Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

FIZIOLOGIJA MIŠICA

9.296 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prezentacija autor Milica Stojanović I4

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

FIZIOLOGIJA MIŠICA

 1. 1. Fiziologija mišića
 2. 2. Funkcionalne karakteristike mišića Osnovna funkcionalna odlika mišićnog tkiva jeste njegova razdražljivost. Ta razdražljivost se ispoljava najčešće skraći- vanjem,odnosno grčenjem (kontrakcijom) mišićnih vlakana koje nastaje pod dejstvom spoljašnjih ili unutrašnjih draži. Pod normalnim uslovima prirodne draži za kontrakciju jesu impulsi.
 3. 3. Sama kontrakcija skeletnog mišića,javlja se kao odgovor na nervne impulse, koji dolaze u mišić preko specijalnih nervnih ćelija- MOTONEURONA. Funkcionalna veza motoneurona sa mišićima sprovodi se preko aksona motoneurona.
 4. 4. Svaka od krajnjih grana aksona završava se na jednom mišićnom vlaknu. I tako obrazuju nervno-mišićnu sinapsu ili tzv. završnu ploču. Dakle svaki motoneuron inerviše onoliko mišićnih vlakana koliko ima krajnjih ogranaka.
 5. 5. MOTORNU JEDINICU čine fiziološka celina motoneurona, njegovog aksona i svih mišićnih vlakana koje inerviše. Ona je osnovna morfo-funkcionalna jedinica nervno- mišićnog aparata i u našem organizmu se razlikuje po veličini motoneurona i broju mišićnih vlakana. Mogu biti: Male motorne jedinice Velike motorne jedinice
 6. 6. Skeletni mišić
 7. 7. Oblik i vrste mišićne kontrakcije Kao rezultat kontrakcije,skraćenja u mišićnim vlaknima javlja se određeni napon. To je jedna od osnovnih fizioloških karakteristika mišića. Sam napon,sila, razvija se različito pri mišićnoj kontrakciji. Ako je spoljašnji teret manji od napona mišića, koji se kontrakuje,onda se mišić skraćuje i izaziva kretanje. To je: koncentrična = izotonička = miometrijska kontrakcija Ako je spoljašnji teret veći od napona koji razvija mišić za vreme kontrakcije onda se taj mišić rasteže(izdužuje). To je: ekscentrična = pliometrična kontrakcija
 8. 8. Postoje još:  Izometrijska kontrakcija(ista dužina)- mišićna kontrakcija pri kojoj mišić razvija napon,ali ne menja svoju dužinu  Auksotonična kontrakcija- mešovita forma kontrakcije pri kojoj se menja i dužina i napon mišića U pogledu vrste mišićne kontrakcije,režima kontrakcije, razlikuju se dve vrste: Prosta ili pojedinačna mišićna kontrakcija Složena mišićna kontrakcija ili tetanus(tetanička kontrakcija)
 9. 9. U osnovi mišićne kontrakcije su određeni hemijski procesi u samom mišiću, čije reakcije omogućavaju njegov rad. Dele se na: 1) Anaerobne- reakcije koje se odigravaju bez učešća kiseonika 1) Aerobne – reakcije koje se odigravaju sa učešćem kiseonika u reakcijama
 10. 10. Rad mišića Rad mišića zavisi od niza uslova: - Strukture mišića - Njegove uvežbanosti … A efektivnost rada zavisi od emocija(radost povećava radnu sposobnost i uspeva da smanji mišićni zamor)
 11. 11. Rad mišića pod uticajem je simpatičkog nervnog sistema- trofičkog uticaja On se manifestuje ubrzavanjem procesa razmene materije, a time i povećanjem radne sposobnosti mišića. Pri ocenjivanju rada mišića obično se ističe njegov spoljašnji ili proizvodni rad. W=P*h/km W- rad mišića P- podizanje određenog tereta h- određena visina km- kilogram-metar( izražavanje rada mišića) Najveći spoljašnji mišićni rad, mišić proizvodi u uslovima srednjih opterećenja. Taj fenomen se u fiziologiji definiše kao zakon srednjih opterećenja
 12. 12. Zamor mišića Zamorom se naziva privremeno slabljenje funkcionalne radne sposobnosti organa, tkiva ili celog organizma Zamor nastupa kao posledica dužeg ili kraćeg trajanja rada. Dok isto stanje iščezava posle dužeg ili kraćeg trajanja odmora.
 13. 13. Pri refleksnoj delatnosti mišića,zamor se javlja istovremeno u samom mišićnom tkivu, u nervnim centrima i u završecima motornih nerava u mišiću. To stanje zamora kod mišića manifestuje se postepenim smanj- enjem veličine kontrakcije. Smanjenje može ići do potpunog izostajanja kontrakcije mišića, tj. da mišić ne odgovara na primljene draži. Zamor zavisi od:  Ritma rada Veličine opterećenja Pojava zamora objašnjava se hemijskim I fiziološkim teorijama zamora
 14. 14. Fiziološke odlike glatkih mišića Glatki mišići se nalaze u unutrašnjim organima i zidovima krvnih sudova.
 15. 15. Glatki mišići se po mnogim svojim morfološkim i fiziološkim karakteristikama razlikuju od skeletnih mišića koji ostvaruju kretanje pojedinih delova tela. Skeletni mišić:
 16. 16. Glatki mišić nema poprečno-prugasti karakter, iako sadrži tanke(aktinske) i debele(miozinske) niti. Dve susedne ćelije glatkih mišića ostvaruju dva tipa kontakta,jedna između druge:  Prvi tip - tesno dodirivanje membrana kontrahujućih ćelija  Drugi tip – sjedinjavanje tih dveju ćelija preko protoplazmatičkih mostića Mreža glatkih mišićnih ćelija deluje kao jedna celina: proces razdraženja koji se javi u jednoj grupi ćelija rasprostire se i na druge ćelije mreže. Glatki mišići se dela na dva tipa: 1) Visceralne (unutrašnje ili utrobne( digestivni trakt i urogenitalni trakt)) 2) Unitarne (u zidovima krvnih sudova,u oku,u korenu dlake kožnog pokrova) Nervna regulacija glatkih mišića sprovodi se preko simpatičkih i parasimpatičkih vlakana centara vegetativnog nervnog sistema.
 17. 17. Posebne fiziološke odlike visceralne muskulature je spontana aktivnost (delimično je u vezi sa svojstvom mišićnih ćelija,pa prema tome mogu da se izdužuju na stezanje) Posebne fiziološke odlike glatke muskulature su: Za kontrakciju nije potreban veliki utrošak energije Ne ispoljavaju fiziološke znake zamora
 18. 18. HVALA NA PAŽNJI Milica Stojanović I4

×