Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kallkritik, upphovsratt,licenser

1.153 Aufrufe

Veröffentlicht am

Upphovrätt, Källor, källkritik och Creative Commons föreläsning

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Kallkritik, upphovsratt,licenser

 1. 1. Källor, källkritik, upphovsrätt och licenser på internet<br />Kristina Alexanderson@gmail.com<br />2010-12-21 <br />CentrumVux<br />
 2. 2. "Criticalthinking is thinkingabout your thinkingwhileyou’rethinking in order to make your thinkingbetter”<br />-Paul Richard<br />
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5. My Space<br />Digg<br />Twitter<br />YouTube<br />Linkedin<br />Blogger 1999<br />2001<br />2003<br />2005<br />2000<br />2002<br />2004<br />2006<br />Ning<br />Second Life<br />Spotify<br />Skype<br />Facebook<br />Wikipedia<br />
 6. 6. Det finns inte heller något slut på informationen på Internet, och mängden med tillgänglig information ökar hela tiden.<br />IT-boken från 1996, WejeSandén<br />
 7. 7. Vad är en källa?<br />
 8. 8. En källa är <br />Platsen/stället där vi hämtat en uppgift…<br />
 9. 9. En källa utgör grunden för vår kunskap om något…<br />
 10. 10. Val av källa beror på vilken uppgift vi har…<br />
 11. 11. Källor<br />
 12. 12. Bilder<br />
 13. 13.
 14. 14. Akademiska bloggar<br />Företagsbloggar<br />Modebloggar<br />Familjebloggar<br />etc<br />
 15. 15.
 16. 16. Källkritik handlar om att avgöra om källan är:<br /><ul><li>Äkta eller inte
 17. 17. Oberoende eller inte
 18. 18. Aktuell eller inte
 19. 19. Tendentiös eller inte</li></li></ul><li>Äkta eller inte?<br />
 20. 20.
 21. 21. Är källan tendentiös<br />
 22. 22. Beroende eller inte?<br />Första handskälla?<br />Andra handskälla?<br />
 23. 23. Aktuell eller inte???<br />
 24. 24.
 25. 25. Vilken är källan?<br />
 26. 26. http://www.kristinaalexanderson.se/?p=4102<br />http://techrisk.se/?p=2048<br />http://www.neatorama.com/2010/08/02/dantes-internet/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Neatorama+%28Neatorama%29<br />http://www.gearfuse.com/dantes-internet-the-div-ine-comedy/<br />http://www.forevergeek.com/2010/07/dantes_internet/<br />
 27. 27. Vad bygger uppgifterna på? <br />
 28. 28.
 29. 29. Då…<br />
 30. 30. Wikipedia<br />”all kunskaps källa”<br />”om det inte finns på Wikipedia är det inte relevant”<br />
 31. 31. En webbplats som Wikipedia, där alla kan bidra med innehåll, skapar andra förutsättningar än en där innehållet produceras av några få utvalda experter. Wikipedia är inte svaret på allt. <br />Om det är svaret på allt, är det kanske snarare fel på frågan! <br /> Olof Sundin<br />
 32. 32. Wikipedia är tillförlitligt så länge läsaren är medveten om dess brister. I det här inlägget diskuterar jag Wikipedias pålitlighet.<br />Redan i mitt första inlägg talade jag om att jag älskar google. Googla en fråga och du får upp ett svar – enklare kan det inte bli! Ofta hänvisar google till Wikipedia som också har svar på allt, och jag är återigen i sjunde himlen. Frågan är bara hur pålitliga de svaren är?<br />
 33. 33. Enskilda Gymnasiet<br />
 34. 34. Jag tycker precis som du, wikipedia är TOPPEN!! men som du påstår så är allt de skriver inte pålitigt och jag har faktist ett roligt exempel på just detta. /…/ <br />på Enskilda Gymnasiets sida på engelska wikipedia, och där stod det en del roanda saker. Det står bla “The schoolalso has several sporting teams amongthem are: the golf team, the horsebackriding team, the soccer team, the swimming team and the hockey team. ” Sen när har vi ett simlag och hockeylag?<br />
 35. 35. Allt sparas<br />
 36. 36.
 37. 37. Vem är avsändaren?<br />
 38. 38. Länkar till artiklarna<br />
 39. 39.
 40. 40. Beroende?<br />
 41. 41. Behövs källkritik?<br />
 42. 42. För 10 år sedan, när man slog upp information i uppslagsverk när man skrev skolarbeten så behövdes egentligen inte källkritik i samma utsträckning som behövs på nätet idag. Nationalencyklopedin är ju liksom källans ursprung.<br />Gustav Holmström Mindpark<br />
 43. 43. Nu - Då?<br />
 44. 44. Vetenskap och politik i nationalekonomien 1930<br />Gunnar Myrdal<br />
 45. 45. Källkritik- svaret på alla frågor <br />Idag…<br />
 46. 46. Hur fungerar Google?<br />
 47. 47.
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50. YouTube?<br />
 51. 51.
 52. 52. Äkta eller inte???<br />
 53. 53.
 54. 54.
 55. 55. Jämför<br />
 56. 56.
 57. 57.
 58. 58.
 59. 59.
 60. 60. Att kritiskt granska<br />
 61. 61. Om källan är oberoende<br />
 62. 62. Om källan är trovärdig<br />
 63. 63.
 64. 64.
 65. 65. Om källan är aktuell<br />
 66. 66. Hur?<br />HUR???<br />
 67. 67. Om man inte har ordentliga kunskaper, är det helt enkelt svårt att bedöma och värdera innehållet på ett kritiskt sätt.<br />Sven Erik Liedman<br />
 68. 68. Vad säger webbadressen?<br />
 69. 69. http://nu-sweden.se<br />http://vinnarum.se<br />http://vinnarum.com<br />
 70. 70.
 71. 71.
 72. 72.
 73. 73. Vem äger domänen?<br />
 74. 74. Domänsökning för .se domäner på http://iis.se<br />
 75. 75. Domänsökning alla domäner http://www.allwhois.com/<br />
 76. 76. Hur ser webbplatsen ut?<br />
 77. 77. Finns en om – sida?<br />
 78. 78. Granska på texten<br />
 79. 79.
 80. 80. Kunskaper om kanalen<br />
 81. 81. http://johanhedberg.tumblr.com/post/659853098/justbesplendid-pepsi-vs-coke<br />
 82. 82.
 83. 83.
 84. 84.
 85. 85.
 86. 86. Ett annat hur?<br />
 87. 87.
 88. 88.
 89. 89.
 90. 90. Upphovsrätt<br />
 91. 91. Vad är upphovsrätt?<br />
 92. 92. Upphovsrätt är en rättighet<br />
 93. 93. Blanda inte ihop upphovsrätten med ägande<br />
 94. 94. Tidsbegränsad rätt<br />
 95. 95. Upphovsrätt<br />Ideell rätt <br />ekonomisk rätt<br />
 96. 96. Ideell Rätt <br />moralisk rätt<br />
 97. 97. Rätten att bli namngiven<br />
 98. 98. Skydd för kränkande användning<br />
 99. 99. Skydd för kränkande ändring<br />
 100. 100. Ekonomisk rätt<br />Rätt att förbjuda/tillåta mångfaldigande av verket<br />
 101. 101. Ekonomisk rätt<br />Rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten<br />
 102. 102. Tillgängliggörande<br />spridningsrätt<br />visningsrätt<br />framföranderätt<br />överföring till allmänheten<br />
 103. 103. Upphovsrättslagen skyddar litterära och konstnärliga verk<br />
 104. 104. Verket måste uppnå verkshöjd<br />
 105. 105. Vad skyddas?<br /><ul><li>Teater
 106. 106. Konstverk
 107. 107. Brukskonst
 108. 108. Musik
 109. 109. Film
 110. 110. Fotografiska verk
 111. 111. Kartor
 112. 112. Byggnader
 113. 113. Databaser</li></li></ul><li>Skyddar upphovsmannens personliga sätt att uttrycka verkets innehåll<br />
 114. 114. Upphovsrätten kommer automatiskt<br />
 115. 115. Skyddas hur länge?<br />Livstid + 70 år<br />Anonyma verk 70 år från publicering<br />Fotografiskt bild 50 år <br />Fotografiskt verk livstid + 70 år<br />
 116. 116.
 117. 117.
 118. 118. Efter upphovsrätten?<br />
 119. 119. Midsommardans av Anders Zorn från WikiMediaCommons Public Domain<br />
 120. 120. Fri användning…<br />Rätt att göra en privat kopia, med vissa undantag<br />
 121. 121. Citaträtt<br />
 122. 122.
 123. 123.
 124. 124.
 125. 125. Inga stålar - inget skapande<br /> Allt är egendom<br />
 126. 126. #wtf<br />
 127. 127. DIGITAL VÄRLD<br />
 128. 128. Sharing is Caring<br />
 129. 129.
 130. 130. 2001<br />
 131. 131. Ett juridiskt ”verktyg” som möjliggör spridandet av våra/era verk<br />
 132. 132.
 133. 133. Avtalsrätt<br />
 134. 134. Jag får…<br />
 135. 135. Alla får…<br />
 136. 136. Sprida, kopiera och<br />använda andras verk<br />lagligt<br />
 137. 137. ©<br />All rights reserved<br />
 138. 138.
 139. 139. Fyra villkor för delande...<br />
 140. 140.
 141. 141.
 142. 142.
 143. 143.
 144. 144. Skapar sex licenser<br />
 145. 145.
 146. 146. Vill du att andra ska få använda dina verk utan fråga om lov?<br />
 147. 147.
 148. 148. Att licensiera ett verk<br />
 149. 149. 1 2 3<br />
 150. 150. Tillåta kommersiell användning?<br />
 151. 151. 1 2 3<br />
 152. 152. Tillåta bearbetningar?<br />
 153. 153. 12 3<br />
 154. 154. Hur vill du du att de ”nya” <br />verken ska spridas?<br />
 155. 155. På samma villkor?<br />
 156. 156.
 157. 157. Du har kvar upphovsrätten<br />
 158. 158. Licensen följer med verket<br />
 159. 159. Lika länge som upphovsrätten<br />
 160. 160. CreativeCommons<br />
 161. 161. Skapar möjligheter för ditt skapande<br />
 162. 162. Möjliggör kommunikation<br />
 163. 163. Nytt skapande<br />
 164. 164. #wtf<br />Hur gör man???<br />
 165. 165. Verkets titel, upphovsman, licens<br /> med länk med länk med länk<br />Looking for the character of Hansel and Gretchen? Av kalexanderson CC (by,nc, sa)<br />
 166. 166. Frågor?<br />
 167. 167. Tack!<br />
 168. 168. Om bilder och licenser<br />Alla bilder i presentationen är hämtade från http://flickr.com/ om inget erkännande finns under bilden titta på flickr.com/kalexanderson alla bilder är licenserade under CreativeCommons<br />I anteckningsdelen på presentationen (dvs under varje bild) finns bildens namn, fotografens namn samt licensvillkor, med undantag för mina bilder<br />Licensen som används till bilderna är Erkännande – icke kommersiell – dela lika (om inget annat anges)<br />Presentationen <br /> är skapad av Kristina Alexanderson<br /> är i sin helhet licenserad under CreativeCommons (erkännande – icke kommersiell-dela lika) <br /> kan laddas ner via http://slideshare.net/kalexanderson<br />Läs mer<br /> om CreativeCommons på http://www.creativecommons.se<br /> om mig på http://kristinaalexanderson.se<br />

×