Anzeige
DETECCIÓ DE LA MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA
Nächste SlideShare
Metro Nord. Qualitat tècnica de les espirometries a l'atenció primària de la ...Metro Nord. Qualitat tècnica de les espirometries a l'atenció primària de la ...
Wird geladen in ... 3
1 von 1
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

Anzeige

DETECCIÓ DE LA MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA

  1. PODEM MILLORAR LA DETECCIÓ DE LA MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA DES DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA? Antonio Garde Garde; Marta Obiols Torrebadella; Laia Font Ribera; Montserrat Soler Conde; Ainhoa Gorriz Hernando; Cristina Sant Masoliver. ABS Manresa 2, Institut Català de la Salut. USR Catalunya Central, IDIAP Jordi Gol. INTRODUCCIÓ • La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) té una prevalença del 10% entre els 40-80 anys i està infradiagnosticada. L’Atenció Primària, mitjançant l’ús de l’espirometria, té un rol molt important en la seva detecció precoç i suposa una de les mesures més cost-efectives per intentar aturar la seva progressió. • L’infradiagnòstic es pot atribuir al desconeixement del propi pacient de la malaltia, i també a problemes amb l’espirometria, ja sigui per manca de temps, per desconeixement o per dificultats de la tècnica. • L’aparició de noves i senzilles tècniques basades en la determinació del FEV6 (flux espiratori als primers 6 segons) en substitució de la CVF (Capacitat Vital Forçada), no serveixen pel diagnòstic però podrien contribuir a millorar la detecció seleccionant els pacients candidats a practicar-los l’espirometria. Objectius Pacients i mètode. 1) Avaluar si l’ús de l'aparell Assaig clínic no aleatoritzat. Durant 6 mesos en una consulta (control) es Vitalograph COPD-6 a una consulta realitza l'activitat normal. En una altra del mateix centre (intervenció) es determina el FEV1 i FEV6 amb l'aparell Vitalograph COPD-6 a tots els d’AP augmenta el diagnòstic de pacients de 40 a 80 anys, fumadors o ex-fumadors, no diagnosticats de MPOC i de tabaquisme als 6 mesos MPOC que acudeixen. Quan FEV1/FEV6 < 0,75 se sol·licita una 2) Descriure la correlació entre els espirometria amb prova broncodilatadora per diagnosticar MPOC (si paràmetres de funció pulmonar FEV1/CVF<0,07). Es compara prevalença de MPOC i tabaquisme pre i post intervenció en els mesurats pel Vitalograph COPD-6 i pacients de la consulta intervenció respecte els de la control. Es mesura la l’espiròmetre correlació dels paràmetres de funció pulmonar del Vitalograph COPD-6 i l’espiròmetre. Resultats S’intervenen 130 pacients, 30 amb FEV1/FEV6 <0,75 i se'ls Correlació de les mesures de sol·licita espirometria. S’en fan 23 i en 12 es confirma el l’espiròmetre i el vitalograph COPD-6. diagnòstic de MPOC. Intervenció Control p- OR (IC95%) valor N % N % Pacients Abans 21 2,6 28 3,1 MPOC Després 33 4,1 29 3,2 Diferència 12 1,5 1 0,1 0,001 14,27 (1,83-110,98) Pacients Abans 142 17,4 162 17,7 fumadors Després 151 18,7 163 17,8 Diferència 9 1,3 1 0,1 0,007 9,52 (1,20-75,45) OR (IC95%)= Odds ratio (interval de confiança 95%). Ajustat per edat i sexe. Conclusions La intervenció ha augmentat el diagnòstic de MPOC i tabaquisme si es compara amb l'activitat assistencial normal en una consulta d'Atenció Primària. La correlació entre les mesures de funció pulmonar en els dos aparells utilitzats és bona.
Anzeige