Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ely-keskusten toimialaneuvottelut - Antti-Jussi Oikarinen

34 Aufrufe

Veröffentlicht am

Ely-keskusten toimialaneuvottelut - Antti-Jussi Oikarinen

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Ely-keskusten toimialaneuvottelut - Antti-Jussi Oikarinen

 1. 1. Ruokavirasto toimeenpanon tukena ELY-keskusten toimialaneuvottelut 21.10.2020 Pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen
 2. 2. ELY-keskusten tavoitteiden toteutuminen Ruokaviraston ohjaamissa tehtävissä vuonna 2020
 3. 3. Valvontasuunnitelmien toteutuminen täysimääräisesti • Talviaikaiset kasvipeitteisyysvalvonnat ja asiakirjavalvonnat toteutettiin sovitusti 15.5. mennessä. • Pelto- ja eläinvalvonnoissa hyvä tilanne lähes kaikissa ELY-keskuksissa • Kolmasosa ELY-keskuksista katsoo, etteivät elintarvikeketjun valvontasuunnitelmat toteudu täysimääräisesti. Koronatilanne aiheuttanut haasteita mm. kasvinterveyden valvontaan ja siemenkaupan markkinavalvontaan vuodenaikavaihtelun takia. Etätarkastukset ovat tuoneet helpotusta luomutarkastuksiin.
 4. 4. Yritys-, hanke- ja rakennetuet • Yritys- ja hanketukien alueellisten valtuuksien EU-osuuden sidonta-aste oli syyskuun lopussa koko maassa noin 62 %. • Sähköisten hakemusten osuus hakemuksista koko maassa on noin 89 % 90 %:n tavoitteeseen päästään erinomaisesti lähes kaikissa ELY- keskuksissa. • Yritys- ja hanketukihakemusten käsittely on ollut ripeää koko maassa. Tavoitteet saavutetaan hienosti lähes kaikissa ELY-keskuksissa. • Yritys-, hanke- ja rakennetukien maksuhakemusten käsittely on sujuvaa.  30 mediaanivrk:n tavoite saavutetaan erinomaisesti maatalouden investointituen ja neuvontakorvauksen osalta koko maassa ja yritys- ja hanketukien osalta lähes kaikissa ELY-keskuksissa.
 5. 5. Asiakastyytyväisyys Tavoite: Ruokaviraston ohjaamien tehtävien asiakastyytyväisyys on vähintään 4 (asteikko 1-5) • Valvonnan asiakastyytyväisyyskyselyä ei poikkeustilanteesta johtuen tänä vuonna järjestetä. • ELY-keskusten palvelutyytyväisyyskyselyjen vuoden 2019 yhteenvedon perusteella tavoite on saavutettu erinomaisesti maaseudun kehittämisen tehtävissä sekä luomuvalvonnassa.
 6. 6. Valvonta kokonaisuudessaan – tulokset valvontamuodoittain 3,20 3,93 3,33 4,51 4,35 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Muu valvonta (N=6) Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta (N= 14) Hukkakauralain valvonta (N=6) Ympäristöluvan valvonta (N=103) Luomutuotannon valvonta (N= 414) Valvonta kokonaisuudessaan
 7. 7. Kokonaistyytyväisyys – tulokset rahoitusmuodottain 4,00 4,19 4,11 4,26 4,34 4,38 4,40 4,45 4,23 4,47 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Porotalouden tuet (N=16) Avustus rakennusperinnön hoitoon (N=16) Nuoren viljelijän aloitustuki (N=28) Maatalouden investointituki (N=176) Maaseutuohjelman yritystuki (N=118) Maaseutuohjelman hanketuki (N=181) Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (N=10) Yrityksen kehittämisavustus (N=209) ESR-projektit hankerahoitus (N=69) EAKR hanketuki (N=15) Lähde: ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen palvelutyytyväisyyskyselyjen 2019 yhteenveto
 8. 8. Palvelu kokonaisuudessaan - maksatusmuodot 4,55 4,29 4,60 4,58 4,22 4,22 4,35 4,39 4,07 4,09 4,17 4,23 4,20 4,29 4,51 4,63 4,55 4,50 4,83 4,52 4,36 4,33 4,21 4,27 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Muut **) Porotalouden tuet *) Ympäristö- ja vesiensuojelun investoinnit Edustajanpalkkio Yksityistieavustukset Työllisyyspoliittinen avustus Työvoimakoulutus ja valmennushankinnat Starttiraha Palkkatuki; yritykset, yhdistykset ja muut Palkkatuki; kunnat Maahanmuuton kuntakorvaukset Kuntouttavan työtoiminnan korvaus Kunnossapitoavustukset (lautat, talvitiet, purettavat sillat) Kalatalouden edistämisvarat Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) Avustus rakennusperinnön hoitoon Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Nuoren viljelijän aloitustuki Maatalouden investointituki Maaseutuohjelman yritystuki Maaseutuohjelman hanketuki ESR-projektit hankerahoitus EAKR hanketuki
 9. 9. Katsaus tulevaan – keskeisiä nostoja maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä • Maaseutuohjelman 2014–2020 toimeenpanon saattaminen loppuun ja ohjelmakauden sulkeminen. • Sujuvasti siirtymäkauteen • Elvytysrahoituksen onnistunut toimeenpano • CAP27-toimeenpanon valmistelu • Koronasta kohti tulevaa – mitä tästä opimme?
 10. 10. Elintarvikeketjun valvonta perustuu EU:n edellyttämään monivuotiseen kansalliseen valvontasuunnitelmaan (VASU) Valvontasektorit - Luomu (3523 htp) - Kasvinterveys (1785 htp) - Eläinten merkintä ja rekisteröinti (1260 htp) - Rehut (483 htp) - Hukkakaura (351 htp) - Siemenkaupan markkinavalvonta (170 htp) - Elintarvikehygienian valvonta kasvintuotantotiloilla (138 htp) - Kasvisten kaupan pitämisen vaatimukset (88 htp) - Lannoitevalmisteet (51 htp) - Kasvinsuojeluaineiden käytön valvonta -> resurssitarpeet ennallaan vuonna 2021
 11. 11. Elintarvikeketjun valvonnasta vuonna 2021 • Elintarvikeketjun valvonnan yhteiset kehitysteemat VASU-suunnitelmassa: • Tiedolla johtaminen ja digitalisaatio • Petoksellisen toiminnan torjunta viranomaisyhteistyönä • Valmius ja kriisinhallinta • ELY-ohjauksen kehittäminen Ruokavirastossa jatkuu • Luomuhyväksytty peltoala kasvaa noin 15 000 hehtaarilla (+ 5 %). • Uusi EU-luomuasetus todennäköisesti lykkääntyy vuodella (eli 1.1.2022). • ELY-keskusten luomuvalvontatyön painopisteenä: • ” petoksellisen toiminnan torjunta viranomaisyhteistyönä ja sähköisen asioinnin kehittäminen.”
 12. 12. ELY-keskusten resurssit • ELY-keskusten toimintamenomäärärahojen riittävyydessä suuria eroja ELY- keskusten välillä Pohdinnassa määrärahojen jakokriteerien arviointi uudelleen. • Haastava resurssitilanne aiheuttaa huolta ELY-keskuksissa. Erityisesti maatalousvalvonnan resurssit huolenaiheena • ELY-keskusten erillismäärärahoista maksettavista palkkakuluista veloitetaan jatkossa osuus yleiskuluihin. Koskee luonnonvaratehtävien erillismäärärahoja mutta ei ruokatehtäviä eli teknistä apua tai maatalousvalvonnan korvamerkittyä rahoitusta.
 13. 13. KIITOS

×