Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Informator

  1. 1. Przedmieście Odrzańskie to rejon Wrocławia Urząd Miejski realizuje także projekt rewitalizacji o unikatowej XIX-wiecznej zabudowie, z niepow- społeczno-gospodarczej dawnych traktów handlo- tarzalnym klimatem, położony zaledwie 10 minut wych, biegnących wzdłuż ulic Łokietka, Chrobrego spaceru od wrocławskiego Rynku. Od kilku lat i placu św. Macieja. W ramach projektu pula trwają intensywne starania, aby naprawić skutki miejskich lokali użytkowych przeznaczana jest pod wieloletnich zaniedbań, uratować historyczną działalność artystyczną i rzemieślniczą, prowa- zabudowę i przywrócić Nadodrzu dawną dzone są warsztaty edukacyjne, a także realizo- świetność. wany jest także program dla przedsiębiorców „Witryny Nadodrza – okna na świat”, którego celem Dzisiaj proces rewitalizacji Nadodrza wyszedł jest nadanie jednolitego wyglądu sklepowym z fazy projektowej. Widoczne są pierwsze efekty. witrynom i podniesienie wartości estetycznej ulicom Od lipca 2011 roku trawją remonty kamienic przy handlowym. ul. Chrobrego, placu św. Macieja i ul. Jedności Narodowej. To projekty wspólnot mieszkanio- Połączenie rzemiosła, kultury, sztuki i biznesu to wych, które – przy współpracy z Urzędem kluczowy element ożywienia i nowego wizerunku Marszałkowskim – otrzymały unijne dotacje na Obszaru Wsparcia. Dzięki realizacji projektu dziel- remont elewacji, dachów i klatek schodowych. nica zyskuje charakter rzemieślniczo-artystyczny, W sumie na Nadodrzu realizowane są 24 takie a obszar staje się strefą zakupów niecodziennych przedsięwzięcia. – otwierają się tu nowe galerie artystyczne, warsztaty twórcze, aktywnie działają organizacje Z dofinansowania skorzystała również Policja, pozarządowe. [Wykaz takich miejsc i instytucji na remontując Komisariat Nadodrze-Ołbin przy odwrocie informatora]. Nadodrze ul. Rydygiera. Informator Gmina Wrocław realizuje projekty współfinanso- Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze wane ze środków unijnych: w ramach Priorytetu „Miasta”, Działanie 9.1 Regionalnego Programu Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze powstał by Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego wspierać rewitalizację Nadodrza o działania na lata 2007-2013. Całkowita wartość tych społeczne i kulturalne. Prowadzony jest przez działań wynosi 57 mln zł, przy czym z Unii Fundację Dom Pokoju. Infopunkt powołany został Europejskiej udało się pozyskać ponad 32 mln zł. przez Urząd Miejski Wrocławia i finansowany jest Zakończenie ostatnich projektów planowane jest ze środków Gminy Wrocław. na 3 kwartał 2012 roku. Infopunkt to: Do tego momentu zrealizowane zostaną remonty - informacja o przebiegu rewitalizacji podwórzy, przebudowa zieleńców i parków, - oferta kulturalna – wystawy lokalnych twórców modernizacja budynków na cele kulturalne, oraz wydarzenia kulturalne promujące sztukę społeczne oraz rozwoju zawodowego i instalacja miasta i design, a także warsztaty edukacyjne monitoringu prewencyjnego. [Więcej informacji - debaty - spotkania dla mieszkańców Nadodrza na mapie]. i dyskusje o kierunkach rozwoju Wrocławia. Ponadto na terenie Nadodrza realizowane są także inne miejskie przedsięwzięcia. Od 2007 roku w ramach programu „100 kamienic“ przeprowadzano remonty ok. 30 kamienic, m.in. Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze w rejonach ulic Kurkowej, Ptasiej i Pomorskiej. ul. Łokietka 5/ 1 50-243 Wrocław tel. 883 047 310 lokietka5.1@gmail.com
  2. 2. 21 9 5 10 13 22 12 4 14 31 1 23 11 27 24 15 26 40 7 2 6 35 33 36 8 25 34 32 37 3 28 29 41 30 39 16 42 18 38 17 19 20 REWITALIZACJA (trwające obecnie prace w obrębie ulic: MURALE NADODRZAŃSKIE: http://www.bwa.wroc.pl/mapa.pdf KULTURA I SZTUKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - pl. Staszica, Chrobrego, św. Wincentego 9. Escif (Walencja), ul. Nowowiejska 20/22 22. Galeria eMDs, ul. Chrobrego 24 (Galeria Studentów ASP) 35. Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Paulińska 4 - Jagiellończyka, Niemcewicza, Słowiańska, Trzebnicka 10. Mudwig, Sickboy, ul. Jedności Narodowej 110b 23. CRK (Centrum Reanimacji Kultury), ul. Jagiellończyka 10c/d (Stowarzyszenie Nomada, Towarzystwo Kultury Czynnej, Fundacja Visionica, - Paulińska, św. Macieja, Henryka Brodatego i Rydygiera 11. Escif (Walencja), ul. Jagiellończyka 33 24. Galeria Warzywniak Fundacja Parenitas, Stowarzyszenie Sportowe „ŚRÓDMIEŚCIE” i inne) - Chrobrego, Jagiellończyka, Paulińska i Rydygiera 12. Zosen, ZBK (Sławek Czajkowski, Wrocław), ul. Chrobrego 21 25. Otwarte Centrum Ceramiki 36. Stowarzyszenia Semper Avanti i Iskierka, Fundacja Hobbit - pl. Św. Macieja 5 - św. Wincentego, Chrobrego, Jagiellończyka, Rydygiera 13. Kolektyf (Wrocław), Akcja Rewitalizacja 2010, ul. Trzebnicka 26. Galeria Cztery Sztuki 37. Stowarzyszenie Tratwa 100m - Dubois, Pomorska, Otwarta, Kurkowa OBIEKTY 14. j.w., podwórko między Ptasią, Pomorską, a Placem Strzeleckim 15. Remed (Madryt), "Od pustki do życia", ul. Ptasia 27. Galeria Designu NADO 28. Piecownia – Studio Ekspresji Twórczej 1. Modernizacja budynku przy ul. Jagiellończyka 10 na cele kulturalne 16. Jeim (Lille), ul.Dubois 5 29. Biuro coworkingu Łokietka 12 2. Nadodrzańskie Centrum Wsparcia i rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera 17. Erica II Cane (Bolonia), ul. Cybulskiego 10 30. Decobaazar.com GASTRONOMIA I NOCLEGI: 3. Utworzenie Lokalnego Centrum Rozwoju Zawodowego przy ul. Dubois 33/35 18. Blu (Bolonia), ul. Cybulskiego 15 31. Galeria U i grupa cyrkowa Klan Grus, Pozytywka, ul. J. Narodowej 93 38. Bar mleczny „Mewa” 4. Modernizacja budynku przy ul. Roosevelta 5a na cele kulturalne 19. Blu (Bolonia), Wyspa Słodowa 32. Otwarta Przestrzeń Treningowa, ul Otwarta 14a 39. Lody Roma 5. Gimnazjum Nr 15 przy ul. Jedności Narodowej 117 (II etap) 20. ZBK (Sławek Czajkowski, Wrocław), Wyspa Słodowa 33. Teatr Zielone Latarnia, ul. Niemcewicza 4 (budynek SKiBy) 40. Pub „To Tu” 6. Modernizacja Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy ul. Poniatowskiego 9 21. Otecki, FRM-kid (Wrocław), Łowiecka 19a 34. Klub pod Kolumnami 41. One More Hostel remontowane podwórka rewitalizacja obsz. zielonych 7. Remont Komisariatu Nadodrze-Ołbin przy ul. Rydygiera (zakończony) 42. Cafe Rozrusznik, ul. Cybulskiego 15 8. Dziedziniec artystyczny, ul Rydygiera 25a

×