Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Gumawa ng pigura ng tao at
magtala ng hindi bababa sa
limang mga katangian na
dapat taglayin nito upang
makatulong sa pag-...
YAMANG
TAO NG
ASYA
ISA SA MAHALAGANG
ELEMENTO NG LIPUNAN
ANG TAO
YAMANG TAO
- Tumutukoy ito sa bilang o
pangkat ng tao na may
kakayahang maghanapbuhay
upang mapa-unlad ang sarili
at ang l...
Ang Yamang Tao ay gumagamit
ng talino, kakayahan, kasanayan,
abilidad at lakas sa paglikha ng
produkto at serbisyo.
Sa tao...
Ang mga nabanggit na yamang likas
ay hindi magiging kapaki-
pakinabang kung hindi ito lilinangin
at isasailalim sa proseso...
Sa puntong ito, nagiging mahalagang salik ng
produksiyon ang tao sapagkat siya ang gumagamit
ng lakas at nagpapaunlad sa m...
POPULASYON
Ang POPULASYON ay tawag
sa bilang ng kabuuang dami ng
tao na naninirahan sa isang
partikular na lugar sa isang
takdang pan...
PAANO
NAKAKAAPEKTO
ANG PAGBABAGO NG
POPULASYON SA
ISANG BANSA?
Bakit itinuturing na
mahalagang salik ang
yamang tao sa pag-
unlad ng isang
lipunan?
*
Isang mahalagang elemento ng bansa ang
populasyon. Ito ang kabuuang bilang ng taong
naninirahan sa isang particular na lug...
MGA INDIKASYON NG
PAG-UNLAD KAUGNAY
SA YAMANG TAO
Antas ng Paglaki ng Populasyon
Population Growth Rate
Komposisyon ng Populasyon
ayon sa Edad
- Batang Populasyon
0-14 taon...
MAYROON BANG
MABUTING DULOT ANG
PAGKAKAROON NG BATA
O MATANDANG
POPULASYON?
Mga Dulot ng Pagkakaroon ng
Batang Populasyon:
1. Dadami ang lakas – paggawa sa
mga darating na panahon.
2.Mayroong hamon ...
Mga Dulot ng Pagkakaroon ng
Matandang Populasyon
1. Pagkakaroon ng mabuting
kalagayan sa bansa (Japan)
2. Magkakaroon ng p...
Distribusyon ng Tao o Population
Density
Mga Salik sa Pagpili ng Paninirahan:
1. Pangkabuhayan
2. Klima
3. Topograpiya
4. ...
Inaasahang Haba ng Buhay o Life
Expectancy
1. Taggutom
2. Digmaan
3. Karamdaman
4. malnutrisyon
Uri ng Hanapbuhay
AGRIKULTURA – pangunahing sektor
pang-ekonomiya sa Asya
Timog Asya - 75% sa mga mamamayan
ay nakatuon sa...
____________ 1. Mamamayan na may kakayahang
mag-hanapbuhay at makapag-ambag sa pag-unlad
ng bansa.
____________ 2. Bilang ...
____________ 6. Bansang may pinakamalaking
bilang ng populasyon sa Asya at maging sa mundo.
____________ 7. Magbigay ng is...
____________ 11. Bansang may
pinakamalaking bilang ng densidad sa
populasyon.
12 – 13 Magbigay ng dalawang epekto ng
pagba...
Gumawa ng talahanayan ng mga sumusunod na indikasyon ng
pag-unlad:
TALAHANAYAN
Kahulugan/
Depinisyon
Kaugnayan sa
Pag-unla...
BAHAGDAN NG
MARUNONG
BUMASA AT
SUMULAT
Basic Literacy
– kakayahang bumasa at
sumulat
Functional Literacy
– may kakayahang bumasa at sumulat. Mayroon
ding kakayah...
Batay sa Talahanayan 3.6
Anong bansa ang mayroong pinakamataas na
literacy rate?
NORTH KOREA – 100.0%
Anong bansa naman an...
Gross Domestic Product (GDP) – panukat sa
pag-unlad ng bansa.
- Tumutukoy sa kabuuang halaga ng produkto sa
paglilingkod n...
BAKIT BA
MAHALAGANG
INDIKASYON NG
KAUNLARAN NG
BANSA ANG GDP PER
CAPITA?
Sa pagkuha ng GDP, madaling matutukoy ang:
• kalakasan ng ekonomiya ng bansa
• Average standard of living ng bawat kasapi ...
MIGRASYON
ANO ANG DAHILAN NG
PAGKAKAROON NG
MIGRASYON?
DAHILAN NG
MIGRASYON
1. Pagkakataong mapaunlad ang
pamumuhay
2. Mataas na kita
3. Kalidad na edukasyon
4. Kondisyong polit...
MIGRASYON
ANO ANG EPEKTO NG
PAGTAAS NG BILANG NG
MGA MIGRANTE SA
KANILANG
PINAGMULANG BANSA AT
SA BANSANG KANILANG
TINITIRHAN?
BRAIN DRAIN
BRAIN DRAIN ay ang
pangingibang bayan ng
mga mahuhusay at mga
talentadong tao sa ibang
bansa para maghanap ng
...
Ang mga halimbawa ng dahilan na
nagtutulak sa mga tao para
mangibang bayan ay:
1. Mababang sweldo
2. Hindi kaayaayang kond...
HUMAN DEVELOPMENT
INDEX
ANG LAKAS PAGGAWA O LABOR FORCE
ay ang mamamayan na may edad na 15
pataas na may sapat nang lakas,
kasanayan, at maturity ...
United Nations Development
Programme (UNDP)
Sinusukat ang kaunlaran
ng bansa batay sa
kakayahan ng lakas –
paggawa ng bansa
INAASAHANG
HABA NG
BUHAY
AVERAGE
YEARS OF
SCHOOLING
EXPECTED
YEARS OF
SCHOOLING
GNI PER CAPITA
EDUKASYON
ANTAS NG
PAMUMUHA...
1.Very High Human
Development
2.High Human Development
3.Medium Human
Development
4.Low Human Development
PAGPAPANGKAT NG ...
KASARIAN AT
GENDER
INEQUALITY
INDEX
ANO ANG OPINYON NINYO SA
USAPING “SAME SEX
MARRIAGE”?
MATERNAL
MORTALITY
RATIO
ADOLESCENT
FERTILITY
RATE
PARLIAMENTARY
REPRESENTATION
EDUCATIONAL
ATTAINMENT
WOMEN
EMPOWERMENT
H...
MULTIDIMENSIONAL
POVERTY INDEX
(MPI)
Gumawa ng “Song Adaptation” tungkol sa
suliranin ng mundo sa kahirapan at kung
papaano ito matutugunan.
- Isang Verse at K...
NILALAMAN – 30
PRESENTASYON – 30
ORGANISASYON – 20
KOOPERASYON – 20
RUBRICS
PAGKUHA NG MGA BILANG
AT RATE NG MGA
INDIKASYON SA PAG-
UNLAD NA KAUGNAY SA
YAMANG TAO
A. BEGINNING VALUE OF POPULATION -
END VALUE OF POPULATION = NO. OF
POPULATION
B. NO. OF POPULATION / BEGINNING VALUE
OF P...
GIVEN
275,000 - 150,000 = 125,000
POPULATION GROWTH RATE
NO. OF POPULATION
TOTAL NO. OF AREA (KM2)
GDP = KONSUMO (C) + PUHUNAN (I) + (GASTUSIN NG
PAMAHALAAN) (G) + [MGA INILUWAS (...
GAWAIN
1. Kunin ang population growth rate ng
bansang Japan sa taong 2013.
DATOS: BILANG NG TAO SA PAGSISIMULA NG
TAON = 8...
2. Kunin ang population growth rate ng
bansang South Korea sa taong 2011.
DATOS:
Beginning value of population (BVP)
= 48,...
3. Ang bansang Qatar ang pinakamayamang
bansa sa buong daigdig sa taong 2013 ayon sa
IMF kung pagbabasehan ang per capita ...
1. Isulat ang solusyon ng pagkuha ng bilang
o rate ng indikasyon
2. Huwag isali ang NEGATIVE signs sa
pagkuha ng sagot
3. ...
MGA SAGOT:
1. DATOS:
Bilang ng tao sa pagsisimula ng taong
= 86,050,800
End value of population = 90, 100,910
P =
𝑩𝑽 −𝑬𝑽
𝑩...
2. DATOS:
BVP = 48, 870,456
EVP = 50,423,955 P =
𝟒𝟖,𝟖𝟕𝟎,𝟒𝟓𝟔−𝟓𝟎,𝟒𝟐𝟑,𝟗𝟓𝟓
𝟒𝟖,𝟖𝟕𝟎,𝟒𝟓𝟔
X 100
P =
𝟏,𝟓𝟓𝟑,𝟒𝟗𝟗
𝟒𝟖,𝟖𝟕𝟎,𝟒𝟓𝟔
X 100 P =...
3. Datos
GDP = C+I+G+ (X-M)
Consumption $ 2,190,000
Investment $ 1,198,000
Gov’t spending $ 3,230,770
Export $ 5,008, 320
...
ISIP, HAMUNIN
PAHINA 85 - 88
SAGUTAN ANG MGA GAWAIN SA LOOB
LAMANG NG 15 MINUTO:
A. PAGTATAPAT-TAPAT
B. PAGTUKOY SA BANSAN...
PART II.
1. Kunin ang population growth rate ng
bansang Bhutan sa taong 2014.
DATOS:
Beginning value of population (BVP)
=...
3. Kunin ang GDP per capita ng bansang
Yemen gamit ang mga sumusunod na datos:
Consumption $ 3,500,456
Investment $ 1,531,...
5
MINUTO
PAGBABALIK-ARAL PARA SA
UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
Paano nakakaapekto
ang pagbabago ng GDP
per capita sa ekonomiya
ng bansa?
Ano-ano pa ang
mga salik sa pag-
unlad batay sa
iyong palagay?
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad

22.800 Aufrufe

Veröffentlicht am

Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad (HDI,GDP PER CAPITA, Poverty Index, etc)
kasali na dito ang solving with the Formula :)

Veröffentlicht in: Bildung

Yamang Tao, Populasyon, at Mga Indikasyon sa Pag-unlad

 1. 1. Gumawa ng pigura ng tao at magtala ng hindi bababa sa limang mga katangian na dapat taglayin nito upang makatulong sa pag-unlad ng lipunan. GAWAIN
 2. 2. YAMANG TAO NG ASYA
 3. 3. ISA SA MAHALAGANG ELEMENTO NG LIPUNAN ANG TAO
 4. 4. YAMANG TAO - Tumutukoy ito sa bilang o pangkat ng tao na may kakayahang maghanapbuhay upang mapa-unlad ang sarili at ang lugar na kinabibilangan.
 5. 5. Ang Yamang Tao ay gumagamit ng talino, kakayahan, kasanayan, abilidad at lakas sa paglikha ng produkto at serbisyo. Sa tao nakasalalay ang maayos na paggamit ng likas na yaman upang makamit ang tunay na kaunlaran *
 6. 6. Ang mga nabanggit na yamang likas ay hindi magiging kapaki- pakinabang kung hindi ito lilinangin at isasailalim sa prosesong nauukol sa paglikha ng mga produktong pang-industriya at pangkonsiyumer.
 7. 7. Sa puntong ito, nagiging mahalagang salik ng produksiyon ang tao sapagkat siya ang gumagamit ng lakas at nagpapaunlad sa mga yamang likas. Kung wala ang mga magsasaka sino ang lilinang ng lupain upang makapagprodyus ng bigas? Kung wala ang mga mangingisda, sino ang manghuhuli ng isdang inihahain sa hapag-kainan? Kung wala ang mga minero, ano ang mangyayari sa iba’t ibang industriyang nangangailangan.
 8. 8. POPULASYON
 9. 9. Ang POPULASYON ay tawag sa bilang ng kabuuang dami ng tao na naninirahan sa isang partikular na lugar sa isang takdang panahon DEMOGRAPIYA – ang tawag sa pag-aaral ng populasyon
 10. 10. PAANO NAKAKAAPEKTO ANG PAGBABAGO NG POPULASYON SA ISANG BANSA?
 11. 11. Bakit itinuturing na mahalagang salik ang yamang tao sa pag- unlad ng isang lipunan? *
 12. 12. Isang mahalagang elemento ng bansa ang populasyon. Ito ang kabuuang bilang ng taong naninirahan sa isang particular na lugar, rehiyon, o bansa. Nangunguna ang Asya sa may pinakamaraming bilang ng tao sa boung mundo. Malaki ang bahaging ginagampanan ng yamang tao sa pag-unlad ng isang bansa. Tumutukoy ito sa bilang o pangkat ng tao na may kakayahang maghanapbuhay upang mapa- unlad ang sarili at ang lugar na kinabibilangan.
 13. 13. MGA INDIKASYON NG PAG-UNLAD KAUGNAY SA YAMANG TAO
 14. 14. Antas ng Paglaki ng Populasyon Population Growth Rate Komposisyon ng Populasyon ayon sa Edad - Batang Populasyon 0-14 taong gulang - Matandang Populasyon 60 pataas
 15. 15. MAYROON BANG MABUTING DULOT ANG PAGKAKAROON NG BATA O MATANDANG POPULASYON?
 16. 16. Mga Dulot ng Pagkakaroon ng Batang Populasyon: 1. Dadami ang lakas – paggawa sa mga darating na panahon. 2.Mayroong hamon sa pamahalaan na tugunan ang pangangailangan ng kabataan
 17. 17. Mga Dulot ng Pagkakaroon ng Matandang Populasyon 1. Pagkakaroon ng mabuting kalagayan sa bansa (Japan) 2. Magkakaroon ng pagtaas ng gastusin sa pangangailangang medikal at benepisyo
 18. 18. Distribusyon ng Tao o Population Density Mga Salik sa Pagpili ng Paninirahan: 1. Pangkabuhayan 2. Klima 3. Topograpiya 4. Sitwasyong Panlipunan 5. Sitwasyong Politikal
 19. 19. Inaasahang Haba ng Buhay o Life Expectancy 1. Taggutom 2. Digmaan 3. Karamdaman 4. malnutrisyon
 20. 20. Uri ng Hanapbuhay AGRIKULTURA – pangunahing sektor pang-ekonomiya sa Asya Timog Asya - 75% sa mga mamamayan ay nakatuon sa pagsasaka Bigas, wheat, mani at tsaa (India at Sri Lanka) Timog-Silangang Asya – 50% an sakahan ng palay
 21. 21. ____________ 1. Mamamayan na may kakayahang mag-hanapbuhay at makapag-ambag sa pag-unlad ng bansa. ____________ 2. Bilang ng mga tao sa isang partikular na lugar. ____________ 3.Karaniwang dami ng tao sa isang kilometro kwadrado. ____________ 4. Uri ng populasyong mayroon ang Asya ngayon. ____________ 5. Inaasahang haba ng buhay ng tao sa isang bansa PAGSUSULIT
 22. 22. ____________ 6. Bansang may pinakamalaking bilang ng populasyon sa Asya at maging sa mundo. ____________ 7. Magbigay ng isa sa mga salik sa pagpili ng paninirahan. ____________ 8. Pangunahing sektor pang- ekonomiya sa Asya ____________ 9. Mabuting dulot ng pagkakaroon ng matandang populasyon. ____________ 10. Negatibong dulot ng pagkakaroon ng batang populasyon.
 23. 23. ____________ 11. Bansang may pinakamalaking bilang ng densidad sa populasyon. 12 – 13 Magbigay ng dalawang epekto ng pagbabago ng populasyon sa isang bansa. 14 – 15 ipaliwanag ang kahalagahan ng yamang tao sa pag-unlad ng isang lipunan.
 24. 24. Gumawa ng talahanayan ng mga sumusunod na indikasyon ng pag-unlad: TALAHANAYAN Kahulugan/ Depinisyon Kaugnayan sa Pag-unlad Bansa sa Asya na may pinakamataas na bahagdan (%) o bilang Bansa sa Asya na may pinakamababa na bahagdan (%) o bilang 1. Bahagdan ng Marunong Bumasa at Sumulat 2. GDP 3. Migrasyon
 25. 25. BAHAGDAN NG MARUNONG BUMASA AT SUMULAT
 26. 26. Basic Literacy – kakayahang bumasa at sumulat Functional Literacy – may kakayahang bumasa at sumulat. Mayroon ding kakayahan na unawain, gamitin, ang mga impormasyong binasa at isinulat sa tahanan, hanapbuhay at pamayanan. LITERACY RATE
 27. 27. Batay sa Talahanayan 3.6 Anong bansa ang mayroong pinakamataas na literacy rate? NORTH KOREA – 100.0% Anong bansa naman ang mayroong pinakamababang literacy rate? AFGHANISTAN – 28.1%
 28. 28. Gross Domestic Product (GDP) – panukat sa pag-unlad ng bansa. - Tumutukoy sa kabuuang halaga ng produkto sa paglilingkod na ginawa sa loob ng bansa sa isang tiyak na panahon. GDP PER CAPITA
 29. 29. BAKIT BA MAHALAGANG INDIKASYON NG KAUNLARAN NG BANSA ANG GDP PER CAPITA?
 30. 30. Sa pagkuha ng GDP, madaling matutukoy ang: • kalakasan ng ekonomiya ng bansa • Average standard of living ng bawat kasapi ng lipunan • Madaling matukoy ang humihina at lumalakas na ekonomiya ng isang bansa GDP = EKONOMIYA GDP = EKONOMIYA
 31. 31. MIGRASYON
 32. 32. ANO ANG DAHILAN NG PAGKAKAROON NG MIGRASYON?
 33. 33. DAHILAN NG MIGRASYON 1. Pagkakataong mapaunlad ang pamumuhay 2. Mataas na kita 3. Kalidad na edukasyon 4. Kondisyong politikal at panlipunan
 34. 34. MIGRASYON
 35. 35. ANO ANG EPEKTO NG PAGTAAS NG BILANG NG MGA MIGRANTE SA KANILANG PINAGMULANG BANSA AT SA BANSANG KANILANG TINITIRHAN?
 36. 36. BRAIN DRAIN BRAIN DRAIN ay ang pangingibang bayan ng mga mahuhusay at mga talentadong tao sa ibang bansa para maghanap ng mas magandang trabaho at mas mataas na antas ng pamumuhay o tahimik na kapaligiran.
 37. 37. Ang mga halimbawa ng dahilan na nagtutulak sa mga tao para mangibang bayan ay: 1. Mababang sweldo 2. Hindi kaayaayang kondisyon ng pamumuhay at kakulangan ng bahay etc. 3. Kakulangan ng kaayaayang kondisyon ng trabaho. At iba pa.
 38. 38. HUMAN DEVELOPMENT INDEX
 39. 39. ANG LAKAS PAGGAWA O LABOR FORCE ay ang mamamayan na may edad na 15 pataas na may sapat nang lakas, kasanayan, at maturity upang aktibong makilahok sa mga gawaing pamproduksiyon ng bansa.
 40. 40. United Nations Development Programme (UNDP) Sinusukat ang kaunlaran ng bansa batay sa kakayahan ng lakas – paggawa ng bansa
 41. 41. INAASAHANG HABA NG BUHAY AVERAGE YEARS OF SCHOOLING EXPECTED YEARS OF SCHOOLING GNI PER CAPITA EDUKASYON ANTAS NG PAMUMUHAY INDIKADOR PANUKAT
 42. 42. 1.Very High Human Development 2.High Human Development 3.Medium Human Development 4.Low Human Development PAGPAPANGKAT NG MGA BANSA AYON SA HUMAN DEVELOPMENT REPORT
 43. 43. KASARIAN AT GENDER INEQUALITY INDEX
 44. 44. ANO ANG OPINYON NINYO SA USAPING “SAME SEX MARRIAGE”?
 45. 45. MATERNAL MORTALITY RATIO ADOLESCENT FERTILITY RATE PARLIAMENTARY REPRESENTATION EDUCATIONAL ATTAINMENT WOMEN EMPOWERMENT HANAPBUHAY INDIKADOR PANUKAT LABOR FORCE PARTICIPATION
 46. 46. MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX (MPI)
 47. 47. Gumawa ng “Song Adaptation” tungkol sa suliranin ng mundo sa kahirapan at kung papaano ito matutugunan. - Isang Verse at Korus - Gawin ito sa loob ng 15 minuto lamang GAWAIN
 48. 48. NILALAMAN – 30 PRESENTASYON – 30 ORGANISASYON – 20 KOOPERASYON – 20 RUBRICS
 49. 49. PAGKUHA NG MGA BILANG AT RATE NG MGA INDIKASYON SA PAG- UNLAD NA KAUGNAY SA YAMANG TAO
 50. 50. A. BEGINNING VALUE OF POPULATION - END VALUE OF POPULATION = NO. OF POPULATION B. NO. OF POPULATION / BEGINNING VALUE OF POP. = RATE OF GROWTH IN DECIMALS C. RATE GROWTH IN DECIMALS X 100 = POPULATION GROWTH RATE A.) Population Growth Rate
 51. 51. GIVEN
 52. 52. 275,000 - 150,000 = 125,000
 53. 53. POPULATION GROWTH RATE
 54. 54. NO. OF POPULATION TOTAL NO. OF AREA (KM2) GDP = KONSUMO (C) + PUHUNAN (I) + (GASTUSIN NG PAMAHALAAN) (G) + [MGA INILUWAS (X) - MGA INANGKAT (M)] GDP = C + I + G + (X-M) x 100D =
 55. 55. GAWAIN 1. Kunin ang population growth rate ng bansang Japan sa taong 2013. DATOS: BILANG NG TAO SA PAGSISIMULA NG TAON = 86,050,800/ 156,400,123 BILANG NG TAO SA PAGTATAPOS NG TAON = 90, 100,910/165,500,000
 56. 56. 2. Kunin ang population growth rate ng bansang South Korea sa taong 2011. DATOS: Beginning value of population (BVP) = 48, 870,456 End value of population (EVP) = 50,423,955 at ang Densidad ng Populasyon nito sa sukat na 99, 538 kilometro kwadrado
 57. 57. 3. Ang bansang Qatar ang pinakamayamang bansa sa buong daigdig sa taong 2013 ayon sa IMF kung pagbabasehan ang per capita nito. Kunin ang GDP per capita ng bansa gamit ang mga sumusunod na datos: Consumption $ 2,190,000 Investment $ 1,198,000 Gov’t spending $ 3,230,770 Export $ 5,008, 320 Import $ 1,708,170
 58. 58. 1. Isulat ang solusyon ng pagkuha ng bilang o rate ng indikasyon 2. Huwag isali ang NEGATIVE signs sa pagkuha ng sagot 3. Lagyan ng mga simbolo o signs ang sagot: PGR (%), GDP ($ o ₱) 4. Sa pagkuha ng PGR, hanggang 2 decimal point lamang ang ilagay (rounded off) RULES
 59. 59. MGA SAGOT: 1. DATOS: Bilang ng tao sa pagsisimula ng taong = 86,050,800 End value of population = 90, 100,910 P = 𝑩𝑽 −𝑬𝑽 𝑩𝑽 X 100 P = 𝟖𝟔,𝟎𝟓𝟎,𝟖𝟎𝟎−𝟗𝟎,𝟏𝟎𝟎,𝟗𝟏𝟎 𝟖𝟔,𝟎𝟓𝟎,𝟖𝟎𝟎 X 100 P = 𝟒,𝟎𝟓𝟎,𝟏𝟏𝟎 𝟖𝟔,𝟎𝟓𝟎,𝟖𝟎𝟎 X 100 P = 0.0470665 X 100 P = 4.7066 P = 4.71%
 60. 60. 2. DATOS: BVP = 48, 870,456 EVP = 50,423,955 P = 𝟒𝟖,𝟖𝟕𝟎,𝟒𝟓𝟔−𝟓𝟎,𝟒𝟐𝟑,𝟗𝟓𝟓 𝟒𝟖,𝟖𝟕𝟎,𝟒𝟓𝟔 X 100 P = 𝟏,𝟓𝟓𝟑,𝟒𝟗𝟗 𝟒𝟖,𝟖𝟕𝟎,𝟒𝟓𝟔 X 100 P = 0.031788101 X 100 P = 3.17881 P = 3.18% at ang Densidad ng Populasyon nito sa sukat na 99, 538 kilometro kwadrado D = 𝟓𝟎,𝟒𝟐𝟑,𝟗𝟓𝟓 𝟗𝟗,𝟓𝟑𝟖 𝒌𝒎𝟐 X 100 D = 50,657.99 D = 50,658
 61. 61. 3. Datos GDP = C+I+G+ (X-M) Consumption $ 2,190,000 Investment $ 1,198,000 Gov’t spending $ 3,230,770 Export $ 5,008, 320 Import $ 1,708,170 GDP = $ 2,190,000 + $ 1,198,000 + $ 3,230,770 + ($ 5,008, 320 - $ 1,708,170) =$ 2,190,000 + $ 1,198,000 + $ 3,230,770 + 3300150 GDP = $ 9,918,920
 62. 62. ISIP, HAMUNIN PAHINA 85 - 88 SAGUTAN ANG MGA GAWAIN SA LOOB LAMANG NG 15 MINUTO: A. PAGTATAPAT-TAPAT B. PAGTUKOY SA BANSANG ASYANO D. POSITIVE – NEGATIVE
 63. 63. PART II. 1. Kunin ang population growth rate ng bansang Bhutan sa taong 2014. DATOS: Beginning value of population (BVP) = 78,560,321 End value of population (EVP) = 79,002,543 2. Kunin din ang Densidad ng Populasyon nito sa sukat na 75,105 kilometro kwadrado at gamit ang bilang ng tao sa pagtatapos ng taon.
 64. 64. 3. Kunin ang GDP per capita ng bansang Yemen gamit ang mga sumusunod na datos: Consumption $ 3,500,456 Investment $ 1,531,050 Gov’t spending $ 2,456,120 Export $ 4,899,112 Import $ 2,500,341
 65. 65. 5 MINUTO
 66. 66. PAGBABALIK-ARAL PARA SA UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
 67. 67. Paano nakakaapekto ang pagbabago ng GDP per capita sa ekonomiya ng bansa?
 68. 68. Ano-ano pa ang mga salik sa pag- unlad batay sa iyong palagay?

×