Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
i
KATA ALU-ALUAN
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
salam sejahtera.
Saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan
...
ii
KATA ALU-ALUAN
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh, salam sejahtera
dan salam 1 Malaysia
Terlebih dahulu saya in...
iii
KATA ALU-ALUAN
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
salam sejahtera.
Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan ...
iv
KATA ALU-ALUAN
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam
sejahtera.
Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi ker...
v
KATA ALU-ALUAN
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam
sejahtera dan salam 1 Malaysia.
Saya memanjatkan kesyuk...
vi
KATA ALU-ALUAN
Assalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh, salam
sejahtera dan salam 1 Malaysia.
Alhamdulillah, bersyuku...
vii
KATA ALU-ALUAN
Assalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh dan
salam sejahtera.
Bersyukur saya kehadrat Ilahi di atas li...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

kata aluan

3.323 Aufrufe

Veröffentlicht am

mgb2

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

kata aluan

 1. 1. i KATA ALU-ALUAN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia atas komitmen dan dedikasi dalam menjayakan Konvensyen Pendidikan Guru Besar Malaysia kali ke-21 dan Persidangan Perwakilan Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia Kali ke-33 ini. Tahniah juga kepada Majlis Guru Besar Negeri Kedah yang telah diberi kepercayaan bagi mengelolakan dan menjadi tuan rumah konvensyen pada tahun ini. “Guru Besar: Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak” adalah tema yang diselaraskan sempena sambutan hari guru tahun ini dijadikan tema konvensyen pada kali ini adalah bertepatan dengan peranan Guru Besar masa kini yang sentiasa komited menjayakan objektif negara dalam bidang pendidikan. Saranan kepimpinan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 yang telah dilancarkan, pendidikan memerlukan kreativiti bagi menyempurnakan akhlak pelajarnya. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang dilaksanakan menjadi tonggak kepada kemajuan pendidikan di Malaysia memerlukan guru yang berpengetahuan luas, berkemahiran tinggi dalam bidangnya dan mempunyai keperibadian terpuji serta berupaya menjadikan diri sebagai suri teladan. Guru Besar mampu mewujudkan kualiti pada setiap insan dengan keilmuan dan berperanan membina dan membentuk kualiti individu murid dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Budi pekerti dan nilai-nilai murni sejagat yang perlu ada dan dihayati oleh setiap modal insan bagi mendepani cabaran dan perubahan dalam menjalani kehidupan seperti mana yang diharapkan dapat menyempurnakan keberhasilan murid berpandukan enam aspirasi murid. Sehubungan itu, marilah kita bersama-sama berusaha merealisasikan hasrat murni ini bagi menghasilkan murid yang dapat mendepani cabaran dan perubahan dalam menjalani kehidupan. Sekian, terima kasih dan selamat bersidang. DATO’ SERI DIRAJA MAHDZIR BIN KHALID Menteri Pendidikan
 2. 2. ii KATA ALU-ALUAN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam 1 Malaysia Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah serta iradatNya maka Konvensyen Pendidikan Guru Besar Malaysia kali ke-21 dan Persidangan Perwakilan Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia Kali ke-33 dapat dijayakan. ”Guru Besar: Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak” menjadi tema Konvensyen pada tahun ini. Tema tersebut selaras dengan hasrat kementerian untuk menyempurnakan keberhasilan berpandukan enam aspirasi murid seperti yang dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 - 2025. Pemilihan tema ini adalah amat bersesuaian dengan peranan Guru Besar kerana sejak dahulu lagi Guru Besar merupakan insan yang membuka minda guru–guru membangunkan dan menggalakkan ilmu membaca, menulis dan mengira bagi memimpin anak-anak demi mencapai kejayaan dengan menerapkan nilai murni dalam kehidupan harian mereka. Justeru itu, melalui tema ini semua Guru Besar di negara ini perlu mempunyai aspirasi yang sama untuk membangunkan sistem pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia dengan memikul tanggungjawab melahirkan modal insan cemerlang. . Diharap semua Guru Besar berpegang teguh kepada satu agenda bagi memastikan kejayaan PPPM 2013 - 2025 serta etika profesion perguruan dalam melahirkan murid yang seimbang seperti dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pelaksanaan PPPM 2013 – 2025 ini dapat menguji tahap keupayaan warga pendidik dalam menyediakan peluang kepada murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dalam bidang akademik dan diaplikasikan dalam persekitaran kehidupan sebenar. Guru Besar juga harus terus berusaha menggerakkan proses transformasi bagi mencorakkan landskap sistem pendidikan negara serta perlu sentiasa tampil memberi penerangan tentang dasar dan hasrat negara kepada ibu bapa dan masyarakat dalam menggerakkan agenda pembangunan negara seiring dengan pelaksanaan Program Transformasi Kerajaan (GTP). Saya menyeru semua Guru Besar supaya terus berusaha memainkan peranan sebagai pembina ilmu, pembangun sahsiah dan jurutera sosial. Selamat bersidang. TAN SRI DR. MADINAH BINTI MOHAMAD Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia
 3. 3. iii KATA ALU-ALUAN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah serta iradatNya maka Konvensyen Pendidikan Guru Besar Malaysia Kali Ke-21 dan Persidangan Perwakilan Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia Kali ke-33 dapat dijayakan. Bertemakan ”Guru Besar: Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak” amat bertepatan dengan situasi negara kita yang sedang bergerak melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kita semua adalah insan istimewa yang telah membimbing anak bangsa sehingga berjaya walau di mana kita berada. Budaya pembelajaran masa kini telah berubah kepada amalan bermaklumat kreatif, bijak berfikir dan penyayang dengan mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi. Oleh yang demikian sebagai pendidik, Guru Besar perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan seiring dengan ledakan maklumat dan kecanggihan teknologi terkini. Guru Besar berperanan mendidik muridnya daripada aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi menyumbang kepada pembentukan disiplin dan sahsiah yang cemerlang. Tugas mencabar ini memerlukan iltizam yang amat tinggi kerana guru bertanggungjawab dalam melahirkan modal insan kelas pertama melalui sistem pendidikan yang semakin berkembang selaras dengan arus perubahan globalisasi masa kini. Guru Besar perlu menangani secara profesional dan menyahut cabaran transformasi pendidikan ke arah membangunkan insan berkemahiran tinggi abad ke-21. Pembangunan modal insan cemerlang bertujuan memastikan warganegara Malaysia berpengetahuan serta berkepakaran tinggi bagi menyumbang kepada sumber tenaga dalam pelbagai bidang pekerjaan. Oleh itu, murid perlu dilengkapi dengan pelbagai kemahiran meliputi komunikasi berkesan, teknologi maklumat terkini serta berfikir aras tinggi. Justeru itu, murid harus mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan mampu menjadi pemimpin berkesan. Profesion keguruan mampu membina ilmu dengan menggabungkan nilai-nilai murni untuk menyempurnakan pembentukan akhlak murid. Modal insan yang celik minda dan memiliki sahsiah terpuji mampu melakukan anjakan paradigma tanpa mengabaikan jati diri negara bangsa. Dengan ini diharap Guru Besar dapat terus meningkatkan kualiti diri menjadi pemimpin yang berpandangan jauh dan mampu mendidik anak bangsa ke arah melahirkan insan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga berakhlak mulia demi mencapai matlamat kecemerlangan pendidikan negara. DATO’ SRI DR. KHAIR BIN MOHAMAD YUSOF Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
 4. 4. iv KATA ALU-ALUAN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinNya saya dapat bersama-sama dalam majlis Konvensyen Pendidikan Guru Besar Malaysia bagi kali ke-21 dan Persidangan Perwakilan Gabungan Majlis Guru Besar kali ke-33 yang bertemakan ”Guru Besar: Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak” Saya mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia atas komitmen dan dedikasi dalam menganjurkan persidangan ini yang merupakan wadah untuk semua Guru Besar seluruh negara. Bertepatan dengan tema ”Guru Besar: Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak”, peranan Guru Besar masa kini telah berubah selaras dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang diilhamkan oleh pucuk pimpinan negara. Adalah menjadi tanggungjawab Guru Besar untuk merealisasikan hasrat kepimpinan tersebut. Justeru, Guru Besar perlu memainkan peranan yang aktif dalam kepimpinan dan pengurusan sekolah untuk menjayakan misi kementerian iaitu Membangunkan Potensi Individu Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangun Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara. Sehubungan itu, saya berkeyakinan penuh bahawa Guru Besar yang cemerlang akan berupaya mencapai enam aspirasi murid iaitu setiap murid akan mempunyai Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, Kemahiran Memimpin, Kemahiran Dwibahasa, Etika dan Kerohanian dan Identiti Nasional. Akhir kata, semua Guru Besar diharap dapat sama-sama menghayati serta melibatkan diri bagi menyumbangkan idea yang kreatif dan inovatif untuk melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025. Selamat bersidang. ABDULLAH BIN MAD YUNUS Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
 5. 5. v KATA ALU-ALUAN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam 1 Malaysia. Saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah S.W.T kerana atas limpah dan kurniaNya dapat kita sama- sama menjayakan Konvensyen Pendidikan Guru Besar Malaysia bagi kali ke-21 dan Persidangan Perwakilan Gabungan Majlis Guru Besar kali ke-33 di Langkawi, Kedah Darul Aman. Terima kasih kepada Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia kerana memilih Kedah sebagai lokasi konvensyen dan persidangan tahun ini. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan beberapa perkara dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) sebagai penjana transformasi pendidikan merangkumi usaha meluaskan dan memantapkan pendidikan prasekolah, meningkatkan kadar literasi dan numerasi, mewujudkan sekolah berprestasi tinggi serta mengiktiraf Pengetua dan Guru Besar yang menunjukkan prestasi cemerlang. Justeru itu, Guru Besar harus sentiasa bersedia menjadi penggerak transformasi dengan berusaha menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran, merapatkan jurang pencapaian murid tanpa mengira latar belakang kaum dan sosio ekonomi serta membantu meningkatkan prestasi sekolah dalam semua bidang. Guru Besar perlu ikhlas dalam mendidik dengan bertunjangkan matlamat pembinaan negara bangsa, serta menjunjung aspirasi perpaduan selaras dengan semangat dan cita- cita 1 Malaysia. Saya menyeru kepada semua Guru Besar untuk berganding bahu, berusaha bersungguh- sungguh meningkatkan profesion perguruan untuk menggerakkan misi pendidikan negara. Guru Besar perlu tabah menghadapi cabaran masa kini dan bangga dengan peranan sebagai seorang Guru Besar. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan dengan yakin, proaktif, inovatif dan bersedia dengan perubahan yang drastik. Akhir kata, semoga khidmat bakti Guru Besar sekalian diberkati dan diberi pembalasan yang seadil-adilnya daripada Allah S.W.T. Selamat bersidang. DATIN HAJAH AZUYAH BINTI HASSAN Pengarah Pendidikan Kedah
 6. 6. vi KATA ALU-ALUAN Assalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh, salam sejahtera dan salam 1 Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah S.W.T dengan berkat limpah kurniaNya, kita dapat bersama-sama lagi menjayakan Konvensyen Pendidikan Guru Besar Malaysia kali ke-21 dan Persidangan Perwakilan Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia kali ke-33 tahun ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih saya panjangkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Majlis Guru Besar Negeri Kedah serta seluruh peserta konvensyen dan persidangan yang hadir. Konvensyen dan persidangan pada kali ini bertemakan ”Guru Besar: Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak” sangat relevan dengan peranan Guru Besar yang bukan hanya menyampaikan kandungan sukatan pelajaran di dalam kelas, malah Guru Besar perlu memperkenalkan inovasi dan kreativiti masing-masing ketika menyampaikan ilmu. Pembangunan ilmu mestilah seiring dengan kemajuan teknologi dan keperluan modal insan yang holistik pada masa hadapan. Kreativiti yang tercetus dan penjanaan inovasi boleh meningkatkan pengurusan dan seterusnya memastikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju akan terlaksana dengan jayanya. Sekolah perlu menjadi pusat dan landasan yang mampu melahirkan golongan pelapis generasi muda yang bergerak seiring dengan aspirasi negara. Guru Besar adalah pemimpin instruksional yang profesional dalam membentuk insan yang berperibadi mulia dan berpersonaliti unggul yang seterusnya dapat membina bangsa Malaysia yang berkualiti. Guru Besar juga perlu bersedia untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran serta isu yang berkaitan dengan pendidikan sepanjang masa. Akhir kata, saya selaku Yang Dipertua Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia mewakili semua perwakilan merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan konvensyen dan persidangan tahun ini. Tahniah dan syabas. Sekian, selamat berkonvensyen dan bersidang. HAJI MAS’OOD BIN IDRIS Yang Dipertua Majlis Guru Besar Malaysia
 7. 7. vii KATA ALU-ALUAN Assalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh dan salam sejahtera. Bersyukur saya kehadrat Ilahi di atas limpah kurniaNya, Konvensyen dan Persidangan Guru Besar Malaysia bagi tahun 2015 ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Terlebih dahulu setinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kami selaku pengelola kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Kedah Darul Aman, Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia dan Majlis Guru Besar bagi setiap negeri yang telah memberi sepenuh kerjasama kepada kami bagi menjayakan konvensyen pada tahun ini. Tidak ketinggalan juga ucapan dan penghargaan kepada semua yang bersama- sama menyokong agenda tahunan Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia ini. Bertemakan ”Guru Besar: Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak” konvensyen pada kali ini diharap dapat memberi impak yang optimum kepada semua perwakilan dan pemerhati dalam mempertingkatkan mutu pengurusan dan kepimpinan bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Akhir kata, sekali lagi saya merakamkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua yang menjayakan konvensyen dan persidangan pada kali ini. Saya juga memohon kemaafan atas segala kelemahan dan kekurangan sepanjang konvensyen dan persidangan berlangsung. Sekian. HAJI ABDULL RAZAK BIN OTHMAN Yang Dipertua Majlis Guru Besar Kedah

×