Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Forelesning i samlingsutvikling OsloMet

115 Aufrufe

Veröffentlicht am

Gjesteforelesning på OsloMet, ABI 3. februar om samlingsutvikling og kassering.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Forelesning i samlingsutvikling OsloMet

 1. 1. Kassering og samlingsutvikling i 2020 Gjesteforelesning på OsloMet, abi 3. februar kl 08:30-10.30 Jannicke Røgler, Seksjonsleder, bibliotek og samfunn, Viken fylkesbibliotek
 2. 2. Litt om meg - arbeidserfaring  Folkebibliotek – Ullensaker bibliotek, Kongsberg bibliotek  Fagbibliotek – Etablert to bibliotek, Forsvaret og Husbanken  Arkiv – Hydro, Aker Engineering, Statoil  Nasjonalt nivå – Statens bibliotektilsyn, ABM-utvikling  Buskerud fylkesbibliotek, prosjektleder for bl annet e-bøker og nasjonal løsning for nettsidestatistikk  Forbundsleder i Bibliotekarforbundet fra desember 2017-2019  Seksjonsleder i Viken fylkesbibliotek 2020- Fritt etter Pippi Langstrømpe: «Det har jeg ikke prøvd før, så det klarer jeg sikkert» Ledererfaring: seksjonsleder, forbundsleder, faglig leder, prosjektleder, konstituert biblioteksjef, avdelingsleder ...mange veier til ledelse
 3. 3. Mål: • Bakgrunn og samfunnsoppdrag • Hvorfor kassere • Bibliotekrommet • Omløpstall • Teknikker • CREW
 4. 4. Fra boklager, til steder for å lære, være, gjøre og oppleve
 5. 5. • Den danske 4. romsmodellen er utarbeidet av Dorthe Skot- Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen. «Folkebibliotekene i vidensamfunnet». Styrelsen for Bibliotek og Medier. 2010, side 48
 6. 6. David Lankes • «Dårlige bibliotek bygger samlinger, bedre bibliotek bygger tjenester mens de beste bibliotekene bygger lokalsamfunn» • Bibliotekarer som aktivister for lesing og læring • Empowerment/demokrati -bygging • Fasilitering, støtte innbyggerne mens de utvikler egen kunnskap og forståelse • Høy bevissthet om samfunnsoppdraget
 7. 7. Garaget i Malmø • Relevant, relevant, relevant • Hverdagsrom med bibliotekfunksjoner. • Samling på 3500 bøker. • Høyt omløp. • Så å si alt kjøpes inn på etterspørsel. • Ikke et sted for «kulturtanter».
 8. 8. Buskerudgeriljaen, en del av Buskerud fylkesbibliotek. På kasseringstokt siden 2007
 9. 9. Seks fordeler med kassering: Du sparer plass. Du sparer alle for tid. Du får en mer tiltalende samling. Du er med på å bedre ditt biblioteks rennomé. Du vil holde deg oppdatert på samlingens behov. Du får hele tiden informasjon om samlingens styrker og svakheter.
 10. 10. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet ❏ En samling som oppfyller disse kravene er det rimelig å kalle relevant. ❏ En slik samling tilfredsstiller brukernes ønsker om adgang til de nye bøkene (aktualitet). ❏ Den ivaretar interessene til ulike brukere med ulike behov (allsidighet). ❏ Den legger samtidig vekt på bøkenes kvalitet. Biblioteklovens § 1., formålsparagrafen
 11. 11. 40% nedgang i musikkutlånet på 2 år
 12. 12. Hva med e-mediene?
 13. 13. Referansesamlingen ved UiO - trafikktelling Totalt 15 besøk over tre ulike perioder med trafikktelling
 14. 14. Innkjøpsordningene Gjennom ordningene får du ca 500 fysiske bøker per år. Viktig å ha stort nok mediebudsjett til å supplere med egne innkjøp. Gir bredde og dybde til samlingen. Inkluderer e-bøker og e-lydbøker. Mange bibliotek er for avhengig av ordningen.
 15. 15. Geriljaarbeid - før og etter i Veggli, Flesberg
 16. 16. «Automatisk» kassering av lydbøker og film ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Lydbøker (maks 125 utlån) Filmer (maks 175 utlån) Sites.google.com/a/tnb.no/plan-for-samlingsutvikling/
 17. 17. • Kassering – grunnprinsipp, en bok inn – en bok ut. • Spesielle regler gjelder for lokalhistorie. • Gaver vurderes på samme måte som vi vurderer hva vi trenger for mediesamlingen. Rutiner for kassering og magasinering av medier og mottak av gaver i Ullensaker bibliotek
 18. 18. Teknikker
 19. 19. Omløps- begrepet: utlån delt på bestand Omløpstallet er et mål for den faktiske bruken av en samling. Et omløpstall på 2,0 betyr at bøkene i gjennomsnitt lånes ut to ganger i året. Omløpstallet bør bygge på antall førstegangsutlån. En fornyelse må betraktes som en forlenget utlånsperiode. Omløpstallet kan betraktes som et operativt signal for kvaliteten på drift og samlingsutvikling i det enkelte bibliotek. Lave omløpstall er et varsel om at tiltak bør settes inn.
 20. 20. 2010 2011 2012 2013 2016 2017 2018 1. gangs. utlån 1. gangs. utlån 1. gangs. utlån 1. gangs. utlån 1. gangs. utlån 1. gangs. utlån 1. gangs. utlån Gj. snitt barn fag 0,74 0,74 0,73 0,73 0,69 0,7 0,7 Gj. snitt barn skjønn 1,15 1,20 1,15 1,16 1,17 1,2 1,2 Gj. snitt voksen fag 0,46 0,46 0,43 0,42 0,41 0,4 0,4 Gj. snitt voksen skjønn 0,73 0,74 0,74 0,74 0,7 0,7 0,7
 21. 21. 35,5% økning i antall lånte bøker fra 2018 til 2019
 22. 22. Hovedårsaker til variasjonen • Kommunestørrelse er viktigst. Halvparten av variasjonen kan knyttes til antall innbyggere. • Bestemmer en rekke ulike faktorer: • Åpningstider • Mediebudsjett og mediestamme • Årsverk • Besøk • Lokaler • Utlån • Tid og mulighet for aktiv formidling
 23. 23. Kassering er det enkleste tiltaket for å øke omløpet
 24. 24. Hvor mye skal jeg kassere og når?
 25. 25. Biblioteksystem som verktøy
 26. 26. Samlingene i en meråpen tid • Strategier for å forebygge uro og hærverk. Føle trygghet. • Strategier som gjør biblioteket til et attraktivt sted å være. • Strategier som øker bibliotekets brukervennlighet. • Strategier som fremmer bruk av biblioteket som lokalt møtested. • Lave reoler • Kassering, ingen tettpakkede reoler • Hensiktsmessig møblering (lenestoler, arbeidsbord etter behov) • Ganglinjer og strategisk plassering av materialer • Serendipitetsfremm ende innretning • Varierte utstillinger
 27. 27. Oppdatert utgave 2018 • Lenke til håndboka: • https://buskerud.fy lkesbibl.no/wp- content/uploads/201 8/01/H%C3%A5ndbo k-i-samlingsutvikling- for-bibliotek-2018.pdf
 28. 28. CREW • Faglitteratur • Kassering av e-bøker • Kassering i skolebibliotek • Omløpstallet, utlån delt på bestand
 29. 29. CREW - MUSTIE M = Misleading. Misvisende. Her inngår også faktafeil U = Ugly. Utslitte, stygge bøker som ikke lenger kan repareres S = Superseded. Avløst eller erstattet av annet utgave T = Trivial. Triviell litteratur som ikke lenger er populær I = Irrelevant. Ikke lenger relevant for brukerne E = Elsewhere. Materialet er enkelt å få tak i andre steder f. eks gjennom fjernån eller i elektronisk form
 30. 30. Råd for faglitteraturen • Kjenn ditt lokalsamfunn • Sats på områder som er relevante for DINE lånere • Kjøp inn på etterspørsel • Fjern referansesamlingen, la den inngå i vanlig samling • Veiledning og formidling av nettressurser, lovdata, helsebiblioteket, bokhylla…
 31. 31. Kongsberg, kjerringa mot utlånsstrømmen • Et systematisk og bevisst arbeid. • Faglig profil basert på realfag og teknologi. • Språkkurs til alle som trenger. • Veien til førekortet på mange språk • Lærebøker til personer som ønsker å fullføre VGS. • Mottar integreringsmidler. http://bibforb.no/laerdommer-kongsberg-bibliotek/
 32. 32. Tips meg gjerne om kasseringskandidater
 33. 33. Nytt liv til bøkene Copyright. http://www.runeguneriussen.no/
 34. 34. • Jannicker@viken.no • janniro@gmail.com • Slideshare.net/janniro • Fagblogg - http://jannicke.webloft.no/ • Trangtihylla - https://trangtihylla.wordpre ss.com
 35. 35. Referanser http://blogg.deichman.no/litteratur/2016/03/31/kunsten-a-tenke-nytt/ https://sites.google.com/a/tnb.no/plan-for-samlingsutvikling/ ›http://kulturradet.no/litteratur/vis-publikasjon/-/asset_publisher/jID5/content/publikasjon-innkj%C3%B8psordningen-for-sakprosa ›Røgler og Høiviks artikkel i NTIK http://ntik.dk/2015/Nr3/Hoeivik.pdf ›Bilder fra kasseringer: https://www.flickr.com/photos/buskfyb/collections/72157623334641144/ ›SAMSTAT http://samstat.wordpress.com/ ›Jakten på det unike – statistikk https://sites.google.com/site/bibliotekindeksoslofjord/ ›https://trangtihylla.wordpress.com/ ›http://bergenbibliotek.no/om-biblioteket/dokumenter-og-rapporter/illustrert-brukeradferdundersoekelsen-2015 https://pixabay.com Flickr.com Wikimedia

×