Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Psv thn 1

19.516 Aufrufe

Veröffentlicht am

Psv thn 1

  1. 1. SULIT KertasPendidikan TeoriSeni Visual PSV SK/SJKKertas 12008 TAHUN 1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN_______________________________________________________________________ PENDIDIKAN SENI VISUAL Kertas 1 TEORI PENDIDIKAN SENI VISUAL________________________________________________________________________ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak dengan 40 soalan. 2. Jawab semua soalan dalam kertas soalan Arahan kepada calon Tuliskan dengan terang Nama dan Tahun, pada kertas jawapan anda. _____________________________________________________________________ (lihat sebelah)Kertas PSV / SK / SJK @ 2008 Hak Cipta JPNM
  2. 2. Pilih dan bulatkan jawapan yang betul1. Di antara warna berikut, yang manakah bukan warna asas?A. kuning B. merah C.putih2. Warna isi buah betik yang masak ialah ………A. jingga B.biru C.hijau3. Bahan anyaman asas paling sesuai ialah ………A. kertas B. lidi C. daun kelapa4. Daun Inai menghasilkan warna ………..A. merah B. kuning C. hijau5. Isi buah durian bewarna ………..A. biru B. kuning C. hijau6. Apakah rupa bentuk pyramid?A. segiempat B. bulat C. segitiga7. Di dalam catan, air laut biasanya digambarkan dengan warna …………A.ungu B. merah C. biru8. Alat berikut digunakan semasa menggunakan warna air kecuali?A.berus B. gunting C. kain buruk9. Rupa segiempat boleh memudahkan kita semasa melukis ………A. atap rumah B.pintu C. khemah
  3. 3. 10. Apakah tiga warna asas ?A. merah, biru dan kuningB. hijau, kuning dan merah.C. kuning, biru dan jingga11. Antara berikut, media dan alat yang manakah TIDAK SESUAI menghasilkan garisan ?A. pensel B. pen C. plastisin12. Bahan yang paling sesuai untuk membuat tikar ialah ..................A. buluh B. daun mengkuang C. lalang13. Benda yang mana mempunyai garisan bergerak ?A. air terjun B. rumah C. pokok14. Rupa manakah yang kelihatan lebih jauh A B C15. Bayangan tubuh manusia dianggap sebagai .................... A. bentuk B. rupa C. ruang16. Jenis lakaran garisan ini ialah............ A. berlingkar B. beralun C. berpancar
  4. 4. Soalan 17 hingga 20Suaikan bahan dan hasilnya17. Buluh dan kertas kereta mainan18. Kotak dan kertas warna wau19. Tanah liat penanda buku20. Kertas warna dan gunting pasu21. Manakah bukan warna pertama atau warna asas?A. biru B. hijau C. merah22. Apakah warna yang terhasil dari campuran warna biru dan merah?A. hijau B. jingga C. ungu23. Fatimah mencampurkan warna kuning dengan biru. Warna apakah yang akan Fatimah perolehiA. jingga B. hijau C. ungu
  5. 5. Soalan 24 hingga 27 24 25 26 27
  6. 6. Soalan 28 hingga soalan 32Sesuaikan gambar di bawah ini.2829303132
  7. 7. Soalan 33 – 40 berpandukan pada pernyatan dibawah.Tandakan ( _/ ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) padapernyataan yang salah Tikar dihasilkan daripada daun mengkuang. ( )33.34. ( ) Warna bulan dan bintang pada Jalur Gemilang ialah kuning.35. Sebiji bola mempunyai bentuk segiempat. ( )36. Pasu tembikar dihasilkan daripada simen. ( )37. Wau ialah permainan tradisional orang Melayu. ( )38. Warna bulan dan bintang pada bendera Negeri Melaka ( ) ialah biru.39. Buku mempunyai bentuk segiempat. ( )40. Warna merah dicampur dengan warna kuning akan menghasilkan warna jingga. ( ) Soalan tamatJawapan Soalan Peperiksaan Akhir TahunPSV Tahun 1
  8. 8. 22. C1. C 23. B2. A 24. –3. A 25. –4. A 26. –5. B 27. –6. C 28. –7. C 29. –8. B 30. –9. B 31. –10. A 32. –11. C 33. √12. B 34. √13. A 35. X14. C 36. X15. B 37. √16. B 38. X17. – 39. √18. – 40.√19. –20. –21. B

×