Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tedarik zinciri

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

Tedarik zinciri

 1. 1. Tedarik Zinciri Yönetimi 1- Konu 1 Tedarik Zincirinin Anlaşılması
 2. 2. Lojistiğin ABD Ekonomisin de Yeri (1990, 1996) <ul><li>Taşıma ve Nakliye $352, $455 Milyar </li></ul><ul><li>Stok Giderleri $221, $311 Milyar </li></ul><ul><li>Yönetim Giderleri $27, $31 Milyar </li></ul><ul><li>Lojistik ile ilgili aktiviteler 11%, 10.5% of GSMH </li></ul>1- Kaynak : Cass Logistics
 3. 3. Üretim Firm asında Lojistik <ul><li>Kar 4% </li></ul><ul><li>Lo jistik Maliyeti 21% </li></ul><ul><li>Pazarlama Maliyeti 27% </li></ul><ul><li>Üretim Maliyeti 48% </li></ul>1- Kar Lo jistik Maliyeti Pazarlama Maliyeti Üretim Maliyeti
 4. 4. Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi <ul><li>Süpermarket sektörü daha etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri kullanarak yaklaşık 30 Milyar USD tasarruf edebilir. </li></ul><ul><ul><li>Bir kutu mısır gevreği üretimden tüketiciye ortalama 104 gün geçirmektedir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bir otomobilin fabrikadan bayi ye gitmesi 15 gün sürmektedir. </li></ul></ul><ul><li>Laura Ashley Firması Stoğunu 3 sene öncesine göre 5 kat daha hızlı döndürmektedir. </li></ul>1-
 5. 5. Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi <ul><li>Compaq firması 1995 senesinde elinde hazır laptop olmadığı için yaklaşık 0,5 Milyar USD ile 1 Milyar USD arasında satış kaybına uğradı. </li></ul><ul><li>AMD firması 1 gig lik işlemcisini piyasaya sürünce 800 mb lık işlemcisinin fiyatı %30 düştü. </li></ul><ul><li>P&G talep tahminini daha doğru yaparak perakende müşterisine yaklaşık 65 milyon USD tasarruf ettirdi. </li></ul>1-
 6. 6. Tedarik Zinciri Nedir? <ul><li>Müşterinin ihtiyacını karşılamak için gerekli olan bütün evreler. </li></ul><ul><li>Üreticiler, tedarikçiler, nakliyatçılar, depolar, perakendeciler ve müşterileri içerir. </li></ul><ul><li>Bir şirket içinde, tedarik zinciri müşteri isteği yerine getiren tüm fonksiyonları içerir ( ürün geliştirme , pazarlama , dağıtım , finan s , müşteri servisi ) </li></ul><ul><li>Örnek : Wal-Mart, Dell </li></ul>1-
 7. 7. Tedarik Zinciri Nedir ? <ul><li>Müşteri tedarik zincirinin bir parçasıdır </li></ul><ul><li>Tedarikçilerden üreticilere, distribütörlere ürünlerin hareketin içerir ayrıca her iki yöne bilgi ve para hareketi de içerir. </li></ul><ul><li>Tedarik ağı da denebilir. </li></ul><ul><li>Tipik bir tedarik zinciri kademelerinde: müşteriler, perakendeciler, distribütörler, üreticiler, ve tedarikçiler vardır. Tüm tedarik zincirlerinde bütün kademeler olmayabilir. ( ör: Dell de distribütör ve perakendeci yoktur ) </li></ul>1-
 8. 8. Tedarik Zinciri Örneği: 1- Müşteri Mikroya gidip deterjan almak istiyor Mikro Supermarket Mikro Ana Depo Deterjan üreticisi Plasti k Üreticisi Plastik Hammadde Üreticisi Karton Kutu Üreticisi Kağıt Üreticisi Kereste Üreticisi Kimyasal Madde Üreticisi
 9. 9. Tedarik Zincirinde Akışlar 1- Müşteri Bilgi Ürün Para Tedarik Zinciri
 10. 10. Tedarik Zincirinin Amacı <ul><li>Toplam faydanın, değerin maksimize edilmesi </li></ul><ul><li>Tedarik zinciri faydası : ürünün müşteriye en son değeri ile müşterinin ihtiyacını karşılamak için gerekli olan çabanın maliyeti arasındaki fark. </li></ul><ul><li>Fayda tedarik zincirinin karlılığı ile direk ilişkilidir. </li></ul><ul><li>Tedarik zinciri karlılığı müşteriden elde edilen gelir ile toplam tedarik zinciri maliyet arasındaki fark dır. </li></ul>1-
 11. 11. Tedarik Zincirinin Amacı <ul><li>Örnek : Dell bilgisayar için müşteriden 2000 $ alır (gelir). </li></ul><ul><li>Tedarik zinciri maliyeti: bilgi, depolama, taşıma, parça, montaj, vb., masraflar. </li></ul><ul><li>2000 $ ile tüm masrafların toplamı arasındaki fark tedarik zincirinin karıdır. </li></ul><ul><li>Tedarik zincirinin başarısı tedarik zincirinin toplam karlılığı ile ölçülür; tek bir kademenin karı ile değil. </li></ul>1-
 12. 12. Tedarik Zincirinin Amacı <ul><li>Tedarik zincirinin gelirinin kaynakları: müşteriler. </li></ul><ul><li>Tedarik zincirinin maliyetinin kaynakları: tedarik zincirinin kademeleri arasında bilgi, ürünler, para akışları. </li></ul><ul><li>Tedarik Zinciri Yönetimi toplam tedarik zinciri karlılığını maksimize etmek için akışların yönetimidir. </li></ul>1-
 13. 13. Tedarik Zincirinin Aşamaları: <ul><li>Tedarik zinciri stratejisi ve dizaynı. </li></ul><ul><li>Tedarik zincirinin planlaması </li></ul><ul><li>Tedarik zincirinin uygulanması </li></ul>1-
 14. 14. Tedarik zinciri stratejisi ve tasarımı <ul><li>Tedarik zincirinin yapısının belirlenmesi ve her kademede ne süreçleri gerçekleştirileceği </li></ul><ul><li>Stratejik tedarik zinciri kararları </li></ul><ul><ul><li>Tesislerin yerleri ve kapasiteleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Üretilecek ve depolanacak ürünlerin belirlenmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Nakliye ve taşıma yolları </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilgi işlem sistemleri </li></ul></ul><ul><li>Tedarik zincirinin tasarımı stratejik hedefleri desteklemesi gerekir </li></ul><ul><li>Tedarik zinciri tasarım kararları uzun vadeli ve geri dönülmesi pahalı kararlardır bu yüzden kararları alırken pazar belirsizliklerini hesaba almak gerekir. </li></ul>1-
 15. 15. Tedarik Zincirinin Planlaması <ul><li>Planlama kararları: </li></ul><ul><ul><li>Hangi pazarların hangi tesisler tarafından tedarik edilmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Stokların takviyelerinin planlanması </li></ul></ul><ul><ul><li>Taşeronlar , yedeklemeler. </li></ul></ul><ul><ul><li>Stok politikaları </li></ul></ul><ul><ul><li>Piyasa promosyonlarının boyutları ve zamanlaması </li></ul></ul><ul><li>Kararların planlamasında gelecekte ki rekabet, döviz kurları, ve talep belirsizliklerine dikkat etmelidir </li></ul>1-
 16. 16. Tedarik zinciri uygulamaları <ul><li>Haftalık ve günlük işler </li></ul><ul><li>Bireysel müşteri siparişleri ile ilgili kararlar </li></ul><ul><li>Hedef operasyon politikalarını etkili şekilde uygulamaktır. </li></ul><ul><li>Siparişleri stok ve üretim arasında bölüştürmek, sipariş teslimat zamanlarını belirlemek, depolardan sevkiyatların yapılması, ikmal siparişlerinin verilmesi, vb. </li></ul><ul><li>Çok daha az belirsizlik (kısa vade) </li></ul>1-
 17. 17. Tedarik Zinciri Yaklaşımları <ul><li>Döngü yaklaşımı : tedarik zincirindeki süreçler döngülere ayrılır. Her bir döngü tedarik zinciri kademelerinin arasında bulunur. </li></ul><ul><li>İtme / Çekme yaklaşımı : tedarik zincirinin süreçleri iki kategoriye ayrılır: </li></ul><ul><ul><li>Müşteri siparişi ile başlatılan süreçler (İtme), </li></ul></ul><ul><ul><li>Müşteri siparişi beklentisiyle başlatılan süreçler (Çekme ) </li></ul></ul>1-
 18. 18. Tedarik Zincirine Döngü Yaklaşımı 1- Müşteri Sipariş Döngüsü Yerine koyma Döngüsü Üretim Döngüsü Elde etme Döngüsü Müşteri Perakendeci Distribütör Üretici Tedarikçi
 19. 19. Müşteri Sipariş Döngüsü <ul><li>Müşteri siparişinin alınması ve yerine getirilmesi ile ilgili tüm işlemler </li></ul><ul><li>Müşteri varış </li></ul><ul><li>Müşteri sipariş girişi </li></ul><ul><li>Müşteri siparişinin karşılanması </li></ul><ul><li>Malın müşteriye teslimi </li></ul>1-
 20. 20. Yerine koyma Döngüsü <ul><li>Perakendecinin stoklarını tamamlamak için gerekli olan tüm işlemler ( şimdi müşteri perakendecidir) </li></ul><ul><li>Perakendeci sipariş ihtiyacının doğması </li></ul><ul><li>Siparişin girilmesi </li></ul><ul><li>Sipariş karşılanması </li></ul><ul><li>Siparişin perakendeciye varışı </li></ul>1-
 21. 21. Üretim Döngüsü <ul><li>Distribütörün (veya perakendecinin) stoklarını tamamlamak için gerekli olan tüm işlemler. </li></ul><ul><li>Siparişin gelmesi (distribütörden / perakendeciden yada müşteriden) Production scheduling </li></ul><ul><li>Üretim ve Yükleme </li></ul><ul><li>Malın distribütör/perakendeci yada müşteri tarfından teslim alınması. </li></ul>1-
 22. 22. Elde Etme (Tedarik) Döngüsü <ul><li>Üretim de kullanılacak tüm malzemeleri sağlamak için gerekli işlemleri. </li></ul><ul><li>Üretici parça stoklarını tamamlamak için tedarikçiye sipariş geçer. </li></ul><ul><li>Parça siparişlerini üretim programları belirler. ( bu belirsiz müşteri talebine bağlı olan perakende / distribütör siparişinden farklıdır) </li></ul><ul><li>Tedarikçilerin üreticilerin üretim programlarına bağlantılı olması çok önemlidir. </li></ul>1-

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • ZeynepAkn4

  Jun. 9, 2013
 • ZehraDincer

  Oct. 6, 2013
 • MuhammetAliBal

  Nov. 10, 2013
 • seraptepe13

  Apr. 29, 2015
 • TidaMunkong

  Mar. 20, 2017

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

8.720

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

1

Befehle

Downloads

160

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

5

×