Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ohjausryhmän jäsenten puheenvuorot: SEY ja Animalia, Kati Pulli ja Heidi Kivekäs

412 Aufrufe

Veröffentlicht am

Tiedotustilaisuus medialle ja sidosryhmille eläinsuojelulakiuudistuksesta 7.6.2017

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Ohjausryhmän jäsenten puheenvuorot: SEY ja Animalia, Kati Pulli ja Heidi Kivekäs

 1. 1. Paras laki eläimille? Kati Pulli, toiminnanjohtaja, SEY Heidi Kivekäs, vs. toiminnanjohtaja, Animalia Tiedotustilaisuus eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta 7.6.2017
 2. 2. Lain lähtökohdat (1/2) • Lain tulisi nojata uusimpaan tutkimustietoon sekä huomioida nykyinen asenneilmasto ja kansainvälinen kehitys, jottei se olisi vanhentunut jo voimaantullessaan. • Eläinten hyvinvoinnille ensisijaisen tärkeää, että lain takaama minimi on mahdollisimman hyvä.
 3. 3. Lain lähtökohdat (2/2) • Itseisarvo ja eläimen kunnioittaminen • Tulisi lukea lakipykälissä • Harva kiistää eläinten itseisarvoa • Itseisarvo kirjattu esim. EU:n koe-eläindirektiiviin ja mm. Norjan ja Hollannin eläinsuojelulakeihin • Mahdollisia vaikutuksia esim. rangaistusasteikon käyttöön eläinsuojelurikoksissa • Hyvinvoinnin edistäminen, lajityypillinen käyttäytyminen – olennaisten tarpeiden tyydyttäminen
 4. 4. Pitopaikka (1/2) Parsinavetat •Liikkuminen keskeistä eläimen psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. •Jos parsia ei kielletä, liikkumismahdollisuus tulee taata muutoin, esim. ympärivuotinen päivittäinen jaloittelu. •Parret ilman jaloittelua kiellettävä nopeahkolla siirtymäajalla. •Sonnien parsikielto positiivista. •Kaikille naudoille pitäisi olla laiduntamismahdollisuus, oli sitten parsi tai pihatto.
 5. 5. Pitopaikka (2/2) Emakoiden häkit •Häkissä sika voi vain maata tai seisoa. •Positiivista, että ollaan kieltämässä tiineytyshäkit – siirtymäaika kuitenkin liian pitkä vanhoissa sikaloissa. •Myös porsitushäkeistä luopuminen siirtymäajalla pitää lisätä lakiin.
 6. 6. Jatkuva vedensaanti • Keskeinen eläimen hyvinvoinnille • Nykylain ”riittävä vedensaanti”: sitä ei aina noudateta ja valvonta vaikeaa ja tulkinnanvaraista. • Uuden lain pitää selkeästi taata jatkuva vedensaanti eläimen pysyvässä pitopaikassa. • Asiaa ei saa piilottaa asetustasolle. • Ohjausryhmän näkemyksen kunnioittaminen
 7. 7. Kivunlievitys • Kivuliaat toimenpiteet ilman asianmukaista kivunlievitystä ja kivun hoitoa kiellettävä • nupoutus eli sarvenalkujen polttaminen vasikoilla • kastrointi porsailla, lampailla ja poroilla • Kivunlievitys (+anestesia) toimenpiteen aikana ja sen jälkeen. • Toimenpiteet ja kivunlievitys tulisi määritellä tarkasti jo lakitasolla. • Kastraation osalta tulisi pyrkiä pois kirurgisesta kastraatiosta.
 8. 8. Jalostus • Positiivista, että tulee vaatimus luonnollisen lisääntymisen onnistumisesta • Viranomaisille on määrättävä velvollisuus kieltää jalostus, joka aiheuttaa eläimille rakenteellisia tai muita terveysongelmia
 9. 9. Turkistarhaus • Turkiseläinten ei ole mahdollista mitenkään toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään turkistarhaolosuhteissa. • Kiellettävä siirtymäajalla. • Kieltoa tukee niin hyvinvointitutkimus kuin eurooppalainen kehitys. • Vuoden 2013 kansalaisaloitteen käsittelyssä luvattiin selkeitä hyvinvointiparannuksia, ne tulee sisällyttää turkiseläinasetukseen.
 10. 10. Villieläinten viihdekäyttö • Luonnonvaraisten eläinten käyttö sirkuksissa kiellettävä. • Lakiin on kirjattava, ettei uusia delfinaarioita saa perustaa eikä maahan saa tuoda eläviä delfiinejä.
 11. 11. Löytöeläimet ja luonnonvaraiset • Kissojen ja koirien tunnistusmerkinnät ja rekisteröinti pakolliseksi. • Lyhyellä tähtäimellä ainakin löytöeläintaloilta luovutettavien eläinten merkinnän pitäisi olla pakollista. • Löytöeläinten lopettaminen 10 vrk jälkeen liian lyhyt aika. • Apua tarvitsevien luonnonvaraisten eläinten hoidossa pahoja puutteita edelleen.
 12. 12. Valvonta • Tiloilla ja teurastamoilla otettava käyttöön säännöllinen ja tehokas viranomaisvalvonta. • Viranomaisten raporttien tai niiden tiivistelmien oltava kansalaisten avoimesti ja helposti luettavissa. • Viranomaisille taattava riittävät keinot puuttua havaittuihin laiminlyönteihin. • Eläinsuojeluvalvonnan vastuu on säilytettävä virkaeläinlääkäreillä.
 13. 13. Paras laki eläimille? (1/2) Positiivista esityksessä mm. •Positiivilistat •Huoltajan vastuu alle 16-v kohdalla •Tainnutuksen vaatiminen ennen teurastusta •Pätevyysvaatimukset •Löytöeläinten kuljetus •Pakkokeinosäännösten selkiyttäminen
 14. 14. Paras laki eläimille? (2/2) Parannettavaa: •Tällaisena lakiehdotus ei nosta Suomea eläinsuojelun edelläkävijäksi. •Erityisesti itseisarvo ja jatkuva juomavesi sekä parsinavetta- ja turkistarhauskielto kirjattava lakiin. •Yleinen mielipide puoltaa esitettyä edistyksellisempää lakia: • Yli 60 000 allekirjoittanut nämä vaatimukset sisältävän Paras laki eläimille – vetoomuksen • 90 % haluaa, että tuotantoeläimiä suojellaan nykyistä paremmin
 15. 15. Heidi Kivekäs Vs. toiminnanjohtaja Heidi.kivekas@animalia.fi Kati Pulli Toiminnanjohtaja Kati.pulli@sey.fi

×