Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Løvenskiold nobb ny informasjonsbredde i nobb

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Løvenskiold nobb ny informasjonsbredde i nobb

 1. 1. Ny informasjonsbredde i NOBBResultat av høring og Standardiseringsutvalgets arbeid<br />
 2. 2. NOBB<br />Korrekt registrering av grunndata første gang er ressurs- og kostnads-besparende for alle parter!<br />Hvis en vareeier registrerer et GTIN-nr feil må en ansatt i hver eneste butikk ut for å rette på hylleforkantene (i hver butikk)…<br />
 3. 3. NOBB – i tall<br />NOBB inneholder i dag<br />672.814 artikler<br />113.826 prisgiverartikler<br />522.141 unike GTIN-nr<br />
 4. 4. Nye felter i NOBB<br />Statistikkenhet <br />Settes lik PSE og låses til varegruppe, administreres av Byggtjeneste<br />Lagervare på pakning<br />Spesialvare Ja/Nei<br />Holdbarhetsdato Ja/Nei på vare<br />Tåler frost Ja/Nei på vare <br />Transportkoder ADR på vare<br />Flere Miljømerker<br />NAAF<br />FSC<br />FPC<br />
 5. 5. Prinsipper: Vare<br />Varetekst1 <br />Unik innenfor 35 posisjoner <br />Lang varetekst, markedstekst (unik)<br />NOBB prisenhet opprettholdes som i dag<br />Ikke samme som salgsenhet <br />
 6. 6. Prinsipper: Pakning<br />F-pak på alle Varer i NOBB<br />31/5 2011, skal alle varer ha F-pak som 1. pakning<br />Unntak for varer merket som spesialvare<br />Flere GTIN må kunne knyttes til samme NOBB-nummer i ERP-systemene<br />Integ.DAT fra nobb.no vil utvides med pakningsklasse F, D eller T-pak<br />Ikke mulig å endre eller slette F-pak<br />Varen må settes til utgår og opprettes på nytt<br />
 7. 7. Spesialvarer<br />Uten F-pak og pris<br />
 8. 8. Komplett F-pak<br />
 9. 9. Nye prinsipper på pakning<br />Mål og vekt obligatorisk på F-, D- og T-pak<br />Bruttomål og bruttovekt på F-, D- og T-pak<br />Grunnenhet meter og kilo 5 posisjoner før og 6 posisjoner etter komma <br />GTIN er fra før obligatorisk<br />Det blir kun mulig å endre mål og vekt på D- og T-pak<br />Pakninger med pakningsklasse, som i NOBB er bestillbar betyr at man må kunne behandle EDI-ordre på denne.(Pakningene er merket med GTIN)<br />
 10. 10. Nye prinsipper D-og T-pak<br />Det åpnes for å ha flere D- og T-pak på en vare fra en og samme Leverandør<br />For eksempel to T-pak, med samme ”beskrivelse” PALL<br />Ikke mulig å slette en pakning med D- eller T-pak<br />Nytt begrep innføres: Utgår dato på D- og T-pak<br />GTIN kan ikke gjenbrukes etter utgått<br />Samme prinsipp som for utgår på vare<br />Dvs. kan ikke settes tidligere enn en måned frem i tid<br />
 11. 11. Eksport / Import<br />Vareeier kan både /eksportere og importere NOBB vareinformasjon<br />Eksporten gjøres på et format som kan importeres<br />Kan benyttes til/fra eget ERP-system<br />
 12. 12. Webservice<br />Brobygger mellom ulike systemer<br />Muliggjør kommunikasjon på tvers av plattformer<br />Data som utveksles baseres på et standardisert format som heter XML<br />Med webservice teknologi kan dataflyten mellom vareeier og NOBB gjøres sømløst og med færre manuelle rutiner<br />Vedlikehold av all data på ett sted = ressursbesparende<br />Konsistente data i alle systemer<br />
 13. 13. XML – nytt integrasjonsformat<br />Standardisert format for utveksling av data mellom ulike systemer og plattformer<br />Flere felter, mer informasjon som ikke finnes i dagens integ.dat<br />Enkelt å vedlikeholde og utvide<br />Selvdokumenterende, beskriver struktur og feltnavn i tillegg til selve verdiene<br />

×