Anzeige

Deklaracia roditeli instruktaj_uchenici

liddl
12. Feb 2013
Deklaracia roditeli instruktaj_uchenici
Deklaracia roditeli instruktaj_uchenici
Nächste SlideShare
Doklad kl rykovoditel_zabelejkaDoklad kl rykovoditel_zabelejka
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Deklaracia roditeli instruktaj_uchenici

  1. ОУ „Черноризец Храбър” – с. Крушаре Условия и правила за организиране на ................................................................................................................................................... . Маршрут:................................................................................................................ Дата на тръгване:..................................... час на отпътуване ............................. място за отпътуване.............................................................................................. Дата на връщане:.................................................................................................. Пътуването ще се извърши с:.............................................................................. Ръководител на групата:......................................................... тел....................... Предпазни мерки: задължителен инструктаж на пътуващите. Всяко дете/ученик е длъжно да носи: Храна................................................................................................................................ Вода.................................................................................................................................. Дрехи................................................................................................................................. Пътуващите се задължават: 1. Да не се отделят по какъвто и да е повод от група. 2. С поведението си да не застрашават собствения си живот и този на другите участници в групата. 3. Стриктно да спазват указанията на ръководителите на групата. 4. При възникнало здравословен проблем или инцидент да уведомяват незабавно ръководителя. 5. .......................................................................................................................... 6. ........................................................................................................................... Директор: ....................................... (Д. Желязков) ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ – РОДИТЕЛ Съгласен съм с условията на пътуването: ........................... подпис Име и фамилия................................................................................................ Родител на ................................................................................................... ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕН ИНСТРУКТАЖ - УЧЕНИК Запознат съм с условията на пътуването и съм инструктиран за правилата на поведение по време на пътуването: ......................... подпис ................................................................................................ ученик от..................... клас
Anzeige