevant tjenesteforskning
 7. 7. 3. Eksempel - Immaterielle tjenester <ul><li>”… jeg lager en fyldig og illustrert søknad, med oversikt over det jeg ønsket meg for å gjøre Englegaard til et enda bedre opplevelses- sted og få et totaluttrykk i konseptet…” </li></ul><ul><li>”… dagen etter står det med latterlige ord at jeg hadde mottatt 80.000 for å lage vaffeljern med vingemønster…” </li></ul><ul><li>Ikke bare enkelttilfelle… </li></ul><ul><li>I Forskningsrådets viktigste tjenesteprogram - BiA-programmet er bare 11 av 205 prosjekter tjenesteinnovasjonsprosjekter </li></ul><ul><li>Hva med kapitalmarkedet? </li></ul>
 8. 8. Eksempel - Nettverkseffekter Indirekte – ingen vil lage tjenester på plattformen hvis det ikke er kunder der, men ingen kunder vil være der hvis det ikke er tjenester der Direkte – verdien av tjenesten øker (er skapt) ved at antallet brukere øker, men brukermassen må være over en kritisk masse for at så skal skje (mer enn 1?)
 9. 9. Eksempel - Produkt/tjenesteøkologier <ul><li>Lavere forbruk pr. mil… </li></ul><ul><li>Produktet forstås separat </li></ul><ul><li>Tenker at brukerne og tjenestene skal være som før </li></ul><ul><li>Produkter må forstås i en tjenesteøkologi </li></ul><ul><li>Tenke samtidig produkt-, tjeneste- og atferdsendring </li></ul><ul><li>Stor utfordring </li></ul>
 10. 10. Eksempel -Utviklingsveier for tjeneste- innovasjoner– Aker Well Service <ul><li>Produkt </li></ul><ul><li>Standardiser teknologien for volum- produksjon </li></ul><ul><li>Etabler produksjonsenheter (nettverk) </li></ul><ul><li>Selg produkt og etabler støttetjenester </li></ul><ul><li>Utvikling? </li></ul><ul><ul><li>Kapitalintensivt </li></ul></ul><ul><ul><li>Vekst, kontroll, exit </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovasjon drevet av ”nye sprang” </li></ul></ul><ul><ul><li>Kopierbarhet </li></ul></ul><ul><li>Tjeneste </li></ul><ul><li>Spesialiser produksjon for spesialisert tjenesteytelse </li></ul><ul><li>Etabler tjenesteenheter (kompetanse) </li></ul><ul><li>Selg kun tjenester i en langsiktig relasjon </li></ul><ul><li>Utvikling? </li></ul><ul><ul><li>Arbeidskraftsintensivt </li></ul></ul><ul><ul><li>Vekst </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovasjon drevet av tjenestepersonell (kontroll på kilden til innovasjon) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanskelig kopierbar kompetanse/verktøy </li></ul></ul>
 11. 11. 4. Hva gjør vi på NHH? <ul><li>De som deler ut pengene (Forskningsrådet) sier, ” ja vi er enige, men hva gjør vi nå? ” </li></ul><ul><li>NHH’s svar: </li></ul><ul><ul><li>NHH/SNF ønsker å ta ansvar for å koordinere etableringen av et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i privat tjenesteyting </li></ul></ul><ul><ul><li>NHH/SNF ønsker å utgjøre sentrum i en slik søknad, men SFI-en skal favne bredt og inkludere relevante forskningsmiljøer, institusjoner, virkemiddelapparatet, konsulent/formidlingsmiljøer og brukere - næringslivspartnere </li></ul></ul><ul><ul><li>NHH/SNF ønsker å ta hovedansvar for et kompetanseprosjekt i BiA programmet i privat tjenesteyting </li></ul></ul>
 12. 12. Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) <ul><li>Hva er en SFI: </li></ul><ul><ul><li>Programtype aktivitet over 4+4 år med omfang ca. 8 mill pr. år </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosessen –prekvalifisering 25. November, endelig søknad 17. februar 2010, oppstart fra 2011 </li></ul></ul><ul><li>Aktiviteter: </li></ul><ul><ul><li>Tjenesteinnovasjon er ikke tradisjonelt forskningsdrevet – derfor et bredt register av aktiviteter, slik som… </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forskningsaktiviteter: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forskning på tjenesteinnovasjon (kunnskaps- grunnlaget på samfunns-, nærings- og virksomhetsnivå) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forskning for tjenesteinnovasjon (innovasjons- stimulerende forskning) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Undervisning/utdanningsaktiviteter, både i grunnutdanningen og i ”executive”-programmer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Innovasjonsstimuleringsaktiviteter som demon- stratoraktiviteter, ide- og problemfangst, ide- skaping og rådgivning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nettverksbyggingsaktiviteter som prosjekt- samarbeid, seminarer og andre arenaer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formidlingsaktiviteter som konferanser, seminarer, nettartikler, foredrag og tradisjonell publisering </li></ul></ul></ul>
 13. 13. SFI forts… <ul><li>Forskningsproblemstillinger: </li></ul><ul><ul><li>Hovedproblemstilling – hvordan må innovasjonsaktiviteter tilpasses de unike egenskapene ved tjenester? </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovasjonsbetingelser : Hvordan kan virkemiddelapparatet tilpasses for å stimulere tjenesteinnovasjon? (evalueringskriterier, involvering) </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovasjonsprosesser : Hvordan kan mindre strukturerte innovasjonsprosesser ledes mens man samtidig beholder prosesskontroll? (arenaer ikke prosjekter) </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovasjonsmetodikker : Hvordan kan metodikker som i større grad involverer kunden anvendes på tjenesteutvikling? (grenser for involvering, kapitalisering) </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovasjonstyper : Hvordan kan utradisjonelle innovasjonstyper, som f. eks. forretningsmodellinnovasjoner stimuleres? (næringsoverføring) </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovasjonsresultater : Hvordan kan vanskelig målbare effekter som TI ofte fører til måles? (før beslutning og under gjennomføring) </li></ul></ul>
 14. 14. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning <ul><li>Kompetanseprosjekt over 4 år med sterk brukermedvirkning </li></ul><ul><li>Tematisk avklart til ”co-creation” eller samskaping </li></ul><ul><li>Samskaping har de senere år vært ” evangelisert som løsningen for all innovasjon ” </li></ul><ul><ul><li>Samskaping mellom konkurrenter </li></ul></ul><ul><ul><li>Samskaping mellom leverandør og bedrift </li></ul></ul><ul><ul><li>Samskaping mellom bedrift og kunder </li></ul></ul><ul><li>Samskaping har sine styrker og begrensninger men vi vet foreløpig ikke helt hva disse er </li></ul><ul><li>Samarbeidende brukere fra NHO Grafisk, Abelia og Norsk Industri </li></ul>
 15. 15. 5. Avslutning / oppsummering <ul><li>Tjenesteinnovasjon er innovasjonenes Askepott </li></ul><ul><li>Tjenesteinnovasjon favner bredt </li></ul><ul><li>Tjenester har noen unike egenskaper </li></ul><ul><li>Tjenesteinnovasjon har derfor noen spesielle utfordringer </li></ul><ul><li>Dette er nå i ferd med å bli akseptert… </li></ul><ul><li>NHH gjør noe for å møte utfordringen: </li></ul><ul><ul><li>Senter for forskningsdrevet innovasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetanseprosjekt(er) </li></ul></ul>
 16. 16. Vil du delta/engasjere deg? <ul><li>Plukk opp en folder og/eller et kort… </li></ul><ul><li>Ta en titt på tjenesteinnovasjon.blogspot.com </li></ul><ul><li>Ta kontakt: </li></ul><ul><ul><li>Professor Per Egil Pedersen: per.pedersen@nhh.no, 90655321 </li></ul></ul><ul><ul><li>Professor Herbjørn Nysveen: herbjorn.nysveen@nhh.no, 91151094 </li></ul></ul><ul><ul><li>Instituttleder Tor Fredriksen: tor.fredriksen@nhh.no, 48002142 </li></ul></ul><ul><li> Tusen takk for oppmerksomheten! </li></ul>

×