Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Aralin 20 paglakas ng kalakalan at ang pag usbong ng mga bayan at lungsod (3rd yr.)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 37 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Weitere von Lavinia Lyle Bautista (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Aralin 20 paglakas ng kalakalan at ang pag usbong ng mga bayan at lungsod (3rd yr.)

 1. 1. Aralin 20 Paglakas ng Kalakalan at ang Pag-usbong ng mga Bayan at Lungsod
 2. 2. Mula 500 C.E. hanggang ika-10 siglo, walang gaanong pangangailangan para sa pagbubuo ng mga bayan sa Europe.
 3. 3. Natustusan ng mga manor ang lahat ng mga pangangailangan ng mga tao sa pagkain, pananamit, at tirahan. Takot din ang mga tao na makipag-kalakalan sa iba’tibang ugar dulot ng paglusob ng mga tribong Germanic
 4. 4. Ang mga kaganapang ito ay isang katangian ng panahon ng High Middle Ages o mula 1050-1270 C.E.
 5. 5. Pagtuklas sa Bagong Pamamaraan ng Pagsasaka Ang pagkain ay mahahalagang salik sa pag-unlad. Naimbento ang isang bago at mas mabigat na araro na gawa sa bakal na mas malalim ang nagagwa nitong paghagod sa lupa.
 6. 6. Napapalitaw ngayin ang matabang lupang mapagpupunlaan ng magsasaka ang kanyang pananim. Pinalitan ng mga kabayo ang mga baka bilang hayop na ginagamit sa pagbubungkal ng lupa.
 7. 7. Nakapagpatayo din sila ng mga dike kung saan upang makontrol ang tubig, patuyuin ang lupa, at madagdagan ang lupang pansakahan.
 8. 8. Pagtaas ng Populasyon Dumami ang bilang ng populasyon nang madagdagan ang produksyon ng pagkain.
 9. 9. Pag-unlad ng Kalakalan Dahil sa mas maraming tao ang dapat pakainin at damitan na kaya naman tugunan sapagkat mas marami na ang produkto, lalo na ang pagkain. Dahil dito, muling nabuksan ang pangangailangang magpalitan ng pagkain at produkto ang iba’t-ibang lugar.
 10. 10. Ang mga taong umalis sa manor ay nakahanap ng hanapbuhay sa pakikipagkalakalan at paggawa ng mga kagamitan. Tulad ng paggawa ng mga sapatos o magluto ng tinapay at ito ay ipagbibili nia at ang perang kapalit nito ay gagamitin upang pagbili ng pagkain sa manor.
 11. 11. Pag-unlad ng mga Bayan Town o Bayan – ay isang uri ng pamayanan na ikinabubuhay ay kalakalan. - Lumago ang mga bayan sa tulong ng kalakalan. - Lumakas naman ang kalakan dahil sa pag-usbong ng mga bayan.
 12. 12. Paraan nga pagbubukas ng mga bayan sa panahong iyon. Ang manor ay nagsilbing simula ng bayan. Nang maging siksikan ang pamumuhay sa manor dulot ng paglaki ng pupolasyon, marami ang umalis at nagtayo ng pamayanan sa labas ng mga pader ng manor. Sa pagdaan ng panahon lumaki ang mga ito at naging ganap na bayan.
 13. 13. Tabi ng mga kastilyo Umusbong din ang mga bayan sa tabi ng mga kastilyo. Nahikayat ang mga mangangalakal na magpahinga malapit sa kastilyo lalo pa at nagkakaloon ng proteksyon ang lord.
 14. 14. Pampang ng mga ilog Maraming bayan ang umusbong sa pampang ng mga ilog sapagkat ang mga ito ay daanan ng kalakalan. Ang iba ay itinatag kung saan may ford o tawiran ng ilog, tulay, o dam.
 15. 15. Monateryo Nagtayo ng pamayanan ang mga mangangalakalsa mga tabi ng monesteryo dahil upang matustusan ang iba’t-ibang pangangailangan ng maraming debotong nagpupunta sa monasteryo.
 16. 16. Ang mga bagong bayan at lungsod ay ligid ng mga pader para sa kanilang proteksyon. Ang bahagi ng bayan o lungsod sa labas ng pader ay tinatawag na foubourg na ibig sabihin ay sa labas ng burg o moog.
 17. 17. Buhay sa mga Bayan Ang mga bahay sa bayan noog Middle Ages ay gawa sa kahoy at magkakalapit. Madilim ang loob nito, marumi at mabaho angmga bahay pati ang mga paligid sapagkat nagkalat ang dumi ng hayop at tao sa kalye. Ang mga daan ay madilim, makitid, paliko-liko, at walang palitada. 
 18. 18. Ang libangan ng mga kalalakihan ay wrestling o ng football. Sa araw, ang pamilihan ang sentro ng pagtitipon-tipon ng mga tao. Sa gabi ang mga tindahan ng alak at serbesa ay puno ng tao. 
 19. 19. Ang Bourgeoisie Burgh – tawag sa mga bayan sa pabahon ng Middle Ages. Burgher – tawag sa mga taong nagtayo ng tirahan sa mga Burgh. Sa France ang mga Bougher ay kolektibong tintawag na Bourgeoisie
 20. 20. Ang mga burgher ay kakaiba sa tradisyonal na paghahati ng lipunan na paghahati ng lipunan batay sa kanilang ginagawa. Habang dumarami ang kalakal nila, yumayaman sila at umuunlad ang kanilang pamumuhay. Ang mga mangangalakal at artisano na ito ay bumubuo ng bagong pangkat sa lipunan, ang gitnang uri o Middle Class
 21. 21. Ang mga Fair Fair – nagsilbing tagpuan ng mga mangangalakal mula sa iba’-ibang bahagi ng Europe. - kapakipakinabang sa mga lord sapagkat nagbigay ang mag ito ng karagdagang kita sa kanila galing sa upa ng lugar, buwis at multa.
 22. 22. Ang Paggamit ng Salapi Habang umuunlad ang palitan ng produkto sa mga fair, unti-unting lumalaki ang pangangailangan sa ginto at pilak, Mula rito, umusbong ang kalakalang nakabatay sa paggamit ng pera.
 23. 23. Money Changer – o tagapamalit ng salapi. - pinapalitan nila ang salapi ang isang rehiyon ng katumabas na halaga ng salapi ng isa pang rehiyon. - nang lumaon inihabilin na nga mga taoa ng kanilang mga pera sa mga tagapamalit upang ingatan. - natuto na rin nag mga tagapamalit na magpautang ng salapi at maningil nang may interes.
 24. 24. Nagsimula sa mga fair ang mga payak na pamamaraan ng pagbabangko at pagpapautang. Ang isa ay ang paglipat ng salapi sa iba’t-ibang lugar.
 25. 25. Sistemang Guild Guild - samahan ng mga taong nagtatrabaho sa magkatulad na hanapbuhay. - unang kinabibilangan ng mga mangangalakal - Nagdadaos ng mga pulong tungkol sa mga detalye ng kanilang negosyo. - Kontrolado ng guild ng mga manganganlakal ang lahat ng kalakalan sa bayan. Maari rin nilang hadlangan ang mga dayong mangangalakal sa pagnenegosyo sa kanialng bayan
 26. 26. Merchant Guild • Mangangalakal sa pamahalaang bayan. • Hinikayat na magkaroon ngsistema ng kalinisan at paggawa ng kanal para sa dumi. • Sinikap na magkaroon ng iisang batayan ng timbang at panukat na maaring gamitin ng lahat. • Ginagampan din nila ang maging pulis na naglalaan ng proteksyon. • Iniimpluwensyahan ang mga Lord na alisin ang toll o bayaad ng mga daan sa mga lupain nito.
 27. 27. Craft Guild • Isang uri din g guild na itinayo ng mga artisano. • Ang bawat kasanayan o craft ay may sariling guild. • Halimbawa : karpintero, panadero, sastre barbero at iba pa. • Ang sinumang hindi kasapi ng isang guild ay hindi maaring gumawa ng produkto na ginagawa ng nasabing guild.
 28. 28. Proseso ng Pagiging Master Craftsman Una : - Siya ang maglilingkod mula tatlo hanggang 12 taon bilang apprentice sa isang craft master. - Nakatira siya sa bahay ng master craftsman habang hinahasa ang kanyang kasanayan sa paggawa ng mga produkto at ito ay tutustusan ng kanyang master.
 29. 29. Ikalawa: - kung tapos na ang kanyang pag-aaral, itinuturing nasiyang journeyman kung saan maari na siyang tumanggap ng bayad para sa kanyang trabaho. - Pagsapit ng 23 taong gualng maari na siyang sumali sa pagpasok sa guild. - Bilang pagsubok sa kakayahan sa paggawa ng produkto, maari pagawin siya ng isang masterpiece na magpapakita ng kanyang kakayahan.
 30. 30. - Maari na siyang magtayo ng sarili nitong pagawaan. Limatado ang dami ng mg kasapi sa isang guild upang hindi magkaroon ng labis na produkto sa pamilihan. Ang bawat guild ay nagtatakda ng mga detalye o specification kung paano ginagawa o gagawin ang isang bagay, kalidad ng produkto a kung ilang oras ito gagawin.
 31. 31. Layunin Merchant Guild: - Pangasiwaan nag pagbebenta ng produkto. Crafts Guild : - Pangasiwaan ang paggawa ng produkto.
 32. 32. Kasapi Merchant Guild: - Mangangalakal Crafts Guild : -Artisano.
 33. 33. Tungkulin Merchant Guild: - Hinihigpitan ang gawain ng mga dayuhang mangangalakal. - nilulutas ang pagtatalo ng mga kasapi sa sarili nitong hukuman. - hinikayat ang pagpapabuti mg sistema ngmga kanal at kalinisan. - nagtatag ng pamantayan ng timbang at panukat. - sinisikap alisin ang mga toll o bayad sa mga daan.
 34. 34. Crafts Guild : - nagtatakda nga sahod at oras ng trabaho ng artisano. - Nagtatakda ng pamantayan ng kalidad at makatarungang halaga ng produkto. - Binabantayan nag mga lihim sa paggawa ng produkto. - Hinahadlangan nag produksyon ng sobrang dami ng produkto.
 35. 35. Nagbibigay ng pera sa mga kasaping nangangailangan. - Nagbibigay ng seguro laban sa sunog at sa pagnanakaw; nag-aambag ng pondo par sa mga palabas tuwing pista; nagbibigay ng pera para sa pagpapatayo ng simbahan. -
 36. 36. Takdang Aralin Ibigay ang mga sumusunod na kahulungan ng mga salita: • 1. Merkantilismo • 2. Nation-State • 3. Magna Carta • 4. Investiture Controversy • 5. Bourgeoisie
 37. 37. Prepared by: Jessabel Carla L. Bautista Social Studies Teacher Tagudin National HighSchool Mabini, Pangasinan

×