Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Atomfysik

 • Als Erste(r) kommentieren

Atomfysik

 1. 1. Atom- och kärnfysik
 2. 2. Atommodeller Niels Bohr 1913  Elektronskal  Atomens massa  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 2
 3. 3. Atommodeller Elektronbanor  Grundtillstånd  Tillför energi  Ljus avges  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 3
 4. 4. Spektrum – tre typer  Kontinuerligt spektrum  Linjespektrum  Absorptionsspektrum 2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 4
 5. 5. Linjespektrum  Väte  Neon  Helium 2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 5
 6. 6. Elektromagnetiska vågor Lägre energi 2014-01-21 Högre energi Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 6
 7. 7. Isotoper Ett grundämne har alltid ett bestämt antal protoner  Däremot kan antalet neutroner variera  Dessa olika varianter av ett och samma grundämne kallas isotoper  Olika isotoper av ett ämne får olika kemiska egenskaper  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 7
 8. 8. Radioaktivitet Upptäcktes först av Henri Bequerel – Uran  Marie och Pierre Curie upptäckte radium och myntade begreppet radioaktivitet  Radioaktivitet innebär att atomkärnan inte är stabil utan faller sönder  Vid detta sönderfall uppstår radioaktiv strålning  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 8
 9. 9. Alfasönderfall Uran förekommer i tre isotoper  Vanligast är uran-238  När den sönderfaller avges en alfapartikel  En alfapartikel är en heliumkärna  2 protoner + 2 neutroner  Kvar blir torium  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 9
 10. 10. Betasönderfall Toriumkärnan är inte heller stabil  Den sönderfaller och avger då en betapartikel  En betapartikel är en elektron  En neutron avger en elektron och kvar blir en proton  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 10
 11. 11. Gammastrålning Vid en del sönderfall uppstår samtidigt gammastrålning  Gammastrålning är inte partiklar utan en elektromagnetisk strålning  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 11
 12. 12. Stoppa strålning Olika typer av strålning når olika långt  Alfastrålarna har kortast räckvidd och gammastrålarna längst  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 12
 13. 13. Halveringstid Ett mått på hur radioaktivt ett ämne är, är halveringstiden  Det är den tid det tar för hälften av atomkärnorna att sönderfalla  Ett annat mått är antalet sönderfall per sekund  Mäts i becquerel (Bq)  1 Bq = 1 sönderfall/s  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 13
 14. 14. Joniserande strålning All strålning som innehåller energi i tillräcklig mängd för att bilda joner i våra celler  Stråldos – den mängd energi som tagits upp av kroppen då den utsatts för strålning  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 14
 15. 15. Strålmiljön Vi utsätts ständigt för strålning av olika ursprung  Vi har inget sinne som registrerar strålning  Instrument behövs för att mäta stråldosen  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 15
 16. 16. Kärnklyvning - fission  När en neutron träffar en urankärna blir den instabil och klyvs.  Energi frigörs!  Samtidigt frigörs det nya neutroner och en kedjereaktion startar. 2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 16
 17. 17. Kärnsammanslagning – fusion Genom att slå samman lätta atomkärnor kan energi frigöras.  När tritium och deuterium slås ihop bildas en heliumatom samt en fri neutron.  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 17

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • JennieCarlsn

  Feb. 19, 2017

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

3.919

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

58

Befehle

Downloads

0

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

1

×