Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Добро за добро ран босилек ран босилек е роден в гр

3.935 Aufrufe

Veröffentlicht am

Добро за добро 2.клас Ран Босилек

Veröffentlicht in: Bildung
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Добро за добро ран босилек ран босилек е роден в гр

  1. 1. Добро за добро Ран Босилек Ран Босилек е роден в гр.Габрово през1886г. и неговото рождено име е Генчо Негенцов. Ран Босилек е ................................... на автора.Създава значимо творчество за малките ........... .Още на седем години останал сирак,той е израснал с мъдростта и поезията на народните приказки,които е разказвала неговата майка.Най-известни негови приказки са”Неродена ...............”,”Жива ............”,”К........ Б.........”,”.................................. не трябва да яде” и още много др. както и „................................” 1.Какво е произведението? Защо? Запиши в тетрадката. а) разказ б) стихотворение в) приказка 2. Каква е прказката според съдържанието? Защо? Запиши в тетрадката. а) битова б) вълшебна в) за животни 3. Разделете приказката на епизоди. Запишете ги в тетрадката. 4. Кои от изброените качества се отнасят до момчето и кои до насекомите? Обяснете излишните. смелост, трудолюбие, доброта, благодарност, мързел, човещина, състрадание, алчност, чувствителност, преданост, добронамереност 5. Запишете думи с близко значение на смел и на трудолюбив. 6. Подредете изреченията, като спазвате последователността на приказката. Мравките помагат на момчето да раздели зърното. Царят поставя на момчето задача да раздели зърното на пет купчини. Царят поставя задача на момчето да открие коя е истинската принцеса. Момчето спасява пчелите от дъжда. Пчелите дават на момчето вълшебно крилце. Мравките дават на момчето вълшебно крилце. Пчелите помагат на момчето да познае принцесата. Момчето спасява мравките от градушка. Момчето отива при царя. Добро за добро Ран Босилек Ран Босилек е роден в гр.Габрово през1886г. и неговото рождено име е Генчо Негенцов. Ран Босилек е ................................... на автора.Създава значимо творчество за малките ............ .Още на седем години останал сирак,той е израснал с мъдростта и поезията на народните приказки,които е разказвала неговата майка.Най-известни негови приказки са”Неродена ...............”,”Жива ............”,”К........ Б.........”,”.................................. не трябва да яде” и още много др. както и „................................” 1.Какво е произведението? Защо? Запиши в тетрадката. а) разказ б) стихотворение в) приказка 2. Каква е прказката според съдържанието? Защо? Запиши в тетрадката. а) битова б) вълшебна в) за животни 3. Разделете приказката на епизоди. Запишете ги в тетрадката. 4. Кои от изброените качества се отнасят до момчето и кои до насекомите? Обяснете излишните. смелост, трудолюбие, доброта, благодарност, мързел, човещина, състрадание, алчност, чувствителност, преданост, добронамереност 5. Запишете думи с близко значение на смел и на трудолюбив. 6. Подредете изреченията, като спазвате последователността на приказката. Мравките помагат на момчето да раздели зърното. Царят поставя на момчето задача да раздели зърното на пет купчини. Царят поставя задача на момчето да открие коя е истинската принцеса. Момчето спасява пчелите от дъжда. Пчелите дават на момчето вълшебно крилце. Мравките дават на момчето вълшебно крилце. Пчелите помагат на момчето да познае принцесата. Момчето спасява мравките от градушка. Момчето отива при царя.

×