Anzeige

Xarxa i gestio del coneixement

29. Apr 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Xarxa i gestio del coneixement

 1. Xarxes i gestió del coneixementXarxes i gestió del coneixement 1 Font: pfotoRack
 2. 2  Què entenem per gestió del coneixement? ◦ La gestió del coneixement és un procés que implica cercar, estructurar, crear, compartir i difondre informació i coneixement. ◦ CREAR i COMPARTIR coneixement són les dues accions nuclears quan ens referim a la gestió del coneixement de les xarxes educatives Gestió delGestió del coneixementconeixement
 3. Gestió el coneixementGestió el coneixement  Habilitats digitals bàsiques:  Saber cercar  Saber guardar  Saber “llegir”  Aprenentatge en xarxa  La saviesa col·lectiva: Moltes persones poden aportar els seus coneixements.  Aprenentatge distribuït.  Tendències  Entorns de treball personalitzats  Alta col·laboració.  Comunicació sense text escrit i fins i tot sense paraula, únicament amb la imatge. . 3
 4. Aprenentatge en xarxaAprenentatge en xarxa 4 Decideixo què vull aprendre, a on i com. El meu tutor m’ajuda a fer un itinerari. Aprenc de molts lloc: comunitats d’interès, companys, xarxes al voltant d’un tema, jocs, blogs específics, portals amb preguntes i respostes... Qualsevol persona, al meu lloc de treball , pot ser mestre/a. Comparteixo i explico i el meu saber, les experiències, reflexions i converses. Tot això formarà part del meu “CV”.
 5.  Estructura horitzontal  Capacitat de transferència exponencial  Capacitat de treball en temps real  Lideratge distribuït, transferit a qui té el coneixement  Aprenentatge en xarxa  A més nodes més beneficis per la xarxa  Passar de l’interès individual a l’interès col·lectiu de la xarxa 5 Característiques de les xarxesCaracterístiques de les xarxes
 6. Participar, compartir, opinarParticipar, compartir, opinar 6 Compartir les idees Participar activament Opinar, fer preguntes...
 7. 7 El treball i l’aprenentatge en xarxa requereixen eines que permetin:  Compartir coneixement  Crear coneixement  Emmagatzemar i combinar coneixement L'ús de les eines de suport tecnològic canvia no només la manera de treballar sinó també la manera com es gestionen els grups i les xarxes. I sobretot canvia la percepció de l'espai. Ja no cal un espai físic perquè els membres d'un grups es trobin. Ara sempre que es vulgui es pot accedir des de qualsevol lloc a un espai virtual comú i compartit, on el coneixement es genera col·lectivament. Sovint cal plantejar-se quina o quines són les eines més efectives per aconseguir els objectius del nostre projecte, grup o xarxa. Eines de suport tecnològicEines de suport tecnològic
 8. Eines per compartir coneixementEines per compartir coneixement 8 Comunicació unidireccional El treball i aprenentatge en xarxa requereix d’un procés interactiu en què dues o més persones o organitzacions treballen conjuntament cap a un objectiu comú, mitjançant l’intercanvi de coneixements, l’aprenentatge i la creació de consens Multidireccional
 9. Eines per crear coneixementEines per crear coneixement 9  Són eines de construcció col·lectiva del coneixement  Generen espais virtuals on el coneixement es comparteix i es genera de manera col·lectiva  Dinamitzen la xarxa i visualitzen els projectes  Fomenten la interacció i el treball en equip  Suposen un canvi en la manera de treballar i gestionar els grups  Promouen l’intercanvi de comunicació en tots els sentits  Faciliten la presa de decisions Una xarxa hauria de fer servir eines de col·laboració que els seus membres acostumen a fer-ne ús a la seva pràctica social, professional o personal
 10. 10 Quadre resum d’eines per compartirQuadre resum d’eines per compartir i crear coneixementi crear coneixement XARXES SOCIALSXARXES SOCIALS Ning COMUNICACIÓCOMUNICACIÓ CONTINGUTSCONTINGUTS TREBALL EN EQUIPTREBALL EN EQUIP COMPARTIRCOMPARTIR
 11. Ken RobinsonKen Robinson 11 Què hi diuen els experts?Què hi diuen els experts?
 12. Què hi diuen els experts?Què hi diuen els experts?  La manera d’aprendre està canviant.  Cal una redefinició del sistema escolar per cultivar la creativitat i els múltiples tipus de coneixement.  La creativitat és tan important com l’alfabetització. Actualment es tendeix a educar els infants allunyant-los de la creativitat.  Les àrees creatives estan relegades als darrers llocs en l’escala de la importància que es dóna a les diferents matèries del currículum. 12 Ken RobinsonKen Robinson
 13. Hiroshi TasakaHiroshi Tasaka Què hi diuen els experts?Què hi diuen els experts?
 14. Hiroshi TasakaHiroshi Tasaka 14 Està canviant el concepte que tenim d’ Innovació? La revolució de la web 2.0 ha creat un nou món: el de la saviesa col·lectiva. Si formules una pregunta en una comunitat, les respostes que s’obtenen poden arribar a ser molt més valuoses que les d’un expert. Això està passant avui dia. Internet és una eina perfecta per a recopilar i compartir aquesta saviesa. Haurem d’aprendre a gestionar a gestionar la intel·ligència col·lectiva i arribar a una nova definició del concepte d’innovació. Què hi diuen els experts?Què hi diuen els experts?
Anzeige