Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Interne communicatie
Interne communicatie
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 37 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Iccol2 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Iccol2

 1. 1. Bedrijfscultuur en IC College 2
 2. 2. Comakership • Presentatie
 3. 3. Vorig college • Eerste blik op IC • Belang, soorten IC, functies van IC
 4. 4. Weten we het nog? • IC heeft verschillende facetten: – Individueel – collectief – Technisch – sociaal – Formeel – informeel
 5. 5. Weten we het nog? • IC heeft hoofdzakelijk te maken met vier soorten informatie: – Taakinformatie – Beleidsinformatie – Beheerinformatie – Sociale informatie
 6. 6. Weten we het nog? • IC heeft drie hoofdfuncties: – Smeren – Binden – Interpreteren (kennisdelen)
 7. 7. Vandaag • Wat is een bedrijfscultuur? • Waarom speelt bedrijfscultuur zo’n belangrijke rol? • En hoe hangt interne communicatie ermee samen? • In hoeverre kun je IC inzetten om een cultuurverandering te realiseren?
 8. 8. Eigen ervaring • Het is nog niet zo gemakkelijk om uit te vinden welke cultuur het beste bij je past. • Daarom hebben mensen vaak pas bij hun derde baan het gevoel dat ze iets doen dat bij hen past.
 9. 9. Veel gebruikte kwalificaties • Open bedrijfscultuur • Formeel of informeel • Platte organisatie, korte lijnen • Warm, hartelijk • Innovatief, creatief • Krachtige, efficiënte cultuur • Kortom: het blijft een beetje vaag wat bedrijfscultuur nou eigenlijk is.
 10. 10. Model Meijer
 11. 11. De Moor • Bedrijfscultuur als optelsom van organisatie-ideologie en organisatieklimaat • Oftewel: zichtbare en onzichtbare regels
 12. 12. Ui-diagram Hofstede
 13. 13. Symbolen De meest oppervlakkige kenmerken van een organisatiecultuur worden gevormd door symbolen. Dit zijn woorden, afbeeldingen, gebaren of voorwerpen met een betekenis die alleen door de leden van de cultuur begrepen worden. De woorden uit het jargon horen tot deze categorie, maar ook haardracht, kleding, vlaggen en symbolen.
 14. 14. Welke symbolen zie je?
 15. 15. Welke symbolen zie je?
 16. 16. Helden Helden zijn personen die over eigenschappen beschikken die in de cultuur hoog in aanzien staan en die daarom fungeren als gedragsmodel. Niet altijd hoeft het om nog levende personen te gaan; soms is het de oprichter van een bedrijf wiens prestaties door anekdotes lange tijd blijven leven. Ook antihelden vervullen deze rol. Verhalen over onoplettende collega's laten zien hoe het niet moet.
 17. 17. Benoem de helden!
 18. 18. Rituelen Rituelen zijn collectieve activiteiten die eigenlijk overbodig zijn om het gewenste doel te bereiken, maar die als sociaal essentieel worden beschouwd binnen een cultuur. Rituelen worden dus verricht omwille van zichzelf. Voorbeelden van rituelen zijn: groeten, recepties, het zoenritueel of de oranjegekte.
 19. 19. Welke rituelen ken je?
 20. 20. Waarden De kern van een organisatiecultuur wordt gevormd door de waarden. Deze geven aan welk gedrag in de organisatie als goed of slecht, als normaal of abnormaal, als rationeel of irrationeel wordt beschouwd.
 21. 21. Waarden Waarden zijn lastiger van buitenaf te herkennen. Ze zitten diep ‘in de mensen’. Daardoor zijn ze minder zichtbaar. Belangrijk: ze zijn ook lastiger te veranderen!
 22. 22. Hofstede • Overigens beïnvloeden de 5 dimensies van Hofstede (zie interculturele communicatie) óók de interne communicatie. Vooral in internationale organisaties is dit iets om rekening mee te houden! We hebben het dan over machtsafstand, collectivisme vs. individualisme, masculiniteit vs. Feminiteit, onzekerheidsvermijding en lange- korte termijn denken.
 23. 23. Opdracht • Jullie eigen klas zou je kunnen zien als een organisatie met een eigen bedrijfscultuur. Zijn er helden, rituelen, symbolen en waarden aan te duiden? Of kun je op een andere manier de cultuur beschrijven, bijvoorbeeld met zichtbare en onzichtbare regels? • Denk hier 10 minuten over na met je groep. • Daarna presenteren 1 of 2 groepen hun bevindingen.
 24. 24. Bedrijfscultuur en IC Interne communicatie Interne communicatie Bedrijfscultuur
 25. 25. Bedrijfscultuur en IC • Bedrijfscultuur en interne communicatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze beïnvloeden elkaar, maken deel uit van elkaar. • Tegelijkertijd kan het vanuit managementperspectief geprobeerd worden om door middel van interne communicatie de bedrijfscultuur te veranderen.
 26. 26. Is cultuurverandering mogelijk? • Bedrijfscultuur is een dynamisch proces! • Het verandert zichzelf • Let op: ui-diagram, hoe dieper in de ui, hoe moeilijker te veranderen. • Ja, in drie stappen.
 27. 27. Drie stappen voor cultuurverandering 1. Urgentie creëren 2. Anders leren denken 3. Anders leren doen Cruciaal: training en voorbeeldfunctie management. Voorbeeld van een slecht voorbeeld
 28. 28. Bedrijfscultuur in multiculti organisaties • Non-assertieve communicatie • Agressieve communicatie • Assertieve communicatie
 29. 29. Non-assertief • Zoveel mogelijk rekening houden met de behoeften van organisatieleden met andere culturen. • Vertalingen, gebedsruimtes • Idee: prettige omgeving crëeren voor hoog rendement
 30. 30. Agressieve communicatie • Dwingen om aan te passen • Aanspreken op afwijkend gedrag • Idee: hoe beter ze zich aanpassen, hoe hoger het rendement.
 31. 31. Assertieve communicatie • De middenweg • Geen speciale voorzieningen • Verschillen worden genegeerd • Idee: extra aandacht kan leiden tot stigmatisering
 32. 32. De toekomst In de toekomst zullen steeds meer organisaties gekenmerkt worden door culturele diversiteit. Steeds meer organisaties streven er zelfs naar. Zij beschouwen diversiteit als een meerwaarde. Zij proberen hun interne communicatie zó in te richten dat de meerwaarde ook bereikt wordt. Voorbeeld: Volvo Group
 33. 33. Volgende week… Gaan we kijken naar verschillende soorten organisaties en hun IC

×