Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Bikoteka irakurtzen

248 Aufrufe

Veröffentlicht am

-

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Bikoteka irakurtzen

 1. 1. Bikoteka irakurtzen Irakurtzeko gaitasuna garatzeko eta hobetzeko “Berdinen arteko tutoretzan” oinarrituriko programa Bikoteka irakurtzen, un programa de tutoría entre iguales para la mejora de la competencia lectora.
 2. 2. “Leemos en pareja” es un programa educativo para la mejora de la competencia lectora impulsado por el Grupo de Investigación sobre Aprendizaje entre Iguales (GRAI) del Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bikoteka irakurtzen Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Hezkuntza Zientzien Institutuko Berdinen arteko Ikaskuntzari buruzko Azterketak taldeak sustatutako hezkuntza-programa bat da. Sarrera / Introducción
 3. 3. El objetivo del programa es mejorar la competencia lectora, un elemento clave para el éxito escolar del alumnado. Las actividades (lectura en pareja y comprensión lectora) son altamente estructuradas y permiten, cuando la pareja se ha familiarizado, un uso progresivo más ajustado y creativo. Programaren helburua irakurtzeko gaitasuna hobetzea da, funtsezkoa baita ikasleek eskola-arrakasta lortzeko. Jarduerak (binaka irakurtzea eta irakurritakoa ulertzea) oso egituratuta daude programaren hasieran eta, bikotea jarduerotara ohitu denean, erabilera gero eta doituagoa eta sortzaileagoa izateko aukera ematen dute.
 4. 4. Bikoteka irakurtzen Programa •Elkarrekin lan egiteko ikasleen gaitasuna hobetzea Programa de APRENDIZAJE ENTRE IGUALES •Irakurketa konpetentzia hobetzea, batez ere irakurketaren ulermena Para la MEJORA DE LA COMPETENCIA LECTORA •Eskolako zereginetan familien inplikazioa sustatzea Implicación FAMILIAR “Berdinen arteko tutoretza, familien inplikazioa eta ikastetxe zein irakasleen kooperazioa”.
 5. 5. Irakurtzeko gaitasuna Competencia lectora •Irakurtzeko gaitasuna garatu. •Irakurriaren ulermenean jartzen du arreta nagusia, hau baita ikasleen eskola-arrakastarako elementu klabea. •Competencia básica para el éxito escolar y para el aprendizaje a lo largo de la vida • Esta competencia requiere el aprendizaje de unas estrategias de comprensión lectora
 6. 6. • Mejorar la competencia lectora, especialmente la comprensión lectora, un elemento clave para el éxito académico de los alumnos. • Mejorar la capacidad de cooperación entre los alumnos. • Proporcionar metodologías inclusivas • Promover la implicación de las familias en las tareas escolares • Joera inklusibo argiko metodologiak irakasleen esku jartzea. • Euskara irakasteko didaktika berriak garatzea. • Ikaslearen irakurmena eta, batez ere, irakurritakoa ulertzeko duen gaitasuna hobetzea. • Familiak eskola-eginkizunetan gehiago inplikaraztea.  Helburuak Objetivos
 7. 7. Programaren garapena Desarrollo del programa •Irakasleen formakuntza / Formación del profesorado. Curso 2014-2015 ikasturtean •Ikasleen prestaketa / Preparación del alumnado – Primer trimestre 2015.eko lehenengo hiruhilabetean •Familientzako informazioa / Informacion a las familias Diciembre 2015eko abenduan •Jarraipena eta ebaluazioa / Aplicación y seguimiento – De enero a junio 2016eko urtarrilatik ekainera arte
 8. 8. Lan antolaketa Plan de trabajo • Lehenengo Hiruhilabete / Primer trimestre: •Hasierako ebaluazioa. Evaluación inicial. •Materialen gauzaketa. Elaboración de material. •Bikoteen antolaketa. Creación de parejas •Urtarriletik aurrera: asteroko saio bat, 40 minututakoa. Guztira 14 saio •A partir de enero: 1 sesion de 40 minutos a la semana. •14 sesiones en total •Ekainean: Azken ebaluazioa. Junio:Evaluación final
 9. 9. Materialen gauzaketa Elaboración de los materiales • Testuak: benetazko testuak aurkezten dira, ikaslearen ohiko esparruan topa daitezkeenak • Era ezberdinetako testu mota • Egokiak (ikasleak dakienari lotuta: edukia, testu mota) • Osoak (esanahi osoa duena) ulermena eta interesa errezteko • Tamainu txikia (saio batetan bete daitekeena) Tres criterios de selección de los textos: - Variedad de formatos - Dificultad ajustada a la edad del alumnado - Interés y sentido - De tamaño adecuado para trabajar en una sesión
 10. 10. Bikoteen antolaketa Organización de las parejas Bikoteka Irakurtzen, ikasle-bikoteak egitea oinarri duen lankidetzako ikaskuntza metodo bat da. Ikasleen arteko erlazioa asimetrikoa da, tutore eta tutoratu rola hartzeak eraginda. Es un método de aprendizaje cooperativo basado en la creación de parejas, con una relación asimétrica, derivadas de las tareas de los respectivos roles: tutor y tutorado (Duran, 2007) Berdinen arteko tutoretza Tutoría entre iguales Tutoretza finkoa Rol Fijo Maila ezberdinekoak Maila berekoak Distintas edades Misma edad Elkarrekiko tutoretza Rol Recíproco Maila ezberdinekoak Maila berekoak
 11. 11. •Irakurri aurretik •Antes de la lectura • Bikoteka irakurtzen Lectura en pareja •Irakurri Ondoren •Después de la lectura •Ariketa osagarriak •Actividades complementarias Estrategiak Estrategias de lectura
 12. 12. Bikoteka Irakurtzen bideoa

×