Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Activitats relacionades amb els drets dels infants
1
ACTIVITATS
ACTIVITAT 1: IDEES PRÈVIES
Títol ROLE PLAYING
Objectius  ...
Activitats relacionades amb els drets dels infants
2
Criteris d’Avaluació  Participar activament en la reflixió posterior...
Activitats relacionades amb els drets dels infants
3
Abans de començar els explicarem l’objectiu i les normes del joc.
L’o...
Activitats relacionades amb els drets dels infants
4
Desenvolupament Els infants es distribueixen en grups. Cada grup té u...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Actvitats relacionades amb els drets dels infants

Activitats relacionades amb els drets dels infants

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Actvitats relacionades amb els drets dels infants

  1. 1. Activitats relacionades amb els drets dels infants 1 ACTIVITATS ACTIVITAT 1: IDEES PRÈVIES Títol ROLE PLAYING Objectius  Valorar accions i actituds en situacions quotidianes mitjançant un rol playing per tal de prendre consicència de la importància de respectar els drets i deures dels infants. Material Material divers per a poder dur a terme les representacions. Desenvolupament Partim d’un dels drets dels infants com per exemple el següent: Tens dret que, siguis d’on siguis, visquis on visquis, siguis com siguis, ningú no et deixi de banda, ningú no et prengui els drets ni et faci sentir malament per cap d’aquests motius. Tu, alhora, tens el deure de no deixar ningú de banda, de no fer sentir malament cap nen o nena per ser com és ni per haver nascut allà on hagi nascut. Donarem un rol a cada un dels nens que participin a la representació: - Agressor - Víctima - Observador passiu - Observador actiu (ajuda a l’agressor) - Observador actiu (ajuda a la víctima) Com veieu la situació? Quines actituds hauríem de tenir per evitar aquestes situacions i garantir què tothom estigui bé? → el nen té el dret d’estar bé, els altres tenen el deure de garatir-ho. A partir de la situació i de les actituds necessàries per evitar el conflicte faríem una vinculació entre els conceptes definits i els drets i deures de cada persona en societat. Definir paraules o conceptes: respecte, responsabilitats individuals i col·lectives, tolerància, benestar en la societat, compromís, viure en societat. En la societat hi ha drets i deures: Ensenyem les imatges. Els preguntem què volen saber sobre els drets i els deures (interessos dels infants) per tal de planificar la unitat didàctica Quins drets tenim els infants?
  2. 2. Activitats relacionades amb els drets dels infants 2 Criteris d’Avaluació  Participar activament en la reflixió posterior a la representació, valorant èticament les accions i actituds presents en aquesta, les seves conseqüècies i la forma d’evitar el conflicte representat. ACTIVITAT 2: INTRODUCCIÓ I ESTRUCTURACIÓ DEL CONEIXEMENT (A PARTIR DE FONTS) Títol QUINS DRETS TENIM? Objectius  Relacionar els drets dels infants amb les seves imatges corresponents mitjançant el joc cooperatiu per tal d’estructurar els coneixements sobre els drets dels infant.  Elaborar les pròpies definicions dels drets dels infants mitjançant la consulta i contrast de diverses fonts d’informació per tal de conèixer els drets i deures dels infants. Material  Imatges mida A4 dels diferents drets  Adaptació de Save the Children de la Conveció sobre els drets dels infants, versió per a nens de 6 a 8 anys.  Joc cooperatiu: 10 imatges per nen i les 10 explicacions dels drets.  Ordinadors Desenvolupament Els infants es divideixen en cinc grups de quatres alumnes. A cada grup d’experts es repartiran dues imatges diferents dels drets dels infants. Cada grup s’encarrega de buscar i contrastar informació sobre els drets assignats a partir de diferents fonts (llibres, contes, Internet), per tal d’elaborar-ne una definició. A més, hauran de pensar els deures que estan relacionats amb els drets. Tot seguit es redistribueixen els experts de manera que es formin quatre nous grups on hi hagi un expert de cada dret (cinc infants). Amb aquesta dinàmica cada expert explicarà als seus companys en què consisteixen els drets que ha treballat anteriorment, per tal que tots els infants estiguin en contacte amb els deu drets dels infants. Finalment, es realitzarà un joc cooperatiu amb els grups fets anteriorment utilitzant les imatges i les definicions de cada dret dels infants.
  3. 3. Activitats relacionades amb els drets dels infants 3 Abans de començar els explicarem l’objectiu i les normes del joc. L’objectiu del joc és que cada alumne pugui aparellar la imatge i la definició de cada dret. Normes: - no poden parlar - no poden mirar les imatges fins que no les tingui tothom - no poden agafar les imatges dels companys, han d’esperar a que els altres les donin. - el joc s’acaba quan els 5 particiapants tenen totes les fitxes aparellades. Seguidament es reparteix el material a cada taula, i un dels alumnes s’ha d’encarregar de repartir les fitxes de manera que cada alumne tingui 20 fitxes a l’atzar (imatges i definicions dels drets). D’aquesta manera podrem observar si els alumnes han comprès i assimilat els deu drets a travès de les explicacions dels altres companys. Criteris d’Avaluació  Buscar informació en més d’una font de forma crítica i contrastar-la per tal de crear una definició vàlida dels drets dels infants.  Explicar oralment als companys en què consisteixen els drets dels infants i els deures relacionats de forma clara i entenedora.  Relacionar tots els drets dels infants amb les seves imatges corresponents. ACTIVITAT 3: APLICACIÓ DEL CONEIXEMENT Títol TOTS ELS DRETS SÓN IMPORTANTS! Objectius  Valorar la importància de cada dret dels infants mitjançant una simulació, per tal de prendre consciència que tots els drets són imprescindibles i essencials pel bon funcionament de la societat. Material  Timbres  Targetes amb el nom dels diferents drets dels infants.  Pissarra
  4. 4. Activitats relacionades amb els drets dels infants 4 Desenvolupament Els infants es distribueixen en grups. Cada grup té un repte: crear un poblat on la gent que hi habiti pugui viure-hi bé en comunitat. Cada poblat, el nom del qual el decidiran els diferents grups d’infants, disposarà d’un nombre determinat de punts que podran invertir per aconseguir un dret en concret. Així doncs, s’iniciarà una subasta fictícia de drets per millorar les condicions de vida dels diferents pobles. En primer lloc, es mostrarà una tarjeta a tots els poblats on apareixerà el nom d’un dels drets dels infants treballats anteriorment. De forma col·lectiva, el grup haurà de prendre una decisió ràpidament sobre la seva actuació. Si el grup vol aconseguir aquest dret, haurà d’oferir la quantitat de punts que consideri adient per aconseguir aquest dret. Un cop oferida, un altre grup pot superar la quantitat i quedar-se finalment amb el dret o bé mantenir-se al marge i esperar a invertir els seus punts en un altre dret. És important que els alumnes sàpiguen que no podran adquirir un dret si abans no han explicat per què volen aquest dret per al seu poble i quins deures faran complir als habitants que permetin garantir aquest dret. Un cop tots els drets dels infants s’hagin distribuit en els diferents pobles, donarem la oportunitat als infants d’intercanviar els drets que desitgin establint acords amb els altres poblats. Finalment, farem una posada en comú sobre les condicions de vida que hi ha a cada poblat i valorarem la seva qualitat social. Aquesta darrera part té com a objectiu que els infants arribin a la conclusió que necessiten de tots els drets per garantir que els infants del seu poble puguin desenvolupar-se de la millor manera. Quan els infants hagin reflexionat sobre el darrer aspecte, elaboraran un escrit que podem publicar a la revista de l’escola/llegir a les diferents classes, etc. Per assegurar que l’escrit que duran a terme transmet les opinions que els infants desitgen comunicar, els mateixos alumnes elaboraran una rúbrica on apareixeran tots aquells aspectes que volen transmetre amb el seu text i de quina manera ho volen fer per tal que sigui clar i entenedor. D’aquesta manera, podrem avaluar el resultat final de l’escrit i ajudar als infants a elaborar-lo d’acord amb els seus objectius. Criteris d’Avaluació  Prendre consciència que tots els drets són imprescindibles i essencials pel bon funcionament de la societat.  Participar activament en la simulació, proposant accions i actituds que garanteixin la preservació dels diferents drets en un poble imaginari.

    Als Erste(r) kommentieren

    Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Activitats relacionades amb els drets dels infants

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

510

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

27

Befehle

Downloads

5

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×