Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Iba't ibang teorya ukol sa agham

 1. Rebolusong Siyentipiko
 2.  Noong 1500, ang pang-unawa ng mga Europeo ukol sa mundo at sansinukob ay batay sa aral ng mga Kristiyano at pilosopiya ni Aristotle. Nasesentro ito sa dagdig at ang mga banal na nagpapagalaw nito. Bahagya lamang ang kanilang kaalaman ukol sa agham. Hindi pa nila abot ang paraan ng pagsusuring pansiyentipiko. Noong ika-16 at ika-17 siglo ang hudyat sa pagpasok ng rebolusyong siyentipiko. Ito ang simula ng panahon ng pasisiyasat sa pamamagitan ng eksperimento bunga ng kanilang pagmamasid sa sansinukob at mundo. Nagkaroon ng pagliliwanag ukol sa kaibahan ng likas na agham at karunungang pangkulto.
 3. Aristotelian Orthodoxy
 4. Sa pagbagsak ng Greece sa mga Romano, hlos walang pagbabago sa kaalaman ng tao ukol sa agham, nanatili itong hindi kilala sa Europe. Maliban sa kalinangang pang-Muslim na kanilang sinusunod. Nagbago lamang ito noong ika-13 siglo ng magsagawa si Thomas Aquinas ng paglalagom ukol sa kabuuan ng Aristotelian Science. Katulad ng ginawa ni Roger Bacon, nag mungkahi siya na kailangan ang eksperimentasyon upang maging gabay nila sa kanilang pagtuklas. Hindi pinansin ang mga ito ng maraming tao.
 5. Iba’t Ibang Teorya ukol sa Agham
 6. Makabagong pagtingin sa Kalawakan Ptolemy
 7. Ptolemy Ang daigdig ang sentro ng kalawakan. Ito ay tinatawag na geocentric view. Ang teoryang ito ni Ptolemy ay nagtataguyod ng paniniwalang Kristiyano na disenyo ng Diyos ang kalawakan para sa mga tao. Geocentric view
 8. Aristotle Si Aristotle ay nag ambag sa teorya ni Ptolemy. Ito ang komposisyon ng mga bagay sa kalawakan at sa daigdig. Ayon sa kanya, malaki ang pagkakaiba ng komposisyon ng mga bagay na matatagpuan sa kalangaitan at sa daigdig. Ang una ay binubuo ng puro at espiritwal na elementong tinatawag na ether. At ang huli ay binubuo ng tubig, apoy, hangin at lupa. Ang apat na elemento ay nagbabago maliban sa ether. Limang Elemento
 9. Copernicus VS Ptolemy Nicolaus Copernicus Hindi daigdig ang sentro ng kalawakan kundi ang araw at ang daigdig ay umiikot sa paligid nito. Dito sa paglalarawan ng heliocentric view (kaliwang larawan) ni Copernicus sa kalawakan ay ang araw ang sentro at hindi ang daigdig. Pinabulaanan nito ang teoryang geocentric (kanang larawan) ni Ptolemy kung saan ang daigig ang sentro ng kalawakan.
 10. Galileo Galilei Dahil sa kanyang mga ideya, sumailalim si Gaileo Nakaimbento ng teleskopyo na ginamit niya sa pagsa Roman Inquistion at inilagay aaral ng kalawakan noong 1609. sa house arrest hanggang sa kanyang pagkamatay. Nahikayat siya sa katotohanan ng teorya ni Copernicus. Ilan sa kanyang makabuluhan na pag-aaral ay ang realisasyon na maraming bulubundukin at maraming bundok sa buwan at hindi patag. Dialogue Concerning the Two Nagpatunay iyon na hindi lubhang magkaiba ang materyal na bumubuo sa daigdig at sa mga bagay Chief World o universe na makikita sa sansinukob Systems Ang akdangang lahatnagpapatunay na ay napapasailalim sa parehong ay ang Sinabi niya na ito ay ng bagay sa kalawakan sa unang pagkakataon likas na ay batas. Ito sa paligid ng araw. daigdigmga umiikotay inilathala niya sa kanyang aklat na Dialogue Concerning the Two Chief World Systems noong 1632. Inilagay ang aklat na ito sa Index ng Simbahan.
 11. Tycho Brahe Sumuporta at lalong nagpatibay sa teorya ni Copernicus. Pinatunayan niya na ang kometa ay hindi lamang penomenong atmosperiko. Inobserbahan ang pagkilos ng buwan at mga planeta upang pag-aralan ang kabuuang orbit nito. Nakatulong ang kanyang mga obserbasyon sa pagkakatuklas ni Kepler na eliptikal ang orbit ng mga planeta. Nakadiskubre siya ng bagong bituin sa cassiopeia, isang kontelasyon o pangkat ng bituin sa Hilagang Hemispero.
 12. Johannes Kepler Katuwang ni Brahe mula sa Germany. Naglathala ng akda ni Brahe pagkamatay nito noong 1601. Sinabi niyang hindi pabilog ang orbit ng mga planeta sa araw kundi eliptikal. Natuklasan niya na ang paggalaw ng isang planeta sa orbit ay bumibilis habang lumalapit ito sa araw.
 13. Isaac Newton Isang English na mathematician na ibinase ang pananaliksik sa mga naunang pag-aaral sa mga naunang pag-aaral nina Coernicus, Galileo, Brahe, Kepler at iba pang siyentista. Natuklasan niya ang law of gravity bilang paliwanag sa paggalaw ng mga planeta. Ayon dito, kung mas malaki ang mass, mas malakas ang gravitational pull. Kung hindi dahil sa gravitational pull mula sa mass ng araw, ang mga planeta ay maglalakbay sa isang tuwid na linya gaya ng ipinapanukala ng kanyang law of inertia. Bilang kongklusiyon, sinabi ni Newton na angparehng puwersang nagpapagalaw a mga planeta sa paigid ng araw ay siya ring puwersang nagiging dahilan sa pagbagsak ng mansanas sa lupa. Ang kaniyang mga ideya ay makikita sa akdang Mathematical Principles of Natural Philosophy na iniathala noong 1687.
 14. Propeta ng Pagbabagong Pang-agham
 15. Dalawang tao ang kinilalang propeta ng mga pagbagong pang-agham, sina Francis Bacon at Rene Descartes. Pagkakatulad ng kanilang pananaw tulad ng mga sumusunod, - Pag-aalinlangan sa mga kasagutan tungkol sa kalikasan sa pamamagitan ng mga klasika - Paniniwala sa pagtuklas ng katotohanan sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pag-eeksprerimento. - Paggamit ng mga kaalamang natuklasan sa kabutihan ng tao.
 16. Francis Bacon Ang kanyang akdang Novum Organum (1620) ang nagpalaganap a pamamaraang induktibo at naghudyat ng pilospiyang emperisismo. Sa pamamagitan ng paggamit ng kaalaman at pamamahala sa kalikasan ng mga tagasunod ni Bacon, nagsimula ang kasabihang “ang kaalaman ay kapangyarihan”
 17. Rene Descartes Nag-imbento ng Coordinate Geometry, prinsipyo ng systematic doubt at ng pilosopiya ng Cartesian Dualism. Mababasa ang kanyang mga ideya sa Discourse on Method. Coordinate Geometry Cartesian Dualism
 18. Isaac Newton  Unang nagpanukala ng prinsipyo grabitasyon. Siya ang pinakabantog na kasapi ng Royal Society of London noong 1700. Ginamitan niya ng sariling pagsusuri ang Batas Kepler na naglalarawan ng pag-inog ng mga plaenta at ng mga eksperimento ni Galileo tungkol dito. Natuklasan niya na ang Batas ng Grabitasyon na siyang dahilan upang patuloy sa paginog ang mga planeta. Noong 1698, tinanggap bilang mga batas ang mga teoryang napaloob sa kanyang aklat na The Mathematical Principles of Natural Philosophy.
 19. William Harvey Itinuro niya ang tamang paglalarawan sa pagdaloy ng dugo. Nag-aaral siya sa ilalim ni Galileo. Nageksperimento siya kung paano dumadaloy ang dugo sa katawan ng tao sa pamamagitan ng pagtali ng benda sa itaas ng siko. Nakatulong ang tuklas na ito ni Harvey sa pag-oopera
 20. Charles Darwin Sa pamamagitan ng mga aklat niyang Origin f Species (1859) at Descent of man and Selection in Relation to sex (1871), ipinahayag niya ang sanhi ng ebolusyon ng mga hayop at lupa. Origin of Species Descent of man and Selection in Relation to sex
 21. Hugo de Vries Gregor Johann Mendel Augusto Weismann Sila ang nag ayos ng toerya sa ebolusyon ni Darwin. Side Vries, isang Olandes, ang lumikha ng teorya sa pag-iibang anyo o mutation sa batas ng pagmamana. Si Mendel ang nagsabing ayon sa teoryang mutation, sanhi ng ebolusyon ang pagkakaiba ng anyo at hindi ng pagkakaiba ng mga uri. Ayon kay Weismann, ang mga katangian na matatagpuan lamang sa plasma ng magulang ang mamanahin ng anak.
 22. Karl Ernest Von Baer Teodor Schwann Si Schwann ang nakatuklas noong 1835 na naglalaman din ng selula ang mga hayop. Si Von Baer ang tinaguriang “Ama ng Agham sa Embriyolohiya.” Siya ang nakagawa ng batas sa rekapitulasyon na pinaunlad naman ni Ernest Hasokel. Ang pag-aaral nila ang nagbigay-daan sa pagbuo ng teorya sa selula.
 23. Antoine Lavoisier Si Lavoisier tinaguriang “Ama ng Kemika” Napatunayan niyang ang pagsunog o pag-iinit ng isang bagay ay nakapagpapabago sa mga kombinasyon ng mga elemento.
 24. Epekto ng Rebolusyong Siyentipiko
 25. Epekto ng Rebolusyong Siyentipiko Napalitan ng bago ang lumang pananaw nila ukol sa sansinukob sa pamamagitan ng pagpapatunay ng agham.s Tinanggap at maraming tao ang naiwala sa Natural Science. Maraming aklat ang naisulat ukol sa agham Naitatag ang mga paaralang pang-agham sa buong Europe. Nakatuklas ng panganib na ang pagkakatuklas ng Gravity ay makapagbibigay katwiran sa tinatawag na Bagong Agham at mahika. Naging pangunahing dahilan ito sa kamalayan ng mga tagakanluran.
 26. Members: Submitted by: Group III III-Diamond S.Y. 13-14 Regine Catacutan Ara Joy Nantin Kathleen Panagsagan Arck Judiel Valiente Edgel Capistrano Joel Rostata
Anzeige