Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Nitrox KPA Beograd

880 Aufrufe

Veröffentlicht am

Nitrox

Veröffentlicht in: Sport
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Nitrox KPA Beograd

 1. 1. Savez organizacija podvodnih aktivnosti Srbije Klub podvodnih aktivnosti Beograd SPECIJALISTIČKI KURS ZA NITROX OSNOVNI I NAPREDNI
 2. 2. UMESTO UVODA NE PRELAZITE PREKO GRANICA SVOJIH MOGUĆNOSTI, SVOJE OBUČENOSTI I NE KRŠITE STANDARDE PREPORUČENIH REŽIMA RONJENJA. PLANIRAJTE SVOJE RONJENJE I RONITE PO SVOM PLANU.
 3. 3. Šta je Nitrox? U ronilačkoj terminologiji, svaka mešavina azota i kiseonika naziva se Nitrox. Vazduh je takođe nitrox – njegov naziv je još i normoksični nitrox. Mešavina koja sadrži više od 21% kiseonika je hiperoksična i poznata pod nazivom obogaćeni vazduh nitrox – skraćeno EANx (od engl. Enriched Air Nitrox) ili sigurni vazduh (engl. Safe Air) po ANDI programu i podrazumeva procenat kiseonika između 22% i 50%.
 4. 4. NITROX Kod mnogih vlada zabluda da ako ronimo sa NITROXOM možemo da ronimo dublje. Upravo suprotno: sa NITROXOM se NE RONI DUBLJE, RONI SE SIGURNIJE I DUŽE. Uslov da bi kandidat mogao da polaže kurs za NITROX je određena ronilačka kategorija. Dakle, ronilac početnik ne može da pohađa kurs za nitrox. Svaka od ronilačkih asocijacija ima predviđene uslove sa kojom kategorijom ronilac može da pohađa kurs za nitrox pa je tako po npr. PADI-u uslov da kandidat ima završen kurs Open water diver. Što se tiče CMAS-ovog programa obuke za NITROX, po kojem se radi u SOPAS-u, da bi kandidat mogao da pohađa Basic kurs za nitrox uslovi su: - da kandidat ima najmanje 15 godina - položena kategorija ronilac P1
 5. 5. PRITISAK Atmosferski pritisak Svi gasovi iz sastava vazduha čine jedinstven atmosferski omotač oko Zemlje, koji na nivou mora deluje pritiskom od 1 Bara, dok na ostali deo zemljine površine deluje pritiskom manjim od 1 Bara. Veličina pritiska na pojedinim tačkama zemljine površine zavisi od nadmorske visine, temperature i vlaznosti, kao i od strujanja vazdušne mase u momentu merenja. Hidrostatički pritisak Pritisak vodenog stuba od 10 metara iznosi 1 Bar. To znači da je: P(hidrostatički) = D 10 gde je D oznaka za dubinu u metrima. Ovaj pritisak se još naziva i relativnim, a pošto se meri instrumentom naziva se i instrumentalni (nula na instrumentima baždarena je na atmosferskom pritisku od 1 bara).
 6. 6. Apsolutni pritisak Kada hidrostatičkom pritisku dodamo atmosferski dobićemo apsolutni pritisak i on deluje na ronioca pod vodom. P(apsolutni) = P1(atmosferski) + P2(hidrostatički) Primer: na dubini od 30 metara na ronioca deluje pritisak od 4 Bara P(apsolutni) = 1 + 30 = 4 Bara10
 7. 7. Kada hidrostatičkom pritisku dodamo atmosferski dobićemo apsolutni pritisak i on deluje na ronioca pod vodom. P(apsolutni) = P1(atmosferski) + P2(hidrostatički)
 8. 8. Parcijalni pritisak Svaka mešavina gasova ima svoj pritisak i on se objašnjava Daltonovim zakonom koji glasi: "Pritisak koji vrši mešavina gasova jednak je sumi pritisaka koji bi vršio svaki od gasova iz gasne mešavine ako bi sam zauzimao ukupnu zapreminu". Pritisak kojim mešavina gasova deluje na zidove posude naziva se opštim pritiskom, dok se deo pritiska kojim deluje pojedina komponenta mešavine naziva parcijalnim pritiskom. P(opšti pritisak) = pp1 + pp2+ pp3+...+ ppN
 9. 9. Parcijalni pritisak gasa u nekoj mešavini zavisi od ukupnog pritiska mešavine i procenta zastupljenosti tog gasa u mešavini. pp = a xP 100 Gde je: pp ..... parcijalni pritisak gasa u mešavini a ..... procenat gasa u mešavini P ..... ukupan pritisak mešavine Za ronilačku praksu parcijalni pritisci su od posebnog značaja, jer fiziološki efkat gasova na organizam čoveka ne zavisi od procenta zastupljenosti nekog gasa u mešavini već od njegovog parcijalnog pritiska. Toksično i narkotično dejstvo gasova pod povišenim pritiskom zavise od njihovog parcijalnog pritiska u disajnom mediju. Gledano kroz istoriju još je Paul Bert primetio da "kiseonik ubija" – ne, parcijalni pritisak kiseonika ubija. Gajton je npr. ustanovio da Paul Bert-ov sindrom može da se javi ako parcijalni pritisak kiseonika pređe 1,7 bara, a javiće se kada pređe 2,2 bara. Ovo je danas prevaziđeno mišljenje jer se, videćemo, danas oslanjamo na egzaktne proračune i tačno znamo u kojim uslovima šta možemo da očekujemo.
 10. 10. Kako je vazduh gasna mešavina koja se sastoji od 20,8% kiseonika, 78,5% azota, 0,03% ugljen-dioksida i oko 1% plemenitih gasova, tokom ovog kursa koristićemo podatak da je parcijalni pritisak kiseonika 0,21 Bar, a parcijalni pritisak azota 0,79 Bara (zaokruženo zbog jednostavnijeg računanja). Šta je Nitrox? U ronilačkoj terminologiji, svaka mešavina azota i kiseonika naziva se Nitrox. Vazduh je takođe nitrox – njegov naziv je još i normoksični nitrox. Mešavina koja sadrži više od 21% kiseonika je hiperoksična i poznata pod nazivom obogaćeni vazduh nitrox – skraćeno EANx (od engl. Enriched Air Nitrox) ili sigurni vazduh (engl. Safe Air) po ANDI programu i podrazumeva procenat kiseonika između 22% i 50%.
 11. 11. Prednosti i mane Nitrox-a Prednost ronjenja sa nitrox-om je to što dišemo gasnu mešavinu koja sadrži manje azota a više kiseonika. Samim tim omogućen nam je duži boravak ispod vode i kraći površinski interval zbog manje rezidualnog azota koji ostaje u krvi posle ronjenja. Mane odnosno nedostaci kod ronjenja sa nitrox-om su opasnost od kiseoničke epilepsije odnosno Paul Bert-ovog sindroma ukoliko nam parcijalni pritisak kiseonika pređe 1,4 Bara i opasnost od Loren Smith-ovog efekta (atipične upale pluća) ukoliko prekoračimo dozvoljeno vreme izlaganja povišenom parcijalnom pritisku kiseonika manjem od 1,6 Bara. Zbog svega gore navedenog, ono što moramo ispoštovati zbog vlastite sigurnosti kod proračuna procenta kiseonika u Nitrox-u jeste: - parcijalni pritisak kiseonika ne sme preći 1,4 Bara - kod deco stopova možemo koristiti i 100%-tni kiseonik
 12. 12. Prednosti upotrebe Nitroxa su: Povećano vreme unutar krive sigurnosti Kraći površinski intervali Duža ponovljena ronjenja Manja narkoza azota Manji rizik od dekompresione povrede Kraće vreme ¨Ne letenja¨ Velika sigurnost ako se koriste tablice ili kompjuteri za vazduh
 13. 13. Dubina No-stop deco times (u minutima) (fsw) U metrima VAZDUH 21% NN 32 32% NN 36 36% 50 15 100 200 310 60 18 60 100 100 70 22 50 60 60 80 25 40 50 60 90 28 30 40 50 100 31 25 30 40 110 34 20 25 30 120 37 15 25 130 40 10 20
 14. 14.       Nitrox ima i  neke nedostatke. Toksičnost kiseonika javlja se na manji dubinama nego kad se koristi vazduh (zbog većeg  postotka kiseonika u mešavini) Tolerancija na pp O2 je individualna,  zato je maksimalni pp O2 ograničen  na   1,4 Bara  Može doći do problema zbog nedostatka ili neadekvatne analize mešavine (sve se mešavine  analiziraju posle punjenja i pre ronjenja) Mogućnost eksplozije prilikom pripreme mešavine ( danas se najčešće koristi metoda  kontinuiranog protoka pa je ovaj rizik sveden na minimum) Ako se koristi mešavina s više od 40% kiseonika oprema se mora pripremiti kao za čist kiseonik  Naravno da se svi ovi nedostaci mogu savladati adekvatnim znanjem i opremom.
 15. 15. PARCIJALNI PRITISAK KISEONIKA (O2) I VREMENSKA OGRANIČENJA ZA RONJENJE SA NITROX MEŠAVINAMA
 16. 16. HIPEROKSIJA /trovanje kiseonikom/       Kiseonik je gas koji je neophodan za održavanje života, ali ukoliko se diše  pod povišenim pritiskom, ponaša se kao otrov.      U rekreativnom ronjenju sa komprimovanim vazduhom je veoma redak  slučaj trovanja, i do pojave hiperoksije dolazi samo na dubinama na kojima  parcijalni pritisak O2 poraste preko kritične granice koja iznosi 1,4 bara.       Dubina na kojoj parcijalni pritisak kiseonika dostiže tu granicu se može  izračunati pomoću Daltonovog zakona.                      100 . p1                      P = -------------------                                        A      Pošto se za rekreativna ronjenja koristi atmosferski vazduh gde je kiseonik  zastupljen sa 20% znači da će se kritičan nivo parcijalnog pritiska  kiseonika od 1,4 bara dostići na dubini od 60m.                           100 . 1,4           P = ----------------------- = 7 bara = 60m                               20
 17. 17.      Trovanje kiseonikom  se javlja u dva oblika:      Plućni oblik / Loran-Smitov efekt / i      Neurotoksični oblik - kiseonikova epilepsija - Pol Bertov efekt      Neurotoksično delovanje se javlja nakon relativno kratkog izlaganja  kiseoniku pod povišenim pritiskom. Dubina /odnosno parcijalni pritisak  kiseonika u smeši koja se diše/ i vreme udisanja su odlučujući faktori za  pojavu ove bolesti.      
 18. 18. Početni simptomi su uznemirenost,  bledilo lica, mučnina, znojenje, nagon  za povraćanjem, sužavanje vidnog  polja, a nastavljaju se sa trzanjem  mišića na licu, potkolenicama,  bedrima i drugim mišićavim delovima  tela.      Ukoliko se nastavi sa udisanjem  kiseonika pod povišenim pritiskom  slede grčevi, koji su identični sa  grčevima kod padavice, a napadi  mogu da traju od nekoliko desetina  sekundi do 2-3min.  Grčeve prati pomućenje ili gubitak  svesti. Za vreme izrona ili smanjenja  parcijalnog pritiska kiseonika,  simptomi polako nestaju, da bi se  potpuno izgubili dolaskom na  atmosferski pritisak.
 19. 19. Istorija Nitrox-a - 1878. godine Paul Bert je izveo eksperiment sa vazduhom  obogaćenim kiseonikom i otkrio da visoki parcijalni pritisak kiseonika  izaziva konvulzije - 1899. godine Lorran Smith demonstrirao je da životinje koje dugo  dišu (4 dana) obogaćeni vazduh u kome je parcijalni pritisak kiseonika  veći od 0,8 Bara imaju problema sa plućima - Između 1910. i 1912. godine izveden je prvi eksperiment na čoveku  i to tako što je ronilac na dubini od 30 metara disao mešavinu azota i  kiseonika u odnosu 50% naprema 50% - tokom 1930. godine izvedeni su mnogobrojni eksperimenti sa  mešavinama u kojima je parcijalni pritisak kiseonika bio između 2 i  4 bara - 1941. godine Haldane (junior) disao je mešavinu sa kiseonikom čiji je  parcijalni pritisak bio 7 bara, a 1944. godine dr Kennet Donald, autor  knjige "Kiseonik i ronilac", disao je kiseonik pod pritiskom od 10 bara  25 do 30 sekundi
 20. 20. - U periodu od 1942. do 1945. godine Kraljevska mornarica Engleske intenzivno  radi na definisanju toksičnosti kiseonika i donosi zaključak da je ronjenje sa čistim  kiseonikom dublje od 7 metara kockanje sa životom - 1950. godine Rev Lanphier izrađuje prve tablice za upotrebu kiseonika za  porebe ratne mornarice Sjedinjenih američkih država (US Navy) - Najznačajniji korak desio se 1970. godine kada je dr Morgan Wells iz NOAA  (National Oceanic and Atmospheric Administration) počeo sa eksperimentalnim  uvođenjem nitrox-a u redovne aktivnosti i kada je postavio standarde za Nitrox I  (1978. godine) i Nitrox II (1990. godine) - Dick Rustowski je, napustivši NOAA, osnovao 1985. godine IAND (International  Association of Nitrox Divers) za obuku za nitrox u sportskom ronjenju. 1992.  godine promenio je ime u IANTD (International Association of Nitrox and  Technical Divers) - 1988. godine Ed Betts, koji je radio sa Dickom Rustowskim, oformio je drugu  organizaciju pod nazivom ANDI (American Nitrox Divers Inc.). Program koji je  izradio danas koristi većina ronilaca - Kao pečurke posle kiše, nicale su organizacije koje su uvodile u programe obuke  ronilaca i obuku za ronjenje sa nitrox-om (TDI, PADI, BSAC, SSI, CMAS, ...)
 21. 21. Dick Rutkowski i dr. Morgan Wells 
 22. 22. OPREMA ZA NITROX Nekoliko napomena koje važe za svu opremu koja se koristi za ronjenje  sa Nitrox-om: - sva oprema (regulator, ventilska grupa, boca, ...) mora biti  odmašćena i suva – masnoća + temperatura + povećan  procenat kiseonika uslov su za nastanak požara koji može da  dovede do eksplozije - odmašćivanje se vrši pranjem u toploj vodi sa deterdžentom,  nakon toga ispiranje u čistoj vodi i sušenje - sve gumene O-ringe na bocama, regulatorima i svim ventilima  zameniti O-rinzima od VITONA
 23. 23. ZA NITROX RONJENJE POTREBNO JE : 1. Visoko-pritisni kompresor (membranski) 2. Baterija boca O2 3. Pumpa za pretakanje kiseonika 4. Crevo za pretakanje O2  sa manometrom 5. Ronilačka boca namenska i obeležena 6. Regulator sa DIN priključkom namenski i obeležen 7. 8. Ronilački kompjuter sa podesivim procentom O2 NITROX deko tablice 9. ANALIZATOR O2
 24. 24. 1) Visoko-pritisni kompresor (membranski) Visoko-pritisni "Oil Free" membranski kompresor zbog opasnosti od dolaska  disajnog medija u kontakt sa uljem za podmazivanje klipnih kompresora. Može da se koristi i klipni kompresor ukoliko se koristi mešavina do 50%  kiseonika, ali se onda na izduvno crevo takvog kompresora stavi još jedan  dodatni namenski filter. 2) Baterije boca kiseonika Boce sa kiseonikom – 4 komada i to 40-litarske na 150 ili 200 bara za  kaskadno pretakanje kiseonika. Boce ne morate da imate ako imate booster. 3) Pumpa za pretakanje kiseonika Ukoliko posedujete pumpu za pretakanje kiseonika, ručnu ili mašinsku,  takođe nije neophodno da imate boce sa kiseonikom za kaskadno pretakanje 
 25. 25. 4) Crevo za pretakanje kiseonika sa manometrom Pri upotrebi creva za pretakanje kiseonikom protok mora biti minimalan, odnosno što manji zbog povećavanja temperature tokom pretakanja. Manometar je obavezan da bismo mogli da pratimo pritisak kiseonika.
 26. 26. 5) Ronilačka boca namenska i obeležena Boca treba da bude namenjena samo za ronjenja Nitrox-om. Obeležava se zeleno-žutom nalepnicom na kojoj piše "NITROX". Pored ove, treba da postoji i vidljivo istaknuta nalepnica sa ispisanim % kiseonika u Nitrox mešavini. Treba napomenuti da je, ukoliko nemamo namensku bocu za Nitrox, svaka boca dobra za ronjenje sa Nitrox-om pod uslovom da se servisira boca i ventilska grupa (skinuti, rastaviti, oprati u toploj vodi sa deterdžentom zbog odmašćivanja, zameniti sve gumene O-ringe vitonskim).
 27. 27. 6) Regulator sa DIN priključkom namenski i obeležen Ukoliko koristimo običan regulator za ronjenje sa Nitrox-om vazi isto kao i za bocu: servisirati ga, odmastiti (oprati delove u toploj vodi sa deterdžentom), zameniti sve O-ringe vitonskim, obeležiti ga da je za ronjenje sa Nitrox-om. Regulator sa DIN priključkom je obavezan jer je i ronjenje sa Nitrox- om tehničko ronjenje – uslov za TRIMIX je završen kurs za Nitrox. Jedna napomena: pojam Trimix ne poznaje US Navy, oni koriste Heliox za tehnička ronjenja (mešavinu helijuma i kiseonika), međutim pošto helijum rashlađuje organizam potrebno je tada koristiti i Argon. Trimix se koristi samo u rekreativnom ronjenju.
 28. 28. 7) Ronilački kompjuter sa podesivim % kiseonika Da bismo imali pravilno izračunatu i obrađenu profilaktiku tokom ronjenja sa korišćenjem računara, neophodno je koristiti računare kod kojih možemo podesiti % kiseonika ili da koristimo računare koji sami prepoznaju % O2. Može da posluži i kompjuter za ronjenje sa vazduhom odnoso dekompresione tablice za ronjenje sa vazduhom – čak je i poželjno da se koriste jer je ronjenje bezbednije i telo se kvalitetnije očisti kada se posle ronjenja uzima površinski interval kao za vazduh.
 29. 29. 8) NITROX deko tablice
 30. 30. 9) ANALIZATOR O2 Videli smo iz prethodnih 7 neophodnih stavki da možemo, a ne moramo da koristimo membranski kompresor, da možemo, a ne moramo da imamo bocu sa ventilskom grupom i regulator napravljene baš za nitrox, možemo i ne moramo da imamo baterije boca sa kiseonikom, međutim, BEZ ANALIZATORA KISEONIKA NE MOŽEMO – NE SMEMO DA KORISTIMO NITROX MEŠAVINU. Zakonski je svaki ronilac odgovoran za obaveznu proveru procenat kiseonika u boci pre polaska na ronjenje. Pre upotrebe akiseonički analizator potrebno je obavezno kalibrisati, naročito ako se menja nadmorska visina na kojoj ćemo roniti.
 31. 31. STVARNA NITROX MEŠAVINE (procenat O2 /N) DUBINA 25/75 30/70 35/65 40/60 45/55 50/50 RONJENJA 9 m 9 9 6 6 6 3 10 m 9 9 6 6 6 3 11 m 12 9 9 6 6 6 12 m 12 12 9 9 6 6 13 m 12 12 9 9 9 6 14 m 15 12 12 9 9 6 15 m 15 15 12 9 9 6 16 m 15 15 12 12 9 9 17 m 18 15 15 12 9 9 18 m 18 15 15 12 12 9 19 m 18 18 15 15 12 9 20 m 21 18 15 15 12 9 21 m 21 18 18 15 12 12 22 m 21 21 18 15 15 12 TABELA EKVIVALENTNIH DUBINA ZA RAZLIČITE PROCENTE O2 U NITROX-u
 32. 32. 23 m 24 21 18 18 15   24 m 24 21 18 18 15   25 m 24 24 21 18 15   26 m 27 24 21 18     27 m 27 24 21 21     28 m 27 24 24 21     29 m 30 27 24 21     30 m 30 27 24 21     31 m 30 27 24       32 m 30 30 27       33 m 33 30 27       34 m 33 30 27       35 m 33 30 30       36 m 36 33         37 m 36 33         38 m 36 33         39 m 39 36         40 m 39 36         41 m 39 36         42 m 42 39         43 m 42 39        
 33. 33. Najbolje mešavine za različite dubine i izračunata EAD vremena ronjenja u odnosu na vremena ronjenja za vazduh Dubina (msw) EANx EAD (msw) ppO2 (Bara) Vreme ronjenja za EANx US Navy tablice za vazduh 12 40 6,7 0,88 310 200 13,5 40 7,8 0,94 310 100 15 40 9,0 1,00 310 100 16,5 39 11,1 1,00 200 60 18 39 11,6 1,09 200 60 19,5 37 14,3 1,05 100 50 21 37 14,7 1,15 100 50 22,5 37 15,9 1,22 60 40 24 37 17,1 1,26 60 40 25,5 37 18,3 1,33 50 30
 34. 34. 27 37 19,5 1,38 50 30 28,5 36 21,2 1,40 40 25 30 36 22,4 1,45 40 25 31,5 36 23,6 1,50 40 20 33 36 24,8 1,56 30 20 34,5 35 26,6 1,56 30 15 36 34 28,4 1,57 25 15 37,5 32 30,9 1,53 20 10 39 32 32,2 1,58 20 10 40,5 31 34,1 1,60 15 10 42 31 35,4 1,60 15 10 43,5 31 36,7 1,60 10 5 45 29 39,4 1,60 10 5 msw ........ meters of salt water (metara slane - morske vode) EAN ........ enriched air nitrox (obogaćeni vazduh nitroks) EAD ........ equvalent air depth (ekvivalentna dubina za ronjenje sa vazduhom)
 35. 35. KORISNI OBRASCI ZA RONJENJE SA NITROX-om Maksimalna dubina ronjenja – MOD (Maximum Operating Depth) MOD = ( PO2 – 1 ) x 10 FO2 Gde je: PO2 ..... maksimalno dopušteni parcijalni pritisak kiseonika FO2 ..... procenat (frakcija) kiseonika u mešavini (Nitrox-u) Primer 1: želimo da ronimo sa Nitrox II mešavinom. Kolika je max bezbedna operativna dubina u odnosu na parcijalni pritisak O2 u mešavini? MOD = ( 1,4 – 1 ) x 10 = 24,4 m 0,36
 36. 36. Primer 2: želimo da ronimo sa Nitrox II mešavinom u veoma hladnoj vodi i otežanim uslovima. Kolika je max bezbedna operativna dubina u odnosu na parcijalni pritisak O2 u mešavini u navedenim uslovima ronjenja? MOD = ( 1,4 – 1 ) x 10 = 28,8 m 0,36 Primer 3: ronićemo sa Nitrox mešavinom u kojoj će procenat O2 biti 30 (FO2 = 30). Kolika je max bezbedna operativna dubina u odnosu na parcijalni pritisak O2 u ovakvoj mešavini? MOD = ( 1,4 – 1 ) x 10 = 33 m 0,30
 37. 37. Maksimalna dubina ronjenja – MOD (Maximum Operating Depth
 38. 38. Ekvivalentna dubina vazduha – EAD (Equivalent Air Depth) EAD = ( FN x (D + 10) ) – 10 0,79 Gde je: FN ..... procenat (frakcija) azota u mešavini izražen kao: 1 – FO2 0,79 ..... procenat (frakcija) azota u vazduhu D ..... dubina u metrima Primer: želimo da ronimo sa Nitrox II mešavinom na dubini od 30 metara. Kolika je ekvivalentna dubina za ronjenje sa vazduhom u odnosu na koju ćemo odrediti dekompresioni režim? EAD = ( 0,64 x (30 + 10) ) – 10 = 22,4 m 0,79 Rezime: kada je procenat kiseonika u našoj mešavini 36%, a hoćemo da zaronimo na 30 metara, možemo da koristimo tablice za vazduh, ali će naša ekvivalentna dubina biti 22,4 odnosno 23 metra i u odnosu na provedeno vreme izabraćemo deco režim za dubinu od 23 m.
 39. 39. Primer: želimo da ronimo sa EAN40, a koristićemo bocu napunjenu na 200 bara. Do kog pritiska ćemo prvo puniti bocu čistim kiseonikom? XO2 = 0,40 – 0,21 x 200 = 48 bara 0,79 Dakle, našu bocu ćemo prvo napuniti kiseonikom do pritiska od 48 bara, a zatim ćemo je dopuniti sa vazduhom do pritiska od 200 bara. Napomena: ovako pripremljenu mešavinu pre upotrebe OBAVEZNO ćemo prekontrolisati kiseoničkim analizatorom.

×