Alternativa Verktyg - en översikt

A
AV-Centralen TrelleborgAV-Centralen Trelleborg
Alternativa verktyg,[object Object],- en översikt,[object Object]
Alternativa Verktyg,[object Object],Går du igenom presentationen själv? Klicka på ljudknappen och länkar för en förklaring.,[object Object],”Alla ska lyckas i skolan”,[object Object]
Filmen om Dyslexi,[object Object]
Varför är ni här idag?,[object Object],Förkunskaper,[object Object],Förväntningar,[object Object]
Vad ger jag er idag?,[object Object]
Vad är alternativa verktyg?,[object Object]
Det syns inte utanpå - Peder har adhd, dyslexi och dyskalkyli,[object Object]
Bättre att elever lyckas än hur…,[object Object]
Framgångsrecept,[object Object],Tillgänglighet,[object Object],Kunskap,[object Object],Attityder,[object Object],Mål,[object Object],Strategi,[object Object],Vilja & motivation,[object Object],En i gruppen ,[object Object]
Skrivbordet,[object Object],Aktivitetsfältet,[object Object]
Det vidgade textbegreppet,[object Object],”Läsa kan man göra med hjälp av ögon, öron och händer. ”,[object Object]
Kommunlicenser alternativa verktyg,[object Object]
Varför dessa program?,[object Object]
För vem? ,[object Object],Alternativa verktyg för de,[object Object],med svårigheter med:,[object Object]
Hur hjälper alternativa verktyg eleven?,[object Object]
Talsyntes,[object Object]
Talsyntes läser upp text i datorn,[object Object],En talsyntes läser upp digital text i datorn.,[object Object],Omvandlar text på datorn till tal,[object Object],Läshjälpmedel,[object Object],Skrivhjälpmedel,[object Object]
Talsyntes – datorn kan prata,[object Object],Vital är den talsyntes som finns som kommunlicens i Trelleborg.,[object Object],Starta vital innan du går vidare.,[object Object],Vital fungerar samtidigt som du använder andra program och internet,[object Object],.,[object Object]
Läs upp text med vital,[object Object],För att lyssna till texten markera texten du vill höra. ,[object Object],Klicka på pratbubblan eller pil för att lyssna.,[object Object],Du kan också använda kortkommandot F6 för att lyssna på markerad text.,[object Object]
Anpassa talsyntesen för eleven,[object Object],	I vital kan du anpassa inställningar efter användaren.,[object Object],Röst & språk,[object Object],Hastighet,[object Object],Uppläsning vid skrivning,[object Object],Profiler,[object Object],Skärmläsare,[object Object]
Läshjälpen – så kontrollerar du vital,[object Object],Läshjälpen kan anpassas efter dina behov. ,[object Object],Högerklicka på läshjälpen och välj vilka ikoner som skall visas på verktygsfältet. ,[object Object],Bocka för de genvägsfönster du är intresserad av, de dyker då upp i läshjälpen.,[object Object],Demo för inställningar i läshjälpen ,[object Object],(vänta till avsnittet om röstprofiler är klart),[object Object]
Spara en ljudfil,[object Object],Så här gör du röstinspelning och lyssnar,[object Object]
Talande tangentbord,[object Object],Komplement till talsyntesen vital. ,[object Object],Ljudar fram bokstäverna,[object Object],Du "hör" vilken bokstav du trycker ned på tangentbordet.,[object Object],En suverän förstärkning vid skrivning av text.,[object Object],Se till att avaktivera läsa bokstav i vital när du ska använda talande tangentbord.,[object Object]
Instruktioner för Vital,[object Object],www.skoldatatek.trelleborg.se,[object Object],www.ungkompensation.se,[object Object],Om Vital på trelleborg.se,[object Object],Handledning Vital,[object Object],Inställningar ,[object Object],Röstprofiler,[object Object],Röstinspelning och lyssna i mp3,[object Object],Instruktioner för hur du använder vital på nätet,[object Object]
Avsätt tid & prova dig fram,[object Object]
StavaRex – rättstavning,[object Object],Stava Rex är ett datorprogram som kontrollerar stavning på svenska ,[object Object],Utvecklat för personer med med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi,[object Object],Programmet hittar och rättar fel bättre än vanliga rättstavningsprogram,[object Object]
StavaRex – kontrollerar din text,[object Object],Letar efter ord som brukar bli fel,[object Object],Du behöver inte stava rätt för att programmet ska förstå vilket ord du menar,[object Object],Om du skriver "sjoklad" kan du ändå få förslaget "choklad".,[object Object]
Stava Rex kan anpassas för dig,[object Object],Ändra inställningar genom högerklick på Stava Rex-ikonen i aktivitetsfältet och val av Inställningar.,[object Object],Välj fliken talsyntes och bocka för använd via klippbord för att talsyntesen ska fungera.,[object Object],Du också underlätta genom att välja en stor eller liten ordlista .,[object Object]
Meddelanden från Stava Rex,[object Object]
Testa stava rex genom att rätta texten,[object Object],Starta stava rex,[object Object],StaveRex börjar kontroleratäxten från,[object Object],insättningspunkten (textmarkören). Om,[object Object],Insättnings punkten är i slutet av dokumentet,,[object Object],rättas texten från borjan. Man kan också,[object Object],marckera en viss textdel som mann vill rätta.,[object Object],När Stava Rex presenterat sina förslag till,[object Object],rättning, väljer man ord genom att antingen,[object Object],dubelklika på ordet direkt i förslagslistan, eller,[object Object],markera det och klicka på knappen Ändra.,[object Object],Testa hur programmet skiljer på fryst kyckling lever / frystkycklinglever,[object Object]
SpellRight,[object Object],SpellRightär den engelska versionen av stava rex,[object Object],Hjälper till att skilja mellan lättförväxlade ord (their/there/),[object Object],Stava Rex och Spell Right är uppbyggda på samma sätt. ,[object Object]
Handledning för stava rex& spell right,[object Object],www.skoldatatek.skolbloggen.se,[object Object],www.ungkompensation.se,[object Object],Demonstrationsfilm StavaRex,[object Object],Information om StavaRex,[object Object],Manualer StavaRex & SpellRight,[object Object],Stavningshjälp av NE kan ibland också hjälpa.,[object Object]
Gustavas Ordböcker – digital ordbok,[object Object],Svenska ordboken ,[object Object],Engelsk ordbok,[object Object],Synonymordbok,[object Object],Inbyggd talsyntes ,[object Object],som hanterar både svenska och engelska,[object Object]
Gustavas Ordböcker förklarar:,[object Object],ålderdomliga ord ,[object Object],främmande ord ,[object Object],moderna ord ,[object Object],På enkel och naturlig svenska och med exempel,[object Object],Har du inte tillgång till Gustavas ordböcker finner du ordböcker på nätet:,[object Object],Norstedtsord.se,[object Object],Tyda.se,[object Object],Nationalencyklopedin,[object Object]
Gustava hittar fler fel,[object Object],Du kan skriva in ett ord felstavat eller som det låter och ändå hamna på rätt ord. ,[object Object],Skärp,[object Object],schärp, sjerp, skerrp,[object Object],På skärmen visas genast ordet skärp med den rätta stavningen, ordklass, böjning, förklaring, synonymer etc. ,[object Object],Man kan också söka på böjda former t.ex. väntade, cyklarnasetc.,[object Object]
Lite smartare…,[object Object],Gemensamt för stava rex, spell right och gustavas ordböcker är att stavningskontrollen även tar hänsyn till att du stavar:,[object Object],som det låter,[object Object],i vilket sammanhang ordet förekommer,[object Object]
Hur får jag programmen på min dator?,[object Object],Be er rektor att lägga en beställning i First Class, i IT-enhetens helpdesk-ikon under Trelleborgs skolor.,[object Object],Alla datorer har inte kapacitet att klara programmen. Särskilt vital kräver kapacitet från datorn eller kanske inte fungerar med alla program. ,[object Object],Rådgör med er IT-tekniker om vilka datorer som klarar systemkraven. ,[object Object],Beställ programmen minst ett par veckor innan ni behöver använda dem via helpdesk ikonen IT har på FC.,[object Object]
Komplettera med OCR & Skanning,[object Object],	Många vill också göra text på papper digital genom att skanna dokument och låta ett program göra OCR-tolkning.,[object Object],	OCR känner igen och tolkar den inskannade bildens text till digitala tecken.,[object Object],	Eleven kan sedan läsa texten med en talsyntes på datorn eller redigera i texten. Processen blir dock inte helt felfri.,[object Object],OCR program Microsoft Document Scanning - demo,[object Object],Använd gärna liten snabb skanner med USB som Canon CanoScan LiDE 100,[object Object]
Så här skannar du & OCR tolkar,[object Object],Läs mer på www.ungkompensation.se,[object Object],Du behöver skanner och ett OCR program. ,[object Object],Använd Microsoft DocumentScanning när du skannar som du finner under startmenyn, alla program och office-verktyg. (Inte skannerns egna program.),[object Object],Skanna ett papper med text. Det blir till en bild i datorn.,[object Object],OCR programmet tolkar om bilden till igenkännbar digital text. Man kan säga att det tolkar bildens krumelurer och översätter dem till digital text.,[object Object],OCR är en komplicerad process som fungerar bäst på tydliga textdokument.,[object Object],Tänk på att digital text inte går att redigera på och arbeta med på samma sätt som papper och penna. Programmet i datorn, t.ex. word har ju sina begränsningar och möjligheter.,[object Object],Om du till exempel sätter markören och skriver mitt i en text i word flyttar den efterföljande texten på sig.,[object Object],OCR program Microsoft Document Scanning - demo,[object Object]
Skanner och talsyntes: 	Ia Lindberg Skoldatateket i Södertälje ,[object Object]
DAISY – talböcker,[object Object],DAISY är ett format för inläst bok anpassat för dyslektiker och synskade.,[object Object],Du kan bläddra, lägga bokmärken och sakta ned hastigheten.,[object Object],AV-CentralenTrelleborg är nu Talboksbibliotek för elever i behov av särskilt stöd enligt paragraf 17. ,[object Object],Sök DAISY-böcker i TPB:s katalog, kontakta AVC för lån,[object Object]
DAISY – ny teknologi,[object Object],Ny liten smart DAISY-spelareMilestone 312 lathund,[object Object],Med mp3, inbyggt fickminne och talsyntes.,[object Object],DAISY - läsprogram för datorn,[object Object],Om E-böcker, DAISY och läsprogram av SPSM,[object Object],Fakta om E-böcker,[object Object]
www.skoldatatek.skolbloggen.se,[object Object]
IT + specialpedagogik =skoldatatek,[object Object],Skoldatatek,[object Object]
Interaktiv skrivtavla – ett hjälpmedel,[object Object],Anteckna löpande,[object Object],Spara lektionens anteckningar,[object Object],Skriv ut lektionen,[object Object],Maila lektionen,[object Object],Spela in lektionen,[object Object],Repetera,[object Object],Se, hör, känn,[object Object],Interaktivt & multimedia,[object Object],Direkt feedback,[object Object],Kom-i-gång med AV-Centralen,[object Object],Smartboardtips www.interaktivskrivtavla.wordpress.com,[object Object]
Strömmande program från AV-Centralen,[object Object],Strömmande Media,[object Object],Skolfront : Ut med blyertspennorna, in med datorer (U101480-05),[object Object],Tema: Dyslexi (U101204-01) 2009 Omkring sex procent av befolkning tros vara dyslektiker. Vad beror dyslexi på? Och hur förhåller sig skolan till dyslektiska barn? ,[object Object],Skolakuten : Måste barn sorteras? (U100144-03) 2006 Ska barn med DAMP och ADHD placeras i särskilda skolklasser?,[object Object],I love språk - samtal : Dyslexi och språkinlärning (U100921-05 / U100783) 2008 Språkinlärning kräver mycket läsande i grammatikböcker och gloslistor. Men hur lär man sig språk om man har läs- och skrivsvårigheter?,[object Object],Dysselecksi - blind, blåst och bortgjord (U100889) 2008 Niklas Hyland möter EF:s grundare Bertil Hult och talar med forskare i ämnet. Dessutom besöker vi Björkestaskolan som fått pris för sitt arbete med dyslektiska barn och får se hur en utredning kan gå till. ,[object Object],Serien Ord för ord : Ett program för vuxna med läs- och skrivsvårigheter (U41603-) 2004 Om dyslexi i olika sammanhang. ,[object Object],Lunchakademin : Dyslexi - ett samhällsproblem? (U31719-18) 2003 700 000 svenskar har någon form av läs- eller skriv-svårigheter. En del av dessa är dyslektiker. Den som inte läser bra riskerar att hamna utanför.,[object Object],Stop! : Handikapp som inte syns (U11137-18) 2001 Osynliga handikapp. Hur är det att leva med ett handikapp som inte syns? Vad kan man göra som kompis för att stödja någon med till exempel dyslexi eller synskada?,[object Object]
Använd resurser på nätet,[object Object],www.pedagogiskaprogram.wordpress.com,[object Object],Kunskapsstjärnan - tangentbordsträning, matematik mm,[object Object],Bildteman - flerspråkig interaktiv ordlista som innehåller definitioner av 1800 vardagstermer. Alla termer går att lyssna på så man hör hur de ska uttalas.,[object Object],Lexin- översättningsprogram,[object Object],Tyda - översättningsprogram,[object Object],Google översättning - översättningsprogram mm,[object Object],Animationsteman - animerad ordlista som innehåller definitioner av 400 svenska verb.,[object Object],Glosboken - gå in och lägg in dina glosor, träna i skolan och hemma.,[object Object],Webbmagistern- En webbsida med 59 olika övningar i olika ämnen.,[object Object],Wiktionary - ordbok,[object Object],Saol - ordlista,[object Object],kreativpedagogik - Sfi-länkar - sajter på Internet som är bra när man vill lära sig svenska och hur landet fungerar,[object Object],Ingelas lekstuga - Här kan du läsa om barn med språkstörning, och få tips om lekar, spel, sånger, sagor och böcker som passar alla barn. ,[object Object],PIM skolutveckling- Här hittar du tio inspirerande handledningar som kan hjälpa dig höja din IT och mediekompetens.,[object Object],Vi i femman- här kan du kolla vad du kan om planeter, hav, sjöar, kartor.,[object Object],Annas Wikis-  en massa bra länkar i olika ämnen.,[object Object],Made in europe- roliga övningar kan bättra på sina geografikunskaper. ,[object Object],Lantmäteriet- Här kan du pussla Svenska landskap i olika svårighetsgrader, leta tätorter och placera ut sjöar och åar.,[object Object],NE- här finns en del kartor,korsord och frågesport mm..,[object Object],Svenska djur- Här kan du svara på frågesport, läsa om djur och se på filmer.,[object Object],Engelska- Träna på frukter och grönsaker mm.,[object Object],Mingoville-engelskakurs med stavning, grammatik, läsförståelse och till och med uttal (inloggning),[object Object],BBC för barn- här finns sagor på engelska med frågor mm.,[object Object],Länkskafferiet- Här hittar du länkar till webbplatser som passar bra för skolarbete ämnesuppdelade.,[object Object],Ur barnsidor- många bra spel i alla ämnen.,[object Object],Ur språksidor- spel och program i språk,[object Object],Annas länkburkar - Massor med länkar för pedagoger,[object Object]
Bloggar – fortbilda dig på nätet,[object Object],Kompenserande hjälpmedel http://teknikstod.wordpress.com/,[object Object],Techno Dys http://technodys.blogspot.com/,[object Object],Josla Dyslexi http://josla-dyslexi.blogspot.com/,[object Object],Jag är snart klar ,[object Object],http://jagarsnartklar.blogg.se/,[object Object]
Uppdatera dig enkelt via nätet,[object Object],Prenumera,[object Object],Nyhetsbrev,[object Object],RSS-flöden,[object Object],Blogginlägg,[object Object],Twitter,[object Object],Facebook,[object Object],Trackle,[object Object],Samla på länkar,[object Object],www.trelleborg.se/av se fliken alternativa Verktyg Trelleborg,[object Object],www.skoldatatek.skolbloggen.se Alternativa verktyg i Trelleborg,[object Object],www.ungkompensation.se om Alternativa verktyg,[object Object],www.skoldatatek.seNationella Skoldatateksidan,[object Object],www.spsm.se specialpedagogiska skolmyndigheten,[object Object],www.tpb.se tal- och punktskriftsbiblioteket,[object Object],www.hinfo.se,[object Object],www.dyslexic.com,[object Object],www.techmatrix.org,[object Object]
Vidgat textbegrepp,[object Object],Att jobba med alternativa inlärningssätt och redovisningsformer som ljud, bilder och film är toppen för dessa elever.,[object Object],Digitala berättelser,[object Object],Interaktiva skrivtavla,[object Object],Strömmande media ,[object Object],PIM handledningar ,[object Object],Bildspel & presentation,[object Object],Digitala berättelser,[object Object],Ljudberättelser,[object Object],Animation,[object Object],Foto,[object Object]
Fortbilda dig på youtube - Vad är dyslexi?,[object Object]
Alternativa verktyg och mer därtill,[object Object],Strukturera tid ,[object Object],Organisera text,[object Object],Minnesstöd,[object Object],Kamera,[object Object],Inspelning,[object Object],Studiestöd,[object Object],Anteckningshjälpmedel,[object Object],Ordböcker,[object Object],Smartboard,[object Object],Använd nätresurser,[object Object],Använd alternativa inlärnings- och redovisningsformer ,[object Object],Öka medie- och it kompetensen med PIM,[object Object]
Läromedel - ställ krav!,[object Object],Fråga läromedelsföretagen efter material anpassat för elever med läs- och skrivsvårigheter redan före inköp. ,[object Object],Spar både tid och resurser.,[object Object],Studentlitteratur och Liber ger nu ut skolböcker i daisy-format enligt principen ”En bok – en cd”. ,[object Object],Daisy-produktionerna är i vad vi kallar ”fulltext-format”, dvs både ljudfiler och textfiler finns med. Eleverna kan lyssna och samtidigt göra anteckningar och markeringar direkt i texten.” ,[object Object],Från FMLS:s hemsida,[object Object],Inläsningstjänst,[object Object],Spsm,[object Object],Bonnier utbildning,[object Object],Gleerups,[object Object],Liber läromedel,[object Object],Natur och Kultur,[object Object],Studentlitteratur (kunskapsmedel.se),[object Object]
AV-Centralen Trelleborg,[object Object],Information:,[object Object],www.trelleborg.se/av,[object Object],www.trelleborg.skolbloggen.se,[object Object],www.skoldatatek.skolbloggen.se,[object Object],www.interaktivskrivtavla.wordpress.com,[object Object],www.minegenhistoria.wordpress.com,[object Object],AV-Centralen på facebookwww.facebook.com,[object Object],Senast uppdaterad:,[object Object],20100128 ,[object Object],Ellen Pettersson ,[object Object],mediepedagog Trelleborgs kommun,[object Object]
1 von 54

Recomendados

Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver... von
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...jokristensson
307 views7 Folien
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver... von
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...jokristensson
327 views7 Folien
Laholm 17 mars 2015 von
Laholm 17 mars 2015Laholm 17 mars 2015
Laholm 17 mars 2015jokristensson
369 views27 Folien
Dyslexi von
DyslexiDyslexi
DyslexiKUB-projektet
1.3K views38 Folien
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen von
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningenElevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningenmittlarande
4.4K views21 Folien
Inläsningstjänst vt 15 jk von
Inläsningstjänst vt 15 jkInläsningstjänst vt 15 jk
Inläsningstjänst vt 15 jkjokristensson
490 views27 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Alternativa Verktyg - en översikt

Akk-mässan i Vasa februari 2016 von
Akk-mässan i Vasa februari 2016Akk-mässan i Vasa februari 2016
Akk-mässan i Vasa februari 2016jokristensson
2K views7 Folien
Mölndals skoldatatek skolbesök vt2011 von
Mölndals skoldatatek  skolbesök vt2011Mölndals skoldatatek  skolbesök vt2011
Mölndals skoldatatek skolbesök vt2011GuAB
265 views21 Folien
Effektiva språkverktyg von
Effektiva språkverktygEffektiva språkverktyg
Effektiva språkverktygWordFinder Software AB
353 views4 Folien
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter von
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterjokristensson
440 views6 Folien
Nacka 12 mars 2015 von
Nacka 12 mars 2015Nacka 12 mars 2015
Nacka 12 mars 2015jokristensson
433 views22 Folien
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter von
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterjokristensson
240 views8 Folien

Similar a Alternativa Verktyg - en översikt(20)

Akk-mässan i Vasa februari 2016 von jokristensson
Akk-mässan i Vasa februari 2016Akk-mässan i Vasa februari 2016
Akk-mässan i Vasa februari 2016
jokristensson2K views
Mölndals skoldatatek skolbesök vt2011 von GuAB
Mölndals skoldatatek  skolbesök vt2011Mölndals skoldatatek  skolbesök vt2011
Mölndals skoldatatek skolbesök vt2011
GuAB265 views
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter von jokristensson
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
jokristensson440 views
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter von jokristensson
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
jokristensson240 views
Tidsenliga digitala lärverktyg von jokristensson
Tidsenliga digitala lärverktygTidsenliga digitala lärverktyg
Tidsenliga digitala lärverktyg
jokristensson279 views
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017 von jokristensson
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017Alternativa lärverktyg 18 maj 2017
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017
jokristensson204 views
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter von jokristensson
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
jokristensson399 views
Skriva för webben von Per Axbom
Skriva för webbenSkriva för webben
Skriva för webben
Per Axbom1.3K views
Högskolan Kristianstad 20 mars em von jokristensson
Högskolan Kristianstad 20 mars emHögskolan Kristianstad 20 mars em
Högskolan Kristianstad 20 mars em
jokristensson375 views
Arbeta med talsyntes von ullytt
Arbeta med talsyntesArbeta med talsyntes
Arbeta med talsyntes
ullytt158 views
Information och inspiration om digitala verktyg som stöd i Huddinge von Sylvia Svenungsson
Information och inspiration om digitala verktyg som stöd i HuddingeInformation och inspiration om digitala verktyg som stöd i Huddinge
Information och inspiration om digitala verktyg som stöd i Huddinge
Sylvia Svenungsson1.5K views
Presentation lc200 n inl2-marialindqvist von 58MALI15
Presentation lc200 n inl2-marialindqvistPresentation lc200 n inl2-marialindqvist
Presentation lc200 n inl2-marialindqvist
58MALI15201 views
Skolbibliotek 13 mars 15 von jokristensson
Skolbibliotek 13 mars 15Skolbibliotek 13 mars 15
Skolbibliotek 13 mars 15
jokristensson3.1K views

Alternativa Verktyg - en översikt

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.