Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

тест чо 3 клас

  • Als Erste(r) kommentieren

тест чо 3 клас

  1. 1. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ” - ТРОЯН УСПЕХ!!! Самостоятелна работа № 2 по Човекът и обществото – 3 клас Огради верния отговор!1. Цветовете на българското знаме са бял, зелен и : а) син б) червен в) оранжев2. Кои са посоките? Напиши ги срещу стрелките: България3. Коя плавателна река е граница между България и Румъния?а) Марица б) Дунав в) Искър4. Коя е най - дългата планина в България?а) Витоша б) Родопи в) Стара планина5. Коя е най – дългата река в България?а) Осъм б) Тунджа в) Искър6. Коя е нашата източна граница?а) Румъния б) Турция и Гърция в) Черно море7. С кой цвят се изобразяват на картата моретата, езерата и реките?а) син б) кафяв в) бял8. Кои държави са на юг от България?а) Сърбия и Македония б) Румъния и Черна гора в) Гърция и Турция9. Границите между кои две държави е предимно речна?а) Сърбия и Македония б) Гърция и България в) България и Румъния10. На кой полуостров се намира България?а) Перинейски полуостров б) Апенински полуостров в)Балкански полуостров
  2. 2. 11. Най – високата планина в България е :а) Пирин б) Родопи в) Рила12. Дунавската равнина е :а) най – обширната наша равнина;б) най – ниската и най – равната наша земя;в) равнинна земя, оградена отвсякъде с планини.13. Горнотракийската низина е :а) обширна равнинна земя в Северна България;б) равнинна земя в източната част на България;в) най – обширната равнинна земя в Южна България.14. Къде се намират най – плодородните почви?а) в планините б) в равнините в) по скалистите места15. Коя е най – пълноводната българска река ?а) Искър б) Марица в) Арда16. Маслодайната роза се отглежда в:а) Дунавската равнина б) Софийското поле в)Казанлъшкото поле17. В планините могат да се срещнат следните животни:а) катерица, сърна, вълк; б) фазан, яребица, пъдпъдък; в) гларуси и чайки.18. Къде се записват защитените растения и животни?а) в Червената книга б) в парковете в) в резерватите19. Планините, равнините и низините са форми на: а) земната повърхност б) водни обекти в) течащи води20. Допълни пропуснатото:Планините са_____________________________________________________отземната повърхност. Всеки верен отговор се оценява с 1 точка. Максимален брой точки 20. Скала за оценяване: Брой точки:........... Оценка:............................ 20 – 17т. – Отличен 6 16 – 13т. – Мн. добър 5 12 – 9т. – Добър 4 8 – 7т. – Среден 3 Проверил:...................... Родител:............................ Под 6т. - Слаб 2 /Кр. Ковачева/

×