Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

0018a comentaris de text poemes_ausiàs march

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

0018a comentaris de text poemes_ausiàs march

  1. 1. COMENTARI DE TEXT AUSIÀS MARCH EL GRAN POETA MEDIEVAL COMENTARI DE POEMES «Poema XXIII», «Poema XLVI» i «Poema XI»
  2. 2. ÍNDEX 1. Eix de producció  Marc temporal  L'autor  L'obra 2. La forma del text  Gènere  Mètrica i estrofisme («Poema XXIII», «Poema XLVI» i «Poema XI») 3. El contingut del text («Poema XXIII», «Poema XLVI» i «Poema XI»)  Estructura del contingut i figuració retòrica  Paràfrasi del text
  3. 3. POEMA XXIII Leixant a part l'estil dels trobadors qui per escalf, trespassen veritat e sostraent mon voler afectat perquè no em trob, diré el que trob en vós. Tot mon parlar als qui no us Hauran vista res no valrà, car fe no hi donaran e los veents que dins vóss no veuran, en creur a mi llur arma serà trista. . [...] Llir entre cards, lo meu poder no fa tant que us pogués fer corona invisible: Meriu-la vós. Car la qui és visible No s deu posar lla on miracle està.Text complet: http://ca.wikisource.org/wiki/Lexant_a_part_l%27estil_dels_trobadors
  4. 4. POEMA XLVI Veles e vents han mos desigs complir, faent camins dubtosos per la mar. Mestre i Ponents contra d'ells veig armar; Xaloc, Llevant, los deuen subvenir ab llurs amics lo Grec e lo Migjorn fent humils precs al vent Tramuntanal que en son bufar los sia parcial e que tots cinc complesquen mon retorn. Bullirà el mar com la cassola en forn, mudant color e l'estat natural, e mostrarà voler tota res mal que sobre si atur un punt al jorn; grans e pocs peixs a recors correran e cercaran amagatalls secrets: fugits al mar, on són nodrits e fets, pel gran remei en terra eixiran. Los peregrins tots ensems votaran e prometran molts dons de cera fets; la gran paor traurà a llum los secrets que al confés descoberts no seran. En lo perill no em caureu de l'esment, ans votaré al Déu qui ens ha lligats, de no minvar mes fermes voluntats e que tostemps me sereu de present. Amor, de vós io en sent més que no en sé, de què la part pijor me'n romandrà; e de vós sap lo qui sens vós està. A joc de daus vos acompararé. Versió musicada per Raimon Comentari en xarxa Text complet: http://ca.wikisource.org/wiki/Veles_e_vents
  5. 5. POEMA XI Text complet: http://ca.wikisource.org/wiki/%C2%BFQuins_tan_segurs_consells_vas_encerquant ¿Quins tan segurs consells vas encerquant, cor malastruch, enfastijat de viure? Amich de plor e desamich de riure, com soferràs los mals qui·t són davant? Acuyta't, donchs, a la mort qui t'espera, e per tos mals te allongues los jorns; aytant és luny ton delitós sojorns com vols fugir a la mort falaguera. Braços uberts és exid·a carrera, plorant sos ulls per sobres de gran goig; melodiós cantar de sa veu hoig, dient: "Amich, hix de casa strangera. En delit prench donar-te ma favor; que per null temps home nat l'à sentida, car yo defuig a tot home que·m crida, prenent aquell qui fuig de ma rigor." Ab hulls plorant e carra de terror, cabells rompent ab grans hudulaments, la vida·m vol donar heretaments e d'aquests dons vol que sia senyor, cridant ab veu orrible y dolorosa, tal com la mort crida·l benauyrat; car si l'om és a mals aparellat, la veu de mort li és melodiosa. [...] Tornada Lir entre carts, l'ora sent acostada que civilment és ma vida finida; puys que del tot ma sperança·s fugida, m·arma roman en aquest món dampnada.

×