Anzeige

Leadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisation

Digital transformation enabler um DigJourney
19. Oct 2016
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Leadership Malmö 19 okt - Att leda digital transformation i din organisation

 1. Leadership 19 oktober 2016 #Ldship
 2. Digital transformation, vågor och surfing
 3. ”Tänk om man kunde utveckla en metodik som hjälper alla bolag, oavsett bransch och storlek?
 4. Förståelse. Verktyg. Rekommendationer.
 5. Sortera i begreppen Hur ta sig an en digital transformation Reflektera
 6. https://informator.se/utbildningar/ digitalisering-innovation/att-leda-digital- transformation
 7. Marie Andervin 073-993 50 12 marie@digjourney.com Marie menar att svenska bolag behöver höja kunskapsnivån om digitaliseringens affärsmöjligheter för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Hon har som uppgift att ingjuta framtidstro och mod till utveckling hos individer, i organisationer och samhälle. Med en bakgrund som entreprenör och managementkonsult är hon en idag flitigt anlitad rådgivare och utbildare inom digital transformation. Marie och Joakim har nyligen släppt den uppmärksammade boken Att leda Digital Transformation upphovsman till Den Digitala Mognadsmatrisen som är en metodik för att genomföra digital transformation.
 8. ”Teknik är ganska enkelt i jämförelse med att förändra människor. Johnny Nilsen, vd Ving
 9. Digital Transformation.
 10. Alla anpassningar ett företag gör för att vara konkurrenskraftigt i en digitaliserad värld.
 11. Teknik & Infrastruktur Beteende & Attityder ”Förändringsvågor som sköljer över oss. Vad är effekten? Hur påverkar det bolaget?”
 12. Wilson X Connected basketball – the ball & app that track your field goal accuracy, range, and train you to shoot at game speed.
 13. ”Att gå till jobbet” ”From having a job to working for clients.”
 14. Smarta produkter Artificiell Intelligence Gigg ekonomin
 15. Alla anpassningar ett företag gör för att vara konkurrenskraftigt i en digitaliserad värld.
 16. Värderingar,Vision & Mission Strategiarbete Organisation Processer Infrastruktur Data & Analys Erbjudande & Intäktsmodell Kontaktytor Relationer Utveckla digital mognad i nio verksamhetsområden, digitala motorer.
 17. Digital Transformation, Waves and Surfing “You can’t stop the waves but you can learn to surf. Jon Kabat-Zinn
 18. Ta position
 19. Välj rätt vågor
 20. Gör det mesta av vågen!
 21. ”… och vad ska vi göra ... när ... och hur?”
 22. Arbetsmetodik Den Digitala Mognadsmatrisen Som syftar till att hjälpa bolag med vad som ska göras, hur och när.
 23. John Kotter
 24. 3 mognadsfaser …
 25. … mognad i 9 motorer
 26. Värderingar, Vision & Mission Strategiarbete Organisation Processer Infrastruktur Data & Analys Erbjudande & Intäktsmodell Kontaktytor Relationer 1. Mobilisering 2. Koordination 3. Acceleration Varför? Vart? Hur? Vad? …som utvecklas i en viss ordning
 27. …hur det vanligtvis ser ut MOBILISERING KOORDINATION ACCELERATION Värderingar, Vision & Mission Strategiarbete Organisation Processer Infrastruktur Data & Analys Kontaktytor Relationer Varför? Vart? Hur? Vad? Erbjudande & Intäktsmodell
 28. Hur ta sig an utmaningen? 1: Verksamhetens digitala mognad 2: Marknadsaktörernas digitala mognad 3. Bolagets strategi vs digital mognad 4. Prioriterade förändringsvågor 5: Digital destination 6: Handlingsplan
 29. Identifiera digital mognad
 30. Leverantörer Nya aktörer Substitut Traditionella aktörer AB Marknadens digital mognad?
 31. Nätverkseffekten Differentiering Kostnadsledarskap Kundrelation Övergripande strategi vs digital mognad?
 32. Teknik & Infrastruktur Beteende & Attityder Prioriterade förändringsvågor?
 33. Hur långt och När?
 34. Få med ägare & styrelse Samsyn Få kund- & marknadsinsikt Utarbeta vision & mission Beskriv hur företaget bör arbeta Organisera Transformationen Undanröj hinder för förändring Visa på framgångar Höj organisationens digitala kompetens Lägg grunden för processarbete Skapa en infrastruktur att växa i Testa erbjudande & intäktsmodell Utforska kontaktytor & relationer Plan för förändring Rekommendationer för Mobiliseringsfasen
 35. … så hur kan du bidra i er digitala transformation?
 36. Förståelse. Verktyg. Rekommendationer.
 37. www.digitaltransformation.net
 38. #digitaltransformation stration PicaPica Design. Huvudillustration baserad på ett original av Rodolfo Reyes Marie Andervin 073-9935012 marie@digjourney.com twitter@marieandervin twitter@digjourney
Anzeige