کاربردپذیری و بازاریابی
Vor 7 Jahren 424 Aufrufe
بوم مدل کسب و کار
Vor 8 Jahren 2798 Aufrufe
استراتژی محتوا و تجربه کاربری
Vor 8 Jahren 1804 Aufrufe
لین استارتاپ ماشین تهران
Vor 9 Jahren 413 Aufrufe
بازاریابی محتوا و محتوای ناب
Vor 9 Jahren 935 Aufrufe