Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Art Grec (Característiques generals)

Ad

L’art clàssic: Grècia

Urbanisme i arquitectura
    Escultura

Ad

Mapa de la civilització hel·lènica
Marc geogràfic i cultural; península de l’Àtica (Atenes), la península del
Peloponè...

Ad

Després de l’art de les civilitzacions cretenca i mecènica,
    l’art grec es divideix en tres etapes:  Arcaica ...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Nächste SlideShare
Els guerrers de Riace
Els guerrers de Riace
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 30 Anzeige
1 von 30 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Art Grec (Característiques generals)

 1. 1. L’art clàssic: Grècia Urbanisme i arquitectura Escultura
 2. 2. Mapa de la civilització hel·lènica Marc geogràfic i cultural; península de l’Àtica (Atenes), la península del Peloponès (Corint i Esparta), la costa occidental d’Àsia Menor (Milet) i les illes del mar Egeu. També els territoris mediterranis colonitzats pels grecs: Sud d’Itàlia i Sicília (Magna Grècia), i el litoral mediterrani de les actuals França (Massàlia) i Catalunya (Empúries).
 3. 3. Després de l’art de les civilitzacions cretenca i mecènica, l’art grec es divideix en tres etapes: Arcaica Clàssica Hel·lenística (S.VII-475 aC) (475-323 aC) (323-31 a C) Es fixen els estils Entre la fi de les Grècia exporta el seu arquitectònics i guerres mèdiques i la art als regnes s’inicia l’evolució mort d’Alexandre. orientals formats artística grega. Moment de màxima després de la mort esplendor artística d’Alexandre i fins que grega. és conquerida per Roma. Tota la cultura i art d’occident han estat marcats pel llegat clàssic, que és la base més sòlida de la civilització occidental. Conceptes com home, natura, raó, harmonia i bellesa, pilars de l’art grec, han estat presents en l’evolució de l’art europeu al llarg de tota la història. Síntesi de les característiques de l’art grec és la frase de Protàgores: “L’home és la mesura de totes les coses”.
 4. 4. Urbanisme: La construcció de la democràcia Tres factors van condicionant l’urbanisme grec: e) Caràcter independent de les polis f) La topografia muntanyosa del terreny g) La introducció de la democràcia a Atenes Acròpolis: zona alta i fortificada. Contenia edificis sagrats. Àgora o plaça pública: celebracions, assemblees públiques, transaccions mercantils o administració de justícia.
 5. 5. Hipòdam de Milet projectà la reconstrucció de la seva ciutat el 475 aC. La ciutat tenia un traçat ortogonal de carrers rectilinis que es creuaven en angles rectes. Es volia integrar política, urbanisme i geometria en una societat igualitària. Va servir de model a ciutats posteriors. Aquest espai al servei del ciutadà tenia en compte l’escala, les dimensions, la perspectiva, la funcionalitat dels edificis i la seva relació amb l’espai que els envoltava. Tot plegat significa que l’urbanisme va néixer a la Grècia clàssica.
 6. 6. Característiques de l’arquitectura grega: • Arquitravada: estructura dels edificis basada només en línies horitzontals i verticals. • Cerca l’harmonia visual. • Feta a mesura de l’ésser humà. Rebutja la monumentalitat. • Dóna forma artística a l’exterior dels edificis i els classifica en ordres. • Materials més usats són pedra i marbre. • Tipologia: temples, teatres, àgores, gimnasos i estadis L’ordre arquitectònic sorgeix de la necessitat de fixar una relació entre cada una de les parts de l’edifici. En l’època clàssica grega l’ordre fixava la relació entre l’element que sustenta, la columna, i el sustentat, la llinda o arquitrau.
 7. 7. Frontó Entaulament Element triangular a la part alta Part superior d'una construcció del temple que consta de tres elements: cornisa, fris i arquitrau. Columna Element arquitectònic de suport, generalment de secció circular. Consta de tres elements: base (menys el dòric), fust i capitell Base Element esglaonat que eleva el temple del terra Documental
 8. 8. Ordres arquitectònics: Dòric, Jònic i Corinti frontó entaulament columna estilòbat estereòbat
 9. 9. Parts de l’ordre dòric timpà frontó cornisa fris (tríglif i entaulament mètopes) arquitrau capitell fust columna estries d’aresta viva estilobat estereobat
 10. 10. Els tres ordres grecs Documental
 11. 11. Arquitectura religiosa El temple servia per guardar la imatge de la divinitat. Primer eren de fusta, fins al s. VII aC que es començaren a fer de pedra. La forma més comuna deriva del mègaron micènic, estructura rectangular dividida en 3 espais: • Pronaos, entrada que precedeix l’accés al lloc sagrat. • Naos o cel.la, espai sagrat amb la imatge de la divinitat. c) Opistòdom, cambra posterior on a vegades es guardava el tresor del temple.
 12. 12. Temple grec nao o cel·la Generalment als costats laterals, el nombre de columnes era igual al doble més una del nombre de la façana. opistòdom hexàstil teulada a dos vessants pronaos perípter tetràstil octàstil Les columnes sempre eren de nombre parell (dues, quatre, sis i vuit). dístil tholos Sunion
 13. 13. Hi ha un nom per cada temple segons la mida i la forma que tinguin.
 14. 14. Arquitectura civil L’edifici més significatiu és el teatre, on representaven tragèdies i comèdies. El d’Epidaure és el més ben conservat i el més gran. Es construïen aprofitant el desnivell d’una muntanya, on es disposaven les grades o càvea en forma semicircular. Als seus peus hi havia l’escena, on es feia la representació i l’orquestra, al centre, pel cor. Càvea Orquestra Prosceni Escena
 15. 15. Escultura: un ideal de bellesa Els materials bàsics de l’escultura són el bronze i el marbre. També s’utilitzaren altres pedres, fusta, or i marfil. La tipologia és bàsicament de dos tipus: a) El relleu, per decorar timpans i frisos de temples i altars. b) L’exempta, reflex del cànon de bellesa hel·lènic amb la proporció, l’equilibri, la simetria, el moviment, l’expressivitat, el volum...
 16. 16. El tema central sempre és la figura humana, motiu principal d’estudi i reflexió de la cultura grega, amb la qual es representaren el diferents déus i deesses, herois i heroïnes de la mitologia clàssica, els atletes, considerats model de bellesa física i espiritual. La policromia fou una altra característica, que s’ha perdut amb el temps.
 17. 17. En resum, les característiques generals de l’escultura grega són: -El cos humà n’és el motiu principal -L’ideal de bellesa humana es basa en la proporció i l’equilibri -Semblança amb el natural, però no retrat, sí ideal d’home (cànon) -Policromia (perduda amb el temps) -Materials més usats: marbre, pedra i bronze -Tipologia: escultures exemptes i relleus
 18. 18. Període geomètric Primeres manifestacions escultòriques apareixen cap el s. VIII a C. Eren petites figures de caràcter religiós o votiu, de marfil, terracota o cera, base per a les de metall. També n’hi havia de fusta (xòanon), fetes per Dèdal segons la mitologia, no en queden restes. Píxide Lefkandi centaur
 19. 19. Escultura monumental Al s. VII a C, en contacte amb les cultures del Pròxim Orient en produí l’aparició de l’escultura monumental, que evolucionà a partir de l'estatuària egípcia. En aquesta evolució es distingeixen les tres grans etapes en que tradicionalment es divideix l’art grec: Període arcaic (S. VII-VI a C) Somriure Cama avançada Ulls arcaic ametllats Frontalitat i Braços enganxats Músculs rigidesa al cos esquemàtics Policroma Influència egípcia
 20. 20. Període clàssic (S. V-IV a C) El material segueix sent Evita la simetria marbre o Perd frontalitat Naturalisme bronze Braços separats del cos. Proporció (Policlet) Té dinamisme. cànon Moviment (Miró) Flexibilitat anatòmica. Contrapposto Transparència Escultura als vestits de equilibrada en dones, els l'expressió. homes nus. (Fidies) S. IV aC. Major expressivitat (més atenció als sentiments i les emocions, més suavitat, individualisme...)
 21. 21. Període hel·lenístic (323 aC – 31 aC) - Trenca amb la serenitat i l’equilibri clàssics. Teatralitat. - Valora el “phàtos” (intensitat extrema dels sentiments) - Més moviment i dinamisme - Importància al grups escultòrics - Influència de cultures asiàtiques, Grandiositat. - Temes anecdòtics (Nen de l’espina) - Busquen provocar sensacions immediates - Els artistes es recreen en el seu art, busquen resoldre problemes tècnics.
 22. 22. Hist. de l’Art-V.Vives
 23. 23. Hist. de l’Art-V.Vives
 24. 24. Hist. de l’Art-V.Vives
 25. 25. Art grec Període arcaic Període clàssic Període hel·lenístic   Escultura Escultura Escultura Kouroi i korai Auriga de Delfos Laocoont i els seus fills Guerrers de Riace El nen de l'espina Discòbol Gàlata ferit Diadumen   Fris de les Panatenees   Hermes amb Dionís infant   Arquitectura Arquitectura Partenó Altar de Zeus a Pèrgam Nike Àptera Erectèon Teatre d'Epidaure
 26. 26. Ceràmica: el testimoni pictòric Conservades poques mostres de pintura, però compensat per les nombroses mostres de ceràmica pintada. Tres etapes en la seva evolució: Estil geomètric Època arcaica (S.VII- Època clàssica (S.X-VIII a C). V a C) (S. V a C). Dominen Formes Figura humana més figures vermelles micèniques gran, detallisme. 2 sobre fons negre. enriquides amb fases: Figura ocupa tot sanefes l’espai. Més geomètriques complesitat, dinàmiques. A expressivitat... partir S VIII a C comença a aparèixer la Figures negres Figures vermelles figura humana sobre fons sobre fons negre. esquematitzada. vermell (àtica). Escenes més Escenes quotidianes. Més mitològiques realisme i detall d’Homer.
 27. 27. Ulises i Polifem, 650 a C Vas àtic del 740 a C. Estil geomètric
 28. 28. El mosaic: una tècnica nova Tècnica artística per decorar terres i murs en àmbits públics i privats. S’estima que el mosaic grec aparegué a finals del segle V a C, i el màxim esplendor fou durant l’etapa hel·lenística. Hi havia dos tipus de mosaic: Mosaic de còdols Mosaic de tessel.les (opus De petites pedres naturals tesselatum). Petites peces de blanques o lleugerament pedra de diferents colors tallades acolorides de platges o rius secs. amb més o menys regularitat, les tessel.les. Va anar substituint el mosaic de còdols. Les pedres cada cop es van fer més petites, sorgint el opus vermiculatum, sent utilitzades totes dues tècniques pels romans. Mosaics de Pel.la, Macedònia i d’Olint

×