Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Tímový projekt - Záverečná prezentácia

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Estatutos
Estatutos
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 21 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Aktuellste (20)

Tímový projekt - Záverečná prezentácia

 1. 1. Forenzná analýza <ul><ul><li>Tím 8 </li></ul></ul><ul><ul><li>Forenzáci </li></ul></ul><ul><ul><li>Peter Jalec </li></ul></ul><ul><ul><li>Benedikt Nagy </li></ul></ul><ul><ul><li>Marek Vesel </li></ul></ul><ul><ul><li>Matúš Kováčik </li></ul></ul><ul><ul><li>Radko Štulrajter </li></ul></ul><ul><ul><li>Michal Zubal </li></ul></ul>
 2. 2. Obsah <ul><li>Úvod </li></ul><ul><li>Produkty </li></ul><ul><ul><li>Edukačný web </li></ul></ul><ul><ul><li>Tímový web </li></ul></ul><ul><ul><li>CD forenznej analýzy </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentácie </li></ul></ul><ul><li>Riadenie projektu </li></ul>
 3. 3. Úloha <ul><ul><li>Pre pedagogické účely vytvorte WEB stránku demonštrujúcu princípy a činnosť forenznej analýzy . </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyzujte a posúďte dostupné voľne šíriteľné nástroje na forenznú analýzu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Navrhnite a implementujte integračné prostredie pre nástroje forenznej analýzy s cieľom vytvorenia jednotného prostredia na analýzu a záznam výsledkov analýzy. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vedúci tímu: Doc. Ing. Ladislav Hudec </li></ul></ul>
 4. 4. Úvod do forenznej analýzy <ul><li>Vyšetrovanie bezpečnostných incidentov </li></ul><ul><ul><li>Zistenie rozsahu incidentu </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifikácia útočníka </li></ul></ul><ul><ul><li>Zabezpečenie digitálnych dôkazov </li></ul></ul><ul><li>Analyzuje sa </li></ul><ul><ul><ul><li>Logy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obraz disku </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sieťová komunikácia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Svedectvá </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Edukačný web <ul><li>Určený pre pokročilých používateľov </li></ul><ul><li>Ciele </li></ul><ul><ul><li>Zrozumiteľnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>Stručnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>Jednoduchosť </li></ul></ul><ul><ul><li>Grafická príťažlivosť </li></ul></ul>
 6. 6. Edukačný web
 7. 7. Obsah edukačného webu <ul><li>Úvod </li></ul><ul><li>Čo je forenzná analýza </li></ul><ul><li>FA ako súčasť forenzného vyšetrovania </li></ul><ul><li>Diskimage všeobecne </li></ul><ul><ul><li>Vytvorenie obrazu disku </li></ul></ul><ul><ul><li>Analýza obrazu disku </li></ul></ul>
 8. 8. Tímový web
 9. 9. Produkt druhého semestra <ul><li>Bootovateľné CD forenznej analýzy </li></ul><ul><li>Integračné prostredie </li></ul><ul><li>Hlavné funkcie </li></ul><ul><ul><li>Priame bootovanie </li></ul></ul><ul><ul><li>Vytváranie obrazu disku </li></ul></ul><ul><ul><li>Analýza obrazu disku </li></ul></ul><ul><ul><li>Generovanie reportu </li></ul></ul><ul><li>Príručná dokumentácia </li></ul>
 10. 10. CD forenznej analýzy <ul><li>Systém naštartuje priamo do tejto podoby: </li></ul>
 11. 11. Vytváranie obrazu disku
 12. 12. Analýza obrazu disku
 13. 13. Generovanie reportu
 14. 14. Dokumentácia <ul><li>Analýza </li></ul><ul><ul><li>nástrojov FA </li></ul></ul><ul><ul><li>aspektov webu a vzdelávania </li></ul></ul><ul><li>V zimnom aj letnom semestri zvlášť </li></ul><ul><ul><li>špecifikácia </li></ul></ul><ul><ul><li>návrh riešenia </li></ul></ul><ul><ul><li>implementácia </li></ul></ul><ul><li>Návod na používanie </li></ul><ul><li>Prípadová štúdia </li></ul><ul><li>Edukačný web </li></ul><ul><li>Príručná dokumentácia </li></ul><ul><li>Dokumentácia riadenia projektu </li></ul><ul><ul><li>zápisnice, protokoly, ... </li></ul></ul><ul><li>Spolu viac než 180 strán </li></ul>
 15. 15. Riadenie projektu <ul><li>Projektový plán </li></ul><ul><li>Rozdelenie oblastí </li></ul><ul><li>Časový harmonogram </li></ul><ul><li>Pravidelné stretnutia </li></ul><ul><ul><li>report </li></ul></ul><ul><ul><li>aktuálny stav </li></ul></ul><ul><ul><li>rozdelenie úloh </li></ul></ul><ul><ul><li>zápisnica </li></ul></ul><ul><li>Komunikácia </li></ul><ul><ul><li>tímový mail </li></ul></ul><ul><ul><li>iná elektronická </li></ul></ul><ul><ul><li>osobne </li></ul></ul><ul><li>Komunikácia s konkurenčnými tímami a vedúcim </li></ul>
 16. 16. Rozdelenie úloh <ul><li>Peter Jalec </li></ul><ul><ul><li>Webové aspekty, dizajn, zápisice </li></ul></ul><ul><li>Matúš Kováčik </li></ul><ul><ul><li>Riadenie projektu, komunikácia, prezentácia </li></ul></ul><ul><li>Benedikt Nagy </li></ul><ul><ul><li>Dokumentácia, testovanie, obraz disku </li></ul></ul>
 17. 17. Rozdelenie úloh <ul><li>Radko Štulrajter </li></ul><ul><ul><li>Forenzná analýza, normy, generovanie reportu </li></ul></ul><ul><li>Marek Vesel </li></ul><ul><ul><li>OS UNIX, autopsy, implementácia produktu </li></ul></ul><ul><li>Michal Zubal </li></ul><ul><ul><li>Dokumentácia, zápisnice, testovanie nástrojov </li></ul></ul>
 18. 18. Problémy <ul><li>Požiadavky </li></ul><ul><li>Časové </li></ul><ul><ul><li>Synchronizácia </li></ul></ul><ul><ul><li>Testovanie </li></ul></ul>
 19. 19. Rekapitulácia <ul><li>Úvod </li></ul><ul><li>Produkty </li></ul><ul><ul><li>Edukačný web </li></ul></ul><ul><ul><li>Tímový web </li></ul></ul><ul><ul><li>CD forenznej analýzy </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentácie </li></ul></ul><ul><li>Riadenie projektu </li></ul>
 20. 20. Priestor pre vaše otázky
 21. 21. Ďakujeme za pozornosť

×