Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Kinderwerk Observatie Methode Pp95

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Presentatie On Stage
Presentatie On Stage
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 19 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Kinderwerk Observatie Methode Pp95 (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Kinderwerk Observatie Methode Pp95

 1. 1. Kinderwerk Observatie Methode Stichting Rijnstad
 2. 2. Inhoud presentatie: - Wat is kinderwerk ? - Krachtige leer- omgeving. - Observatie Methode. - Vragen. - Quick World Cafe.
 3. 3. Wat is kinderwerk ?
 4. 6. <ul><li>“ Als werker werk ik vrij autonoom, er is geen feedback op mijn handelen. Het benoemen en herkennen van theoretische vaardigheden gebeurt niet. Ik heb soms twijfel over het nut van de werkzaamheden. Alleen in mijn eigen hoofd maak ik afwegingen over de te volgen werkwijze”. </li></ul>
 5. 7. <ul><li>Krachtige leeromgeving voor kinderen </li></ul><ul><li>Activiteiten moeten door kinderen zelf gekozen, levensecht en functioneel zijn. </li></ul><ul><li>Kinderen moeten een actieve rol kunnen spelen, initiatief nemen en verantwoordelijkheid dragen. </li></ul><ul><li>Om werkelijk te leren van ervaringen is reflectie nodig. </li></ul><ul><li>Er wordt samen geleerd, van en met elkaar. (Valkestijn, ea 1999) </li></ul>
 6. 8. <ul><li>Krachtige leeromgeving voor kinderwerkers: </li></ul><ul><li>Activiteiten moeten door de werkers zelf gekozen, levensecht en functioneel zijn. </li></ul><ul><li>De werkers moeten een actieve rol kunnen spelen, initiatieven kunnen nemen en verantwoordelijkheid dragen. </li></ul><ul><li>Om werkelijk te leren van de ervaringen is reflectie nodig. </li></ul><ul><li>Er wordt samen geleerd: van en met elkaar. </li></ul>
 7. 9. Kijken bij elkaar Leren van elkaar
 8. 10. Observatie methode <ul><li>Planning en beschrijven van doelen, aan de hand van een planningsformulier. </li></ul><ul><li>Observatie, aan de hand van twee observatie lijsten. </li></ul><ul><li>Reflectie / feedback en formuleren van leervragen. </li></ul>
 9. 11. 1 - Planning <ul><li>Doel van de activiteit (welke competenties wil je vergroten) </li></ul><ul><li>Methode van werken (welke bouwstenen gebruik je daarvoor) </li></ul><ul><li>Wat heb je nodig voor deze activiteit ? (praktisch) </li></ul>
 10. 12. 2 - Observatie lijst <ul><li>Ruimte </li></ul><ul><li>Programma </li></ul><ul><li>Kinderen </li></ul><ul><li>Begeleiders </li></ul><ul><li>Welke methodieken herkenbaar? </li></ul>
 11. 13. Componenten van sociale competenties (turflijst) <ul><li>Zelfvertrouwen </li></ul><ul><li>Zelfstandigheid </li></ul><ul><li>Betrokken bij anderen </li></ul><ul><li>Samenwerken </li></ul><ul><li>Maatschappelijk </li></ul><ul><li>Reflectie </li></ul>
 12. 14. Zelfvertrouwen <ul><li>Indicatoren Rol van de begeleider </li></ul><ul><li>Trots op resultaat. Geeft voorbeeld. </li></ul><ul><li>Geeft zichzelf. Stelt vragen. </li></ul><ul><li>complimenten. Zit er niet bovenop. </li></ul><ul><li>Neemt initiatief. Biedt niet alles kant </li></ul><ul><li>Vertelt uit zichzelf. en klaar aan. </li></ul><ul><li>Neemt het voortouw. Geeft ruimte om fouten te maken. </li></ul>
 13. 15. 3 - Verwerking <ul><li>Observatie verslag </li></ul><ul><li>Reflectie en feedback </li></ul><ul><li>Gezamenlijk verslag </li></ul><ul><li>Formuleren leervragen </li></ul><ul><li>Inbreng in werksoort overleg </li></ul>
 14. 16. Conclusie <ul><li>Leren doe je het beste in een krachtige leeromgeving. </li></ul><ul><li>Dit geldt voor kinderen en ook voor kinderwerkers. </li></ul><ul><li>De KOM voldoet aan alle voorwaarden van een krachtige leeromgeving. </li></ul><ul><li>De methode vergroot de kwaliteit van de werkers. </li></ul><ul><li>En bevordert de ontwikkelingskansen van kinderen . </li></ul>
 15. 17. Vragen ?
 16. 18. Quick Word Café <ul><li>De kwaliteit van het kinderwerk moet omhoog. De </li></ul><ul><li>k.o.m. is sterk gericht op het verhogen van de </li></ul><ul><li>professionaliteit van de kinderwerkers, maar in de </li></ul><ul><li>praktijk zie je dat 90 % van het uitvoerend werk </li></ul><ul><li>door stagiaires en vrijwilligers wordt gedaan. Als </li></ul><ul><li>kwaliteit zo belangrijk is kun je dan nog wel voor </li></ul><ul><li>de uitvoering van het programma voor 90 % </li></ul><ul><li>afhankelijk zijn van stagiaires en vrijwilligers ? Ja / </li></ul><ul><li>Nee , welke oplossingen? </li></ul>
 17. 19. Zeven regels World Café <ul><li>Focus op wat belangrijk is. </li></ul><ul><li>Deel mee wat er in je hoofd speelt. </li></ul><ul><li>Luister om te begrijpen. </li></ul><ul><li>Spreek vanuit je denken en voelen. </li></ul><ul><li>Verbind ideeën met elkaar. </li></ul><ul><li>Zoek samen naar onderliggende verbanden, patronen, structuren. </li></ul><ul><li>Schrijf de gedachtegang en de gezamenlijke conclusie op. </li></ul>

×