SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 1
Downloaden Sie, um offline zu lesen
TIPOLOGIA DE TEXTOS (Sovint, en un text, s'hi barregen diverses tipologies; per identificar la tipologia concreta d'un text cal veure amb quina finalitat ha estat escrit) 
TIPUS DE INSTRUCTIUS 
EXPLICATIUS RETORICS 
DESCRIPTIUS NARRATIUS CONVERSACIONALS PREDICTIUS o ARGUMENTATIUS o TEXTOS EXPOSITIUS LITERARIS 
-Informen de com són -Relaten fets, reals o -Representen, per escrit o -Donen instruccions, -Expressen -Expliquen i volen fer entendre -Expressen opinions per -Impacten, per la 
els objectes, els ficticis, que succeeixen a oralment, converses, recomanen operacions. anticipació de un tema o uns coneixements. convèncer o influir en el seva forma, el 
paisatges, els persones en un temps i intercanvis de missatges -Indiquen fets, fan La finalitat sol ser informativa receptor; són els receptor. 
1. INTENCIÓ 
personatges, els espai determinats. orals. procediments. prediccions. o didàctica. arguments. -Són subjectius. 
COMUNICATIVA ambients ... -Punt de vista: narrador -Són objectius. -La tesi és la idea de fons 
-La descripció pot ser extern o intern que defensa l'emissor (pot 
objectiva (lèxic -A més de la narració, hi aparèixer a l'inici o al final 
denotatiu) o subjectiva trobem descripció i del text). 
(lèxic connotatiu). diàlea. -Són subiectius. 
-Novel·les i contes -Novel·les i contes -Manuals d'idiomes -Instruccions d'ús, -Previsions -Llibres de text -Articles d'opinió -Publicitat 
-Posta ls i cartes -Noticies periodístiques- -Diàlegs de contes i reglaments, guies ... meteorològiques -Llibres i articles divulgatius -Critica de premsa -Creació literària: 
-Catàlegs -Còmics novel·les -Primers auxilis -Prospeccions -Enciclopèdies i diccionaris -Discursos prosa i vers 
-Critiques literàries -Textos d'història -Peces teatrals -Receptes de cuina SOciO· -Articles periodístics -Publicitat -Descripció i 
2. MODELS -Guies turístiques, -Biografies i memòries -Entrevistes -Publicitat econòmiques i -Conferències -Assajos narració 
llibres de viatge -Dietaris -Debats i taules rodones -Normes de seguretat i polítiques -Cartes al director -Eslògans i 
-Suplements setmanals legals i recomanacions -Programes -Debats refranys 
-Reportatges -Campanyes electorals -Acudits 
oreventives -Horòscoos -Assaia 
-Predomini d'adjectius i -Abundància de verbs -Són espontanis i, per tant, el -Oracions imperatives o -Verbs en futur -Sintaxi senzilla per fer textos -Els arguments són les -Figures 
substantius sobre d'acció lèxic i la sintaxi són poc en present de subj. -Formes verbals entenedors. proves, exemples o raons retòriques: 
verbs -Diversitat de temps acurats. (negatives). que indiquen -Verbs en present que serveixen per defensar polisíndeton, 
-Abundància verbals amb predomini -F rases breus -Perífrasi verbals probabilitat: -Connectors: la tesi; aquests arguments hipèrbaton, -Prefereix la juxtaposició i la 
d'enumeracions del pretèrit perfet i coordinació sobre la d'obllgacló:haver de + deure+ inf. -explicatius: és a dir, en poden ser d'autoritat, de sinestèsia, 
-Preposicions i l'indefin it subordinació. verb, caldre + verb, etc. -Connectors altres termes, dit d'una altra causa- conseqüència, metàfora ... 
adverbis de lloc -Connectors cronològics: -Diversitat d'entonacions -Segona persona temporals: manera ... d'exemplificació, de -Repeticions 
-Formes verbals llavors, després, en Frases inacabades, el sentit -Verbs en futur i després, més -de causa i conseqüència: comparació ... . -Jocs de paraules 
predominants: present i aquell temps, mentre, de les quals el captem pel condiciona l tard, enguany, al doncs, perquè, per tant, per -Verbs del tipus pensar, -Lèxic inusual: 
pretèrit imperfet més tard. .. c-Ionnteterjxetc. cions, interroga-cions, -Frases curtes i mati. .. aquest motiu, per aixó. .. opinar, creure, arcaismes, -Figures retòriques i -Adverbis de lloc o loc precises ·Adverbis i locu- -ordenadors o considerar ... cultismes, dia- 
3. ELEMENTS elisions 
LINGÜISTICS llenguatge suggestiu, si adverbials: aquf, allà, a -Onomatopeies -Connectors d'ordre i cians de organitzadors: en primer lloc, -Predomini de les oracions lectalismes ... 
el text és literari. sota ... -Poc subjectes a la norma ling. temporals: primer, probabilitat o fins aquí, llavors, d'una compostes per -Varietat de temps 
-Adverbis de manera -Pronominalització en 3a i social (paraulotes. renecs, seguidament, més dubte: (potser. ta banda ... de l'altra ... subordinació causal o verbals 
-Connectors espacials: persona ... barbarismes ... ) tard ... vegada ... ) -exemplificadors: com a consecutiva (perquè, ja -Sintaxi 
a dalt, a la dreta, -Figures retòriques i -Díctics -Oracions condicionals -Presència mostra, per exemple, a tall que, ten ... que, etc.) generalment 
davant de ... llenguatge suggestiu, si -Lèxic poc precís: paraules -Presentació tipogràfica d'oracions d'exemple ... -ús de connectors lògics: a complexa 
-ús freqüent dels verbs el text és literari. c-Foómrmoduíl es d'estructuració de especial, il·lustracions, condicionals -de resum: en conclusió, causa de, en -Ús connotatiu del 
copulatius ser, estar i l'escrit: per cert, en fi, ep ... gràfiques ... -Subordinació i per finalitzar ... conseqOéncie ... llenguatge 
semblar, i de verbs -Hi sovintegen mots que -Apartats, seccions ... coordinació -d'oposició o reducció: -Lèxic .culte i específic en 
pertinença (tenir, comproven l'eficàcia de la -Lèxic denotatiu però, no obstant, no obstant les argumentacions 
portal') .m t e racet.o . : Sa ps.? M'e n l ens ?. ... aixó. .. científiques i, estàndard, 
-Lèxic denotatiu, clar i precis en les no científiques. 
-Organització interna -Presentació -Sa lutació -Explicació dels ·Temporització -Presentació del tema ·Plantejament d'un problema -Retòrics 
variada: del general al -Nus -Preparació tema objectius -Hipòtesi -Desenvolupament del tema i -Formulació d'una tesi o idea -Originals 
particular o viceversa -Desenllaç -Desenvolupament del -Presentació de les -Arguments els subtemes, i la seva central entorn a la qual es -Sorprenents 
4. ESTRUCTURA -Detallisme amb ordre si la seva estructura tema instruccions seguint un -Conclusions exemplificació reflexiona. -S uggerents 
és convencional. També -Comiat ordre lògic o cronològ ic -Concl usió (resum) -Exposició dels arguments 
podria tenir un final (estructura rígida) que sostenen la tesi. 
obert, estructura circular, -Exemplificació 
retrospeccions ... ·Conclusió final 
5. REGISTRES -Estàndard -Estàndard -Estàndard -Estàndard -Estàndard -Estàndard, escrit o oral -Estàndard -Estàndard 
-Culte -Cu lte -Col·loauial -Cientlfico-tècnic -Culte -Culte 
6. FUNCIONS -Referencial -Referencial, -Referencial -Conativa -Referencial -Referencial -Conativa -Poètica 
DEL (-Poètica) (-Poètica} -Conativa -Referencial -Conativa -Referencial -Referencial 
LLENGUATGE -Fàtica

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

3r eso unitat 1 la comunicació i els àmbits d'ús simple
3r eso unitat 1 la comunicació i els àmbits d'ús simple3r eso unitat 1 la comunicació i els àmbits d'ús simple
3r eso unitat 1 la comunicació i els àmbits d'ús simplevalencia8
 
El verb: classificació
El verb: classificacióEl verb: classificació
El verb: classificacióannaasiscar
 
El text retòric
El text retòricEl text retòric
El text retòricjesusfgb
 
Esquema text narratiu
Esquema text narratiuEsquema text narratiu
Esquema text narratiumontseval
 
Gèneres literaris
Gèneres literarisGèneres literaris
Gèneres literarisSmeya
 
Guió per escriure un conte
Guió per escriure un conteGuió per escriure un conte
Guió per escriure un conteRedaccions
 
la plaça del diament
la plaça del diament la plaça del diament
la plaça del diament ahmedayouz
 
Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal Sílvia Montals
 
La comunicació i el signe ling
La comunicació i el signe lingLa comunicació i el signe ling
La comunicació i el signe lingMARIBEL SOSPEDRA
 
1.2 la poesia trobadoresca
1.2 la poesia trobadoresca1.2 la poesia trobadoresca
1.2 la poesia trobadorescaRocio Avila
 
Com fem una narració? Com escrivim un conte?
Com fem una narració? Com escrivim un conte?Com fem una narració? Com escrivim un conte?
Com fem una narració? Com escrivim un conte?lurdessaavedra
 
El text argumentatiu
El text argumentatiuEl text argumentatiu
El text argumentatiuFàtima
 
El modernisme.ppt
El modernisme.pptEl modernisme.ppt
El modernisme.pptsandramr_78
 
El Conte
El ConteEl Conte
El ConteINTEF
 

Was ist angesagt? (20)

3r eso unitat 1 la comunicació i els àmbits d'ús simple
3r eso unitat 1 la comunicació i els àmbits d'ús simple3r eso unitat 1 la comunicació i els àmbits d'ús simple
3r eso unitat 1 la comunicació i els àmbits d'ús simple
 
El verb: classificació
El verb: classificacióEl verb: classificació
El verb: classificació
 
El text retòric
El text retòricEl text retòric
El text retòric
 
Esquema text narratiu
Esquema text narratiuEsquema text narratiu
Esquema text narratiu
 
El text descriptiu
El text descriptiuEl text descriptiu
El text descriptiu
 
Gèneres literaris
Gèneres literarisGèneres literaris
Gèneres literaris
 
Guió per escriure un conte
Guió per escriure un conteGuió per escriure un conte
Guió per escriure un conte
 
Tipologies textuals
Tipologies textualsTipologies textuals
Tipologies textuals
 
la plaça del diament
la plaça del diament la plaça del diament
la plaça del diament
 
Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal
 
La comunicació i el signe ling
La comunicació i el signe lingLa comunicació i el signe ling
La comunicació i el signe ling
 
ADEQUACIÓ, TEXT I CONTEXT
ADEQUACIÓ, TEXT I CONTEXTADEQUACIÓ, TEXT I CONTEXT
ADEQUACIÓ, TEXT I CONTEXT
 
1.2 la poesia trobadoresca
1.2 la poesia trobadoresca1.2 la poesia trobadoresca
1.2 la poesia trobadoresca
 
Com fem una narració? Com escrivim un conte?
Com fem una narració? Com escrivim un conte?Com fem una narració? Com escrivim un conte?
Com fem una narració? Com escrivim un conte?
 
El text argumentatiu
El text argumentatiuEl text argumentatiu
El text argumentatiu
 
El modernisme.ppt
El modernisme.pptEl modernisme.ppt
El modernisme.ppt
 
El Conte
El ConteEl Conte
El Conte
 
Tipologies textuals
Tipologies textualsTipologies textuals
Tipologies textuals
 
tIPOLOGIES TEXTUALS
tIPOLOGIES TEXTUALStIPOLOGIES TEXTUALS
tIPOLOGIES TEXTUALS
 
Figures Retòriques
Figures RetòriquesFigures Retòriques
Figures Retòriques
 

Andere mochten auch

quadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiquesquadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiquesAntonia Mulet
 
Gramatica ingles
Gramatica  inglesGramatica  ingles
Gramatica inglesEdgar Narro
 
Determinantes, Preposiciones y Conectores
Determinantes, Preposiciones y ConectoresDeterminantes, Preposiciones y Conectores
Determinantes, Preposiciones y Conectoresprofedianaingles
 
LES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSLES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSieslt
 
92296973 paraules-importants 1
92296973 paraules-importants 192296973 paraules-importants 1
92296973 paraules-importants 1Psicoreeduca
 
92238639 expressio-escrita-amb-imatges
92238639 expressio-escrita-amb-imatges92238639 expressio-escrita-amb-imatges
92238639 expressio-escrita-amb-imatgesPsicoreeduca
 
Expressió escrita imatges 4art
Expressió escrita imatges 4artExpressió escrita imatges 4art
Expressió escrita imatges 4artCristina Ibáñez
 
La redacció pas a pas
La redacció pas a pasLa redacció pas a pas
La redacció pas a pasPsicoreeduca
 
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalánCuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalánHatsep Sen
 
Les Categories Gramaticals
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticalsguest24e58c
 

Andere mochten auch (14)

Connectors castellano
Connectors castellanoConnectors castellano
Connectors castellano
 
quadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiquesquadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiques
 
Escriure 2009
Escriure 2009Escriure 2009
Escriure 2009
 
Gramatica ingles
Gramatica  inglesGramatica  ingles
Gramatica ingles
 
Determinantes, Preposiciones y Conectores
Determinantes, Preposiciones y ConectoresDeterminantes, Preposiciones y Conectores
Determinantes, Preposiciones y Conectores
 
LES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSLES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALS
 
92296973 paraules-importants 1
92296973 paraules-importants 192296973 paraules-importants 1
92296973 paraules-importants 1
 
92238639 expressio-escrita-amb-imatges
92238639 expressio-escrita-amb-imatges92238639 expressio-escrita-amb-imatges
92238639 expressio-escrita-amb-imatges
 
92297051 al-i-el
92297051 al-i-el92297051 al-i-el
92297051 al-i-el
 
Expressió escrita imatges 4art
Expressió escrita imatges 4artExpressió escrita imatges 4art
Expressió escrita imatges 4art
 
La redacció pas a pas
La redacció pas a pasLa redacció pas a pas
La redacció pas a pas
 
Passos expressió escrita
Passos expressió escritaPassos expressió escrita
Passos expressió escrita
 
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalánCuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
 
Les Categories Gramaticals
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticals
 

Ähnlich wie 0010a tipologies textuals

TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXTTEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXTjoanpol
 
GUIÓ COMENTARI DE TEXT.docx
GUIÓ COMENTARI DE TEXT.docxGUIÓ COMENTARI DE TEXT.docx
GUIÓ COMENTARI DE TEXT.docxoscaralbui
 
Text argumentatiu
Text argumentatiuText argumentatiu
Text argumentatiuINTEF
 
El comentari literari de text
El comentari literari de textEl comentari literari de text
El comentari literari de textjmpinya
 
Quadre tipologia textual
Quadre tipologia textualQuadre tipologia textual
Quadre tipologia textualM T
 
Propietats i Tipologia del Text
Propietats i Tipologia del TextPropietats i Tipologia del Text
Propietats i Tipologia del Textctorrijo
 
Esquema de comentari de text
Esquema de comentari de textEsquema de comentari de text
Esquema de comentari de textEnric Marques
 
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de CiènciesLlegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciènciesjdomen44
 
06- redacció de textos-2.pdf
06- redacció de textos-2.pdf06- redacció de textos-2.pdf
06- redacció de textos-2.pdfEduard Comeig
 
CO01 Estilistica i_convencions
CO01 Estilistica i_convencionsCO01 Estilistica i_convencions
CO01 Estilistica i_convencionsFred Sentandreu
 
Repàs tot el curs
Repàs tot el cursRepàs tot el curs
Repàs tot el curselspesaets
 
Fem d'escriptors
Fem d'escriptorsFem d'escriptors
Fem d'escriptorscvalmase
 
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de LlenguaAlguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llenguacristofolferrer
 
L'anàlisi de la narració
L'anàlisi de la narracióL'anàlisi de la narració
L'anàlisi de la narracióguestb7c51f
 

Ähnlich wie 0010a tipologies textuals (20)

TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXTTEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
 
GUIÓ COMENTARI DE TEXT.docx
GUIÓ COMENTARI DE TEXT.docxGUIÓ COMENTARI DE TEXT.docx
GUIÓ COMENTARI DE TEXT.docx
 
Tipus de textos 2
Tipus de textos 2Tipus de textos 2
Tipus de textos 2
 
Text argumentatiu
Text argumentatiuText argumentatiu
Text argumentatiu
 
Tipologia textual
Tipologia textualTipologia textual
Tipologia textual
 
Tipologia textual
Tipologia textualTipologia textual
Tipologia textual
 
El comentari literari de text
El comentari literari de textEl comentari literari de text
El comentari literari de text
 
Quadre tipologia textual
Quadre tipologia textualQuadre tipologia textual
Quadre tipologia textual
 
Tipologia textual
Tipologia textualTipologia textual
Tipologia textual
 
Propietats i Tipologia del Text
Propietats i Tipologia del TextPropietats i Tipologia del Text
Propietats i Tipologia del Text
 
Esquema de comentari de text
Esquema de comentari de textEsquema de comentari de text
Esquema de comentari de text
 
El text expositiu
El text expositiuEl text expositiu
El text expositiu
 
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de CiènciesLlegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
 
06- redacció de textos-2.pdf
06- redacció de textos-2.pdf06- redacció de textos-2.pdf
06- redacció de textos-2.pdf
 
CO01 Estilistica i_convencions
CO01 Estilistica i_convencionsCO01 Estilistica i_convencions
CO01 Estilistica i_convencions
 
llengua cicle inicial
llengua cicle inicialllengua cicle inicial
llengua cicle inicial
 
Repàs tot el curs
Repàs tot el cursRepàs tot el curs
Repàs tot el curs
 
Fem d'escriptors
Fem d'escriptorsFem d'escriptors
Fem d'escriptors
 
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de LlenguaAlguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
 
L'anàlisi de la narració
L'anàlisi de la narracióL'anàlisi de la narració
L'anàlisi de la narració
 

Mehr von jmpinya

0011 a l'aparell fonatori
0011 a l'aparell fonatori0011 a l'aparell fonatori
0011 a l'aparell fonatorijmpinya
 
Pautes comentari narratològic
Pautes comentari narratològicPautes comentari narratològic
Pautes comentari narratològicjmpinya
 
Línia del temps edat mitjana
Línia del temps edat mitjanaLínia del temps edat mitjana
Línia del temps edat mitjanajmpinya
 
Línia del temps Ramon Llull
Línia del temps Ramon LlullLínia del temps Ramon Llull
Línia del temps Ramon Llulljmpinya
 
Marian Aguiló, per Llompart
Marian Aguiló, per LlompartMarian Aguiló, per Llompart
Marian Aguiló, per Llompartjmpinya
 
0000b presentació assignatura
0000b presentació assignatura0000b presentació assignatura
0000b presentació assignaturajmpinya
 
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàcticajmpinya
 
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionarijmpinya
 
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
0018a comentaris de text poemes_ausiàs marchjmpinya
 
0015b comentari de text presoner_solucionari
0015b comentari de text presoner_solucionari0015b comentari de text presoner_solucionari
0015b comentari de text presoner_solucionarijmpinya
 
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntiusjmpinya
 
0016 les perífrasis verbals
0016 les perífrasis verbals0016 les perífrasis verbals
0016 les perífrasis verbalsjmpinya
 
0016 tema 3. morfosintaxi del català
0016 tema 3. morfosintaxi del català0016 tema 3. morfosintaxi del català
0016 tema 3. morfosintaxi del catalàjmpinya
 
0012a recursos retòrics
0012a recursos retòrics0012a recursos retòrics
0012a recursos retòricsjmpinya
 
0012b elogi diners_turmeda
0012b elogi diners_turmeda0012b elogi diners_turmeda
0012b elogi diners_turmedajmpinya
 
0013b comentari literari tirant
0013b comentari literari tirant0013b comentari literari tirant
0013b comentari literari tirantjmpinya
 
0013a pautes comentari narratològic
0013a pautes comentari narratològic0013a pautes comentari narratològic
0013a pautes comentari narratològicjmpinya
 
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
007 una proposta metodològica d'anàlisi literàriajmpinya
 
0011a alfabet fonètic català
0011a alfabet fonètic català0011a alfabet fonètic català
0011a alfabet fonètic catalàjmpinya
 
0012 estrofes i composicions poètiques
0012 estrofes i composicions poètiques0012 estrofes i composicions poètiques
0012 estrofes i composicions poètiquesjmpinya
 

Mehr von jmpinya (20)

0011 a l'aparell fonatori
0011 a l'aparell fonatori0011 a l'aparell fonatori
0011 a l'aparell fonatori
 
Pautes comentari narratològic
Pautes comentari narratològicPautes comentari narratològic
Pautes comentari narratològic
 
Línia del temps edat mitjana
Línia del temps edat mitjanaLínia del temps edat mitjana
Línia del temps edat mitjana
 
Línia del temps Ramon Llull
Línia del temps Ramon LlullLínia del temps Ramon Llull
Línia del temps Ramon Llull
 
Marian Aguiló, per Llompart
Marian Aguiló, per LlompartMarian Aguiló, per Llompart
Marian Aguiló, per Llompart
 
0000b presentació assignatura
0000b presentació assignatura0000b presentació assignatura
0000b presentació assignatura
 
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
 
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
 
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
 
0015b comentari de text presoner_solucionari
0015b comentari de text presoner_solucionari0015b comentari de text presoner_solucionari
0015b comentari de text presoner_solucionari
 
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
 
0016 les perífrasis verbals
0016 les perífrasis verbals0016 les perífrasis verbals
0016 les perífrasis verbals
 
0016 tema 3. morfosintaxi del català
0016 tema 3. morfosintaxi del català0016 tema 3. morfosintaxi del català
0016 tema 3. morfosintaxi del català
 
0012a recursos retòrics
0012a recursos retòrics0012a recursos retòrics
0012a recursos retòrics
 
0012b elogi diners_turmeda
0012b elogi diners_turmeda0012b elogi diners_turmeda
0012b elogi diners_turmeda
 
0013b comentari literari tirant
0013b comentari literari tirant0013b comentari literari tirant
0013b comentari literari tirant
 
0013a pautes comentari narratològic
0013a pautes comentari narratològic0013a pautes comentari narratològic
0013a pautes comentari narratològic
 
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
 
0011a alfabet fonètic català
0011a alfabet fonètic català0011a alfabet fonètic català
0011a alfabet fonètic català
 
0012 estrofes i composicions poètiques
0012 estrofes i composicions poètiques0012 estrofes i composicions poètiques
0012 estrofes i composicions poètiques
 

Kürzlich hochgeladen

I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
Locucions i citacions llatines- PAU 2024.pdf
Locucions i citacions llatines- PAU 2024.pdfLocucions i citacions llatines- PAU 2024.pdf
Locucions i citacions llatines- PAU 2024.pdfsoniarovira1
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 

Kürzlich hochgeladen (8)

I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
 
Locucions i citacions llatines- PAU 2024.pdf
Locucions i citacions llatines- PAU 2024.pdfLocucions i citacions llatines- PAU 2024.pdf
Locucions i citacions llatines- PAU 2024.pdf
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 

0010a tipologies textuals

 • 1. TIPOLOGIA DE TEXTOS (Sovint, en un text, s'hi barregen diverses tipologies; per identificar la tipologia concreta d'un text cal veure amb quina finalitat ha estat escrit) TIPUS DE INSTRUCTIUS EXPLICATIUS RETORICS DESCRIPTIUS NARRATIUS CONVERSACIONALS PREDICTIUS o ARGUMENTATIUS o TEXTOS EXPOSITIUS LITERARIS -Informen de com són -Relaten fets, reals o -Representen, per escrit o -Donen instruccions, -Expressen -Expliquen i volen fer entendre -Expressen opinions per -Impacten, per la els objectes, els ficticis, que succeeixen a oralment, converses, recomanen operacions. anticipació de un tema o uns coneixements. convèncer o influir en el seva forma, el paisatges, els persones en un temps i intercanvis de missatges -Indiquen fets, fan La finalitat sol ser informativa receptor; són els receptor. 1. INTENCIÓ personatges, els espai determinats. orals. procediments. prediccions. o didàctica. arguments. -Són subjectius. COMUNICATIVA ambients ... -Punt de vista: narrador -Són objectius. -La tesi és la idea de fons -La descripció pot ser extern o intern que defensa l'emissor (pot objectiva (lèxic -A més de la narració, hi aparèixer a l'inici o al final denotatiu) o subjectiva trobem descripció i del text). (lèxic connotatiu). diàlea. -Són subiectius. -Novel·les i contes -Novel·les i contes -Manuals d'idiomes -Instruccions d'ús, -Previsions -Llibres de text -Articles d'opinió -Publicitat -Posta ls i cartes -Noticies periodístiques- -Diàlegs de contes i reglaments, guies ... meteorològiques -Llibres i articles divulgatius -Critica de premsa -Creació literària: -Catàlegs -Còmics novel·les -Primers auxilis -Prospeccions -Enciclopèdies i diccionaris -Discursos prosa i vers -Critiques literàries -Textos d'història -Peces teatrals -Receptes de cuina SOciO· -Articles periodístics -Publicitat -Descripció i 2. MODELS -Guies turístiques, -Biografies i memòries -Entrevistes -Publicitat econòmiques i -Conferències -Assajos narració llibres de viatge -Dietaris -Debats i taules rodones -Normes de seguretat i polítiques -Cartes al director -Eslògans i -Suplements setmanals legals i recomanacions -Programes -Debats refranys -Reportatges -Campanyes electorals -Acudits oreventives -Horòscoos -Assaia -Predomini d'adjectius i -Abundància de verbs -Són espontanis i, per tant, el -Oracions imperatives o -Verbs en futur -Sintaxi senzilla per fer textos -Els arguments són les -Figures substantius sobre d'acció lèxic i la sintaxi són poc en present de subj. -Formes verbals entenedors. proves, exemples o raons retòriques: verbs -Diversitat de temps acurats. (negatives). que indiquen -Verbs en present que serveixen per defensar polisíndeton, -Abundància verbals amb predomini -F rases breus -Perífrasi verbals probabilitat: -Connectors: la tesi; aquests arguments hipèrbaton, -Prefereix la juxtaposició i la d'enumeracions del pretèrit perfet i coordinació sobre la d'obllgacló:haver de + deure+ inf. -explicatius: és a dir, en poden ser d'autoritat, de sinestèsia, -Preposicions i l'indefin it subordinació. verb, caldre + verb, etc. -Connectors altres termes, dit d'una altra causa- conseqüència, metàfora ... adverbis de lloc -Connectors cronològics: -Diversitat d'entonacions -Segona persona temporals: manera ... d'exemplificació, de -Repeticions -Formes verbals llavors, després, en Frases inacabades, el sentit -Verbs en futur i després, més -de causa i conseqüència: comparació ... . -Jocs de paraules predominants: present i aquell temps, mentre, de les quals el captem pel condiciona l tard, enguany, al doncs, perquè, per tant, per -Verbs del tipus pensar, -Lèxic inusual: pretèrit imperfet més tard. .. c-Ionnteterjxetc. cions, interroga-cions, -Frases curtes i mati. .. aquest motiu, per aixó. .. opinar, creure, arcaismes, -Figures retòriques i -Adverbis de lloc o loc precises ·Adverbis i locu- -ordenadors o considerar ... cultismes, dia- 3. ELEMENTS elisions LINGÜISTICS llenguatge suggestiu, si adverbials: aquf, allà, a -Onomatopeies -Connectors d'ordre i cians de organitzadors: en primer lloc, -Predomini de les oracions lectalismes ... el text és literari. sota ... -Poc subjectes a la norma ling. temporals: primer, probabilitat o fins aquí, llavors, d'una compostes per -Varietat de temps -Adverbis de manera -Pronominalització en 3a i social (paraulotes. renecs, seguidament, més dubte: (potser. ta banda ... de l'altra ... subordinació causal o verbals -Connectors espacials: persona ... barbarismes ... ) tard ... vegada ... ) -exemplificadors: com a consecutiva (perquè, ja -Sintaxi a dalt, a la dreta, -Figures retòriques i -Díctics -Oracions condicionals -Presència mostra, per exemple, a tall que, ten ... que, etc.) generalment davant de ... llenguatge suggestiu, si -Lèxic poc precís: paraules -Presentació tipogràfica d'oracions d'exemple ... -ús de connectors lògics: a complexa -ús freqüent dels verbs el text és literari. c-Foómrmoduíl es d'estructuració de especial, il·lustracions, condicionals -de resum: en conclusió, causa de, en -Ús connotatiu del copulatius ser, estar i l'escrit: per cert, en fi, ep ... gràfiques ... -Subordinació i per finalitzar ... conseqOéncie ... llenguatge semblar, i de verbs -Hi sovintegen mots que -Apartats, seccions ... coordinació -d'oposició o reducció: -Lèxic .culte i específic en pertinença (tenir, comproven l'eficàcia de la -Lèxic denotatiu però, no obstant, no obstant les argumentacions portal') .m t e racet.o . : Sa ps.? M'e n l ens ?. ... aixó. .. científiques i, estàndard, -Lèxic denotatiu, clar i precis en les no científiques. -Organització interna -Presentació -Sa lutació -Explicació dels ·Temporització -Presentació del tema ·Plantejament d'un problema -Retòrics variada: del general al -Nus -Preparació tema objectius -Hipòtesi -Desenvolupament del tema i -Formulació d'una tesi o idea -Originals particular o viceversa -Desenllaç -Desenvolupament del -Presentació de les -Arguments els subtemes, i la seva central entorn a la qual es -Sorprenents 4. ESTRUCTURA -Detallisme amb ordre si la seva estructura tema instruccions seguint un -Conclusions exemplificació reflexiona. -S uggerents és convencional. També -Comiat ordre lògic o cronològ ic -Concl usió (resum) -Exposició dels arguments podria tenir un final (estructura rígida) que sostenen la tesi. obert, estructura circular, -Exemplificació retrospeccions ... ·Conclusió final 5. REGISTRES -Estàndard -Estàndard -Estàndard -Estàndard -Estàndard -Estàndard, escrit o oral -Estàndard -Estàndard -Culte -Cu lte -Col·loauial -Cientlfico-tècnic -Culte -Culte 6. FUNCIONS -Referencial -Referencial, -Referencial -Conativa -Referencial -Referencial -Conativa -Poètica DEL (-Poètica) (-Poètica} -Conativa -Referencial -Conativa -Referencial -Referencial LLENGUATGE -Fàtica