Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

كيف تصبح شخص اجتماعى

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 1 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

كيف تصبح شخص اجتماعى

  1. 1. ‫فيك‬ ‫بلغتت‬ ‫تلع‬ ‫تجخلا‬ ‫تلصتو‬ ‫عامتغا‬ ‫فثكتخ‬- 5 ‫تحللص‬ How to overcome shyness & be more social (5 Tips) ‫يل‬ ‫تاتت‬ ‫وكدتغا‬ ‫تلصعثفرعتت‬5 ‫فيكصت‬ ‫بلغتت‬ ‫تاتىتلع‬ ‫تجخلا‬ ‫تلصتو‬ ‫عامتغا‬ ‫تص‬ ‫حللص‬ ‫تبثمتلصصلو‬‫ب‬‫ل‬‫تنياعب‬ ‫جخلا‬. ‫ثيتغمتلصعكدتبثمت‬ ‫فنفتلصعثفرعتاكحتب‬ ‫اتتن‬ ‫كجوثكخا"تثثملااتلالتلصحخعلص‬ ‫"لح‬ ‫بلغثثم‬ ‫كجوثكخا"تجلااتلالتلصع‬ ‫"لف‬. ‫تخخعركت‬ ‫لغفلتغا‬ ‫تنمتبثمتلصفتلثلوتتث‬ ‫تصصع‬ ‫يلتلصعكجسلوتجخلصثع‬ ‫تص‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫تلصبصلتم‬ ‫تبلصفل‬ ‫اتلث‬. ‫نالتتالاتعلت‬ ‫ابت‬ ‫تختللتتف‬ ‫ل‬ ‫ولحفتبل‬ ‫خبوتلصت‬ ‫اقتجلصتو‬ ‫تنوللتلص‬- ‫ل‬ ‫لتتتلصل‬: ‫تلصتو‬ ‫عامتغا‬ ‫لص‬: ‫اقت‬ ‫تجلص‬ ‫كتلصتو‬ ‫س‬ ‫بلغتلص‬ ‫تع‬- ‫صاللخاثمتلانالتتععبتججفك‬, ‫لرم‬ ‫تنعاتتا‬In this video, you will learn 5 Tips to help you overcome shyness and become more confident & social. Also, you will learn the difference between personalities in the beginning of the video. The Introverts vs Extroverts. Knowing who you are & which personality you have will help you understand yourself and then develop a better personality. Most of the information in this video are approved by doctors who studied the case of Anxiety & Shyness. one of the main sources of this video is Social Anxiety by Murray B. Stein and John R. Walker https://linktr.ee/kareemss

×