Anzeige
Com fem una narració? Com escrivim un conte?
Com fem una narració? Com escrivim un conte?
Com fem una narració? Com escrivim un conte?
Com fem una narració? Com escrivim un conte?
Nächste SlideShare
Tipus de textosTipus de textos
Wird geladen in ... 3
1 von 4
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Com fem una narració? Com escrivim un conte?

  1. Expressió escrita LA NARRACIÓ Objectiu: Explicar fets reals o ficticis. Elements:  Títol: Atractiu, que animi a llegir el text. Pot referir-se a la història o ser simbòlic.  Argument: Conjunt de fets o accions dels personatges. Història explicada. Trama.  Estructura: Plantejament Nus Desenllaç Introdueix els personatges. Concreta època i espai. Anuncia el desencadenant de la història, l’objectiu Desenvolupa els fets necessaris per aconseguir l’objectiu. Part més llarga del relat Conté el punt àlgid que desembocarà en el desenllaç Situació final, igual o diferent a la inicial. S’aconsegueix o no l’objectiu inicial. Exposició Resolució  Temps: • Històric: L'acció se situa en un temps determinat (present, passat o futur). No hi poden aparèixer situacions, objectes o personatges que no siguin d’aquest moment. • Argumental: Cronològic o lineal No cronològic S’explica la història de principi al fi, de forma consecutiva. S’explica la història segons l’evolució dels temes o dels personatges:In media res, in extensa res • Narratiu: Explicar què passa Descriure com és alguna cosa Present i passat perfet Passat perifràstic o simple Present Passat imperfet En Pere fa el dinar. Llavors truquen al timbre. En Pere feia el dinar quan van trucar al timbre. En Pere és un noi simpàtic que té molts amics. En Pere era un noi simpàtic que tenia molts amics.  Espai: Lloc on se situa la narració. Només anomenat o descrit acuradament. Pot ser obert o tancat, real o imaginari, únic o divers.  Ambient: Es crea gràcies al temps i al lloc i pot reflectir els sentiments dels personatges. Conflicte Clímax
  2. Expressió escrita  Personatges: Duen a terme l’acció. Es relacionen entre ells. Funció Principal: Condueix l'acció, en tenim molta informació. Secundari: Participen parcialment en el relat. Menys informació. Poden ser antagonistes Tractament Pla: Esquematitzat, només se’ns presenta un aspecte. Rodó: Complex, tractat amb profunditat  Narrador: És qui explica la història, la veu de l’autor. Intern Extern Participa en la història; és un dels personatges. Determinants, pronoms i verbs en 1a persona. Explica la història des de fora. Determinants, pronoms i verbs en 3a persona. Protagonista No protagonista Objectiu Omniscient Explica les coses que li passen. Explica coses que passen a un altre. Només narra allò que es pot observar, demostrar Ho sap tot. Explica fins i tot què pensen o com se senten els personatges.  Diàleg: El narrador explica el que diuen els personatges. Estil directe Estil indirecte Es repeteixen exactament les paraules dels personatges. Signes de puntuació : —“ Temps verbal, pronoms, determinants... són els del personatge. El narrador explica el que ha dit el personatge sense repetir-ne les paraules exactes. Temps verbal, pronoms, els determinants... són els del narrador. Em va dir: —Vindré a dinar. Em va dir que vindria a dinar.
  3. Expressió escrita Esquema de treball 1. Planifica la teva història per decidir-ne alguns aspectes: Qui n’és el protagonista? Té acompanyants? Té enemics? En quin lloc se situa? I en quin temps històric? Quin conflicte té? Quin objectiu té? Quins passos ha de fer per aconseguir-lo? Qui explica la història? Quin temps argumental faré servir? 2. Organitza la informació segons l’esquema de la narració. Plantejament Personatge Espai Temps Conflicte Nus Accions que es desencadenen Fet que portarà a la resolució del conflicte Desenllaç Resolució del conflicte 3. Redacta la història. 4. Busca un bon títol. 5. Revisa el que has escrit per comprovar-ne que conté els elements necessaris (contingut) i que és un text correcte (competència lingüística). 6. Passa el text a net.
  4. Expressió escrita AVALUACIÓ DE LA NARRACIÓ NOMS DELS AVALUADORS: NOM DE L’AUTOR: Puntuem del 0 al 3 No 0 p Poc1 p Força 2 p Sí 3 p General El treball respon a la tasca encomanada? El treball és net i ben presentat? Presenta poques faltes d’ortografia?* Hi ha l’esquema de treball fet? La història genera interès, s’entén i és original? Hi ha una preocupació estètica? L’ús dels temps verbals és adequat? Els diàlegs estan ben construïts? El narrador manté el seu punt de vista? Les idees dels paràgrafs estan ben connectades? Títol És representatiu de la narració? Incita el lector a seguir llegint? Té una tipografia diferent? Plantejament S‘hi presenta el protagonista amb claredat? Es concreten el temps i l’espai? El conflicte apareix de forma clara i interessant? Nus La successió de fets és lògica? Els fets encaminen el protagonista a l’objectiu? Apareix el clímax que precedeix el desenllaç? Desenllaç Està clarament diferenciat del nus? Té relació amb l’objectiu –aconseguit o no-? Multipliqueu el nombre de creus de cada columna pel seu valor SUMA TOTAL (sumeu totes les columnes) NOTA (dividiu el número entre 6) *Ortografia: 12 o més faltes, 0 p; entre 8 i 11 faltes, 1 p; entre 4 i 7 faltes, 2 p; 3 o menys faltes, 2 p.
Anzeige