Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

A célula

232 Aufrufe

Veröffentlicht am

Presentación para completar as explicacións de clase da materia de Bioloxía e Xeoloxía de 4º da ESO

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

A célula

 1. 1. A CÉLULA E OS SEUS COMPOÑENTES Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO
 2. 2. Os compoñentes químicos das células Bioelementos forman Biomoléculas Inorgánicas Auga Sales minerais Orgánicas Glícidos Lípidos Proteínas Ácidos nucleicos
 3. 3. Propiedades da auga Gran poder disolvente Alta reactividade química Alta calor específica Elevada calor de vaporización A auga
 4. 4. Os sales minerais Sales minerais disoltos (ións) -Entrada/saída da agua das células -Transmisión do impulso nervioso -Contracción muscular -Solucións tamponantes (regulación do pH) -Equilibrio osmótico -Cofactores enzimáticos -Reforzo do sistema inmunitario Sales minerais precipitados -Función esquelética ou de sostén Carbonato cálcico Fosfato cálcico
 5. 5. • Forman DISOLUCIÓNS cuxo disolvente é a auga e cuxos solutos son as substancias disolvidas. • As disolucións son importantes nos procesos de DIFUSIÓN e ÓSMOSE. Os sales minerais
 6. 6. • DIFUSIÓN: tendencia das partículas de soluto a distribuirse uniformemente no seo dunha disolución. Os sales minerais
 7. 7. • ÓSMOSE: difusión a través dunha membrana semipermeable, que permite o paso de disolvente pero non de soluto. (A auga pasa da disolución menos concentrada cara a disolución máis diluida ata que ambas concentracións se igualan) Os sales minerais MEDIO HIPOTÓNICO: menor concentración que o interior celular. MEDIO ISOTÓNICO: igual concentración que o interior celular. MEDIO HIPERTÓNICO: maior concentración que o interior celular.
 8. 8. Os glícidos Biomoléculas de C, H e O Función: Enerxética ou estructural.
 9. 9. Os lípidos Biomoléculas de C, H e O (P ocasionalmente) Función: Reserva enerxética e estructural Características: Insolubles en auga, solubles en disolventes orgánicos Clasificación Saponificables Graxas (Glicerina+Ac. Graxos) Fosfolípidos Ceras Non saponificables Esteroides Terpenos
 10. 10. As proteínas Biomoléculas de C, H, O e N, S e P Formadas por AMINOÁCIDOS Funcións Estructural Reserva Transporte ContráctilHormonal Defensa Enzimática
 11. 11. As proteínas
 12. 12. Os ácidos nucleicos Biomoléculas de C, H, O e N, e P Formadas por NUCLEÓTIDOS Ácido fosfórico Base nitroxenada Monosacárido (glícido)
 13. 13. Os ácidos nucleicos
 14. 14. O ADN Funcións: - Almacenar a información xenética (xen: fragmento de ADN que contén a información necesaria para sintetizar unha proteína) - Transmitir a información xenética de xeneración en xeneración (replicación do ADN) Dobre hélice - Dúas cadeas - Complementarias (A=T; C≡G) - Xiro dextróxiro - Xiro plectonémico
 15. 15. O ARN • Copia de fragmentos de ADN • Fórmanse no proceso de TRANSCRICIÓN no núcleo celular • Copia complementaria dun fragmento de ADN con información para a síntese dunha proteína • Únese ós ribosomas no citoplasma para dirixir a síntese de proteínas (TRADUCIÓN) ARN mensaxeiro (ARNm) • Forma parte dos ribosomas ARN ribosómico (ARNr) • Transporta os aminoácidos cara ós ribosomas durante o proceso de tradución. ARN transferente (ARNt)
 16. 16. Resumo biomoléculas (VÍDEO) CUESTIÓNS  Por que as biomoléculas tamén se denominan CHONSP?  Enumera os tipos de biomoléculas que exiten.  Que son os monosacáridos? Cita algún exemplo.  Que son os disacáridos? Cita exemplos.  Que son o amidón e o glicóxeno? Cal é a súa función? Onde se localizan?  Cales son as principais funcións dos lípidos? Cita exemplos.  Cantos aminoácidos diferentes existen?  Enumera as principais funcións das proteínas e pon exemplos de cada unha delas.  Cal é a función máis importante dos ácidos nucleicos?  Fai unha táboa coas semellanzas e diferencias entre ADN e ARN.  Elabora un mapa conceptual sobre as biomoléculas.
 17. 17. A teoría celular A célula é: • Unidade estructural: tódolos seres vivos están formados por células. • Unidade funcional: a célula é a estructura máis pequena que realiza as tres función vitais. • Unidade de orixe: toda célula procede de outra célula.
 18. 18. Os virus • Son estructuras fundamentalmente proteicas que conteñen un ácido nucleico no seu interior e que non poden reproducirse por sí mesmos fóra dunha célula.
 19. 19. Estrutura básica da célula Membrana plasmática Citoplasma Material xenético (ADN)
 20. 20. A célula procariota
 21. 21. A célula eucariota animal
 22. 22. A diversidade de células animais • DIFERENCIACIÓN CELULAR: proceso mediante o cal se forman células que teñen aspectos diferentes e que están especializadas para distintas funcións, orixinando os tecidos.
 23. 23. A célula eucariota vexetal
 24. 24. A orixe da célula eucariota A teoría endosimbiótica Animación
 25. 25. FUNCIÓNS Transporte bidirecional de substancias Transmisión de información A membrana plasmática
 26. 26. NÚCLEO CELULAR Controla as funcións celulares Contén ó ADN (información xenética) Os orgánulos membranosos
 27. 27. MITOCONDRIAS Respiración celular Metabolismo de lípidos Os orgánulos membranosos
 28. 28. CLOROPLASTOS Fotosíntese Os orgánulos membranosos
 29. 29. LISOSOMAS Dixestión celular Os orgánulos membranosos
 30. 30. PEROXISOMAS Reacións de oxidación Os orgánulos membranosos
 31. 31. RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO Síntese e almacenamento de proteínas Modificación de proteínas Transporte de proteínas cara o aparato de Golgi Os orgánulos membranosos
 32. 32. RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO Síntese de lípidos Detoxificación Os orgánulos membranosos
 33. 33. APARATO DE GOLGI Transporte, maduración, clasificación e distribución de proteínas Maduración de lípidos Síntese de substancias da matriz extracelular Os orgánulos membranosos
 34. 34. RIBOSOMAS Síntese de proteínas As estruturas non membranosas
 35. 35. CENTROSOMA Separación de cromosomas durante a división celular Formación de microtúbulos As estruturas non membranosas
 36. 36. CITOESQUELETO Soporte citoplasmático Movemento celular As estruturas non membranosas
 37. 37. CILIOS E FLAXELOS Movemento de células libres (flaxelos) Movemento do medio (cilios) As estruturas non membranosas
 38. 38. INCLUSIÓNS Acumulación de substancias de reserva As estruturas non membranosas Vídeo

×