SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 34
Downloaden Sie, um offline zu lesen
E N E R G E T Y K A / N A F T A . C H E M I A / H U T N I C T W O / G Ó R N I C T W O
1000
firm
przemysłowych
w Polsce
RAPORT SPECJALNY
Nowego Przemysłu 2022
D A N E F I N A N S O W E • K L U C Z O W E B R A N Ż E
ZESTAWIENIE FIRM
RAPORT SPECJALNY 2022 2
Nazwa firmy
Przychody netto
ze sprzedaży
2021
Zysk netto
2021
Aktywa trwałe
2021
Aktywa razem
2021
Kapitał własny
2021
Przychody netto
ze sprzedaży
2020
Zysk
netto 2020
Aktywa trwałe
2020
Aktywa razem
2020
Kapitał własny
2020
Adres www Opis PKD Kierownictwo
1
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (GK) 131 341 000 000 11 188 000 000 68 706 000 000 106 754 000 000 52 578 000 000 86 180 000 000 2 825 000 000 59 212 000 000 83 827 000 000 42 379 000 000 09-411 Płock, Chemików 7 www.orlen.pl
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji
ropy naftowej
Daniel Obajtek – prezes zarządu
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 89 680 000 000 8 398 000 000 44 309 000 000 70 953 000 000 38 455 000 000 58 785 000 000 -1 380 000 000 40 134 000 000 55 366 000 000 32 845 000 000 09-411 Płock, Chemików 7 www.orlen.pl
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji
ropy naftowej
Daniel Obajtek – prezes zarządu
2
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE
I GAZOWNICTWO SA (GK)*
69 964 000 000 6 014 000 000 57 480 000 000 101 576 000 44 379 000 000 39 197 000 000 7 340 000 000 46 243 000 000 62 871 000 000 44 125 000 000
01-224 Warszawa, Marcina
Kasprzaka 25
www.pgnig.pl Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
Iwona Waksmundzka-Olejniczak
– prezes zarządu
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA 36 768 000 000 5 121 000 000 32 159 000 000 69 690 000 000 35 570 000 000 21 237 000 000 6 909 000 000 30 737 000 000 43 746 000 000 36 230 000 000
01-224 Warszawa, Marcina
Kasprzaka 25
www.pgnig.pl Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
Iwona Waksmundzka-Olejniczak
– prezes zarządu
3
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA* (GK) 52 730 000 000 3 945 000 000 66 239 000 000 88 966 000 000 48 291 000 000 45 766 000 000 110 000 000 66 498 000 000 81 594 000 000 43 501 000 000 00-496 Warszawa, Mysia 2 www.gkpge.pl
Działalność firm centralnych (head offices)
i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Wojciech Dąbrowski – prezes zarządu
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA* 35 917 000 000 1 734 000 000 36 929 000 000 64 810 000 000 41 302 000 000 27 541 000 000 1 744 000 000 39 067 000 000 54 004 000 000 39 029 000 000 00-496 Warszawa, Mysia 2 www.gkpge.pl
Działalność firm centralnych (head offices)
i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Wojciech Dąbrowski – prezes zarządu
4
GRUPA LOTOS SA (GK) 33 123 600 000 3 211 800 000 14 525 600 000 25 964 800 000 14 793 900 000 20 908 600 000 -1 146 200 000 13 960 100 000 21 856 400 000 11 573 800 000 80-718 Gdańsk, Elbląska 135 www.lotos.pl
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji
ropy naftowej
Zofia Paryła – prezes zarządu
GRUPA LOTOS SA 29 036 200 000 2 519 900 000 9 132 300 000 18 024 800 000 11 934 900 000 17 736 900 000 -881 400 000 9 071 600 000 15 149 900 000 9 449 400 000 80-718 Gdańsk, Elbląska 135 www.lotos.pl
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji
ropy naftowej
Zofia Paryła – prezes zarządu
5
KGHM POLSKA MIEDŹ SA (GK)* 29 803 000 000 6 155 000 000 36 664 000 000 48 027 000 000 27 138 000 000 23 632 000 000 1 797 000 000 34 047 000 000 42 780 000 000 20 992 000 000
59-301 Lubin, Marii Skłodowskiej-
Curie 48
www.kghm.com Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych Marcin Chludziński – prezes zarządu
KGHM POLSKA MIEDŹ SA 24 618 000 000 5 169 000 000 34 671 000 000 43 458 000 000 25 840 000 000 19 326 000 000 1 779 000 000 32 367 000 000 39 342 000 000 20 726 000 000
59-301 Lubin, Marii Skłodowskiej-
Curie 48
www.kghm.com Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych Marcin Chludziński – prezes zarządu
6
TAURON POLSKA ENERGIA SA (GK)* 25 614 000 000 385 000 000 33 855 000 000 40 075 000 000 16 524 000 000 20 850 000 000 -2 173 000 000 33 585 000 000 39 696 000 000 16 727 000 000
40-114 Katowice, Ks. Piotra
Ściegiennego 3
www.tauron.pl Handel energią elektryczną Paweł Szczeszek – prezes zarządu
TAURON POLSKA ENERGIA SA* 18 216 000 000 260 000 000 27 087 000 000 31 480 000 000 12 101 000 000 11 340 000 000 -3 252 000 000 25 202 000 000 29 046 000 000 11 461 000 000
40-114 Katowice, Ks. Piotra
Ściegiennego 3
www.tauron.pl Handel energią elektryczną Paweł Szczeszek – prezes zarządu
7
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA
KONWENCJONALNA SA
21 526 390 000 1 249 802 000 33 086 609 000 47 273 914 000 11 087 801 000 22 492 846 000 -654 772 000 33 728 467 000 38 556 377 000 9 991 608 000 97-400 Bełchatów, Węglowa 5 www.pgegiek.pl Wytwarzanie energii elektrycznej
Krzysztof Kuśmierowski – prezes
zarządu
8
ENEA SA (GK) 21 210 647 000 22 337 693 000 34 627 647 000 14 010 558 000 18 194 554 000 21 767 810 000 29 889 863 000 12 036 815 000 60-198 Poznań, Pastelowa 8 www.enea.pl Handel energią elektryczną Paweł Majewski – prezes zarządu
ENEA SA 7 406 960 000 460 409 000 15 286 245 000 20 438 185 000 10 803 745 000 6 190 956 000 -3 356 750 000 15 864 373 000 19 494 521 000 10 127 472 000 60-198 Poznań, Pastelowa 8 www.enea.pl Handel energią elektryczną Paweł Majewski – prezes zarządu
9 POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SA 17 191 431 351 1 180 055 938 18 321 462 518 25 523 354 120 17 112 916 534 9 178 228 605 1 170 183 109 17 960 881 563 22 471 390 868 16 116 776 729
05-510 Konstancin-Jeziorna,
Warszawska 165
www.pse.pl Przesyłanie energii elektrycznej Eryk Kłossowski – prezes zarządu
10 VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O.* 17 073 845 000 425 145 000 5 524 190 000 7 675 188 000 2 161 264 000 16 375 117 000 525 997 000 6 065 083 000 8 265 084 000 2 587 709 000 61-060 Poznań, Warszawska 349 www.volkswagen-poznan.pl
Produkcja pojazdów samochodowych
przeznaczonych do przewozu towarów
Dietmar Mnich – prezes zarządu
11
GRUPA AZOTY SA (GK) 15 901 259 000 633 687 000 14 905 836 000 23 644 705 000 7 941 863 000 10 524 527 000 355 410 000 13 511 725 000 18 207 150 000 7 339 074 000 33-101 Tarnów, Kwiatkowskiego 8 www.grupaazoty.com Produkcja nawozów i związków azotowych Tomasz Hinc – prezes zarządu
GRUPA AZOTY SA 2 573 341 000 191 790 000 8 672 145 000 11 667 861 000 5 121 416 000 1 613 109 000 125 628 000 8 732 723 000 9 845 542 000 4 909 166 000 33-101 Tarnów, Kwiatkowskiego 8 www.grupaazoty.com Produkcja nawozów i związków azotowych Tomasz Hinc – prezes zarządu
12
ENERGA SA* (GK) 14 016 000 000 937 000 000 18 226 000 000 21 238 000 000 9 942 000 000 12 401 000 000 -444 000 000 16 939 000 000 19 668 000 000 8 743 000 000
80-309 Gdańsk, Al.
Grunwaldzka 472
www.energa.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Zofia Paryła – prezes zarządu
ENERGA SA* 64 000 000 210 000 000 11 364 000 000 12 962 000 000 7 345 000 000 87 000 000 -197 000 000 11 426 000 000 13 198 000 000 6 952 000 000
80-309 Gdańsk, Al.
Grunwaldzka 472
www.energa.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Zofia Paryła – prezes zarządu
13 PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.* 13 941 438 200 -530 347 200 395 522 700 5 898 375 300 228 904 100 9 666 645 700 721 468 300 312 265 600 3 107 384 900 1 475 080 300
01-248 Warszawa, Jana
Kazimierza 3
www.pgnig.pl Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Henryk Mucha – prezes zarządu
14 PGE OBRÓT SA* 12 032 015 773 487 841 908 149 140 484 3 829 585 753 48 189 476 12 629 640 154 -118 059 666 184 559 754 4 128 624 066 -470 686 341 35-959 Rzeszów, 8 Marca 6 www.pge-obrot.pl Handel energią elektryczną Mariusz Rędaszka – prezes zarządu
15
CANPACK SA (GK)* 11 877 274 000 1 270 302 000 6 874 271 000 14 260 913 000 7 172 104 000 9 031 000 000 648 415 000 6 093 174 000 10 793 982 000 5 520 421 000
30-302 Kraków, Marii
Konopnickiej 29
www.canpack.com Produkcja opakowań z metali Roberto Villaquiran – prezes zarządu
CANPACK SA 5 852 053 000 576 320 000 6 793 861 000 10 336 170 000 4 857 175 000 4 806 432 000 326 272 000 6 457 129 000 8 103 706 000 4 185 067 000
30-302 Kraków, Marii
Konopnickiej 29
www.canpack.com Produkcja opakowań z metali Roberto Villaquiran – prezes zarządu
16 FCA POLAND SA 10 858 007 009 163 819 083 1 631 000 428 5 959 861 681 3 628 477 319 10 470 360 839 -20 382 089 1 727 570 199 6 345 606 982 3 464 658 235
43-300 Bielsko-Biała,
Grażyńskiego 141
www.fcagroup.com Produkcja samochodów osobowych
Philippe Jean Narbeburu – prezes
zarządu
17
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (GK) 10 629 100 000 952 600 000 12 070 200 000 15 961 800 000 7 851 500 000 6 989 400 000 -1 537 400 000 11 638 500 000 15 030 900 000 6 920 300 000
44-330 Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana
Pawła II 4
www.jsw.pl Wydobywanie węgla kamiennego Sebastian Bartos – z-ca prezes zarządu
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA 13 550 400 000 329 900 000 11 372 300 000 15 095 200 000 6 692 500 000 8 669 500 000 -1 541 100 000 11 104 500 000 13 955 500 000 6 344 200 000
44-330 Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana
Pawła II 4
www.jsw.pl Wydobywanie węgla kamiennego Sebastian Bartos – z-ca prezes zarządu
18 BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. 9 323 181 000 346 436 000 2 054 055 000 4 152 828 000 1 602 358 000 7 469 163 000 276 710 000 2 029 760 000 3 840 288 000 1 355 922 000
02-222 Warszawa,
Jerozolimskie 183
www.bsh-group.com/pl/
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego
Konrad Pokutycki – prezes zarządu
19
UNIMOT SA* (GK) 8 207 216 000 75 961 000 187 716 000 1 231 288 000 325 875 000 4 769 994 000 34 735 000 148 732 000 790 335 000 265 881 000
47-120 Zawadzkie,
Świerklańska 2a
www.unimot.pl Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Adam Sikorski – prezes zarządu
UNIMOT SA 7 952 200 000 72 046 000 204 872 000 1 144 738 000 315 634 000 4 610 557 000 32 279 000 159 209 000 743 474 000 259 737 000
47-120 Zawadzkie,
Świerklańska 2a
www.unimot.pl Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Adam Sikorski – prezes zarządu
20 POLSKA GRUPA GÓRNICZA SA* 8 087 000 000 7 475 513 000 -3 253 220 000 8 006 413 000 9 777 948 000 447 265 000 40-039 Katowice, Powstańców 30 www.pgg.pl Wydobywanie węgla kamiennego Tomasz Rogala – prezes zarządu
21
BUDIMEX SA (GK) 7 911 192 000 986 454 000 1 672 413 000 6 863 318 000 1 319 240 000 8 382 240 000 471 394 000 1 536 267 000 7 462 240 000 1 187 271 000
01-204 Warszawa,
Siedmiogrodzka 9
www.budimex.pl Roboty związane z budową dróg i autostrad Artur Pielech – członek zarządu
BUDIMEX SA 7 041 673 000 979 633 000 1 383 624 000 5 988 308 000 1 047 860 000 7 276 482 000 310 541 000 1 925 166 000 5 415 483 000 870 058 000
01-204 Warszawa,
Siedmiogrodzka 9
www.budimex.pl Roboty związane z budową dróg i autostrad Artur Pielech – członek zarządu
ZESTAWIENIE FIRM
RAPORT SPECJALNY 2022 3
Nazwa firmy
Przychody netto
ze sprzedaży
2021
Zysk netto
2021
Aktywa trwałe
2021
Aktywa razem
2021
Kapitał własny
2021
Przychody netto
ze sprzedaży
2020
Zysk
netto 2020
Aktywa trwałe
2020
Aktywa razem
2020
Kapitał własny
2020
Adres www Opis PKD Kierownictwo
22 ENERGA OBRÓT SA* 7 310 895 048 202 642 014 731 845 693 2 653 733 202 693 018 863 6 907 635 058 41 065 633 718 883 265 2 443 121 471 489 289 573
80-309 Gdańsk, al.
Grunwaldzka 472
www.energa.pl Handel energią elektryczną Elżbieta Bugaj – prezes zarządu
23 MAN TRUCKS SP. Z O.O. 7 172 868 000 113 695 000 369 571 000 2 217 983 000 1 309 332 000 4 173 872 000 122 593 000 247 974 000 1 742 132 000 1 195 637 000
32-005 Niepołomice, Dr Rudolfa
Diesla 1
www.man.eu
Produkcja pojazdów samochodowych
przeznaczonych do przewozu towarów
Richard Slovak – prezes zarządu
24 TAURON DYSTRYBUCJA SA* 6 946 383 977 1 498 318 105 20 787 478 952 22 326 312 961 14 139 173 838 6 689 030 276 1 458 299 969 19 819 593 867 21 047 452 319 14 054 226 062 31-035 Kraków, Podgórska 25a www.tauron-dystrybucja.pl Dystrybucja energii elektrycznej Robert Zasina – prezes zarządu
25 ELECTROLUX POLAND SP. Z O.O.* 6 655 557 503 153 431 088 1 477 463 708 4 442 717 441 843 467 254 5 425 405 139 114 708 368 1 263 406 603 3 898 515 703 690 036 166 01-207 Warszawa, Karolkowa 30 www.electrolux.pl
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego
Massimiliano Ranieri – prezes zarządu
26 PGE DYSTRYBUCJA SA* 6 491 631 917 1 236 907 274 19 557 344 612 20 684 916 788 16 898 452 818 6 395 892 366 852 231 242 19 410 446 622 20 519 760 986 16 316 074 092 20-340 Lublin, Garbarska 21a www.pgedystrybucja.pl Dystrybucja energii elektrycznej Jarosław Kwasek – prezes zarządu
27
BORYSZEW SA* (GK) 6 264 000 000 82 155 000 1 820 678 000 4 220 636 000 1 720 205 000 5 554 579 000 281 490 000 1 886 475 000 4 098 778 000 1 612 540 000 00-842 Warszawa, Łucka 7/9 www.boryszew.com.pl
Produkcja wyrobów chemicznych i wyrobów
z tworzyw sztucznych
Wojciech Kowalczyk – prezes zarządu
BORYSZEW SA* 1 917 725 000 -259 762 000 1 399 647 000 2 513 462 000 1 367 325 000 1 183 300 000 1 176 737 000 1 510 711 000 2 545 049 000 1 597 792 000 00-842 Warszawa, Łucka 7/9 www.boryszew.com.pl
Produkcja wyrobów chemicznych i wyrobów
z tworzyw sztucznych
Wojciech Kowalczyk – prezes zarządu
28
VEOLIA ENERGIA POLSKA SA (GK)* 6 094 159 000 235 968 000 5 890 664 000 7 781 404 000 1 192 972 000 4 939 287 000 136 041 000 5 915 213 000 7 452 780 000 1 127 492 000 02-566 Warszawa, Puławska 2 www.veolia.pl
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Frédéric Faroche – prezes zarządu
VEOLIA ENERGIA POLSKA SA* 110 381 000 198 111 000 4 211 532 000 4 381 471 000 1 984 148 000 1 529 585 000 208 697 000 4 209 161 000 4 396 723 000 1 953 057 000 02-566 Warszawa, Puławska 2 www.veolia.pl
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Frédéric Faroche – prezes zarządu
29 ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.* 6 056 154 000 505 133 000 4 658 817 000 8 474 915 000 2 062 956 000 5 433 946 000 -2 385 073 000 4 647 448 000 7 483 682 000 1 562 677 000
26-900 Świerże Górne, al. Józefa
Zielińskiego 1
www.enea-wytwarzanie.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Antoni Józwowicz – prezes zarządu
30 RESPECT ENERGY SA* 5 962 712 430 86 068 745 47 751 149 298 767 597 146 974 000 2 479 849 050 29 635 483 36 861 410 161 042 763 75 870 654
01-793 Warszawa, Ludwika
Rydygiera 8
www.respect.energy Handel energią elektryczną Sebastian Jabłoński – prezes zarządu
31
KGHM METRACO SA (GK)* 5 767 142 885 92 111 123 224 490 704 1 053 819 049 459 659 568 3 755 414 871 14 853 306 235 249 279 805 475 801 384 823 937 59-220 Legnica, Św. M. Kolbe 9 www.metraco.pl Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Adrian Szymański – prezes zarządu
KGHM METRACO SA* 4 751 106 998 61 040 649 273 099 051 795 629 362 371 022 138 3 032 457 259 19 456 975 235 354 161 620 713 306 329 149 696 59-220 Legnica, Św. M. Kolbe 9 www.metraco.pl Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Adrian Szymański – prezes zarządu
32 MICHELIN POLSKA SP. Z O.O.* 5 481 510 000 356 164 000 1 994 503 000 4 409 304 000 1 562 202 000 4 562 305 000 172 480 000 1 941 424 000 3 896 294 000 1 515 026 000
10-454 Olsztyn, Władysława
Leonharda 9
www.michelin.pl
Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie
i regenerowanie opon z gumy
Juan Antonio Alvarez Ossorio Garcia DE
Soria – prezes zarządu
33 JSW KOKS SA 5 416 865 000 928 120 000 1 690 277 000 4 553 611 000 2 749 932 000 3 041 235 000 -52 350 000 1 744 707 000 2 602 355 000 1 811 727 000 41-800 Zabrze, Pawliczka 1 www.jswkoks.pl Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Iwona Gajdzik Szot – prezes zarządu
34 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.* 5 393 556 642 1 216 226 417 21 188 094 357 22 071 868 266 13 633 831 978 4 665 553 736 741 319 590 18 944 510 732 19 727 458 072 12 385 206 499
33-100 Tarnów, Wojciecha
Bandrowskiego 16
www.psgaz.pl Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Robert Więckowski – prezes zarządu
35 AXPO POLSKA SP. Z O.O. 5 152 125 000 545 182 000 1 241 686 000 2 280 296 000 860 697 000 3 311 177 000 74 542 000 188 441 000 694 319 000 315 516 000
00-843 Warszawa, Rondo
Ignacego Daszyńskiego 2b
www.axpo.com Handel energią elektryczną Grzegorz Biliński – prezes zarządu
36 VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA SP. Z O.O. 5 034 828 700 139 667 321 786 000 857 1 522 188 342 853 856 187 6 129 145 553 147 280 160 867 567 159 1 499 621 565 860 151 801 59-101 Polkowice, Strefowa 1 vwmp.com.pl
Produkcja silników do pojazdów samochodowych
(z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników
rolniczych
Dirk Strümpfler – prezes zarządu
37
GRUPA KĘTY SA (GK) 4 794 250 000 1 722 788 000 3 526 815 000 1 769 443 000 3 553 574 000 1 671 676 000 2 888 884 000 1 586 936 000 32-650 Kęty, Kościuszki 111 www.grupakety.com
Produkcja wyrobów z aluminium i stopów
aluminium
Dariusz Mańko – prezes zarządu
GRUPA KĘTY SA 1 731 293 000 523 171 000 884 468 000 1 460 402 000 753 454 000 1 409 520 000 296 153 000 875 052 000 1 181 494 000 650 993 000 32-650 Kęty, Kościuszki 111 www.grupakety.com
Produkcja wyrobów z aluminium i stopów
aluminium
Dariusz Mańko – prezes zarządu
38
MERCEDES BENZ MANUFACTURING POLAND
SP. Z O.O.*
4 714 518 000 190 512 000 4 629 770 000 6 236 914 000 1 139 064 000 1 937 630 000 275 401 000 4 301 442 000 5 033 982 000 977 667 000
59-400 Jawor, Gottlieba
Daimlera 5
www.mercedes-benz-jawor.
com.pl
Produkcja silników do pojazdów samochodowych
(z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników
rolniczych
Andreas Konstantin Oliver Schenkel
– prezes zarządu
39 PGE ENERGIA CIEPŁA SA* 4 689 883 051 27 636 812 6 019 551 757 8 160 550 612 3 238 470 121 3 586 330 966 244 574 111 6 087 130 879 7 395 229 454 3 460 733 859 00-120 Warszawa, Złota 59 pgeenergiaciepla.pl Wytwarzanie energii elektrycznej
Przemysław Kołodziejak – prezes
zarządu
40
STALPRODUKT SA (GK) 4 674 169 000 528 729 000 2 394 343 000 4 841 895 000 3 371 213 000 3 320 422 000 173 747 000 2 424 986 000 4 342 650 000 2 882 857 000 32-700 Bochnia, Wygoda 69 www.stalprodukt.com.pl
Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na
zimno
Piotr Janeczek – prezes zarządu
STALPRODUKT SA 1 997 851 000 220 063 000 1 434 616 000 2 434 023 000 1 940 931 000 1 253 496 000 67 875 000 1 480 165 000 2 152 575 000 1 747 021 000 32-700 Bochnia, Wygoda 69 www.stalprodukt.com.pl
Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na
zimno
Piotr Janeczek – prezes zarządu
41
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND
SP. Z O.O.*
4 455 474 278 -4 321 463 2 627 096 776 4 183 143 516 1 305 351 063 3 616 391 325 -36 034 523 2 535 653 062 3 824 589 456 1 309 672 526
58-306 Wałbrzych,
Uczniowska 26
www.toyotapl.com
Produkcja silników do pojazdów samochodowych
(z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników
rolniczych
Dariusz Mikołajczak – prezes zarządu
42 STRABAG SP. Z O.O. 4 444 539 175 93 943 310 906 766 268 2 933 423 220 599 607 304 4 471 680 670 155 681 017 944 413 100 3 316 564 894 805 663 994 05-800 Pruszków, Parzniewska 10 www.strabag.pl Roboty związane z budową dróg i autostrad Wojciech Trojanowski – członek zarządu
43 ENERGA OPERATOR SA 4 410 729 631 733 083 937 14 604 960 453 15 379 021 585 7 876 619 552 4 322 791 420 582 266 239 13 966 770 194 14 768 327 867 7 292 439 942
80-557 Gdańsk, Marynarki
Polskiej 130
www.energa-operator.pl Dystrybucja energii elektrycznej Alicja Klimiuk – prezes zarządu
44 MONDI ŚWIECIE SA 4 374 510 000 1 135 543 000 2 265 894 000 3 397 016 000 1 810 802 000 3 236 844 000 749 598 000 2 282 381 000 3 024 721 000 1 425 236 000 86-100 Świecie, Bydgoska 1 www.mondigroup.com Produkcja papieru i tektury Tomasz Katewicz – prezes zarządu
45
PKP CARGO SA (GK) 4 266 500 000 6 458 700 000 7 613 400 000 3 040 600 000 4 075 600 000 6 397 400 000 7 559 400 000 3 143 800 000 02-021 Warszawa, Grójecka 17 www.pkp-cargo.pl Transport kolejowy towarów Dariusz Seliga – prezes zarządu
PKP CARGO SA 3 085 300 000 -223 300 000 6 031 200 000 6 727 400 000 2 812 700 000 2 936 600 000 -173 900 000 5 948 900 000 6 667 000 000 2 958 800 000 02-021 Warszawa, Grójecka 17 www.pkp-cargo.pl Transport kolejowy towarów Dariusz Seliga – prezes zarządu
46 VOLVO POLSKA SP. Z O.O.* 4 255 523 000 42 980 000 1 031 350 000 1 805 106 000 364 951 000 3 519 509 000 48 145 000 1 045 787 000 1 758 879 000 434 971 000 51-502 Wrocław, Mydlana 2 www.volvobuses.com Produkcja autobusów Ulf Magnusson – prezes zarządu
47
SAMSUNG ELECTRONICS POLAND MANUFACTURING
SP. Z O.O.
4 230 733 000 130 615 000 644 947 000 1 785 944 000 913 042 000 3 443 668 000 106 635 000 613 698 000 1 413 809 000 782 427 000 64-510 Wronki, Mickiewicza 52 www.samsung.com
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego
Dae Gon Koh – prezes zarządu
48 CMC POLAND SP. Z O.O. 4 147 143 000 382 087 000 1 091 581 000 3 125 666 000 1 841 784 000 2 734 254 000 86 309 000 932 442 000 2 177 266 000 1 342 645 000
42-400 Zawiercie,
Piłsudskiego 82
www.cmc.com
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz
wyrobów hutniczych
Jerzy Kozicz – prezes zarządu
49 FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SA 4 078 533 207 1 543 448 787 1 164 740 174 6 539 705 184 1 877 798 936 2 789 815 142 128 633 444 135 713 694 947 378 520 353 487 988
80-868 Gdańsk, Marynarki
Polskiej 197
www.fortum.pl Handel energią elektryczną Mariusz Caliński – prezes zarządu
50 THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND SA 4 051 423 019 484 911 961 332 520 637 1 982 010 300 991 463 107 2 674 245 698 43 949 155 330 995 049 1 212 908 247 529 699 861 87-100 Toruń, Grudziądzka 159 www.thyssenkrupp-materials.pl Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Ryszard Bojarski – prezes zarządu
ZESTAWIENIE FIRM
RAPORT SPECJALNY 2022 4
Nazwa firmy
Przychody netto
ze sprzedaży
2021
Zysk netto
2021
Aktywa trwałe
2021
Aktywa razem
2021
Kapitał własny
2021
Przychody netto
ze sprzedaży
2020
Zysk
netto 2020
Aktywa trwałe
2020
Aktywa razem
2020
Kapitał własny
2020
Adres www Opis PKD Kierownictwo
51
POLENERGIA SA* (GK) 3 999 053 000 334 527 000 3 333 889 000 5 607 181 000 1 857 092 000 1 811 346 000 108 486 000 2 229 951 000 3 018 449 000 1 418 368 000 00-526 Warszawa, Krucza 24/26 www.polenergia.pl
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania
Michał Michalski – prezes zarządu
POLENERGIA SA* 25 264 000 241 084 000 1 516 502 000 1 702 053 000 1 414 866 000 20 239 000 56 102 000 973 285 000 1 205 847 000 1 173 782 000 00-526 Warszawa, Krucza 24/26 www.polenergia.pl
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania
Michał Michalski – prezes zarządu
52
BASELL ORLEN POLYOLEFINS SP. Z O.O. (GK) 3 997 307 000 773 252 000 602 078 000 2 475 101 000 1 388 226 000 3 297 737 000 283 290 000 568 218 000 1 844 625 000 1 257 316 000
09-400 Płock, Ignacego
Łukasiewicza 39
www.basellorlen.pl
Produkcja tworzyw sztucznych w formach
podstawowych
Laurent Hautier – prezes zarządu
BASELL ORLEN POLYOLEFINS SP. Z O.O. 3 837 565 000 725 763 000 597 454 000 2 356 491 000 1 288 161 000 3 179 619 000 293 589 000 563 672 000 1 777 613 000 1 204 740 000
09-400 Płock, Ignacego
Łukasiewicza 39
www.basellorlen.pl
Produkcja tworzyw sztucznych w formach
podstawowych
Laurent Hautier – prezes zarządu
53
TELE FONIKA KABLE SA (GK) 3 859 806 000 128 841 000 1 587 338 000 3 566 570 000 1 072 675 000 3 094 866 000 81 566 000 1 569 589 000 3 159 830 000 1 029 220 000
32-400 Myślenice, Hipolita
Cegielskiego 1
www.tfkable.com
Produkcja pozostałych elektronicznych
i elektrycznych przewodów i kabli
Monika Cupiał Zgryzek – prezes zarządu
TELE FONIKA KABLE SA 3 733 490 226 125 502 036 1 856 550 758 3 626 615 901 1 112 915 766 2 943 331 347 88 962 502 1 858 341 542 3 261 434 136 1 075 558 882
32-400 Myślenice, Hipolita
Cegielskiego 1
www.tfkable.com
Produkcja pozostałych elektronicznych
i elektrycznych przewodów i kabli
Monika Cupiał Zgryzek – prezes zarządu
54
CELSA HUTA OSTROWIEC SP. Z O.O. (GK)* 3 828 021 000 375 175 000 3 312 995 000 4 415 926 000 1 147 742 000 2 424 248 000 3 343 224 000 3 961 759 000 774 524 000
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
Samsonowicza 2
www.celsaho.com
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz
wyrobów hutniczych
Juan Antonio Veristain Arteche – prezes
zarządu
CELSA HUTA OSTROWIEC SP. Z O.O.* 3 779 006 000 367 349 000 3 327 351 000 4 392 530 000 1 144 230 000 2 416 869 000 -166 282 000 3 355 863 000 3 953 177 000 778 870 000
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
Samsonowicza 2
www.celsaho.com
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz
wyrobów hutniczych
Juan Antonio Veristain Arteche – prezes
zarządu
55 SYNTHOS DWORY 7 SP. Z O.O. SP.J. 3 730 435 000 628 564 000 2 343 744 000 3 852 061 000 1 294 736 000 2 164 807 000 146 294 000 1 637 002 000 2 291 293 000 666 172 000 32-600 Oświęcim, Chemików 1 www.synthosgroup.com
Produkcja kauczuku syntetycznego w formach
podstawowych
Zbigniew Warmuz – prezes zarządu
56
ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SA (GK) 3 700 244 000 637 482 000 3 561 464 000 5 090 330 000 2 474 955 000 3 297 362 000 388 586 000 3 009 050 000 4 354 110 000 1 829 863 000
83-200 Starogard Gdański,
Pelplińska 19
www.polpharma.pl
Produkcja leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych
Sebastian Szymanek – prezes zarządu
ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SA 3 078 699 000 753 086 000 3 492 709 000 4 709 631 000 2 265 017 000 2 538 001 000 728 361 000 2 546 334 000 3 605 528 000 1 133 027 000
83-200 Starogard Gdański,
Pelplińska 19
www.polpharma.pl
Produkcja leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych
Sebastian Szymanek – prezes zarządu
57 CNH INDUSTRIAL POLSKA SP. Z O.O. 3 655 875 405 387 130 334 320 548 611 1 919 404 867 995 555 807 2 292 664 030 190 924 897 321 659 832 1 194 304 404 607 142 555 09-407 Płock, Otolińska 25 www.cnhindustrial.com Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Carlo Alberto Sisto – prezes zarządu
58 PORR SA 3 497 545 410 79 297 953 371 687 496 1 887 948 464 389 414 098 2 590 325 786 22 385 541 376 924 037 1 851 360 806 308 673 076
02-854 Warszawa,
Hołubcowa 123
porr.pl/pl
Realizacja projektów budowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków
Piotr Kledzik – prezes zarządu
59 ORLEN POŁUDNIE SA 3 462 180 000 318 190 000 1 289 694 000 2 347 430 000 1 127 733 000 1 803 724 000 -25 566 000 882 123 000 1 555 879 000 453 577 000 32-540 Trzebinia, Fabryczna 22 www.rafineria-trzebinia.pl
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji
ropy naftowej
Marcin Rej – prezes zarządu
60
CIECH SA* (GK) 3 459 915 000 291 637 000 4 798 205 000 7 145 820 000 2 396 931 000 2 975 733 000 128 030 000 4 251 347 000 5 707 733 000 2 118 538 000 00-684 Warszawa, Wspólna 62 www.ciechgroup.com Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Dawid Jakubowicz – prezes zarządu
CIECH SA* 1 618 680 000 133 206 000 3 272 988 000 4 612 557 000 1 614 601 000 1 654 075 000 155 287 000 2 633 932 000 4 357 634 000 1 593 768 000 00-684 Warszawa, Wspólna 62 www.ciechgroup.com Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Dawid Jakubowicz – prezes zarządu
61
ABB SP. Z O.O. (GK)* 3 453 651 000 -61 463 000 770 905 000 2 444 498 000 319 561 000 3 230 174 000 -118 067 000 811 469 000 2 399 710 000 383 974 000 04-713 Warszawa, Żegańska 1 new.abb.com
Produkcja elektrycznych silników, prądnic
i transformatorów
Stanisław Tański – prezes zarządu
ABB SP. Z O.O.* 2 228 138 000 -41 481 000 776 831 000 1 951 813 000 316 322 000 1 913 114 499 -99 210 880 840 581 484 1 852 625 053 355 868 415 04-713 Warszawa, Żegańska 1 new.abb.com
Produkcja elektrycznych silników, prądnic
i transformatorów
Stanisław Tański – prezes zarządu
62
AMICA SA (GK) 3 433 900 000 111 200 000 774 100 000 2 585 600 000 1 140 700 000 3 068 700 000 150 700 000 730 400 000 2 191 700 000 1 066 000 000 64-510 Wronki, Mickiewicza 52 www.amica.com.pl
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego
Jacek Rutkowski – prezes zarządu
AMICA SA 1 982 700 000 90 500 000 880 800 000 1 729 800 000 1 049 200 000 1 726 100 000 127 100 000 825 300 000 1 589 900 000 1 014 800 000 64-510 Wronki, Mickiewicza 52 www.amica.com.pl
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego
Jacek Rutkowski – prezes zarządu
63 ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC SA* 3 391 192 000 256 484 000 1 251 939 000 2 882 677 000 1 317 425 000 2 506 385 000 240 221 000 1 178 193 000 2 658 707 000 1 296 860 000 28-230 Zawada, Zawada 26 www.enea.pl/pl/enea-polaniec Wytwarzanie energii elektrycznej Bogusław Rybacki – prezes zarządu
64 PKP ENERGETYKA SA* 3 354 645 000 185 821 000 5 412 732 000 6 499 074 000 1 192 020 000 3 032 473 000 118 597 000 5 036 980 000 6 030 703 000 1 103 328 000 00-681 Warszawa, Hoża 63/67 www.pkpenergetyka.pl Dystrybucja energii elektrycznej Wojciech Orzech – prezes zarządu
65
SOLARIS BUS & COACH SP. Z O.O. (GK) 3 351 580 000 779 295 000 2 704 849 000 564 283 000 3 414 670 000 770 552 000 2 676 015 000 431 088 000
62-005 Bolechowo-Osiedle,
Obornicka 46
www.solarisbus.com Produkcja autobusów Javier Calleja Mediano – prezes zarządu
SOLARIS BUS & COACH SP. Z O.O. 3 231 526 000 121 892 000 770 832 000 2 424 283 000 532 850 000 3 276 643 000 108 559 000 765 296 000 2 507 338 000 410 958 000
62-005 Bolechowo-Osiedle,
Obornicka 46
www.solarisbus.com Produkcja autobusów Javier Calleja Mediano – prezes zarządu
66 HEESUNG ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O. 3 251 101 463 67 935 142 58 553 359 645 468 283 283 625 974 2 046 635 230 39 599 583 45 773 453 582 850 023 215 690 832 06-500 Mława, LG Electronics 7 www.hselec.co.kr Produkcja elementów elektronicznych Cheol Wan Jeon – prezes zarządu
67
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (GK)* 3 219 916 000 113 064 000 2 679 467 000 4 178 943 000 1 854 856 000 2 427 966 000 123 621 000 2 660 803 000 3 410 520 000 1 745 945 000 72-010 Police, Kuźnicka 1 www.zchpolice.grupaazoty.com Produkcja nawozów i związków azotowych Mariusz Grab – prezes zarządu
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA 3 189 949 000 163 199 000 2 785 674 000 4 239 600 000 1 951 448 000 2 397 411 000 83 708 000 2 681 719 000 3 412 303 000 1 784 275 000 72-010 Police, Kuźnicka 1 www.zchpolice.grupaazoty.com Produkcja nawozów i związków azotowych Mariusz Grab – prezes zarządu
68
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA (GK)* 3 206 278 000 209 615 000 4 215 819 000 7 330 200 000 3 798 081 000 3 206 278 000 215 858 000 3 800 341 000 5 518 843 000 3 577 234 000
24-110 Puławy, al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego 13
www.pulawy.com Produkcja nawozów i związków azotowych Tomasz Hryniewicz – prezes zarządu
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA 4 950 318 000 197 226 000 4 228 586 000 7 065 648 000 3 773 107 000 2 757 155 000 221 967 000 3 834 890 000 5 346 189 000 3 564 996 000
24-110 Puławy, al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego 13
www.pulawy.com Produkcja nawozów i związków azotowych Tomasz Hryniewicz – prezes zarządu
69 ENEA OPERATOR SP. Z O.O.* 3 165 548 000 537 698 000 10 895 992 000 11 627 172 000 5 568 947 000 3 126 573 000 475 312 000 10 483 257 000 11 079 946 000 5 235 718 000 60-479 Poznań, Strzeszyńska 58 www.operator.enea.pl Dystrybucja energii elektrycznej Marek Rusakiewicz – prezes zarządu
70 ANWIL SA 3 155 981 000 375 743 000 3 114 918 000 4 340 836 000 1 783 422 000 2 207 598 000 158 969 000 2 282 082 000 3 092 498 000 1 466 702 000 87-805 Włocławek, Toruńska 222 www.anwil.pl
Produkcja tworzyw sztucznych w formach
podstawowych
Agnieszka Żyro – prezes zarządu
71
ERBUD SA (GK) 3 102 095 000 21 338 000 329 472 000 1 833 190 000 552 867 000 2 228 344 000 50 373 000 209 723 000 1 199 863 000 301 052 000
02-797 Warszawa, Franciszka
Klimczaka 1
www.erbud.pl
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Dariusz Grzeszczak – prezes zarządu
ERBUD SA 1 303 612 000 177 736 000 211 601 000 897 133 000 329 623 000 1 131 739 000 27 308 000 158 178 000 670 951 000 221 887 000
02-797 Warszawa, Franciszka
Klimczaka 1
www.erbud.pl
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Dariusz Grzeszczak – prezes zarządu
72
RECKITT BENCKISER PRODUCTION (POLAND)
SP. Z O.O.
3 008 788 000 155 468 000 976 691 000 1 755 085 000 463 228 000 2 933 293 000 156 852 000 628 444 000 1 495 285 000 325 421 000
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
Okunin 1
www.finish.pl
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących
i czyszczących
Nikolaos Bazigos – prezes zarządu
73 ZF CV SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. 2 961 813 000 59 909 000 545 183 000 1 060 846 000 488 418 827 41 531 896 513 012 737 872 567 153 567 266 597 53-238 Wrocław, Ostrowskiego 34 www.zf.com
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Michael Andermark – członek zarządu
ZESTAWIENIE FIRM
RAPORT SPECJALNY 2022 5
Nazwa firmy
Przychody netto
ze sprzedaży
2021
Zysk netto
2021
Aktywa trwałe
2021
Aktywa razem
2021
Kapitał własny
2021
Przychody netto
ze sprzedaży
2020
Zysk
netto 2020
Aktywa trwałe
2020
Aktywa razem
2020
Kapitał własny
2020
Adres www Opis PKD Kierownictwo
74
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SA (GK) 2 959 897 000 272 911 000 1 615 994 000 3 328 340 000 1 549 901 000 1 743 525 000 116 983 000 1 576 613 000 2 480 260 000 1 342 997 000
47-220 Kędzierzyn-Koźle,
Mostowa 30 a
www.grupaazoty.com Produkcja nawozów i związków azotowych Paweł Stańczyk – prezes zarządu
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SA 2 951 553 000 272 202 000 1 589 171 000 3 298 036 000 1 524 045 000 1 738 272 000 117 828 000 1 549 453 000 2 450 357 000 1 317 850 000
47-220 Kędzierzyn-Koźle,
Mostowa 30 a
www.grupaazoty.com Produkcja nawozów i związków azotowych Paweł Stańczyk – prezes zarządu
75
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ
SYSTEM SA (GK)*
2 921 161 737 641 938 736 20 135 520 537 21 570 721 491 8 615 494 924 2 264 509 584 464 340 794 17 066 246 590 18 694 909 248 9 753 434 938
02-337 Warszawa,
Mszczonowska 4
www.gaz-system.pl Transport rurociągami paliw gazowych Tomasz Stępień – prezes zarządu
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ
SYSTEM SA*
2 921 161 737 641 938 736 20 135 520 537 21 570 721 491 8 615 494 924 1 870 686 392 324 052 112 14 054 372 967 15 281 488 411 7 721 386 901
02-337 Warszawa,
Mszczonowska 4
www.gaz-system.pl Transport rurociągami paliw gazowych Tomasz Stępień – prezes zarządu
76 PGNIG TERMIKA SA* 2 894 331 000 6 750 000 6 394 804 000 7 542 588 000 2 656 287 000 2 366 627 000 -513 725 000 5 646 169 000 6 532 672 000 2 612 498 000 03-216 Warszawa, Modlińska 15 www.termika.pgnig.pl
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Jarosław Maślany – prezes zarządu
77 EKO OKNA SA 2 854 877 534 177 796 612 1 025 745 126 1 661 229 048 680 655 352 2 033 488 656 197 569 872 829 671 842 1 175 579 429 503 640 631 47-480 Kornice, Spacerowa 4 www.ekookna.pl
Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw
sztucznych
Joanna Łyko – prezes zarządu
78 COGNOR SA 2 798 367 000 369 561 000 567 586 000 1 456 593 000 588 296 000 1 728 154 000 15 261 000 514 033 000 1 008 902 000 218 735 000 42-360 Poraj, Zielona 26 www.cognor.eu
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz
wyrobów hutniczych
Przemysław Sztuczkowski – prezes
zarządu
79 HAVI LOGISTICS SP. Z O.O. 2 783 439 000 5 267 000 48 223 000 286 957 000 12 348 000 2 347 708 000 2 628 000 44 123 000 248 651 000 9 709 000
03-230 Warszawa,
Daniszewska 25
www.havi.com Transport drogowy towarów František Houška – członek zarządu
80
WIELTON SA (GK)* 2 696 420 000 47 636 000 730 407 000 1 857 513 000 465 949 000 1 817 302 000 27 292 000 692 032 000 1 479 268 000 403 749 000
98-300 Wieluń, Felicji
Rymarkiewicz 6
www.wielton.com.pl
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych;
produkcja przyczep i naczep
Paweł Szataniak – prezes zarządu
WIELTON SA 1 546 367 000 36 708 000 642 862 000 1 270 094 000 372 898 000 837 066 000 27 927 000 621 370 000 1 031 680 000 351 113 000
98-300 Wieluń, Felicji
Rymarkiewicz 6
www.wielton.com.pl
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych;
produkcja przyczep i naczep
Paweł Szataniak – prezes zarządu
81 HUTCHINSON POLAND SP. Z O.O. 2 613 425 000 30 775 000 767 742 000 1 368 201 000 2 506 576 000 33 774 000 739 885 000 1 492 647 000 413 515 000
34-300 Żywiec, Ks. Prałata
Stanisława Słonki 20a
www.hutchinson.com/pl Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Arnaud Marie Vaz – prezes zarządu
82 MM KWIDZYN SP. Z O.O. 2 584 611 374 217 423 384 948 142 558 1 653 951 851 1 063 737 430 2 291 121 895 192 318 744 990 909 785 1 698 935 522 1 186 314 045 82-500 Kwidzyn, Lotnicza 1 mm.group Produkcja papieru i tektury Tomasz Brodecki – prezes zarządu
83
MIRBUD SA (GK) 2 505 568 000 128 010 000 714 745 000 2 040 605 000 582 281 000 1 242 903 000 58 193 000 677 902 000 1 539 129 000 461 610 000
96-100 Skierniewice, Unii
Europejskiej 18
www.mirbud.pl
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Jerzy Mirgos – prezes zarządu
MIRBUD SA 1 747 862 000 80 354 000 557 475 000 1 221 892 000 365 488 000 853 182 000 19 425 000 504 164 000 920 747 000 292 473 000
96-100 Skierniewice, Unii
Europejskiej 18
www.mirbud.pl
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Jerzy Mirgos – prezes zarządu
84 LG ELECTRONICS WROCŁAW SP. Z O.O.* 2 463 283 843 45 799 239 345 334 987 1 073 557 463 722 972 137 1 555 899 658 41 941 352 481 789 035 1 083 715 049 677 172 898
55-040 Biskupice Podgórne, LG
Electronics 1-2
www.lg.com
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego
Jeom Sang Lee – prezes zarządu
85
ZE PAK SA (GK) 2 451 209 000 -317 404 000 1 273 696 000 3 311 762 000 524 232 000 2 206 974 000 -226 465 000 1 857 355 000 2 878 628 000 949 463 000 62-510 Konin, Kazimierska 45 www.zepak.com.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Piotr Woźny – prezes zarządu
ZE PAK SA 2 246 878 000 -301 935 000 842 868 000 2 701 772 000 864 837 000 1 846 683 000 -182 414 000 1 497 850 000 2 451 709 000 1 277 167 000 62-510 Konin, Kazimierska 45 www.zepak.com.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Piotr Woźny – prezes zarządu
86 E ON POLSKA SA* 2 434 180 766 467 806 597 2 392 441 766 3 809 464 443 2 325 531 599 2 289 902 920 277 223 940 2 398 409 551 3 119 351 131 1 857 725 002
00-347 Warszawa, Wybrzeże
Kościuszkowskie 41
www.innogy.pl Handel energią elektryczną Andrzej Modzelewski – prezes zarządu
87 FCA POWERTRAIN POLAND SP. Z O.O. 2 432 711 662 56 108 651 1 141 278 895 2 912 221 491 2 476 317 171 2 378 768 251 25 979 281 1 431 707 779 3 255 823 120 2 446 187 801
43-300 Bielsko-Biała,
Grażyńskiego 141
www.stellantis.com
Produkcja silników do pojazdów samochodowych
(z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników
rolniczych
Cosimo Marino – prezes zarządu
88
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (GK) 2 371 280 000 288 266 000 3 676 428 000 4 702 044 000 3 583 441 000 1 822 112 000 72 962 000 3 763 945 000 4 375 263 000 3 289 385 000 21-013 Bogdanka, Bogdanka www.lw.com.pl Wydobywanie węgla kamiennego Artur Wasilewski – p.o. prezesa zarządu
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA 2 366 062 000 291 595 000 3 661 495 000 4 661 044 000 3 572 614 000 1 818 543 000 70 050 000 3 746 322 000 4 328 189 000 3 275 367 000 21-013 Bogdanka, Bogdanka www.lw.com.pl Wydobywanie węgla kamiennego Artur Wasilewski – p.o. prezesa zarządu
89 CARGOTEC POLAND SP. Z O.O.* 2 357 791 692 68 195 620 233 816 953 1 322 436 143 661 186 796 1 879 284 472 75 115 425 245 034 510 1 195 789 427 811 913 550 73-110 Stargard, Metalowa 2 www.cargotec.com Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Piotr Żelazek – prezes zarządu
90
ZAKŁADY GÓRNICZO HUTNICZE SA (GK) 2 348 192 144 186 846 371 1 186 818 539 2 362 067 331 1 498 780 962 1 832 833 652 135 299 511 1 183 548 986 2 236 531 172 1 544 704 617 32-332 Bukowno, Kolejowa 37 www.zghboleslaw.pl Produkcja ołowiu, cynku i cyny Paweł Grzebinoga – członek zarządu
ZAKŁADY GÓRNICZO HUTNICZE SA 1 603 142 673 123 358 777 910 240 211 1 684 533 092 1 027 971 606 1 198 518 180 85 660 546 954 943 879 1 643 158 463 1 089 826 905 32-332 Bukowno, Kolejowa 37 www.zghboleslaw.pl Produkcja ołowiu, cynku i cyny Paweł Grzebinoga – członek zarządu
91 FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA 2 342 828 000 42 679 000 789 594 000 1 980 569 000 1 161 044 000 1 815 175 000 68 392 000 785 344 000 1 818 556 000 1 169 711 000 39-200 Dębica, 1 Maja 1 www.debica.com.pl
Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie
i regenerowanie opon z gumy
Leszek Szafran – prezes zarządu
92 RABEN LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O. 2 339 560 147 245 308 441 101 084 430 1 068 161 164 447 572 839 1 956 241 819 257 403 870 96 446 646 1 068 026 656 541 678 269 62-023 Robakowo, Zbożowa 1 polska.raben-group.com Transport drogowy towarów Ewald Raben – prezes zarządu
93 TENNECO SILESIA SP. Z O.O. 2 322 826 117 71 857 549 168 716 530 862 782 699 433 110 919 1 971 562 047 76 538 533 187 227 567 813 497 098 361 253 370 44-230 Stanowice, Zwycięstwa 12 www.tenneco.com
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Adam Klimek – członek zarządu
94
POLIMEX MOSTOSTAL SA* (GK) 2 304 000 000 87 025 000 763 266 000 2 386 897 000 901 230 000 1 615 320 000 63 210 000 738 389 000 1 939 054 000 788 121 000
00-124 Warszawa, al. Jana Pawła
II 12
www.polimex-mostostal.pl
Działalność firm centralnych (head offices)
i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Krzysztof Figat – prezes zarządu
POLIMEX MOSTOSTAL SA* 929 114 000 88 996 000 682 930 000 1 761 323 000 811 097 000 425 376 000 61 394 000 693 212 000 1 443 223 000 719 429 000
00-124 Warszawa, al. Jana Pawła
II 12
www.polimex-mostostal.pl
Działalność firm centralnych (head offices)
i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Krzysztof Figat – prezes zarządu
95 SCHENKER SP. Z O.O.* 2 294 748 623 19 297 930 325 847 522 795 152 666 287 440 929 1 776 997 310 32 098 858 294 711 709 788 890 759 338 761 370
02-092 Warszawa, Żwirki
i Wigury 18
www.dbschenker.pl Transport drogowy towarów Piotr Zborowski – prezes zarządu
96
BOWIM SA (GK) 2 280 568 159 173 576 400 676 396 142 266 143 988 1 205 732 370 165 009 155 419 158 728 118 607 301 41-200 Sosnowiec, Niwecka 1e www.bowim.pl Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
Jacek Rożek, Adam Kidała, Jerzy
Wodarczyk – wiceprezesi zarządu
BOWIM SA 2 381 567 220 142 995 355 172 654 889 640 650 359 267 872 001 1 262 592 503 14 693 449 162 776 447 396 317 031 131 086 987 41-200 Sosnowiec, Niwecka 1e www.bowim.pl Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
Jacek Rożek, Adam Kidała, Jerzy
Wodarczyk – wiceprezesi zarządu
97 BREMBO POLAND SP. Z O.O. 2 218 707 455 202 081 313 1 310 382 836 2 474 400 920 1 850 818 505 1 740 473 696 153 823 762 1 303 145 007 2 219 321 938 1 636 462 767
41-308 Dąbrowa Górnicza,
Roździeńskiego 13
www.brembo.com
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Lorenzo Paruta – członek zarządu
98
PCC ROKITA SA (GK) 2 203 306 000 417 322 000 1 561 507 000 2 359 102 000 1 130 419 000 1 475 820 000 117 405 000 1 584 053 000 2 060 785 000 786 747 000
56-120 Brzeg Dolny, Henryka
Sienkiewicza 4
www.pcc.rokita.pl
Produkcja tworzyw sztucznych w formach
podstawowych
Wiesław Klimkowski – prezes zarządu
PCC ROKITA SA 2 016 000 000 411 768 000 1 573 851 000 2 302 060 000 1 159 872 000 1 327 745 000 97 228 000 1 601 717 000 2 019 187 000 820 613 000
56-120 Brzeg Dolny, Henryka
Sienkiewicza 4
www.pcc.rokita.pl
Produkcja tworzyw sztucznych w formach
podstawowych
Wiesław Klimkowski – prezes zarządu
ZESTAWIENIE FIRM
RAPORT SPECJALNY 2022 6
Nazwa firmy
Przychody netto
ze sprzedaży
2021
Zysk netto
2021
Aktywa trwałe
2021
Aktywa razem
2021
Kapitał własny
2021
Przychody netto
ze sprzedaży
2020
Zysk
netto 2020
Aktywa trwałe
2020
Aktywa razem
2020
Kapitał własny
2020
Adres www Opis PKD Kierownictwo
99 VEOLIA ENERGIA WARSZAWA SA* 2 200 066 000 145 702 000 1 400 921 000 2 136 935 000 1 107 764 000 1 824 813 000 111 048 000 1 419 500 000 2 035 662 000 1 073 172 000
02-591 Warszawa, Stefana
Batorego 2
www.energiadlawarszawy.pl
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Jean Pierre Corbin – członek zarządu
100
ALUMETAL SA* (GK) 2 186 948 000 151 615 000 382 578 000 1 172 616 000 685 897 000 1 061 602 000 55 046 000 388 185 000 878 183 000 573 836 000 32-650 Kęty, Kościuszki 11 www.alumetal.pl
Działalność firm centralnych (head offices)
i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Agnieszka Drzyżdżyk – prezes zarządu
ALUMETAL SA 44 012 000 26 175 000 281 639 000 293 671 000 278 690 000 42 566 000 32 707 000 288 873 000 310 300 000 291 002 000 32-650 Kęty, Kościuszki 11 www.alumetal.pl
Działalność firm centralnych (head offices)
i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Agnieszka Drzyżdżyk – prezes zarządu
101 HANDEN SP. Z O.O. 2 173 789 389 29 099 811 262 784 696 855 930 210 284 442 260 883 535 716 -2 786 214 270 465 329 584 020 062 255 342 449
02-672 Warszawa,
Domaniewska 37
www.handen.pl Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Falko Thormeier – prezes zarządu
102
PRUSZYŃSKI SP. Z O.O. (GK)* 2 168 447 812 257 294 392 418 111 123 1 298 653 661 641 303 540 1 293 568 248 44 715 929 347 097 039 741 689 185 373 536 621 05-806 Sokołów, Sokołowska 32b www.pruszynski.com.pl
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów
metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Krzysztof Pruszyński – prezes zarządu
PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.* 1 810 687 950 192 162 373 403 210 941 1 116 908 942 562 476 077 1 035 966 200 38 412 540 342 808 468 668 466 888 370 313 704 05-806 Sokołów, Sokołowska 32b www.pruszynski.com.pl
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów
metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Krzysztof Pruszyński – prezes zarządu
103 ENIQ SP. Z O.O. 2 148 271 911 60 710 305 1 395 731 111 389 302 70 710 305 1 795 662 512 19 205 678 938 265 49 597 132 29 205 678 40-217 Katowice, Wrocławska 54 www.eniq.pl Handel energią elektryczną Mariusz Woźnica – prezes zarządu
104 LEAR CORPORATION POLAND II SP. Z O.O. 2 053 082 000 -155 245 000 695 071 000 1 202 581 000 528 406 000 1 963 249 000 -80 319 000 763 618 000 1 322 904 000 683 652 000 43-100 Tychy, Serdeczna 40 www.lear.com
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Martin Henningsen – członek zarządu
105 ROHLIG SUUS LOGISTICS SA 1 978 782 837 79 012 933 105 579 450 614 339 173 135 570 096 1 156 401 281 30 464 938 86 413 163 383 818 169 92 022 100
02-235 Warszawa, Równoległa 4
A
www.suus.com Transport drogowy towarów Tadeusz Chmielewski – prezes zarządu
106 ALUPROF SA 1 935 589 000 232 447 000 454 973 000 1 095 865 000 427 160 000 1 569 586 000 200 197 000 387 714 000 859 961 000 409 766 000
43-300 Bielsko-Biała,
Warszawska 153
www.aluprof.eu
Produkcja metalowych elementów stolarki
budowlanej
Tomasz Grela – prezes zarządu
107 TAMEH POLSKA SP. Z O.O. 1 884 233 816 41 016 797 1 337 309 036 2 296 590 654 656 572 266 1 123 844 271 4 116 805 1 401 158 901 1 779 129 664 656 757 701
41-308 Dąbrowa Górnicza, al.
Józefa Piłsudskiego 92
www.tameh.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Kristina Červenkova – prezes zarządu
108 BIOAGRA OIL SA 1 858 946 000 149 787 000 220 040 000 612 851 000 950 730 136 12 472 485 221 356 492 341 911 665 150 176 509 43-100 Tychy, Przemysłowa 64 www.bioagra-oil.pl
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów
organicznych
Wiesław Dziąg – prezes zarządu
109 STORA ENSO POLAND SA 1 851 021 000 151 160 000 896 898 000 1 396 853 000 1 338 928 643 130 437 150 836 843 207 1 187 038 963 953 247 787
07-401 Ostrołęka, al. Wojska
Polskiego 21
www.storaenso.com Produkcja papieru i tektury Tomasz Żebrowski – prezes zarządu
110 LAFARGE CEMENT SA* 1 822 846 000 364 166 000 1 873 396 000 2 448 938 000 1 356 261 000 1 611 721 000 274 994 000 1 726 649 000 2 259 116 000 1 267 753 000
28-366 Małogoszcz,
Warszawska 110
www.lafarge.pl Produkcja cementu Xavier Guesnu – prezes zarządu
111 ALUMETAL POLAND SP. Z O.O. 1 786 195 537 145 610 041 286 814 051 937 446 451 607 054 245 868 230 000 60 389 000 282 019 000 669 867 000 490 425 000 67-100 Nowa Sól, Przemysłowa 8 www.alumetal.pl
Produkcja wyrobów z aluminium i stopów
aluminium
Agnieszka Drzyżdżyk – prezes zarządu
112 MARCEGAGLIA POLAND SP. Z O.O. 1 771 391 477 311 813 993 281 584 180 1 329 981 601 712 196 548 986 055 118 15 403 285 306 627 352 744 048 569 416 176 917 46-320 Praszka, Kaliska 72 www.marcegaglia.pl/pl
Produkcja rur, przewodów, kształtowników
zamkniętych i łączników, ze stali
Fabrizio Bosetti – członek zarządu
113 AUTOLIV POLAND SP. Z O.O. 1 748 366 937 -68 337 252 462 154 835 1 031 973 967 207 954 765 1 653 666 324 -106 832 958 527 926 748 1 130 277 611 276 292 018
55-220 Jelcz-Laskowice,
Belgijska 2
www.autoliv.com
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Pierre Carl Jansson – członek zarządu
114 NKT SA 1 747 762 000 47 585 000 92 915 000 717 216 000 1 082 160 000 16 045 000 58 608 000 445 369 000 102 598 000 43-254 Warszowice, Gajowa 3 www.nkt.com.pl
Produkcja pozostałych elektronicznych
i elektrycznych przewodów i kabli
Wilhelmus Gerardus Hendrikx – prezes
zarządu
115 ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA SA 1 740 441 514 -295 686 553 201 819 052 524 333 756 -542 258 231 766 207 425 -488 244 491 140 501 763 512 165 228 -254 911 832 07-401 Ostrołęka, Elektryczna 5 www.energaostroleka.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Paweł Ciećko – prezes zarządu
116
SELENA FM SA* (GK) 1 728 350 000 102 697 000 368 305 000 1 108 755 000 601 945 000 1 384 735 000 76 348 000 383 582 000 936 762 000 531 937 000 53-611 Wrocław, Strzegomska 2-4 www.selena.com/pl/
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania
Jacek Michalak – prezes zarządu
SELENA FM SA* 993 642 000 43 545 000 507 162 000 844 018 000 442 899 000 765 962 000 75 379 000 371 641 000 605 117 000 428 030 000 53-611 Wrocław, Strzegomska 2-4 www.selena.com/pl/
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania
Jacek Michalak – prezes zarządu
117 NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. 1 722 501 000 91 036 000 480 621 000 1 288 756 000 1 585 995 532 72 974 135 499 500 218 1 240 516 152 736 363 359 43-100 Tychy, Towarowa 6 www.nexteer.com
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Herve Paul Gino Boyer – prezes zarządu
118
UNIBEP SA (GK) 1 712 390 378 47 132 670 330 591 275 1 528 336 280 377 013 079 1 682 336 960 37 152 632 294 403 922 1 227 323 098 330 735 882 17-100 Bielsk Podlaski, 3 Maja 19 www.unibep.pl
Realizacja projektów budowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków
Leszek Gołąbiecki – prezes zarządu
UNIBEP SA 1 254 683 493 16 801 601 355 109 868 838 593 179 209 151 900 1 268 272 937 16 761 968 308 089 196 813 395 280 196 563 057 17-100 Bielsk Podlaski, 3 Maja 19 www.unibep.pl
Realizacja projektów budowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków
Leszek Gołąbiecki – prezes zarządu
119
POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SA (GK)* 1 710 548 049 -49 683 533 526 385 186 2 213 512 154 -669 578 959 2 090 814 789 -59 773 926 537 311 979 2 193 420 747 -621 083 302
85-082 Bydgoszcz, Zygmunta
Augusta 11
www.pesa.pl
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru
szynowego
Krzysztof Zdziarski – prezes zarządu
POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SA 1 445 664 130 -73 031 938 481 153 276 1 994 909 862 -723 342 623 1 956 556 307 -73 854 127 493 527 807 2 077 925 308 -650 310 685
85-082 Bydgoszcz, Zygmunta
Augusta 11
www.pesa.pl
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru
szynowego
Krzysztof Zdziarski – prezes zarządu
120 ALSTOM KONSTAL SA* 1 708 230 000 19 077 000 615 241 000 1 627 423 000 237 187 000 1 629 886 000 13 760 000 612 756 000 2 232 647 000 247 783 000 41-500 Chorzów, Metalowców 9 www.alstom.pl
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru
szynowego
Sławomir Cyza – prezes zarządu
121 NOVA TRADING SA 1 696 690 956 272 898 266 103 760 834 1 030 442 662 478 309 577 967 174 063 21 065 071 96 503 567 504 833 430 215 408 004 87-100 Toruń, Starotoruńska 5 www.nova-trading.com
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz
wyrobów hutniczych
Piotr Orłowski – członek zarządu
122
ZARMEN SP. Z O.O. (GK) 1 682 765 000 1 034 736 000 1 898 310 000 650 740 000 1 117 883 000 962 570 000 1 546 432 000 551 383 000 00-867 Warszawa, Chłodna 51 www.grupa-zarmen.pl
Roboty związane z budową pozostałych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Zbigniew Koncewicz – prezes zarządu
ZARMEN SP. Z O.O. 485 024 000 43 035 000 612 364 000 1 007 505 000 599 267 000 353 280 000 24 819 000 492 841 000 728 121 000 448 918 000 00-867 Warszawa, Chłodna 51 www.grupa-zarmen.pl
Roboty związane z budową pozostałych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Zbigniew Koncewicz – prezes zarządu
ZESTAWIENIE FIRM
RAPORT SPECJALNY 2022 7
Nazwa firmy
Przychody netto
ze sprzedaży
2021
Zysk netto
2021
Aktywa trwałe
2021
Aktywa razem
2021
Kapitał własny
2021
Przychody netto
ze sprzedaży
2020
Zysk
netto 2020
Aktywa trwałe
2020
Aktywa razem
2020
Kapitał własny
2020
Adres www Opis PKD Kierownictwo
123
STALPROFIL SA (GK) 1 648 282 000 123 315 000 307 392 000 1 203 949 000 433 350 000 1 550 757 000 27 256 000 303 234 000 917 826 000 320 387 000
41-308 Dąbrowa Górnicza,
Roździeńskiego 11a
www.stalprofil.com.pl Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Henryk Orczykowski – prezes zarządu
STALPROFIL SA 1 040 219 000 106 419 000 175 435 000 575 592 000 354 209 000 759 379 000 13 894 000 174 517 000 451 440 000 249 006 000
41-308 Dąbrowa Górnicza,
Roździeńskiego 11a
www.stalprofil.com.pl Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Henryk Orczykowski – prezes zarządu
124 LEONI KABEL POLSKA SP. Z O.O. 1 604 486 000 15 434 000 116 922 000 384 885 000 95 130 000 1 021 549 000 18 549 000 105 413 000 379 990 000 185 645 000 55-040 Wierzbice, Oławska 10 www.leoni-polska.com
Produkcja pozostałych elektronicznych
i elektrycznych przewodów i kabli
Magdalena Jaroch – członek zarządu
125 PGE ENERGIA ODNAWIALNA SA* 1 589 450 658 488 557 745 3 732 664 727 4 437 549 243 2 590 350 507 1 053 982 191 182 571 745 4 003 492 915 4 363 642 932 2 248 010 831 00-876 Warszawa, Ogrodowa 59a www.pgeeo.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Marcin Karlikowski – prezes zarządu
126
TESKO STEEL SP. Z O.O. (GK)* 1 559 638 392 127 844 300 194 816 227 700 471 700 224 213 608 774 172 485 11 850 092 173 366 680 391 091 425 100 431 308 44-203 Rybnik, Brzezińska 8a www.teskosteel.com.pl Obróbka mechaniczna elementów metalowych Robert Schnabel – prezes zarządu
TESKO STEEL SP. Z O.O.* 1 538 164 753 128 095 019 161 704 136 656 420 278 230 641 704 764 944 378 14 090 794 149 289 700 363 373 349 106 608 685 44-203 Rybnik, Brzezińska 8a www.teskosteel.com.pl Obróbka mechaniczna elementów metalowych Robert Schnabel – prezes zarządu
127 CEMEX POLSKA SP. Z O.O. 1 557 344 000 50 482 000 850 496 000 1 220 996 000 609 632 000 1 459 543 000 24 239 000 811 299 000 1 178 987 000 617 583 000
02-255 Warszawa,
Krakowiaków 46
www.cemex.pl Produkcja cementu Rudiger Jurgen Kuhn – prezes zarządu
128 GÓRAŻDŻE CEMENT SA* 1 527 495 706 404 319 845 1 155 411 967 2 934 513 038 2 498 246 322 1 436 500 190 368 653 130 1 068 611 452 2 594 261 961 2 190 602 384 47-316 Chorula, Cementowa 1 www.gorazdze.pl Produkcja cementu Andrzej Reclik – prezes zarządu
129
PEKABEX SA* (GK) 1 504 862 000 40 641 000 452 810 000 1 220 339 000 405 622 000 952 327 000 57 900 000 420 445 000 905 364 000 361 721 000
60-462 Poznań, Szarych
Szeregów 27
www.pekabex.pl
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi
Robert Jędrzejowski – prezes zarządu
PEKABEX SA* 18 588 000 18 636 000 228 784 000 280 561 000 164 746 000 15 377 000 9 614 000 205 539 000 223 769 000 155 961 000
60-462 Poznań, Szarych
Szeregów 27
www.pekabex.pl
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi
130 ADIENT POLAND SP. Z O.O. 1 500 629 000 -4 384 000 384 792 000 722 033 000 239 297 000 1 272 765 000 -5 102 000 455 473 000 804 886 000 243 681 000 66-200 Świebodzin, Zachodnia 78 www.adient.com
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Phillip Allan Rotman II – prezes zarządu
131 WARBUD SA* 1 467 864 000 -72 728 000 176 982 000 1 045 451 000 15 156 000 1 634 766 000 21 609 000 137 581 000 897 357 000 116 255 000
02-672 Warszawa,
Domaniewska 32
www.warbud.pl
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Nicolas Gilbert Stéphane Depret
– prezes zarządu
132 TAURON WYDOBYCIE SA 1 466 727 704 -783 882 884 829 814 396 1 011 054 849 -3 733 622 560 1 051 987 688 -1 385 935 891 951 759 361 1 254 497 676 -2 961 323 275
43-600 Jaworzno,
Grunwaldzka 37
www.tauron-wydobycie.pl Wydobywanie węgla kamiennego Jacek Pytel – prezes zarządu
133 TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. 1 437 862 451 64 025 588 1 821 985 340 2 341 812 790 819 136 892 1 094 051 612 -476 252 026 1 891 302 090 2 253 381 696 752 946 512
40-126 Katowice,
Grażyńskiego 49
www.tauron-cieplo.pl
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Marcin Staniszewski – prezes zarządu
134
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH
KOGENERACJA SA (GK)*
1 434 506 000 56 787 000 1 989 894 000 3 206 857 000 1 746 401 000 1 183 441 000 125 954 000 1 846 018 000 2 854 831 000 1 685 728 000 50-220 Wrocław, Łowiecka 24 www.kogeneracja.com.pl
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Andrzej Jedut – prezes zarządu
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH
KOGENERACJA SA
910 805 000 23 463 000 1 531 559 000 2 208 051 000 1 459 460 000 723 539 000 -436 000 1 453 475 000 1 978 884 000 1 435 163 000 50-220 Wrocław, Łowiecka 24 www.kogeneracja.com.pl
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Andrzej Jedut – prezes zarządu
135
ADAMED PHARMA SA (GK) 1 433 860 879 144 604 044 943 004 008 2 276 241 093 1 765 672 107 1 348 349 390 196 482 228 792 894 521 2 082 162 528 1 618 872 175
05-152 Pieńków, Mariana
Adamkiewicza 6A
www.adamed.com
Produkcja leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych
Sylwia Berdzik Kalarus – członek
zarządu
ADAMED PHARMA SA 1 291 186 686 151 984 626 1 055 790 236 2 258 351 071 1 791 973 642 1 199 324 351 227 968 491 881 441 155 2 050 439 617 1 641 707 799
05-152 Pieńków, Mariana
Adamkiewicza 6A
www.adamed.com
Produkcja leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych
Sylwia Berdzik Kalarus – członek
zarządu
136 ADIENT SEATING POLAND SP. Z O.O. 1 425 484 000 -141 611 000 822 466 000 1 121 705 000 -30 068 000 1 383 001 000 -174 133 000 804 683 000 1 228 385 000 76 547 000
41-100 Siemianowice Śląskie,
Krupanka 93
www.adient.com Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Zbigniew Peinze – członek zarządu
137
TRAKCJA SA (GK) 1 424 841 000 -11 583 000 560 778 000 1 378 562 000 315 490 000 1 338 982 000 -109 986 000 581 319 000 1 477 756 000 331 594 000
00-807 Warszawa, Aleje
Jerozolimskie 100
www.grupatrakcja.com
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei
podziemnej
Jakub Lechowicz – prezes zarządu
TRAKCJA SA 792 762 000 3 855 000 586 458 000 1 053 863 000 283 734 000 652 753 000 -70 481 000 614 064 000 1 134 587 000 279 645 000
00-807 Warszawa, Aleje
Jerozolimskie 100
www.grupatrakcja.com
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei
podziemnej
Jakub Lechowicz – prezes zarządu
138
PERN SA (GK)* 1 412 132 041 425 411 117 5 918 080 294 7 002 451 925 4 795 444 623 1 498 220 681 397 616 123 5 289 088 370 6 312 333 695 4 147 643 550 09-410 Płock, Wyszogrodzka 133 www.pern.pl Transport rurociągowy pozostałych towarów Igor Wasilewski – prezes zarządu
PERN SA 1 412 132 041 425 411 117 5 918 080 294 7 002 451 925 4 795 444 623 1 361 078 726 407 158 722 5 266 214 724 6 238 612 217 4 158 114 119 09-410 Płock, Wyszogrodzka 133 www.pern.pl Transport rurociągowy pozostałych towarów Igor Wasilewski – prezes zarządu
139 PRATT & WHITNEY RZESZÓW SA* 1 402 835 575 57 676 792 836 615 112 1 753 140 169 1 227 490 810 1 115 147 588 -1 445 993 895 157 957 1 610 070 600 1 281 714 072 35-078 Rzeszów, Hetmańska 120 www.pwrze.com
Produkcja statków powietrznych, statków
kosmicznych i podobnych maszyn
Wojciech Wasik – prezes zarządu
140 PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY POLAND SP. Z O.O. 1 391 163 608 132 610 082 144 351 528 628 217 825 325 378 460 1 329 689 917 59 111 945 168 619 844 591 285 522 247 768 378 20-469 Lublin, Budowlana 28 www.plasticomnium.com
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Claude Rene Henri Clement – prezes
zarządu
141
PEKAES SP. Z O.O. (GK)* 1 374 664 000 42 102 000 265 618 000 518 514 000 201 242 000 1 056 978 000 42 432 000 250 330 000 504 935 000 158 926 000 05-870 Błonie, Spedycyjna 1 www.pekaes.pl Transport drogowy towarów
Olivier Jean Pierre Gateau – członek
zarządu
PEKAES SP. Z O.O. 1 172 226 000 40 139 000 237 624 000 430 688 000 915 744 000 43 597 000 227 419 000 426 116 000 134 761 000 05-870 Błonie, Spedycyjna 1 www.pekaes.pl Transport drogowy towarów
Olivier Jean Pierre Gateau – członek
zarządu
142 PEKABEX BET SA 1 348 360 000 9 564 000 296 653 000 929 917 000 156 552 000 921 347 000 24 573 000 253 184 000 650 706 000 146 986 000
60-462 Poznań, Szarych
Szeregów 27
www.pekabex.pl Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Przemysław Borek – prezes zarządu
143
MENNICA POLSKA SA (GK) 1 309 211 000 89 423 000 359 743 000 917 769 000 641 102 000 943 434 000 55 542 000 361 289 000 882 287 000 587 475 000 00-232 Warszawa, Ciasna 6 www.mennica.com.pl Produkcja monet
Katarzyna Budnicka – p.o. prezesa
zarządu
MENNICA POLSKA SA 1 261 802 000 72 123 000 344 048 000 692 988 000 527 689 000 942 772 000 59 010 000 353 992 000 666 227 000 491 363 000 00-232 Warszawa, Ciasna 6 www.mennica.com.pl Produkcja monet
Katarzyna Budnicka – p.o. prezesa
zarządu
144
MOSTOSTAL WARSZAWA SA (GK) 1 305 030 000 24 708 000 130 571 000 922 151 000 58 340 000 1 365 481 000 8 080 000 130 705 000 963 164 000 43 091 000
02-673 Warszawa,
Konstruktorska 12a
www.mostostal.waw.pl
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Miguel Angel Heras Llorente – prezes
zarządu
MOSTOSTAL WARSZAWA SA 963 984 000 8 602 000 105 370 000 770 916 000 27 307 000 1 087 165 000 4 292 000 103 932 000 821 269 000 18 705 000
02-673 Warszawa,
Konstruktorska 12a
www.mostostal.waw.pl
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Miguel Angel Heras Llorente – prezes
zarządu
145 SKANSKA SA 1 293 700 000 41 100 000 147 300 000 1 269 400 000 182 000 000 1 169 800 000 21 600 000 120 800 000 1 170 100 000 138 000 000
00-877 Warszawa, al.
Solidarności 173
www.skanska.pl
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Michal Jurka – prezes zarządu
146 DANWOOD SA 1 290 919 200 65 536 800 364 368 200 816 559 200 -95 456 000 1 199 894 100 43 962 700 356 668 000 706 783 500 -175 410 200
17-100 Bielsk Podlaski,
Brańska 132
www.danwood.pl
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Jarosław Jurak – prezes zarządu
ZESTAWIENIE FIRM
RAPORT SPECJALNY 2022 8
Nazwa firmy
Przychody netto
ze sprzedaży
2021
Zysk netto
2021
Aktywa trwałe
2021
Aktywa razem
2021
Kapitał własny
2021
Przychody netto
ze sprzedaży
2020
Zysk
netto 2020
Aktywa trwałe
2020
Aktywa razem
2020
Kapitał własny
2020
Adres www Opis PKD Kierownictwo
147 CIECH SODA POLSKA SA 1 275 374 129 104 760 736 2 009 002 547 2 625 869 755 1 238 047 583 1 146 212 329 96 840 746 1 986 379 966 2 430 402 260 1 230 127 593 88-101 Inowrocław, Fabryczna 4 www.ciechgroup.com
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów
nieorganicznych
Adam Czarnul – członek zarządu
148 STORA ENSO NAREW SP. Z O.O. 1 273 679 930 188 891 513 1 250 655 887 1 549 361 607 1 082 802 866 827 039 078 30 164 805 1 224 859 826 1 403 811 578 893 974 157
07-401 Ostrołęka, al. Wojska
Polskiego 21
www.storaensonarew.pl Produkcja papieru i tektury Daniel Andrzejak – prezes zarządu
149 ENGIE ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O. 1 270 335 788 57 018 808 395 686 742 871 805 376 360 270 924 741 006 910 77 248 942 419 974 922 630 018 688 303 252 116
40-007 Katowice,
Uniwersytecka 13
www.engie-zielonaenergia.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Piotr Rogóż – prezes zarządu
150 ENEA TRADING SP. Z O.O.* 1 257 456 000 5 275 000 1 246 743 000 15 492 055 000 125 061 000 1 091 794 000 7 417 000 125 663 000 1 750 473 000 126 647 000
26-900 Świerże Górne, Świerże
Górne
www.enea.pl Handel energią elektryczną Bogusław Białowąs – prezes zarządu
151
DEKPOL SA (GK) 1 255 783 000 75 798 000 279 532 000 1 357 149 000 368 589 000 1 054 978 000 52 771 000 252 569 000 953 497 000 291 478 000 83-251 Pinczyn, Gajowa 31 www.dekpol.pl
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Mariusz Tuchlin – prezes zarządu
DEKPOL SA 210 305 000 26 118 000 379 951 000 537 244 000 287 360 000 801 586 000 22 672 000 365 627 000 792 996 000 257 624 000 83-251 Pinczyn, Gajowa 31 www.dekpol.pl
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Mariusz Tuchlin – prezes zarządu
152 MANN+HUMMEL FT POLAND SP. Z O.O. SP.K. 1 218 832 588 196 273 988 162 913 220 638 513 313 354 376 157 994 017 967 255 094 594 150 005 347 525 164 138 323 901 657 63-800 Gostyń, Wrocławska 145 www.mann-hummel.com
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
153
ONDE SA (GK) 1 217 445 000 46 200 000 78 861 000 571 292 000 333 751 000 87-100 Toruń, Wapienna 40 www.onde.pl Roboty związane z budową dróg i autostrad Paweł Średniawa – prezes zarządu
ONDE SA 1 216 638 000 46 171 000 118 663 000 564 485 000 333 722 000 586 315 000 32 781 000 51 680 000 370 558 000 84 842 000 87-100 Toruń, Wapienna 40 www.onde.pl Roboty związane z budową dróg i autostrad Paweł Średniawa – prezes zarządu
154 KAJIMA POLAND SP. Z O.O. 1 200 245 007 82 989 955 12 866 715 663 404 686 249 944 278 879 309 425 47 103 157 22 670 088 552 317 418 183 981 760
00-697 Warszawa, Aleje
Jerozolimskie 65/79
www.kajima.pl
Realizacja projektów budowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków
Hiroto Ichiki – członek zarządu
155
SANOK RUBBER COMPANY SA (GK) 1 171 680 000 30 826 000 445 054 000 939 670 000 501 516 000 976 070 000 36 519 000 478 152 000 1 004 181 000 497 623 000 38-500 Sanok, Przemyska 24 www.sanokrubber.pl Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Piotr Szamburski – prezes zarządu
SANOK RUBBER COMPANY SA 808 423 000 41 279 000 506 307 000 881 805 000 547 694 000 678 718 000 43 297 000 534 490 000 933 177 000 533 966 000 38-500 Sanok, Przemyska 24 www.sanokrubber.pl Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Piotr Szamburski – prezes zarządu
156 MA POLSKA SA 1 144 096 117 34 538 925 377 073 769 1 040 394 733 301 255 416 1 096 851 204 -500 301 360 748 497 989 525 029 266 716 490 43-100 Tychy, Turyńska 100 www.gruppocln.com
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Vincenzo Perris – prezes zarządu
157 TYCO ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. 1 138 316 081 28 543 938 95 322 764 471 642 625 123 630 233 1 054 151 151 12 281 227 84 817 177 394 118 995 95 086 295 02-677 Warszawa, Cybernetyki 19 www.te.com Produkcja elementów elektronicznych Richard Buggy – członek zarządu
158 PRONAR SP. Z O.O. 1 136 625 547 123 263 856 470 613 516 1 068 866 690 473 726 770 885 052 560 84 928 123 412 502 600 853 628 695 350 462 914 17-210 Narew, Mickiewicza 101a www.pronar.pl Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Roman Omelianiuk – członek zarządu
159 VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ SA 1 128 854 000 103 398 000 1 845 779 000 2 121 886 000 819 523 000 977 359 000 103 179 000 1 839 420 000 2 098 915 000 820 742 000
92-550 Łódź, Jadzi
Andrzejewskiej 5
www.energiadlalodzi.pl
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Anna Kędziorak-Szwagrzak – prezes
zarządu
160
TORPOL SA (GK) 1 121 424 000 77 102 000 256 010 000 958 957 000 293 054 000 1 392 203 000 48 587 000 228 219 000 1 043 716 000 251 585 000 61-119 Poznań, Św. Michała 43 www.torpol.pl
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei
podziemnej
Grzegorz Grabowski – prezes zarządu
TORPOL SA 1 031 059 000 75 623 000 259 077 000 939 596 000 294 830 000 1 318 088 000 46 974 000 231 371 000 1 017 030 000 254 820 000 61-119 Poznań, Św. Michała 43 www.torpol.pl
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei
podziemnej
Grzegorz Grabowski – prezes zarządu
161 ADAMIETZ SP. Z O.O. 1 109 430 460 22 655 881 122 683 913 535 377 283 92 306 073 746 355 727 28 015 147 93 454 862 322 686 224 70 191 322
47-100 Strzelce Opolskie, Braci
Prankel 1
www.adamietz.pl
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Rajmund Adamietz – prezes zarządu
162 POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SP. Z O.O.* 1 107 728 467 158 741 832 367 005 283 2 104 481 321 1 289 062 136 1 211 580 928 148 415 122 373 422 952 1 644 684 087 1 135 310 496
39-300 Mielec, Wojska
Polskiego 3
www.pzlmielec.pl
Produkcja statków powietrznych, statków
kosmicznych i podobnych maszyn
Janusz Zakręcki – prezes zarządu
163 MALTA DECOR SP. Z O.O. 1 106 831 446 151 285 371 607 529 108 1 009 421 418 424 536 381 781 995 060 -67 566 629 610 572 435 927 085 757 273 251 011 61-132 Poznań, Wołkowyska 32 www.maltadecor.pl Produkcja papieru i tektury Joanna Przyborek – członek zarządu
164
WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
PZL ŚWIDNIK SA
1 099 496 000 110 432 000 571 137 000 1 487 667 000 744 026 000 909 608 000 94 031 000 244 680 000 1 216 554 000 810 030 000
21-045 Świdnik, al. Lotników
Polskich i
www.pzl.swidnik.pl
Produkcja statków powietrznych, statków
kosmicznych i podobnych maszyn
Jacek Libucha – prezes zarządu
165
EUROSERVICE ZAKŁADY PRZEMYSŁU
TŁUSZCZOWEGO W SUROCHOWIE SP. Z O.O.
1 092 521 912 82 119 670 97 671 477 185 061 576 82 248 569 844 870 457 8 513 699 90 501 743 133 261 552 128 899 37-500 Surochów, Surochów 160a www.euroservicezpt.pl
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych,
gdzie indziej niesklasyfikowana
Zbigniew Podhajski – prezes zarządu
166 ARCTURUS SP. Z O.O. 1 086 685 180 12 086 032 5 077 285 72 667 190 32 384 630 1 627 033 291 4 417 911 1 915 173 172 309 675 20 370 487
70-606 Szczecin,
Hryniewieckiego 1
www.arcturus.pl Transport morski i przybrzeżny towarów Jan Bobrek – prezes zarządu
167 GESTAMP POLSKA SP. Z O.O. 1 083 402 000 142 394 000 1 196 954 000 1 403 352 000 1 318 455 011 104 069 422 890 480 031 1 511 347 117 770 478 339
62-300 Września,
Działkowców 12
www.gestamp.com
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Francisco José Riberas Mera – prezes
zarządu
168 BIOAGRA SA 1 076 720 000 93 015 000 696 237 000 1 180 931 000 459 706 000 828 202 000 83 564 000 722 356 000 1 097 293 000 358 250 000
01-303 Warszawa,
Połczyńska 97a
www.bioagra.pl
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów
organicznych
Zygmunt Gzyra – prezes zarządu
169
FAMUR SA (GK) 1 050 000 000 25 000 000 599 000 000 3 220 000 000 1 881 000 000 1 139 000 000 188 000 000 333 000 000 2 492 000 000 1 682 000 000
40-698 Katowice, Armii
Krajowej 51
www.famur.com
Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania
oraz budownictwa
Mirosław Bendzera – prezes zarządu
FAMUR SA 916 000 000 35 000 000 753 000 000 2 599 000 000 1 376 000 000 965 000 000 169 000 000 863 000 000 2 124 000 000 1 338 000 000
40-698 Katowice, Armii
Krajowej 51
www.famur.com
Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania
oraz budownictwa
Mirosław Bendzera – prezes zarządu
170 STOEN OPERATOR SP. Z O.O. 1 043 071 881 175 345 808 3 604 460 453 3 883 978 914 2 804 284 558 978 122 713 162 538 056 3 511 581 361 3 735 656 121 2 791 476 806 00-672 Warszawa, Piękna 46 www.innogystoenoperator.pl Dystrybucja energii elektrycznej Robert Stelmaszczyk – prezes zarządu
171 CEMENT OŻARÓW SA 1 042 281 526 374 026 007 918 850 187 1 488 352 482 1 145 152 172 973 572 084 344 202 128 923 264 972 1 385 036 980 1 102 337 178
00-546 Warszawa, Księdza
Ignacego Skorupki 5
www.ozarow.com.pl Produkcja cementu Janusz Miłuch – prezes zarządu
172 SMURFIT KAPPA POLSKA SP. Z O.O. 1 035 894 808 -1 698 820 325 849 065 628 815 837 119 239 782 821 191 030 67 533 548 252 122 597 545 968 606 165 938 603 03-163 Warszawa, Klasyków 36 www.smurfitkappa.com
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz
opakowań z papieru i tektury
Jacek Niewęgłowski – członek zarządu
173
ATAL SA (GK) 1 030 458 000 189 705 000 184 116 000 2 832 443 000 1 028 546 000 1 167 354 000 167 455 000 185 987 000 2 792 686 000 956 166 000 43-400 Cieszyn, Stawowa 27 www.atal.com.pl
Realizacja projektów budowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków
Zbigniew Juroszek – prezes zarządu
ATAL SA 1 649 563 000 332 879 000 201 347 000 3 123 554 000 1 140 594 000 1 056 939 000 145 699 000 202 771 000 2 766 968 000 924 981 000 43-400 Cieszyn, Stawowa 27 www.atal.com.pl
Realizacja projektów budowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków
Zbigniew Juroszek – prezes zarządu
174 ARCTIC PAPER KOSTRZYN SA 1 022 962 000 35 688 000 410 211 000 705 227 000 463 481 000 865 818 000 66 278 000 379 617 000 666 508 000 447 950 000
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
Fabryczna 1
www.arcticpaper.com Produkcja papieru i tektury Michał Jarczyński – prezes zarządu
175 FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SP. Z O.O. 1 014 487 936 63 438 701 1 253 402 237 1 536 796 483 572 021 680 843 172 474 -16 285 326 1 238 579 296 1 456 689 873 508 582 979
50-304 Wrocław, Antoniego
Słonimskiego 1a
www.fortum.pl
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Piotr Górnik – prezes zarządu
ZESTAWIENIE FIRM
RAPORT SPECJALNY 2022 9
Nazwa firmy
Przychody netto
ze sprzedaży
2021
Zysk netto
2021
Aktywa trwałe
2021
Aktywa razem
2021
Kapitał własny
2021
Przychody netto
ze sprzedaży
2020
Zysk
netto 2020
Aktywa trwałe
2020
Aktywa razem
2020
Kapitał własny
2020
Adres www Opis PKD Kierownictwo
176
RAWLPLUG SA (GK) 1 011 846 000 125 767 000 567 868 000 1 211 039 000 582 692 000 787 628 000 57 927 000 542 342 000 996 715 000 527 086 000 51-416 Wrocław, Kwidzyńska 6 www.rawlplug.pl
Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw
sztucznych
Radosław Koelner – prezes zarządu
RAWLPLUG SA 515 272 000 53 120 000 480 603 000 829 613 000 391 654 000 378 022 000 36 769 000 490 256 000 717 242 000 364 117 000 51-416 Wrocław, Kwidzyńska 6 www.rawlplug.pl
Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw
sztucznych
Radosław Koelner – prezes zarządu
177 VEOLIA ENERGIA POZNAŃ SA 1 009 529 000 154 878 000 1 108 198 000 1 321 232 000 461 243 000 792 739 000 110 603 000 1 119 495 000 1 312 140 000 418 191 000 61-016 Poznań, Energetyczna 3 www.energiadlapoznania.pl
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Dalida Gepfert – prezes zarządu
178 KIRCHHOFF POLSKA SP. Z O.O. 1 009 047 610 66 889 334 600 734 079 976 915 456 630 436 316 957 693 865 87 498 421 488 958 434 877 024 937 584 810 903
39-300 Mielec, Wojska
Polskiego 3
www.kirchhoff.pl
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Janusz Soboń – prezes zarządu
179 HUSQVARNA POLAND SP. Z O.O. 1 007 764 000 26 548 000 182 072 000 612 630 000 768 155 252 38 151 504 171 020 339 480 405 811 312 928 970
01-066 Warszawa,
Burakowska 14
www.husqvarna.com Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Ryszard Wójtowicz – prezes zarządu
180 SCANFIL POLAND SP. Z O.O. 1 007 144 000 61 013 000 128 100 000 668 646 000 719 803 161 39 171 445 123 637 506 391 694 405 186 597 255 41-404 Mysłowice, Brzezińska 59 www.scanfil.com Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Juha Petteri Jokitalo – prezes zarządu
181 INDORAMA VENTURES POLAND SP. Z O.O. 1 001 993 199 84 206 054 151 984 909 546 347 018 255 542 079 750 695 253 31 341 840 141 435 117 393 045 898 202 677 864
87-805 Włocławek, Krzywa
Góra 19
www.indoramaventures.com
Produkcja tworzyw sztucznych w formach
podstawowych
Sunil Baldi – prezes zarządu
182 KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O. 999 087 000 61 879 000 650 244 000 1 055 884 000 302 927 000 498 324 777 15 973 625 623 688 739 747 584 357 241 047 828 00-867 Warszawa, Chłodna 51 www.koksownianowa.pl Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Marek Serafin – prezes zarządu
183 ALUPLAST SP. Z O.O. 998 299 004 69 787 872 201 175 252 381 308 792 315 284 006 693 064 989 65 063 785 149 200 653 289 718 441 245 496 133 63-006 Nagradowice, Profilowa 1 www.aluplast.com.pl
Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw
sztucznych
Dragos Christian Voicu – prezes zarządu
184 THULE SP. Z O.O. 997 182 514 37 557 855 220 042 480 589 598 426 129 433 468 640 275 600 22 307 978 132 313 914 296 438 431 114 183 591
64-761 Huta Szklana, Huta
Szklana 91
www.thulegroup.com
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Sven Jonas Lindqvist – członek zarządu
185 MFO SA 990 376 000 132 964 000 168 619 000 556 929 000 316 077 000 428 485 000 26 953 000 159 972 000 311 399 000 187 299 000
96-500 Kożuszki-Parcel,
Kożuszki-Parcel 70 a
www.mfo.pl
Produkcja metalowych elementów stolarki
budowlanej
Tomasz Mirski – prezes zarządu
186 LOTOS OIL SP. Z O.O.* 987 203 000 82 483 000 90 624 000 316 346 000 136 201 000 611 422 000 73 615 000 29 501 000 215 929 000 127 325 000 80-718 Gdańsk, Elbląska 135 www.lotos.pl
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji
ropy naftowej
Adam Sekściński – prezes zarządu
187 MORIS SP. Z O.O. 968 629 186 107 090 647 152 010 361 508 161 700 375 896 087 663 853 800 37 962 199 142 623 301 356 100 005 271 305 440 41-503 Chorzów, Wiejska 27 www.moris.pl Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Maurycy Wołek – prezes zarządu
188 ALCHEMIA SA* 967 327 000 31 604 000 399 081 000 771 636 000 477 091 000 600 903 000 -31 451 000 410 518 000 675 488 000 445 487 000
00-807 Warszawa, Aleje
Jerozolimskie 92
www.alchemiasa.pl
Produkcja rur, przewodów, kształtowników
zamkniętych i łączników, ze stali
Marek Misiakiewicz – prezes zarządu
189 PROGROUP BOARD SP. Z O.O. 967 175 616 83 557 791 388 352 176 754 829 383 352 822 113 641 068 333 21 978 319 256 210 736 503 042 726 269 264 322 95-010 Smolice, Smolice u www.progroup.ag
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz
opakowań z papieru i tektury
Karl Jurgen Heindl – prezes zarządu
190 BREMER SP. Z O.O. 959 380 129 56 603 946 11 885 427 417 383 837 193 734 294 627 278 842 56 742 511 8 861 033 319 464 513 177 130 349
30-443 Kraków, Józefa
Marcika 14 c
www.bremerbau.pl
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Michael Dufhues – prezes zarządu
191
BIURO TECHNICZNO HANDLOWE BTH IMPORT
STAL SP. Z O.O.
956 996 000 218 569 000 95 900 000 701 130 000 417 430 000 631 925 000 32 405 000 84 620 000 450 420 000 201 361 000
30-798 Kraków, Christo
Botewa 16
www.bth.pl Obróbka mechaniczna elementów metalowych Alicja Kotarba – prezes zarządu
192 BIMERG SP. Z O.O. 955 563 724 121 214 098 118 883 785 387 415 466 163 388 135 485 287 650 15 680 344 100 128 639 234 898 227 42 174 037 09-500 Gostynin, Kolejowa 21 www.bimerg.com
Produkcja metalowych elementów stolarki
budowlanej
Jacek Białecki – prezes zarządu
193 FABRYKA KABLI ELPAR SP. Z O.O. 955 202 273 65 672 537 133 117 012 543 628 620 219 017 908 625 835 053 15 807 851 132 800 879 402 418 041 153 345 372 21-200 Parczew, Laskowska 1 www.elpar.pl
Produkcja pozostałych elektronicznych
i elektrycznych przewodów i kabli
Wiesław Czarnacki – prezes zarządu
194 OKNOPLAST SP. Z O.O. 955 091 000 71 034 000 191 868 000 427 878 000 736 373 894 58 940 433 177 176 304 335 007 018 117 573 039
32-003 Ochmanów,
Ochmanów 117
www.oknoplast.com.pl
Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw
sztucznych
Mikołaj Placek – prezes zarządu
195 MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE SA 952 245 421 17 755 800 302 754 943 695 434 736 237 576 221 1 175 364 480 11 401 974 319 699 629 942 729 367 217 210 079 31-323 Kraków, Opolska 110 www.mota-engil-ce.eu Roboty związane z budową dróg i autostrad Maciej Michałek – prezes zarządu
196
APATOR SA* (GK) 940 083 000 63 336 000 533 186 000 999 260 000 551 275 000 934 850 000 62 237 000 496 611 000 874 949 000 517 241 000 87-100 Toruń, Gdańska 4a www.apator.eu
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych i nawigacyjnych
Arkadiusz Chmielewski – prezes zarządu
APATOR SA 282 486 000 18 436 000 40 292 000 540 654 000 363 238 000 353 424 000 51 555 000 396 309 000 501 221 000 369 404 000 87-100 Toruń, Gdańska 4a www.apator.eu
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych i nawigacyjnych
Arkadiusz Chmielewski – prezes zarządu
197 REHAU SP. Z O.O. 925 974 000 29 487 000 255 721 000 464 530 000 298 676 000 573 259 000 19 347 000 244 494 000 373 174 000 287 018 000 62-081 Baranowo, Poznańska i www.rehau.pl
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników
z tworzyw sztucznych
Tadeusz Grubba – członek zarządu
198
NEWAG SA (GK) 917 548 000 85 706 000 489 102 000 1 440 689 000 744 305 000 1 320 087 000 218 939 000 573 748 000 1 397 456 000 725 201 000
33-300 Nowy Sącz,
Wyspiańskiego 3
www.newag.pl
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru
szynowego
Zbigniew Konieczek – prezes zarządu
NEWAG SA 904 844 000 33 582 000 682 261 000 1 625 308 000 514 063 000 1 325 866 000 169 139 000 749 433 000 1 548 975 000 547 082 000
33-300 Nowy Sącz,
Wyspiańskiego 3
www.newag.pl
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru
szynowego
Zbigniew Konieczek – prezes zarządu
199 CEDO SP. Z O.O. 909 056 287 40 282 245 141 453 361 448 655 524 275 987 793 780 079 360 35 687 341 140 251 607 393 761 013 235 705 547
55-080 Kąty Wrocławskie,
Nowowiejska 32
www.paclan.pl Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Jacek Kojdecki – członek zarządu
200 PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA SP. Z O.O. 900 647 160 84 896 094 501 116 669 804 006 995 695 336 881 678 842 123 76 328 063 487 694 466 708 982 568 632 863 287 64-300 Nowy Tomyśl, Celna 5 www.phoenixcontact.pl
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej
energii elektrycznej
Marcin Poznański – prezes zarządu
201 RBB STAL SP. Z O.O. 899 892 000 102 190 000 33 363 000 400 362 000 470 644 225 8 700 075 23 567 302 182 455 801 77 087 319
63-200 Jarocin, Powstańców
Wlkp. 1b
www.rbb-stal.com.pl Obróbka mechaniczna elementów metalowych Włodzimierz Borusiak – prezes zarządu
202 DS SMITH POLSKA SP. Z O.O. 898 059 917 35 753 721 455 543 186 720 064 688 563 534 860 885 295 718 63 665 158 467 134 052 837 539 160 527 781 138
02-146 Warszawa, Komitetu
Obrony Robotników 45d
www.dssmith.com
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz
opakowań z papieru i tektury
Krzysztof Sadowski – prezes zarządu
203 VIESSMANN TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O. 894 236 585 52 491 147 112 188 505 382 834 885 242 050 078 421 172 470 65 276 996 90 867 460 250 545 091 189 558 931
59-220 Legnica, Jaworzyńska-
Legnicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna 289
www.viessmann.pl
Produkcja grzejników i kotłów centralnego
ogrzewania
Tomasz Tomczak – prezes zarządu
204 FENIX METALS SP. Z O.O. 877 215 000 29 465 000 88 422 000 527 548 000 457 040 000 33 979 000 78 126 000 246 947 000 157 752 000 39-442 Chmielów, Strefowa 13 www.fenixmetals.com Produkcja ołowiu, cynku i cyny
Michael Eric Yde Marcussen – prezes
zarządu
205 KACZMAREK MALEWO SP.J. 870 161 114 160 191 339 118 822 076 554 074 274 444 238 010 616 406 325 106 799 989 95 304 761 401 787 732 314 544 031 63-800 Malewo, Malewo 1 www.kaczmarek2.pl
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników
z tworzyw sztucznych
Andrzej Kaczmarek – partner
ZESTAWIENIE FIRM
RAPORT SPECJALNY 2022 10
Nazwa firmy
Przychody netto
ze sprzedaży
2021
Zysk netto
2021
Aktywa trwałe
2021
Aktywa razem
2021
Kapitał własny
2021
Przychody netto
ze sprzedaży
2020
Zysk
netto 2020
Aktywa trwałe
2020
Aktywa razem
2020
Kapitał własny
2020
Adres www Opis PKD Kierownictwo
206 RE ALLOYS SP. Z O.O. 869 709 828 10 986 997 130 098 675 523 327 231 248 393 113 428 172 856 -3 541 269 143 169 701 447 701 194 242 243 532
43-170 Łaziska Górne,
Cieszyńska 23
www.realloys.pl
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz
wyrobów hutniczych
Miroslaw Wilczek – prezes zarządu
207 MTU AERO ENGINES POLSKA SP. Z O.O. 860 224 685 20 253 095 2 325 570 674 2 727 177 372 1 259 772 949 811 896 597 20 667 853 2 355 465 982 2 738 833 510 1 374 229 436 36-002 Tajęcina, Tajęcina 108 www.mtu.de
Produkcja statków powietrznych, statków
kosmicznych i podobnych maszyn
Krzysztof Zuzak – członek zarządu
208
GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA IM. J
PIŁSUDSKIEGO SA
853 094 361 66 976 246 335 036 773 539 903 308 324 977 544 898 246 022 55 350 979 284 745 059 515 076 053 311 303 338 80-958 Gdańsk, Na Ostrowiu i www.remontowa.com.pl Naprawa i konserwacja statków i łodzi Michał Habina – prezes zarządu
209
ZUE SA (GK) 851 450 000 11 821 000 175 512 000 577 507 000 166 192 000 610 764 000 2 911 000 175 896 000 539 149 000 153 159 000
30-048 Kraków, Kazimierza
Czapińskiego 3
www.grupazue.pl
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei
podziemnej
Wiesław Nowak – prezes zarządu, dyr.
generalny
ZUE SA 781 383 000 12 141 000 175 213 000 552 172 000 165 670 000 849 649 000 4 362 000 167 782 000 503 270 000 153 596 000
30-048 Kraków, Kazimierza
Czapińskiego 3
www.grupazue.pl
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei
podziemnej
Wiesław Nowak – prezes zarządu, dyr.
generalny
210 MANDO CORPORATION POLAND SP. Z O.O. 848 850 000 -792 000 435 412 000 676 736 000 774 970 971 -7 082 259 412 328 033 632 055 856 195 589 571
58-306 Wałbrzych,
Uczniowska 36
www.mando.com
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Hun Soon Sin – prezes zarządu
211 SOPEM SP. Z O.O. 842 922 000 107 977 000 257 641 000 660 498 000 492 513 000 747 414 000 98 480 000 262 868 000 603 909 000 482 536 000
32-005 Niepołomice, Doktora
Rudolfa Diesla 9
www.sopem.pl Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Bruno Stragliati – prezes zarządu
212 HUTA STALOWA WOLA SA 842 348 107 81 857 268 373 317 880 1 614 946 848 538 627 792 830 042 735 59 269 023 338 483 634 1 716 232 133 475 846 953
37-450 Stalowa Wola, Gen.
Tadeusza Kasprzyckiego 8
www.hsw.pl Produkcja broni i amunicji Bartłomiej Zając – prezes zarządu
213 O I POLAND SA 842 185 000 49 367 000 416 531 000 905 719 000 568 336 000 806 350 000 22 053 000 438 135 000 827 357 000 518 969 000 37-500 Jarosław, Morawska 1 www.o-i.com Produkcja szkła gospodarczego
Janusz Cepryński Ciekawy – prezes
zarządu
214 ATLAS WARD POLSKA SP. Z O.O. 836 741 840 43 384 898 27 714 523 458 336 881 114 069 779 449 321 417 22 519 704 20 938 446 281 349 959 70 684 882 53-033 Wrocław, Zwycięska 41 www.atlasward.pl
Realizacja projektów budowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków
Mariusz Górecki – prezes zarządu
215 SKF POLSKA SA 833 042 175 31 753 304 212 170 658 406 659 943 207 734 499 654 036 000 23 936 000 173 340 000 343 583 000 177 130 000 61-022 Poznań, Nieszawska 15 www.skf.com/pl
Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych
i elementów napędowych
Michael Walter Hallmann – prezes
zarządu
216
WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE
VICTORIA SA (GK)*
831 913 900 174 334 436 325 043 394 762 804 852 566 290 659 439 540 608 -37 128 466 322 264 128 523 416 012 392 159 133 58-305 Wałbrzych, Karkonoska 9 www.wzkvictoria.pl Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Wojciech Maj – prezes zarządu
WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE
VICTORIA SA*
832 242 083 174 158 292 322 158 222 748 054 125 561 289 728 440 136 238 -26 682 471 323 669 342 515 240 646 387 047 403 58-305 Wałbrzych, Karkonoska 9 www.wzkvictoria.pl Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Wojciech Maj – prezes zarządu
217
APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS
POLAND SP. Z O.O.
826 195 000 46 446 000 40 982 000 373 300 000 546 087 948 4 041 281 43 118 571 258 712 964 112 319 500
41-103 Siemianowice Śląskie,
Henryka Krupanka 97
www.aperam.com Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Przemysław Zwoliński – prezes zarządu
218 MULTISERWIS SP. Z O.O. 824 315 948 41 415 869 52 631 039 262 576 721 98 513 881 743 849 167 25 041 811 62 591 219 242 971 959 82 775 328 47-300 Krapkowice, Prudnicka 40 www.bis-multiserwis.pl Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Michał Lewicki – prezes zarządu
219 TENNECO AUTOMOTIVE EASTERN EUROPE SP. Z O.O. 823 909 000 -33 856 000 448 390 000 771 580 000 611 707 962 -51 535 660 418 369 488 625 647 091 226 756 379 44-100 Gliwice, Bojkowska 59b www.tenneco.com
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do
pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Wojciech Chciuk – członek zarządu
220 WERNER KENKEL SP. Z O.O. 823 882 026 99 552 898 176 902 357 632 293 423 549 141 206 679 310 940 83 415 521 188 594 446 564 641 654 464 588 308
64-117 Krzycko Wielkie,
Mórkowska 3
www.wernerkenkel.com.pl
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz
opakowań z papieru i tektury
Adam Kenkel – prezes zarządu
221 JOHNSON MATTHEY BATTERY SYSTEMS SP. Z O.O. 822 479 000 25 457 000 46 980 000 431 523 000 882 964 000 25 658 000 36 675 000 336 709 000
44-109 Gliwice, Alberta
Einsteina 36
www.jmbatterysystems.com Produkcja baterii i akumulatorów
Joachim Freiherr Von Hoyningen
Genannt Huene – prezes zarządu
222
ENERGETYKA SP. Z O.O. (GK) 818 787 500 -169 928 817 593 585 839 783 077 169 140 178 496 642 244 783 -55 430 617 585 985 049 742 812 865 308 304 975
59-301 Lubin, M. Skłodowskiej-
Curie 58
www.energetyka.lubin.pl
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Arkadiusz Janusz – prezes zarządu
ENERGETYKA SP. Z O.O. 722 110 804 -206 875 916 469 939 723 633 762 028 143 004 168 561 381 684 2 824 000 541 855 411 704 304 950 348 119 803
59-301 Lubin, M. Skłodowskiej-
Curie 58
www.energetyka.lubin.pl
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Arkadiusz Janusz – prezes zarządu
223 DIEHL CONTROLS POLSKA SP. Z O.O. 812 567 000 12 058 000 141 585 000 355 374 000 681 886 246 11 384 294 152 685 190 361 797 105 37 079 278 46-100 Namysłów, Pułaskiego 6 www.diehl.com
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego
Jan Kołaczkiewicz – członek zarządu
224
ZPUE SA (GK) 811 551 000 54 367 000 415 351 000 758 757 000 355 284 000 694 441 000 27 387 000 423 726 000 686 358 000 339 889 000
29-100 Włoszczowa,
Jędrzejowska 79c
www.zpue.pl
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej
energii elektrycznej
Michał Wypychewicz – prezes zarządu
ZPUE SA 811 557 000 54 418 000 415 618 000 758 826 000 355 362 000 706 914 000 29 023 000 434 360 000 693 299 000 349 063 000
29-100 Włoszczowa,
Jędrzejowska 79c
www.zpue.pl
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej
energii elektrycznej
Michał Wypychewicz – prezes zarządu
225 DB CARGO POLSKA SA 810 359 705 -22 063 051 837 602 712 1 068 517 905 537 165 265 732 433 216 -42 412 554 716 550 627 894 611 959 559 228 316 41-800 Zabrze, Wolności 337 www.pl.dbcargo.com Transport kolejowy towarów Marek Staszek – prezes zarządu
226
PCC EXOL SA* (GK) 807 072 000 58 046 000 472 044 000 721 229 000 330 476 000 645 929 000 40 216 000 443 386 000 641 620 000 298 391 000
56-120 Brzeg Dolny,
Sienkiewicza 4
www.pcc-exol.eu
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących
i czyszczących
Dariusz Ciesielski – prezes zarządu
PCC EXOL SA* 714 815 000 53 628 000 474 034 000 685 474 000 309 899 000 566 253 000 37 608 000 448 294 000 620 969 000 285 902 000
56-120 Brzeg Dolny,
Sienkiewicza 4
www.pcc-exol.eu
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących
i czyszczących
Dariusz Ciesielski – prezes zarządu
227 3M POLAND MANUFACTURING SP. Z O.O. 801 796 763 34 186 316 218 579 013 656 977 611 534 865 968 707 979 458 42 563 854 211 964 877 637 950 020 500 679 652 51-416 Wrocław, Kwidzyńska 6 www.3mpolska.pl
Produkcja leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych
Krzysztof Bober – członek zarządu
228
IZOSTAL SA (GK) 795 889 000 18 551 000 190 567 000 720 184 000 225 206 000 860 051 000 15 177 000 187 442 000 540 329 000 210 541 000 47-113 Kolonowskie, Opolska 29 www.izostal.com.pl Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Marek Mazurek – prezes zarządu, dyr.
generalny
IZOSTAL SA 686 432 000 14 568 000 179 735 000 674 672 000 216 578 000 759 796 000 13 063 000 174 059 000 512 601 000 205 899 000 47-113 Kolonowskie, Opolska 29 www.izostal.com.pl Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Marek Mazurek – prezes zarządu, dyr.
generalny
229
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (GK) 794 863 000 64 340 000 577 297 000 802 960 000 333 963 000 821 330 000 86 194 000 492 412 000 709 564 000 326 269 000 00-867 Warszawa, Chłodna 51 www.sniezka.pl
Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb
drukarskich i mas uszczelniających
Piotr Mikrut – prezes zarządu
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA 484 916 000 60 335 000 634 062 000 836 646 000 229 734 000 583 703 000 56 381 000 495 984 000 660 562 000 215 676 000 00-867 Warszawa, Chłodna 51 www.sniezka.pl
Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb
drukarskich i mas uszczelniających
Piotr Mikrut – prezes zarządu
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Neoclassicismo e preromanticismo
Neoclassicismo e preromanticismoNeoclassicismo e preromanticismo
Neoclassicismo e preromanticismoagnese79
 
L'età di lutero e di carlo v
L'età di lutero e di carlo vL'età di lutero e di carlo v
L'età di lutero e di carlo vgiovanni quartini
 
Powstanie imperium rzymskiego
Powstanie imperium rzymskiegoPowstanie imperium rzymskiego
Powstanie imperium rzymskiegoRafał Wójcik
 
Bullismo e cyberbullismo
Bullismo e cyberbullismoBullismo e cyberbullismo
Bullismo e cyberbullismoRoBisc
 
Il romanzo storico
Il romanzo storicoIl romanzo storico
Il romanzo storicoLa Scuoleria
 
Polacy na frontach ii wojny światowej
Polacy na frontach ii wojny światowejPolacy na frontach ii wojny światowej
Polacy na frontach ii wojny światowejPiotr Waśk
 
Meditazioni metafisiche
Meditazioni metafisicheMeditazioni metafisiche
Meditazioni metafisicheStefano Curci
 
El catalanisme polític (1898-1931).
El catalanisme polític (1898-1931).El catalanisme polític (1898-1931).
El catalanisme polític (1898-1931).Marcel Duran
 
1. Il Congresso di Vienna e la Restaurazione
1. Il Congresso di Vienna e la Restaurazione1. Il Congresso di Vienna e la Restaurazione
1. Il Congresso di Vienna e la RestaurazioneFrancesca D'Alessio
 
La Seconda rivoluzione industriale
La Seconda rivoluzione industrialeLa Seconda rivoluzione industriale
La Seconda rivoluzione industrialeC. B.
 
Powstanie imperium rzymskiego
Powstanie imperium rzymskiego Powstanie imperium rzymskiego
Powstanie imperium rzymskiego Rafał Wójcik
 

Was ist angesagt? (20)

Neoclassicismo e preromanticismo
Neoclassicismo e preromanticismoNeoclassicismo e preromanticismo
Neoclassicismo e preromanticismo
 
L'età di lutero e di carlo v
L'età di lutero e di carlo vL'età di lutero e di carlo v
L'età di lutero e di carlo v
 
Vincent Van Gogh
Vincent Van GoghVincent Van Gogh
Vincent Van Gogh
 
I Comuni in Italia
I Comuni in ItaliaI Comuni in Italia
I Comuni in Italia
 
Olympia
OlympiaOlympia
Olympia
 
Mafia
MafiaMafia
Mafia
 
Powstanie imperium rzymskiego
Powstanie imperium rzymskiegoPowstanie imperium rzymskiego
Powstanie imperium rzymskiego
 
I comuni
I comuniI comuni
I comuni
 
Bullismo e cyberbullismo
Bullismo e cyberbullismoBullismo e cyberbullismo
Bullismo e cyberbullismo
 
Il romanzo storico
Il romanzo storicoIl romanzo storico
Il romanzo storico
 
Pianeta terra
Pianeta terraPianeta terra
Pianeta terra
 
Polacy na frontach ii wojny światowej
Polacy na frontach ii wojny światowejPolacy na frontach ii wojny światowej
Polacy na frontach ii wojny światowej
 
Munch
MunchMunch
Munch
 
Meditazioni metafisiche
Meditazioni metafisicheMeditazioni metafisiche
Meditazioni metafisiche
 
El catalanisme polític (1898-1931).
El catalanisme polític (1898-1931).El catalanisme polític (1898-1931).
El catalanisme polític (1898-1931).
 
1. Il Congresso di Vienna e la Restaurazione
1. Il Congresso di Vienna e la Restaurazione1. Il Congresso di Vienna e la Restaurazione
1. Il Congresso di Vienna e la Restaurazione
 
Giovanni Verga 2.pdf
Giovanni Verga 2.pdfGiovanni Verga 2.pdf
Giovanni Verga 2.pdf
 
La Seconda rivoluzione industriale
La Seconda rivoluzione industrialeLa Seconda rivoluzione industriale
La Seconda rivoluzione industriale
 
Fascismo
FascismoFascismo
Fascismo
 
Powstanie imperium rzymskiego
Powstanie imperium rzymskiego Powstanie imperium rzymskiego
Powstanie imperium rzymskiego
 

Mehr von Grupa PTWP S.A.

Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfRaport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfGrupa PTWP S.A.
 
inFolen prezentacja produktowa
inFolen prezentacja produktowa inFolen prezentacja produktowa
inFolen prezentacja produktowa Grupa PTWP S.A.
 
Prezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfPrezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfGrupa PTWP S.A.
 
System Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaSystem Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaGrupa PTWP S.A.
 
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfAneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdfProjekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Grupa PTWP S.A.
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdfDo_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfGrupa PTWP S.A.
 

Mehr von Grupa PTWP S.A. (20)

Raport ING i EEC
Raport ING i EECRaport ING i EEC
Raport ING i EEC
 
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfRaport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
 
inFolen prezentacja produktowa
inFolen prezentacja produktowa inFolen prezentacja produktowa
inFolen prezentacja produktowa
 
Prezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfPrezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdf
 
Prezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorskaPrezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorska
 
System Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaSystem Kverneland Pudama
System Kverneland Pudama
 
Optima SX PUDAMA
Optima SX PUDAMAOptima SX PUDAMA
Optima SX PUDAMA
 
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfAneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
 
Rozporządzenie.pdf
Rozporządzenie.pdfRozporządzenie.pdf
Rozporządzenie.pdf
 
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdfProjekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
Projekt ustawy kaucja - 14.01.2022.pdf
 
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
 
apel-1674132880.pdf
apel-1674132880.pdfapel-1674132880.pdf
apel-1674132880.pdf
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdf
 
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdfDo_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
Do_MSWiA_Ukraina_uchodzcy_ustawa_nowelizacja_29.11.2022.pdf
 
Pismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdfPismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
 

Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022

  • 1. E N E R G E T Y K A / N A F T A . C H E M I A / H U T N I C T W O / G Ó R N I C T W O 1000 firm przemysłowych w Polsce RAPORT SPECJALNY Nowego Przemysłu 2022 D A N E F I N A N S O W E • K L U C Z O W E B R A N Ż E
  • 2. ZESTAWIENIE FIRM RAPORT SPECJALNY 2022 2 Nazwa firmy Przychody netto ze sprzedaży 2021 Zysk netto 2021 Aktywa trwałe 2021 Aktywa razem 2021 Kapitał własny 2021 Przychody netto ze sprzedaży 2020 Zysk netto 2020 Aktywa trwałe 2020 Aktywa razem 2020 Kapitał własny 2020 Adres www Opis PKD Kierownictwo 1 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (GK) 131 341 000 000 11 188 000 000 68 706 000 000 106 754 000 000 52 578 000 000 86 180 000 000 2 825 000 000 59 212 000 000 83 827 000 000 42 379 000 000 09-411 Płock, Chemików 7 www.orlen.pl Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Daniel Obajtek – prezes zarządu POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 89 680 000 000 8 398 000 000 44 309 000 000 70 953 000 000 38 455 000 000 58 785 000 000 -1 380 000 000 40 134 000 000 55 366 000 000 32 845 000 000 09-411 Płock, Chemików 7 www.orlen.pl Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Daniel Obajtek – prezes zarządu 2 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (GK)* 69 964 000 000 6 014 000 000 57 480 000 000 101 576 000 44 379 000 000 39 197 000 000 7 340 000 000 46 243 000 000 62 871 000 000 44 125 000 000 01-224 Warszawa, Marcina Kasprzaka 25 www.pgnig.pl Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Iwona Waksmundzka-Olejniczak – prezes zarządu POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA 36 768 000 000 5 121 000 000 32 159 000 000 69 690 000 000 35 570 000 000 21 237 000 000 6 909 000 000 30 737 000 000 43 746 000 000 36 230 000 000 01-224 Warszawa, Marcina Kasprzaka 25 www.pgnig.pl Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Iwona Waksmundzka-Olejniczak – prezes zarządu 3 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA* (GK) 52 730 000 000 3 945 000 000 66 239 000 000 88 966 000 000 48 291 000 000 45 766 000 000 110 000 000 66 498 000 000 81 594 000 000 43 501 000 000 00-496 Warszawa, Mysia 2 www.gkpge.pl Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Wojciech Dąbrowski – prezes zarządu PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA* 35 917 000 000 1 734 000 000 36 929 000 000 64 810 000 000 41 302 000 000 27 541 000 000 1 744 000 000 39 067 000 000 54 004 000 000 39 029 000 000 00-496 Warszawa, Mysia 2 www.gkpge.pl Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Wojciech Dąbrowski – prezes zarządu 4 GRUPA LOTOS SA (GK) 33 123 600 000 3 211 800 000 14 525 600 000 25 964 800 000 14 793 900 000 20 908 600 000 -1 146 200 000 13 960 100 000 21 856 400 000 11 573 800 000 80-718 Gdańsk, Elbląska 135 www.lotos.pl Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Zofia Paryła – prezes zarządu GRUPA LOTOS SA 29 036 200 000 2 519 900 000 9 132 300 000 18 024 800 000 11 934 900 000 17 736 900 000 -881 400 000 9 071 600 000 15 149 900 000 9 449 400 000 80-718 Gdańsk, Elbląska 135 www.lotos.pl Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Zofia Paryła – prezes zarządu 5 KGHM POLSKA MIEDŹ SA (GK)* 29 803 000 000 6 155 000 000 36 664 000 000 48 027 000 000 27 138 000 000 23 632 000 000 1 797 000 000 34 047 000 000 42 780 000 000 20 992 000 000 59-301 Lubin, Marii Skłodowskiej- Curie 48 www.kghm.com Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych Marcin Chludziński – prezes zarządu KGHM POLSKA MIEDŹ SA 24 618 000 000 5 169 000 000 34 671 000 000 43 458 000 000 25 840 000 000 19 326 000 000 1 779 000 000 32 367 000 000 39 342 000 000 20 726 000 000 59-301 Lubin, Marii Skłodowskiej- Curie 48 www.kghm.com Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych Marcin Chludziński – prezes zarządu 6 TAURON POLSKA ENERGIA SA (GK)* 25 614 000 000 385 000 000 33 855 000 000 40 075 000 000 16 524 000 000 20 850 000 000 -2 173 000 000 33 585 000 000 39 696 000 000 16 727 000 000 40-114 Katowice, Ks. Piotra Ściegiennego 3 www.tauron.pl Handel energią elektryczną Paweł Szczeszek – prezes zarządu TAURON POLSKA ENERGIA SA* 18 216 000 000 260 000 000 27 087 000 000 31 480 000 000 12 101 000 000 11 340 000 000 -3 252 000 000 25 202 000 000 29 046 000 000 11 461 000 000 40-114 Katowice, Ks. Piotra Ściegiennego 3 www.tauron.pl Handel energią elektryczną Paweł Szczeszek – prezes zarządu 7 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SA 21 526 390 000 1 249 802 000 33 086 609 000 47 273 914 000 11 087 801 000 22 492 846 000 -654 772 000 33 728 467 000 38 556 377 000 9 991 608 000 97-400 Bełchatów, Węglowa 5 www.pgegiek.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Krzysztof Kuśmierowski – prezes zarządu 8 ENEA SA (GK) 21 210 647 000 22 337 693 000 34 627 647 000 14 010 558 000 18 194 554 000 21 767 810 000 29 889 863 000 12 036 815 000 60-198 Poznań, Pastelowa 8 www.enea.pl Handel energią elektryczną Paweł Majewski – prezes zarządu ENEA SA 7 406 960 000 460 409 000 15 286 245 000 20 438 185 000 10 803 745 000 6 190 956 000 -3 356 750 000 15 864 373 000 19 494 521 000 10 127 472 000 60-198 Poznań, Pastelowa 8 www.enea.pl Handel energią elektryczną Paweł Majewski – prezes zarządu 9 POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SA 17 191 431 351 1 180 055 938 18 321 462 518 25 523 354 120 17 112 916 534 9 178 228 605 1 170 183 109 17 960 881 563 22 471 390 868 16 116 776 729 05-510 Konstancin-Jeziorna, Warszawska 165 www.pse.pl Przesyłanie energii elektrycznej Eryk Kłossowski – prezes zarządu 10 VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O.* 17 073 845 000 425 145 000 5 524 190 000 7 675 188 000 2 161 264 000 16 375 117 000 525 997 000 6 065 083 000 8 265 084 000 2 587 709 000 61-060 Poznań, Warszawska 349 www.volkswagen-poznan.pl Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów Dietmar Mnich – prezes zarządu 11 GRUPA AZOTY SA (GK) 15 901 259 000 633 687 000 14 905 836 000 23 644 705 000 7 941 863 000 10 524 527 000 355 410 000 13 511 725 000 18 207 150 000 7 339 074 000 33-101 Tarnów, Kwiatkowskiego 8 www.grupaazoty.com Produkcja nawozów i związków azotowych Tomasz Hinc – prezes zarządu GRUPA AZOTY SA 2 573 341 000 191 790 000 8 672 145 000 11 667 861 000 5 121 416 000 1 613 109 000 125 628 000 8 732 723 000 9 845 542 000 4 909 166 000 33-101 Tarnów, Kwiatkowskiego 8 www.grupaazoty.com Produkcja nawozów i związków azotowych Tomasz Hinc – prezes zarządu 12 ENERGA SA* (GK) 14 016 000 000 937 000 000 18 226 000 000 21 238 000 000 9 942 000 000 12 401 000 000 -444 000 000 16 939 000 000 19 668 000 000 8 743 000 000 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 www.energa.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Zofia Paryła – prezes zarządu ENERGA SA* 64 000 000 210 000 000 11 364 000 000 12 962 000 000 7 345 000 000 87 000 000 -197 000 000 11 426 000 000 13 198 000 000 6 952 000 000 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 www.energa.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Zofia Paryła – prezes zarządu 13 PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.* 13 941 438 200 -530 347 200 395 522 700 5 898 375 300 228 904 100 9 666 645 700 721 468 300 312 265 600 3 107 384 900 1 475 080 300 01-248 Warszawa, Jana Kazimierza 3 www.pgnig.pl Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Henryk Mucha – prezes zarządu 14 PGE OBRÓT SA* 12 032 015 773 487 841 908 149 140 484 3 829 585 753 48 189 476 12 629 640 154 -118 059 666 184 559 754 4 128 624 066 -470 686 341 35-959 Rzeszów, 8 Marca 6 www.pge-obrot.pl Handel energią elektryczną Mariusz Rędaszka – prezes zarządu 15 CANPACK SA (GK)* 11 877 274 000 1 270 302 000 6 874 271 000 14 260 913 000 7 172 104 000 9 031 000 000 648 415 000 6 093 174 000 10 793 982 000 5 520 421 000 30-302 Kraków, Marii Konopnickiej 29 www.canpack.com Produkcja opakowań z metali Roberto Villaquiran – prezes zarządu CANPACK SA 5 852 053 000 576 320 000 6 793 861 000 10 336 170 000 4 857 175 000 4 806 432 000 326 272 000 6 457 129 000 8 103 706 000 4 185 067 000 30-302 Kraków, Marii Konopnickiej 29 www.canpack.com Produkcja opakowań z metali Roberto Villaquiran – prezes zarządu 16 FCA POLAND SA 10 858 007 009 163 819 083 1 631 000 428 5 959 861 681 3 628 477 319 10 470 360 839 -20 382 089 1 727 570 199 6 345 606 982 3 464 658 235 43-300 Bielsko-Biała, Grażyńskiego 141 www.fcagroup.com Produkcja samochodów osobowych Philippe Jean Narbeburu – prezes zarządu 17 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA (GK) 10 629 100 000 952 600 000 12 070 200 000 15 961 800 000 7 851 500 000 6 989 400 000 -1 537 400 000 11 638 500 000 15 030 900 000 6 920 300 000 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4 www.jsw.pl Wydobywanie węgla kamiennego Sebastian Bartos – z-ca prezes zarządu JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA 13 550 400 000 329 900 000 11 372 300 000 15 095 200 000 6 692 500 000 8 669 500 000 -1 541 100 000 11 104 500 000 13 955 500 000 6 344 200 000 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4 www.jsw.pl Wydobywanie węgla kamiennego Sebastian Bartos – z-ca prezes zarządu 18 BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. 9 323 181 000 346 436 000 2 054 055 000 4 152 828 000 1 602 358 000 7 469 163 000 276 710 000 2 029 760 000 3 840 288 000 1 355 922 000 02-222 Warszawa, Jerozolimskie 183 www.bsh-group.com/pl/ Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Konrad Pokutycki – prezes zarządu 19 UNIMOT SA* (GK) 8 207 216 000 75 961 000 187 716 000 1 231 288 000 325 875 000 4 769 994 000 34 735 000 148 732 000 790 335 000 265 881 000 47-120 Zawadzkie, Świerklańska 2a www.unimot.pl Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Adam Sikorski – prezes zarządu UNIMOT SA 7 952 200 000 72 046 000 204 872 000 1 144 738 000 315 634 000 4 610 557 000 32 279 000 159 209 000 743 474 000 259 737 000 47-120 Zawadzkie, Świerklańska 2a www.unimot.pl Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Adam Sikorski – prezes zarządu 20 POLSKA GRUPA GÓRNICZA SA* 8 087 000 000 7 475 513 000 -3 253 220 000 8 006 413 000 9 777 948 000 447 265 000 40-039 Katowice, Powstańców 30 www.pgg.pl Wydobywanie węgla kamiennego Tomasz Rogala – prezes zarządu 21 BUDIMEX SA (GK) 7 911 192 000 986 454 000 1 672 413 000 6 863 318 000 1 319 240 000 8 382 240 000 471 394 000 1 536 267 000 7 462 240 000 1 187 271 000 01-204 Warszawa, Siedmiogrodzka 9 www.budimex.pl Roboty związane z budową dróg i autostrad Artur Pielech – członek zarządu BUDIMEX SA 7 041 673 000 979 633 000 1 383 624 000 5 988 308 000 1 047 860 000 7 276 482 000 310 541 000 1 925 166 000 5 415 483 000 870 058 000 01-204 Warszawa, Siedmiogrodzka 9 www.budimex.pl Roboty związane z budową dróg i autostrad Artur Pielech – członek zarządu
  • 3. ZESTAWIENIE FIRM RAPORT SPECJALNY 2022 3 Nazwa firmy Przychody netto ze sprzedaży 2021 Zysk netto 2021 Aktywa trwałe 2021 Aktywa razem 2021 Kapitał własny 2021 Przychody netto ze sprzedaży 2020 Zysk netto 2020 Aktywa trwałe 2020 Aktywa razem 2020 Kapitał własny 2020 Adres www Opis PKD Kierownictwo 22 ENERGA OBRÓT SA* 7 310 895 048 202 642 014 731 845 693 2 653 733 202 693 018 863 6 907 635 058 41 065 633 718 883 265 2 443 121 471 489 289 573 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472 www.energa.pl Handel energią elektryczną Elżbieta Bugaj – prezes zarządu 23 MAN TRUCKS SP. Z O.O. 7 172 868 000 113 695 000 369 571 000 2 217 983 000 1 309 332 000 4 173 872 000 122 593 000 247 974 000 1 742 132 000 1 195 637 000 32-005 Niepołomice, Dr Rudolfa Diesla 1 www.man.eu Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów Richard Slovak – prezes zarządu 24 TAURON DYSTRYBUCJA SA* 6 946 383 977 1 498 318 105 20 787 478 952 22 326 312 961 14 139 173 838 6 689 030 276 1 458 299 969 19 819 593 867 21 047 452 319 14 054 226 062 31-035 Kraków, Podgórska 25a www.tauron-dystrybucja.pl Dystrybucja energii elektrycznej Robert Zasina – prezes zarządu 25 ELECTROLUX POLAND SP. Z O.O.* 6 655 557 503 153 431 088 1 477 463 708 4 442 717 441 843 467 254 5 425 405 139 114 708 368 1 263 406 603 3 898 515 703 690 036 166 01-207 Warszawa, Karolkowa 30 www.electrolux.pl Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Massimiliano Ranieri – prezes zarządu 26 PGE DYSTRYBUCJA SA* 6 491 631 917 1 236 907 274 19 557 344 612 20 684 916 788 16 898 452 818 6 395 892 366 852 231 242 19 410 446 622 20 519 760 986 16 316 074 092 20-340 Lublin, Garbarska 21a www.pgedystrybucja.pl Dystrybucja energii elektrycznej Jarosław Kwasek – prezes zarządu 27 BORYSZEW SA* (GK) 6 264 000 000 82 155 000 1 820 678 000 4 220 636 000 1 720 205 000 5 554 579 000 281 490 000 1 886 475 000 4 098 778 000 1 612 540 000 00-842 Warszawa, Łucka 7/9 www.boryszew.com.pl Produkcja wyrobów chemicznych i wyrobów z tworzyw sztucznych Wojciech Kowalczyk – prezes zarządu BORYSZEW SA* 1 917 725 000 -259 762 000 1 399 647 000 2 513 462 000 1 367 325 000 1 183 300 000 1 176 737 000 1 510 711 000 2 545 049 000 1 597 792 000 00-842 Warszawa, Łucka 7/9 www.boryszew.com.pl Produkcja wyrobów chemicznych i wyrobów z tworzyw sztucznych Wojciech Kowalczyk – prezes zarządu 28 VEOLIA ENERGIA POLSKA SA (GK)* 6 094 159 000 235 968 000 5 890 664 000 7 781 404 000 1 192 972 000 4 939 287 000 136 041 000 5 915 213 000 7 452 780 000 1 127 492 000 02-566 Warszawa, Puławska 2 www.veolia.pl Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Frédéric Faroche – prezes zarządu VEOLIA ENERGIA POLSKA SA* 110 381 000 198 111 000 4 211 532 000 4 381 471 000 1 984 148 000 1 529 585 000 208 697 000 4 209 161 000 4 396 723 000 1 953 057 000 02-566 Warszawa, Puławska 2 www.veolia.pl Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Frédéric Faroche – prezes zarządu 29 ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.* 6 056 154 000 505 133 000 4 658 817 000 8 474 915 000 2 062 956 000 5 433 946 000 -2 385 073 000 4 647 448 000 7 483 682 000 1 562 677 000 26-900 Świerże Górne, al. Józefa Zielińskiego 1 www.enea-wytwarzanie.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Antoni Józwowicz – prezes zarządu 30 RESPECT ENERGY SA* 5 962 712 430 86 068 745 47 751 149 298 767 597 146 974 000 2 479 849 050 29 635 483 36 861 410 161 042 763 75 870 654 01-793 Warszawa, Ludwika Rydygiera 8 www.respect.energy Handel energią elektryczną Sebastian Jabłoński – prezes zarządu 31 KGHM METRACO SA (GK)* 5 767 142 885 92 111 123 224 490 704 1 053 819 049 459 659 568 3 755 414 871 14 853 306 235 249 279 805 475 801 384 823 937 59-220 Legnica, Św. M. Kolbe 9 www.metraco.pl Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Adrian Szymański – prezes zarządu KGHM METRACO SA* 4 751 106 998 61 040 649 273 099 051 795 629 362 371 022 138 3 032 457 259 19 456 975 235 354 161 620 713 306 329 149 696 59-220 Legnica, Św. M. Kolbe 9 www.metraco.pl Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Adrian Szymański – prezes zarządu 32 MICHELIN POLSKA SP. Z O.O.* 5 481 510 000 356 164 000 1 994 503 000 4 409 304 000 1 562 202 000 4 562 305 000 172 480 000 1 941 424 000 3 896 294 000 1 515 026 000 10-454 Olsztyn, Władysława Leonharda 9 www.michelin.pl Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Juan Antonio Alvarez Ossorio Garcia DE Soria – prezes zarządu 33 JSW KOKS SA 5 416 865 000 928 120 000 1 690 277 000 4 553 611 000 2 749 932 000 3 041 235 000 -52 350 000 1 744 707 000 2 602 355 000 1 811 727 000 41-800 Zabrze, Pawliczka 1 www.jswkoks.pl Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Iwona Gajdzik Szot – prezes zarządu 34 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.* 5 393 556 642 1 216 226 417 21 188 094 357 22 071 868 266 13 633 831 978 4 665 553 736 741 319 590 18 944 510 732 19 727 458 072 12 385 206 499 33-100 Tarnów, Wojciecha Bandrowskiego 16 www.psgaz.pl Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Robert Więckowski – prezes zarządu 35 AXPO POLSKA SP. Z O.O. 5 152 125 000 545 182 000 1 241 686 000 2 280 296 000 860 697 000 3 311 177 000 74 542 000 188 441 000 694 319 000 315 516 000 00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2b www.axpo.com Handel energią elektryczną Grzegorz Biliński – prezes zarządu 36 VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA SP. Z O.O. 5 034 828 700 139 667 321 786 000 857 1 522 188 342 853 856 187 6 129 145 553 147 280 160 867 567 159 1 499 621 565 860 151 801 59-101 Polkowice, Strefowa 1 vwmp.com.pl Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych Dirk Strümpfler – prezes zarządu 37 GRUPA KĘTY SA (GK) 4 794 250 000 1 722 788 000 3 526 815 000 1 769 443 000 3 553 574 000 1 671 676 000 2 888 884 000 1 586 936 000 32-650 Kęty, Kościuszki 111 www.grupakety.com Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Dariusz Mańko – prezes zarządu GRUPA KĘTY SA 1 731 293 000 523 171 000 884 468 000 1 460 402 000 753 454 000 1 409 520 000 296 153 000 875 052 000 1 181 494 000 650 993 000 32-650 Kęty, Kościuszki 111 www.grupakety.com Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Dariusz Mańko – prezes zarządu 38 MERCEDES BENZ MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O.* 4 714 518 000 190 512 000 4 629 770 000 6 236 914 000 1 139 064 000 1 937 630 000 275 401 000 4 301 442 000 5 033 982 000 977 667 000 59-400 Jawor, Gottlieba Daimlera 5 www.mercedes-benz-jawor. com.pl Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych Andreas Konstantin Oliver Schenkel – prezes zarządu 39 PGE ENERGIA CIEPŁA SA* 4 689 883 051 27 636 812 6 019 551 757 8 160 550 612 3 238 470 121 3 586 330 966 244 574 111 6 087 130 879 7 395 229 454 3 460 733 859 00-120 Warszawa, Złota 59 pgeenergiaciepla.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Przemysław Kołodziejak – prezes zarządu 40 STALPRODUKT SA (GK) 4 674 169 000 528 729 000 2 394 343 000 4 841 895 000 3 371 213 000 3 320 422 000 173 747 000 2 424 986 000 4 342 650 000 2 882 857 000 32-700 Bochnia, Wygoda 69 www.stalprodukt.com.pl Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Piotr Janeczek – prezes zarządu STALPRODUKT SA 1 997 851 000 220 063 000 1 434 616 000 2 434 023 000 1 940 931 000 1 253 496 000 67 875 000 1 480 165 000 2 152 575 000 1 747 021 000 32-700 Bochnia, Wygoda 69 www.stalprodukt.com.pl Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Piotr Janeczek – prezes zarządu 41 TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O.* 4 455 474 278 -4 321 463 2 627 096 776 4 183 143 516 1 305 351 063 3 616 391 325 -36 034 523 2 535 653 062 3 824 589 456 1 309 672 526 58-306 Wałbrzych, Uczniowska 26 www.toyotapl.com Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych Dariusz Mikołajczak – prezes zarządu 42 STRABAG SP. Z O.O. 4 444 539 175 93 943 310 906 766 268 2 933 423 220 599 607 304 4 471 680 670 155 681 017 944 413 100 3 316 564 894 805 663 994 05-800 Pruszków, Parzniewska 10 www.strabag.pl Roboty związane z budową dróg i autostrad Wojciech Trojanowski – członek zarządu 43 ENERGA OPERATOR SA 4 410 729 631 733 083 937 14 604 960 453 15 379 021 585 7 876 619 552 4 322 791 420 582 266 239 13 966 770 194 14 768 327 867 7 292 439 942 80-557 Gdańsk, Marynarki Polskiej 130 www.energa-operator.pl Dystrybucja energii elektrycznej Alicja Klimiuk – prezes zarządu 44 MONDI ŚWIECIE SA 4 374 510 000 1 135 543 000 2 265 894 000 3 397 016 000 1 810 802 000 3 236 844 000 749 598 000 2 282 381 000 3 024 721 000 1 425 236 000 86-100 Świecie, Bydgoska 1 www.mondigroup.com Produkcja papieru i tektury Tomasz Katewicz – prezes zarządu 45 PKP CARGO SA (GK) 4 266 500 000 6 458 700 000 7 613 400 000 3 040 600 000 4 075 600 000 6 397 400 000 7 559 400 000 3 143 800 000 02-021 Warszawa, Grójecka 17 www.pkp-cargo.pl Transport kolejowy towarów Dariusz Seliga – prezes zarządu PKP CARGO SA 3 085 300 000 -223 300 000 6 031 200 000 6 727 400 000 2 812 700 000 2 936 600 000 -173 900 000 5 948 900 000 6 667 000 000 2 958 800 000 02-021 Warszawa, Grójecka 17 www.pkp-cargo.pl Transport kolejowy towarów Dariusz Seliga – prezes zarządu 46 VOLVO POLSKA SP. Z O.O.* 4 255 523 000 42 980 000 1 031 350 000 1 805 106 000 364 951 000 3 519 509 000 48 145 000 1 045 787 000 1 758 879 000 434 971 000 51-502 Wrocław, Mydlana 2 www.volvobuses.com Produkcja autobusów Ulf Magnusson – prezes zarządu 47 SAMSUNG ELECTRONICS POLAND MANUFACTURING SP. Z O.O. 4 230 733 000 130 615 000 644 947 000 1 785 944 000 913 042 000 3 443 668 000 106 635 000 613 698 000 1 413 809 000 782 427 000 64-510 Wronki, Mickiewicza 52 www.samsung.com Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Dae Gon Koh – prezes zarządu 48 CMC POLAND SP. Z O.O. 4 147 143 000 382 087 000 1 091 581 000 3 125 666 000 1 841 784 000 2 734 254 000 86 309 000 932 442 000 2 177 266 000 1 342 645 000 42-400 Zawiercie, Piłsudskiego 82 www.cmc.com Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Jerzy Kozicz – prezes zarządu 49 FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA SA 4 078 533 207 1 543 448 787 1 164 740 174 6 539 705 184 1 877 798 936 2 789 815 142 128 633 444 135 713 694 947 378 520 353 487 988 80-868 Gdańsk, Marynarki Polskiej 197 www.fortum.pl Handel energią elektryczną Mariusz Caliński – prezes zarządu 50 THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND SA 4 051 423 019 484 911 961 332 520 637 1 982 010 300 991 463 107 2 674 245 698 43 949 155 330 995 049 1 212 908 247 529 699 861 87-100 Toruń, Grudziądzka 159 www.thyssenkrupp-materials.pl Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Ryszard Bojarski – prezes zarządu
  • 4. ZESTAWIENIE FIRM RAPORT SPECJALNY 2022 4 Nazwa firmy Przychody netto ze sprzedaży 2021 Zysk netto 2021 Aktywa trwałe 2021 Aktywa razem 2021 Kapitał własny 2021 Przychody netto ze sprzedaży 2020 Zysk netto 2020 Aktywa trwałe 2020 Aktywa razem 2020 Kapitał własny 2020 Adres www Opis PKD Kierownictwo 51 POLENERGIA SA* (GK) 3 999 053 000 334 527 000 3 333 889 000 5 607 181 000 1 857 092 000 1 811 346 000 108 486 000 2 229 951 000 3 018 449 000 1 418 368 000 00-526 Warszawa, Krucza 24/26 www.polenergia.pl Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Michał Michalski – prezes zarządu POLENERGIA SA* 25 264 000 241 084 000 1 516 502 000 1 702 053 000 1 414 866 000 20 239 000 56 102 000 973 285 000 1 205 847 000 1 173 782 000 00-526 Warszawa, Krucza 24/26 www.polenergia.pl Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Michał Michalski – prezes zarządu 52 BASELL ORLEN POLYOLEFINS SP. Z O.O. (GK) 3 997 307 000 773 252 000 602 078 000 2 475 101 000 1 388 226 000 3 297 737 000 283 290 000 568 218 000 1 844 625 000 1 257 316 000 09-400 Płock, Ignacego Łukasiewicza 39 www.basellorlen.pl Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Laurent Hautier – prezes zarządu BASELL ORLEN POLYOLEFINS SP. Z O.O. 3 837 565 000 725 763 000 597 454 000 2 356 491 000 1 288 161 000 3 179 619 000 293 589 000 563 672 000 1 777 613 000 1 204 740 000 09-400 Płock, Ignacego Łukasiewicza 39 www.basellorlen.pl Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Laurent Hautier – prezes zarządu 53 TELE FONIKA KABLE SA (GK) 3 859 806 000 128 841 000 1 587 338 000 3 566 570 000 1 072 675 000 3 094 866 000 81 566 000 1 569 589 000 3 159 830 000 1 029 220 000 32-400 Myślenice, Hipolita Cegielskiego 1 www.tfkable.com Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Monika Cupiał Zgryzek – prezes zarządu TELE FONIKA KABLE SA 3 733 490 226 125 502 036 1 856 550 758 3 626 615 901 1 112 915 766 2 943 331 347 88 962 502 1 858 341 542 3 261 434 136 1 075 558 882 32-400 Myślenice, Hipolita Cegielskiego 1 www.tfkable.com Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Monika Cupiał Zgryzek – prezes zarządu 54 CELSA HUTA OSTROWIEC SP. Z O.O. (GK)* 3 828 021 000 375 175 000 3 312 995 000 4 415 926 000 1 147 742 000 2 424 248 000 3 343 224 000 3 961 759 000 774 524 000 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Samsonowicza 2 www.celsaho.com Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Juan Antonio Veristain Arteche – prezes zarządu CELSA HUTA OSTROWIEC SP. Z O.O.* 3 779 006 000 367 349 000 3 327 351 000 4 392 530 000 1 144 230 000 2 416 869 000 -166 282 000 3 355 863 000 3 953 177 000 778 870 000 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Samsonowicza 2 www.celsaho.com Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Juan Antonio Veristain Arteche – prezes zarządu 55 SYNTHOS DWORY 7 SP. Z O.O. SP.J. 3 730 435 000 628 564 000 2 343 744 000 3 852 061 000 1 294 736 000 2 164 807 000 146 294 000 1 637 002 000 2 291 293 000 666 172 000 32-600 Oświęcim, Chemików 1 www.synthosgroup.com Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Zbigniew Warmuz – prezes zarządu 56 ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SA (GK) 3 700 244 000 637 482 000 3 561 464 000 5 090 330 000 2 474 955 000 3 297 362 000 388 586 000 3 009 050 000 4 354 110 000 1 829 863 000 83-200 Starogard Gdański, Pelplińska 19 www.polpharma.pl Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Sebastian Szymanek – prezes zarządu ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SA 3 078 699 000 753 086 000 3 492 709 000 4 709 631 000 2 265 017 000 2 538 001 000 728 361 000 2 546 334 000 3 605 528 000 1 133 027 000 83-200 Starogard Gdański, Pelplińska 19 www.polpharma.pl Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Sebastian Szymanek – prezes zarządu 57 CNH INDUSTRIAL POLSKA SP. Z O.O. 3 655 875 405 387 130 334 320 548 611 1 919 404 867 995 555 807 2 292 664 030 190 924 897 321 659 832 1 194 304 404 607 142 555 09-407 Płock, Otolińska 25 www.cnhindustrial.com Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Carlo Alberto Sisto – prezes zarządu 58 PORR SA 3 497 545 410 79 297 953 371 687 496 1 887 948 464 389 414 098 2 590 325 786 22 385 541 376 924 037 1 851 360 806 308 673 076 02-854 Warszawa, Hołubcowa 123 porr.pl/pl Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Piotr Kledzik – prezes zarządu 59 ORLEN POŁUDNIE SA 3 462 180 000 318 190 000 1 289 694 000 2 347 430 000 1 127 733 000 1 803 724 000 -25 566 000 882 123 000 1 555 879 000 453 577 000 32-540 Trzebinia, Fabryczna 22 www.rafineria-trzebinia.pl Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Marcin Rej – prezes zarządu 60 CIECH SA* (GK) 3 459 915 000 291 637 000 4 798 205 000 7 145 820 000 2 396 931 000 2 975 733 000 128 030 000 4 251 347 000 5 707 733 000 2 118 538 000 00-684 Warszawa, Wspólna 62 www.ciechgroup.com Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Dawid Jakubowicz – prezes zarządu CIECH SA* 1 618 680 000 133 206 000 3 272 988 000 4 612 557 000 1 614 601 000 1 654 075 000 155 287 000 2 633 932 000 4 357 634 000 1 593 768 000 00-684 Warszawa, Wspólna 62 www.ciechgroup.com Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Dawid Jakubowicz – prezes zarządu 61 ABB SP. Z O.O. (GK)* 3 453 651 000 -61 463 000 770 905 000 2 444 498 000 319 561 000 3 230 174 000 -118 067 000 811 469 000 2 399 710 000 383 974 000 04-713 Warszawa, Żegańska 1 new.abb.com Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Stanisław Tański – prezes zarządu ABB SP. Z O.O.* 2 228 138 000 -41 481 000 776 831 000 1 951 813 000 316 322 000 1 913 114 499 -99 210 880 840 581 484 1 852 625 053 355 868 415 04-713 Warszawa, Żegańska 1 new.abb.com Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Stanisław Tański – prezes zarządu 62 AMICA SA (GK) 3 433 900 000 111 200 000 774 100 000 2 585 600 000 1 140 700 000 3 068 700 000 150 700 000 730 400 000 2 191 700 000 1 066 000 000 64-510 Wronki, Mickiewicza 52 www.amica.com.pl Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Jacek Rutkowski – prezes zarządu AMICA SA 1 982 700 000 90 500 000 880 800 000 1 729 800 000 1 049 200 000 1 726 100 000 127 100 000 825 300 000 1 589 900 000 1 014 800 000 64-510 Wronki, Mickiewicza 52 www.amica.com.pl Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Jacek Rutkowski – prezes zarządu 63 ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC SA* 3 391 192 000 256 484 000 1 251 939 000 2 882 677 000 1 317 425 000 2 506 385 000 240 221 000 1 178 193 000 2 658 707 000 1 296 860 000 28-230 Zawada, Zawada 26 www.enea.pl/pl/enea-polaniec Wytwarzanie energii elektrycznej Bogusław Rybacki – prezes zarządu 64 PKP ENERGETYKA SA* 3 354 645 000 185 821 000 5 412 732 000 6 499 074 000 1 192 020 000 3 032 473 000 118 597 000 5 036 980 000 6 030 703 000 1 103 328 000 00-681 Warszawa, Hoża 63/67 www.pkpenergetyka.pl Dystrybucja energii elektrycznej Wojciech Orzech – prezes zarządu 65 SOLARIS BUS & COACH SP. Z O.O. (GK) 3 351 580 000 779 295 000 2 704 849 000 564 283 000 3 414 670 000 770 552 000 2 676 015 000 431 088 000 62-005 Bolechowo-Osiedle, Obornicka 46 www.solarisbus.com Produkcja autobusów Javier Calleja Mediano – prezes zarządu SOLARIS BUS & COACH SP. Z O.O. 3 231 526 000 121 892 000 770 832 000 2 424 283 000 532 850 000 3 276 643 000 108 559 000 765 296 000 2 507 338 000 410 958 000 62-005 Bolechowo-Osiedle, Obornicka 46 www.solarisbus.com Produkcja autobusów Javier Calleja Mediano – prezes zarządu 66 HEESUNG ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O. 3 251 101 463 67 935 142 58 553 359 645 468 283 283 625 974 2 046 635 230 39 599 583 45 773 453 582 850 023 215 690 832 06-500 Mława, LG Electronics 7 www.hselec.co.kr Produkcja elementów elektronicznych Cheol Wan Jeon – prezes zarządu 67 GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (GK)* 3 219 916 000 113 064 000 2 679 467 000 4 178 943 000 1 854 856 000 2 427 966 000 123 621 000 2 660 803 000 3 410 520 000 1 745 945 000 72-010 Police, Kuźnicka 1 www.zchpolice.grupaazoty.com Produkcja nawozów i związków azotowych Mariusz Grab – prezes zarządu GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA 3 189 949 000 163 199 000 2 785 674 000 4 239 600 000 1 951 448 000 2 397 411 000 83 708 000 2 681 719 000 3 412 303 000 1 784 275 000 72-010 Police, Kuźnicka 1 www.zchpolice.grupaazoty.com Produkcja nawozów i związków azotowych Mariusz Grab – prezes zarządu 68 GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA (GK)* 3 206 278 000 209 615 000 4 215 819 000 7 330 200 000 3 798 081 000 3 206 278 000 215 858 000 3 800 341 000 5 518 843 000 3 577 234 000 24-110 Puławy, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 www.pulawy.com Produkcja nawozów i związków azotowych Tomasz Hryniewicz – prezes zarządu GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA 4 950 318 000 197 226 000 4 228 586 000 7 065 648 000 3 773 107 000 2 757 155 000 221 967 000 3 834 890 000 5 346 189 000 3 564 996 000 24-110 Puławy, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 www.pulawy.com Produkcja nawozów i związków azotowych Tomasz Hryniewicz – prezes zarządu 69 ENEA OPERATOR SP. Z O.O.* 3 165 548 000 537 698 000 10 895 992 000 11 627 172 000 5 568 947 000 3 126 573 000 475 312 000 10 483 257 000 11 079 946 000 5 235 718 000 60-479 Poznań, Strzeszyńska 58 www.operator.enea.pl Dystrybucja energii elektrycznej Marek Rusakiewicz – prezes zarządu 70 ANWIL SA 3 155 981 000 375 743 000 3 114 918 000 4 340 836 000 1 783 422 000 2 207 598 000 158 969 000 2 282 082 000 3 092 498 000 1 466 702 000 87-805 Włocławek, Toruńska 222 www.anwil.pl Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Agnieszka Żyro – prezes zarządu 71 ERBUD SA (GK) 3 102 095 000 21 338 000 329 472 000 1 833 190 000 552 867 000 2 228 344 000 50 373 000 209 723 000 1 199 863 000 301 052 000 02-797 Warszawa, Franciszka Klimczaka 1 www.erbud.pl Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Dariusz Grzeszczak – prezes zarządu ERBUD SA 1 303 612 000 177 736 000 211 601 000 897 133 000 329 623 000 1 131 739 000 27 308 000 158 178 000 670 951 000 221 887 000 02-797 Warszawa, Franciszka Klimczaka 1 www.erbud.pl Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Dariusz Grzeszczak – prezes zarządu 72 RECKITT BENCKISER PRODUCTION (POLAND) SP. Z O.O. 3 008 788 000 155 468 000 976 691 000 1 755 085 000 463 228 000 2 933 293 000 156 852 000 628 444 000 1 495 285 000 325 421 000 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Okunin 1 www.finish.pl Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Nikolaos Bazigos – prezes zarządu 73 ZF CV SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. 2 961 813 000 59 909 000 545 183 000 1 060 846 000 488 418 827 41 531 896 513 012 737 872 567 153 567 266 597 53-238 Wrocław, Ostrowskiego 34 www.zf.com Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Michael Andermark – członek zarządu
  • 5. ZESTAWIENIE FIRM RAPORT SPECJALNY 2022 5 Nazwa firmy Przychody netto ze sprzedaży 2021 Zysk netto 2021 Aktywa trwałe 2021 Aktywa razem 2021 Kapitał własny 2021 Przychody netto ze sprzedaży 2020 Zysk netto 2020 Aktywa trwałe 2020 Aktywa razem 2020 Kapitał własny 2020 Adres www Opis PKD Kierownictwo 74 GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SA (GK) 2 959 897 000 272 911 000 1 615 994 000 3 328 340 000 1 549 901 000 1 743 525 000 116 983 000 1 576 613 000 2 480 260 000 1 342 997 000 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Mostowa 30 a www.grupaazoty.com Produkcja nawozów i związków azotowych Paweł Stańczyk – prezes zarządu GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SA 2 951 553 000 272 202 000 1 589 171 000 3 298 036 000 1 524 045 000 1 738 272 000 117 828 000 1 549 453 000 2 450 357 000 1 317 850 000 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Mostowa 30 a www.grupaazoty.com Produkcja nawozów i związków azotowych Paweł Stańczyk – prezes zarządu 75 OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ SYSTEM SA (GK)* 2 921 161 737 641 938 736 20 135 520 537 21 570 721 491 8 615 494 924 2 264 509 584 464 340 794 17 066 246 590 18 694 909 248 9 753 434 938 02-337 Warszawa, Mszczonowska 4 www.gaz-system.pl Transport rurociągami paliw gazowych Tomasz Stępień – prezes zarządu OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ SYSTEM SA* 2 921 161 737 641 938 736 20 135 520 537 21 570 721 491 8 615 494 924 1 870 686 392 324 052 112 14 054 372 967 15 281 488 411 7 721 386 901 02-337 Warszawa, Mszczonowska 4 www.gaz-system.pl Transport rurociągami paliw gazowych Tomasz Stępień – prezes zarządu 76 PGNIG TERMIKA SA* 2 894 331 000 6 750 000 6 394 804 000 7 542 588 000 2 656 287 000 2 366 627 000 -513 725 000 5 646 169 000 6 532 672 000 2 612 498 000 03-216 Warszawa, Modlińska 15 www.termika.pgnig.pl Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Jarosław Maślany – prezes zarządu 77 EKO OKNA SA 2 854 877 534 177 796 612 1 025 745 126 1 661 229 048 680 655 352 2 033 488 656 197 569 872 829 671 842 1 175 579 429 503 640 631 47-480 Kornice, Spacerowa 4 www.ekookna.pl Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Joanna Łyko – prezes zarządu 78 COGNOR SA 2 798 367 000 369 561 000 567 586 000 1 456 593 000 588 296 000 1 728 154 000 15 261 000 514 033 000 1 008 902 000 218 735 000 42-360 Poraj, Zielona 26 www.cognor.eu Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Przemysław Sztuczkowski – prezes zarządu 79 HAVI LOGISTICS SP. Z O.O. 2 783 439 000 5 267 000 48 223 000 286 957 000 12 348 000 2 347 708 000 2 628 000 44 123 000 248 651 000 9 709 000 03-230 Warszawa, Daniszewska 25 www.havi.com Transport drogowy towarów František Houška – członek zarządu 80 WIELTON SA (GK)* 2 696 420 000 47 636 000 730 407 000 1 857 513 000 465 949 000 1 817 302 000 27 292 000 692 032 000 1 479 268 000 403 749 000 98-300 Wieluń, Felicji Rymarkiewicz 6 www.wielton.com.pl Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Paweł Szataniak – prezes zarządu WIELTON SA 1 546 367 000 36 708 000 642 862 000 1 270 094 000 372 898 000 837 066 000 27 927 000 621 370 000 1 031 680 000 351 113 000 98-300 Wieluń, Felicji Rymarkiewicz 6 www.wielton.com.pl Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Paweł Szataniak – prezes zarządu 81 HUTCHINSON POLAND SP. Z O.O. 2 613 425 000 30 775 000 767 742 000 1 368 201 000 2 506 576 000 33 774 000 739 885 000 1 492 647 000 413 515 000 34-300 Żywiec, Ks. Prałata Stanisława Słonki 20a www.hutchinson.com/pl Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Arnaud Marie Vaz – prezes zarządu 82 MM KWIDZYN SP. Z O.O. 2 584 611 374 217 423 384 948 142 558 1 653 951 851 1 063 737 430 2 291 121 895 192 318 744 990 909 785 1 698 935 522 1 186 314 045 82-500 Kwidzyn, Lotnicza 1 mm.group Produkcja papieru i tektury Tomasz Brodecki – prezes zarządu 83 MIRBUD SA (GK) 2 505 568 000 128 010 000 714 745 000 2 040 605 000 582 281 000 1 242 903 000 58 193 000 677 902 000 1 539 129 000 461 610 000 96-100 Skierniewice, Unii Europejskiej 18 www.mirbud.pl Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Jerzy Mirgos – prezes zarządu MIRBUD SA 1 747 862 000 80 354 000 557 475 000 1 221 892 000 365 488 000 853 182 000 19 425 000 504 164 000 920 747 000 292 473 000 96-100 Skierniewice, Unii Europejskiej 18 www.mirbud.pl Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Jerzy Mirgos – prezes zarządu 84 LG ELECTRONICS WROCŁAW SP. Z O.O.* 2 463 283 843 45 799 239 345 334 987 1 073 557 463 722 972 137 1 555 899 658 41 941 352 481 789 035 1 083 715 049 677 172 898 55-040 Biskupice Podgórne, LG Electronics 1-2 www.lg.com Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Jeom Sang Lee – prezes zarządu 85 ZE PAK SA (GK) 2 451 209 000 -317 404 000 1 273 696 000 3 311 762 000 524 232 000 2 206 974 000 -226 465 000 1 857 355 000 2 878 628 000 949 463 000 62-510 Konin, Kazimierska 45 www.zepak.com.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Piotr Woźny – prezes zarządu ZE PAK SA 2 246 878 000 -301 935 000 842 868 000 2 701 772 000 864 837 000 1 846 683 000 -182 414 000 1 497 850 000 2 451 709 000 1 277 167 000 62-510 Konin, Kazimierska 45 www.zepak.com.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Piotr Woźny – prezes zarządu 86 E ON POLSKA SA* 2 434 180 766 467 806 597 2 392 441 766 3 809 464 443 2 325 531 599 2 289 902 920 277 223 940 2 398 409 551 3 119 351 131 1 857 725 002 00-347 Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 41 www.innogy.pl Handel energią elektryczną Andrzej Modzelewski – prezes zarządu 87 FCA POWERTRAIN POLAND SP. Z O.O. 2 432 711 662 56 108 651 1 141 278 895 2 912 221 491 2 476 317 171 2 378 768 251 25 979 281 1 431 707 779 3 255 823 120 2 446 187 801 43-300 Bielsko-Biała, Grażyńskiego 141 www.stellantis.com Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych Cosimo Marino – prezes zarządu 88 LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (GK) 2 371 280 000 288 266 000 3 676 428 000 4 702 044 000 3 583 441 000 1 822 112 000 72 962 000 3 763 945 000 4 375 263 000 3 289 385 000 21-013 Bogdanka, Bogdanka www.lw.com.pl Wydobywanie węgla kamiennego Artur Wasilewski – p.o. prezesa zarządu LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA 2 366 062 000 291 595 000 3 661 495 000 4 661 044 000 3 572 614 000 1 818 543 000 70 050 000 3 746 322 000 4 328 189 000 3 275 367 000 21-013 Bogdanka, Bogdanka www.lw.com.pl Wydobywanie węgla kamiennego Artur Wasilewski – p.o. prezesa zarządu 89 CARGOTEC POLAND SP. Z O.O.* 2 357 791 692 68 195 620 233 816 953 1 322 436 143 661 186 796 1 879 284 472 75 115 425 245 034 510 1 195 789 427 811 913 550 73-110 Stargard, Metalowa 2 www.cargotec.com Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Piotr Żelazek – prezes zarządu 90 ZAKŁADY GÓRNICZO HUTNICZE SA (GK) 2 348 192 144 186 846 371 1 186 818 539 2 362 067 331 1 498 780 962 1 832 833 652 135 299 511 1 183 548 986 2 236 531 172 1 544 704 617 32-332 Bukowno, Kolejowa 37 www.zghboleslaw.pl Produkcja ołowiu, cynku i cyny Paweł Grzebinoga – członek zarządu ZAKŁADY GÓRNICZO HUTNICZE SA 1 603 142 673 123 358 777 910 240 211 1 684 533 092 1 027 971 606 1 198 518 180 85 660 546 954 943 879 1 643 158 463 1 089 826 905 32-332 Bukowno, Kolejowa 37 www.zghboleslaw.pl Produkcja ołowiu, cynku i cyny Paweł Grzebinoga – członek zarządu 91 FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA 2 342 828 000 42 679 000 789 594 000 1 980 569 000 1 161 044 000 1 815 175 000 68 392 000 785 344 000 1 818 556 000 1 169 711 000 39-200 Dębica, 1 Maja 1 www.debica.com.pl Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Leszek Szafran – prezes zarządu 92 RABEN LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O. 2 339 560 147 245 308 441 101 084 430 1 068 161 164 447 572 839 1 956 241 819 257 403 870 96 446 646 1 068 026 656 541 678 269 62-023 Robakowo, Zbożowa 1 polska.raben-group.com Transport drogowy towarów Ewald Raben – prezes zarządu 93 TENNECO SILESIA SP. Z O.O. 2 322 826 117 71 857 549 168 716 530 862 782 699 433 110 919 1 971 562 047 76 538 533 187 227 567 813 497 098 361 253 370 44-230 Stanowice, Zwycięstwa 12 www.tenneco.com Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Adam Klimek – członek zarządu 94 POLIMEX MOSTOSTAL SA* (GK) 2 304 000 000 87 025 000 763 266 000 2 386 897 000 901 230 000 1 615 320 000 63 210 000 738 389 000 1 939 054 000 788 121 000 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 www.polimex-mostostal.pl Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Krzysztof Figat – prezes zarządu POLIMEX MOSTOSTAL SA* 929 114 000 88 996 000 682 930 000 1 761 323 000 811 097 000 425 376 000 61 394 000 693 212 000 1 443 223 000 719 429 000 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 www.polimex-mostostal.pl Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Krzysztof Figat – prezes zarządu 95 SCHENKER SP. Z O.O.* 2 294 748 623 19 297 930 325 847 522 795 152 666 287 440 929 1 776 997 310 32 098 858 294 711 709 788 890 759 338 761 370 02-092 Warszawa, Żwirki i Wigury 18 www.dbschenker.pl Transport drogowy towarów Piotr Zborowski – prezes zarządu 96 BOWIM SA (GK) 2 280 568 159 173 576 400 676 396 142 266 143 988 1 205 732 370 165 009 155 419 158 728 118 607 301 41-200 Sosnowiec, Niwecka 1e www.bowim.pl Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Jacek Rożek, Adam Kidała, Jerzy Wodarczyk – wiceprezesi zarządu BOWIM SA 2 381 567 220 142 995 355 172 654 889 640 650 359 267 872 001 1 262 592 503 14 693 449 162 776 447 396 317 031 131 086 987 41-200 Sosnowiec, Niwecka 1e www.bowim.pl Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Jacek Rożek, Adam Kidała, Jerzy Wodarczyk – wiceprezesi zarządu 97 BREMBO POLAND SP. Z O.O. 2 218 707 455 202 081 313 1 310 382 836 2 474 400 920 1 850 818 505 1 740 473 696 153 823 762 1 303 145 007 2 219 321 938 1 636 462 767 41-308 Dąbrowa Górnicza, Roździeńskiego 13 www.brembo.com Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Lorenzo Paruta – członek zarządu 98 PCC ROKITA SA (GK) 2 203 306 000 417 322 000 1 561 507 000 2 359 102 000 1 130 419 000 1 475 820 000 117 405 000 1 584 053 000 2 060 785 000 786 747 000 56-120 Brzeg Dolny, Henryka Sienkiewicza 4 www.pcc.rokita.pl Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Wiesław Klimkowski – prezes zarządu PCC ROKITA SA 2 016 000 000 411 768 000 1 573 851 000 2 302 060 000 1 159 872 000 1 327 745 000 97 228 000 1 601 717 000 2 019 187 000 820 613 000 56-120 Brzeg Dolny, Henryka Sienkiewicza 4 www.pcc.rokita.pl Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Wiesław Klimkowski – prezes zarządu
  • 6. ZESTAWIENIE FIRM RAPORT SPECJALNY 2022 6 Nazwa firmy Przychody netto ze sprzedaży 2021 Zysk netto 2021 Aktywa trwałe 2021 Aktywa razem 2021 Kapitał własny 2021 Przychody netto ze sprzedaży 2020 Zysk netto 2020 Aktywa trwałe 2020 Aktywa razem 2020 Kapitał własny 2020 Adres www Opis PKD Kierownictwo 99 VEOLIA ENERGIA WARSZAWA SA* 2 200 066 000 145 702 000 1 400 921 000 2 136 935 000 1 107 764 000 1 824 813 000 111 048 000 1 419 500 000 2 035 662 000 1 073 172 000 02-591 Warszawa, Stefana Batorego 2 www.energiadlawarszawy.pl Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Jean Pierre Corbin – członek zarządu 100 ALUMETAL SA* (GK) 2 186 948 000 151 615 000 382 578 000 1 172 616 000 685 897 000 1 061 602 000 55 046 000 388 185 000 878 183 000 573 836 000 32-650 Kęty, Kościuszki 11 www.alumetal.pl Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Agnieszka Drzyżdżyk – prezes zarządu ALUMETAL SA 44 012 000 26 175 000 281 639 000 293 671 000 278 690 000 42 566 000 32 707 000 288 873 000 310 300 000 291 002 000 32-650 Kęty, Kościuszki 11 www.alumetal.pl Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Agnieszka Drzyżdżyk – prezes zarządu 101 HANDEN SP. Z O.O. 2 173 789 389 29 099 811 262 784 696 855 930 210 284 442 260 883 535 716 -2 786 214 270 465 329 584 020 062 255 342 449 02-672 Warszawa, Domaniewska 37 www.handen.pl Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Falko Thormeier – prezes zarządu 102 PRUSZYŃSKI SP. Z O.O. (GK)* 2 168 447 812 257 294 392 418 111 123 1 298 653 661 641 303 540 1 293 568 248 44 715 929 347 097 039 741 689 185 373 536 621 05-806 Sokołów, Sokołowska 32b www.pruszynski.com.pl Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Krzysztof Pruszyński – prezes zarządu PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.* 1 810 687 950 192 162 373 403 210 941 1 116 908 942 562 476 077 1 035 966 200 38 412 540 342 808 468 668 466 888 370 313 704 05-806 Sokołów, Sokołowska 32b www.pruszynski.com.pl Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Krzysztof Pruszyński – prezes zarządu 103 ENIQ SP. Z O.O. 2 148 271 911 60 710 305 1 395 731 111 389 302 70 710 305 1 795 662 512 19 205 678 938 265 49 597 132 29 205 678 40-217 Katowice, Wrocławska 54 www.eniq.pl Handel energią elektryczną Mariusz Woźnica – prezes zarządu 104 LEAR CORPORATION POLAND II SP. Z O.O. 2 053 082 000 -155 245 000 695 071 000 1 202 581 000 528 406 000 1 963 249 000 -80 319 000 763 618 000 1 322 904 000 683 652 000 43-100 Tychy, Serdeczna 40 www.lear.com Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Martin Henningsen – członek zarządu 105 ROHLIG SUUS LOGISTICS SA 1 978 782 837 79 012 933 105 579 450 614 339 173 135 570 096 1 156 401 281 30 464 938 86 413 163 383 818 169 92 022 100 02-235 Warszawa, Równoległa 4 A www.suus.com Transport drogowy towarów Tadeusz Chmielewski – prezes zarządu 106 ALUPROF SA 1 935 589 000 232 447 000 454 973 000 1 095 865 000 427 160 000 1 569 586 000 200 197 000 387 714 000 859 961 000 409 766 000 43-300 Bielsko-Biała, Warszawska 153 www.aluprof.eu Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Tomasz Grela – prezes zarządu 107 TAMEH POLSKA SP. Z O.O. 1 884 233 816 41 016 797 1 337 309 036 2 296 590 654 656 572 266 1 123 844 271 4 116 805 1 401 158 901 1 779 129 664 656 757 701 41-308 Dąbrowa Górnicza, al. Józefa Piłsudskiego 92 www.tameh.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Kristina Červenkova – prezes zarządu 108 BIOAGRA OIL SA 1 858 946 000 149 787 000 220 040 000 612 851 000 950 730 136 12 472 485 221 356 492 341 911 665 150 176 509 43-100 Tychy, Przemysłowa 64 www.bioagra-oil.pl Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Wiesław Dziąg – prezes zarządu 109 STORA ENSO POLAND SA 1 851 021 000 151 160 000 896 898 000 1 396 853 000 1 338 928 643 130 437 150 836 843 207 1 187 038 963 953 247 787 07-401 Ostrołęka, al. Wojska Polskiego 21 www.storaenso.com Produkcja papieru i tektury Tomasz Żebrowski – prezes zarządu 110 LAFARGE CEMENT SA* 1 822 846 000 364 166 000 1 873 396 000 2 448 938 000 1 356 261 000 1 611 721 000 274 994 000 1 726 649 000 2 259 116 000 1 267 753 000 28-366 Małogoszcz, Warszawska 110 www.lafarge.pl Produkcja cementu Xavier Guesnu – prezes zarządu 111 ALUMETAL POLAND SP. Z O.O. 1 786 195 537 145 610 041 286 814 051 937 446 451 607 054 245 868 230 000 60 389 000 282 019 000 669 867 000 490 425 000 67-100 Nowa Sól, Przemysłowa 8 www.alumetal.pl Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Agnieszka Drzyżdżyk – prezes zarządu 112 MARCEGAGLIA POLAND SP. Z O.O. 1 771 391 477 311 813 993 281 584 180 1 329 981 601 712 196 548 986 055 118 15 403 285 306 627 352 744 048 569 416 176 917 46-320 Praszka, Kaliska 72 www.marcegaglia.pl/pl Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Fabrizio Bosetti – członek zarządu 113 AUTOLIV POLAND SP. Z O.O. 1 748 366 937 -68 337 252 462 154 835 1 031 973 967 207 954 765 1 653 666 324 -106 832 958 527 926 748 1 130 277 611 276 292 018 55-220 Jelcz-Laskowice, Belgijska 2 www.autoliv.com Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Pierre Carl Jansson – członek zarządu 114 NKT SA 1 747 762 000 47 585 000 92 915 000 717 216 000 1 082 160 000 16 045 000 58 608 000 445 369 000 102 598 000 43-254 Warszowice, Gajowa 3 www.nkt.com.pl Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Wilhelmus Gerardus Hendrikx – prezes zarządu 115 ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA SA 1 740 441 514 -295 686 553 201 819 052 524 333 756 -542 258 231 766 207 425 -488 244 491 140 501 763 512 165 228 -254 911 832 07-401 Ostrołęka, Elektryczna 5 www.energaostroleka.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Paweł Ciećko – prezes zarządu 116 SELENA FM SA* (GK) 1 728 350 000 102 697 000 368 305 000 1 108 755 000 601 945 000 1 384 735 000 76 348 000 383 582 000 936 762 000 531 937 000 53-611 Wrocław, Strzegomska 2-4 www.selena.com/pl/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Jacek Michalak – prezes zarządu SELENA FM SA* 993 642 000 43 545 000 507 162 000 844 018 000 442 899 000 765 962 000 75 379 000 371 641 000 605 117 000 428 030 000 53-611 Wrocław, Strzegomska 2-4 www.selena.com/pl/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Jacek Michalak – prezes zarządu 117 NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. 1 722 501 000 91 036 000 480 621 000 1 288 756 000 1 585 995 532 72 974 135 499 500 218 1 240 516 152 736 363 359 43-100 Tychy, Towarowa 6 www.nexteer.com Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Herve Paul Gino Boyer – prezes zarządu 118 UNIBEP SA (GK) 1 712 390 378 47 132 670 330 591 275 1 528 336 280 377 013 079 1 682 336 960 37 152 632 294 403 922 1 227 323 098 330 735 882 17-100 Bielsk Podlaski, 3 Maja 19 www.unibep.pl Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Leszek Gołąbiecki – prezes zarządu UNIBEP SA 1 254 683 493 16 801 601 355 109 868 838 593 179 209 151 900 1 268 272 937 16 761 968 308 089 196 813 395 280 196 563 057 17-100 Bielsk Podlaski, 3 Maja 19 www.unibep.pl Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Leszek Gołąbiecki – prezes zarządu 119 POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SA (GK)* 1 710 548 049 -49 683 533 526 385 186 2 213 512 154 -669 578 959 2 090 814 789 -59 773 926 537 311 979 2 193 420 747 -621 083 302 85-082 Bydgoszcz, Zygmunta Augusta 11 www.pesa.pl Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Krzysztof Zdziarski – prezes zarządu POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SA 1 445 664 130 -73 031 938 481 153 276 1 994 909 862 -723 342 623 1 956 556 307 -73 854 127 493 527 807 2 077 925 308 -650 310 685 85-082 Bydgoszcz, Zygmunta Augusta 11 www.pesa.pl Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Krzysztof Zdziarski – prezes zarządu 120 ALSTOM KONSTAL SA* 1 708 230 000 19 077 000 615 241 000 1 627 423 000 237 187 000 1 629 886 000 13 760 000 612 756 000 2 232 647 000 247 783 000 41-500 Chorzów, Metalowców 9 www.alstom.pl Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Sławomir Cyza – prezes zarządu 121 NOVA TRADING SA 1 696 690 956 272 898 266 103 760 834 1 030 442 662 478 309 577 967 174 063 21 065 071 96 503 567 504 833 430 215 408 004 87-100 Toruń, Starotoruńska 5 www.nova-trading.com Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Piotr Orłowski – członek zarządu 122 ZARMEN SP. Z O.O. (GK) 1 682 765 000 1 034 736 000 1 898 310 000 650 740 000 1 117 883 000 962 570 000 1 546 432 000 551 383 000 00-867 Warszawa, Chłodna 51 www.grupa-zarmen.pl Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Zbigniew Koncewicz – prezes zarządu ZARMEN SP. Z O.O. 485 024 000 43 035 000 612 364 000 1 007 505 000 599 267 000 353 280 000 24 819 000 492 841 000 728 121 000 448 918 000 00-867 Warszawa, Chłodna 51 www.grupa-zarmen.pl Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Zbigniew Koncewicz – prezes zarządu
  • 7. ZESTAWIENIE FIRM RAPORT SPECJALNY 2022 7 Nazwa firmy Przychody netto ze sprzedaży 2021 Zysk netto 2021 Aktywa trwałe 2021 Aktywa razem 2021 Kapitał własny 2021 Przychody netto ze sprzedaży 2020 Zysk netto 2020 Aktywa trwałe 2020 Aktywa razem 2020 Kapitał własny 2020 Adres www Opis PKD Kierownictwo 123 STALPROFIL SA (GK) 1 648 282 000 123 315 000 307 392 000 1 203 949 000 433 350 000 1 550 757 000 27 256 000 303 234 000 917 826 000 320 387 000 41-308 Dąbrowa Górnicza, Roździeńskiego 11a www.stalprofil.com.pl Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Henryk Orczykowski – prezes zarządu STALPROFIL SA 1 040 219 000 106 419 000 175 435 000 575 592 000 354 209 000 759 379 000 13 894 000 174 517 000 451 440 000 249 006 000 41-308 Dąbrowa Górnicza, Roździeńskiego 11a www.stalprofil.com.pl Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Henryk Orczykowski – prezes zarządu 124 LEONI KABEL POLSKA SP. Z O.O. 1 604 486 000 15 434 000 116 922 000 384 885 000 95 130 000 1 021 549 000 18 549 000 105 413 000 379 990 000 185 645 000 55-040 Wierzbice, Oławska 10 www.leoni-polska.com Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Magdalena Jaroch – członek zarządu 125 PGE ENERGIA ODNAWIALNA SA* 1 589 450 658 488 557 745 3 732 664 727 4 437 549 243 2 590 350 507 1 053 982 191 182 571 745 4 003 492 915 4 363 642 932 2 248 010 831 00-876 Warszawa, Ogrodowa 59a www.pgeeo.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Marcin Karlikowski – prezes zarządu 126 TESKO STEEL SP. Z O.O. (GK)* 1 559 638 392 127 844 300 194 816 227 700 471 700 224 213 608 774 172 485 11 850 092 173 366 680 391 091 425 100 431 308 44-203 Rybnik, Brzezińska 8a www.teskosteel.com.pl Obróbka mechaniczna elementów metalowych Robert Schnabel – prezes zarządu TESKO STEEL SP. Z O.O.* 1 538 164 753 128 095 019 161 704 136 656 420 278 230 641 704 764 944 378 14 090 794 149 289 700 363 373 349 106 608 685 44-203 Rybnik, Brzezińska 8a www.teskosteel.com.pl Obróbka mechaniczna elementów metalowych Robert Schnabel – prezes zarządu 127 CEMEX POLSKA SP. Z O.O. 1 557 344 000 50 482 000 850 496 000 1 220 996 000 609 632 000 1 459 543 000 24 239 000 811 299 000 1 178 987 000 617 583 000 02-255 Warszawa, Krakowiaków 46 www.cemex.pl Produkcja cementu Rudiger Jurgen Kuhn – prezes zarządu 128 GÓRAŻDŻE CEMENT SA* 1 527 495 706 404 319 845 1 155 411 967 2 934 513 038 2 498 246 322 1 436 500 190 368 653 130 1 068 611 452 2 594 261 961 2 190 602 384 47-316 Chorula, Cementowa 1 www.gorazdze.pl Produkcja cementu Andrzej Reclik – prezes zarządu 129 PEKABEX SA* (GK) 1 504 862 000 40 641 000 452 810 000 1 220 339 000 405 622 000 952 327 000 57 900 000 420 445 000 905 364 000 361 721 000 60-462 Poznań, Szarych Szeregów 27 www.pekabex.pl Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Robert Jędrzejowski – prezes zarządu PEKABEX SA* 18 588 000 18 636 000 228 784 000 280 561 000 164 746 000 15 377 000 9 614 000 205 539 000 223 769 000 155 961 000 60-462 Poznań, Szarych Szeregów 27 www.pekabex.pl Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 130 ADIENT POLAND SP. Z O.O. 1 500 629 000 -4 384 000 384 792 000 722 033 000 239 297 000 1 272 765 000 -5 102 000 455 473 000 804 886 000 243 681 000 66-200 Świebodzin, Zachodnia 78 www.adient.com Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Phillip Allan Rotman II – prezes zarządu 131 WARBUD SA* 1 467 864 000 -72 728 000 176 982 000 1 045 451 000 15 156 000 1 634 766 000 21 609 000 137 581 000 897 357 000 116 255 000 02-672 Warszawa, Domaniewska 32 www.warbud.pl Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Nicolas Gilbert Stéphane Depret – prezes zarządu 132 TAURON WYDOBYCIE SA 1 466 727 704 -783 882 884 829 814 396 1 011 054 849 -3 733 622 560 1 051 987 688 -1 385 935 891 951 759 361 1 254 497 676 -2 961 323 275 43-600 Jaworzno, Grunwaldzka 37 www.tauron-wydobycie.pl Wydobywanie węgla kamiennego Jacek Pytel – prezes zarządu 133 TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. 1 437 862 451 64 025 588 1 821 985 340 2 341 812 790 819 136 892 1 094 051 612 -476 252 026 1 891 302 090 2 253 381 696 752 946 512 40-126 Katowice, Grażyńskiego 49 www.tauron-cieplo.pl Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Marcin Staniszewski – prezes zarządu 134 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA (GK)* 1 434 506 000 56 787 000 1 989 894 000 3 206 857 000 1 746 401 000 1 183 441 000 125 954 000 1 846 018 000 2 854 831 000 1 685 728 000 50-220 Wrocław, Łowiecka 24 www.kogeneracja.com.pl Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Andrzej Jedut – prezes zarządu ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA 910 805 000 23 463 000 1 531 559 000 2 208 051 000 1 459 460 000 723 539 000 -436 000 1 453 475 000 1 978 884 000 1 435 163 000 50-220 Wrocław, Łowiecka 24 www.kogeneracja.com.pl Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Andrzej Jedut – prezes zarządu 135 ADAMED PHARMA SA (GK) 1 433 860 879 144 604 044 943 004 008 2 276 241 093 1 765 672 107 1 348 349 390 196 482 228 792 894 521 2 082 162 528 1 618 872 175 05-152 Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6A www.adamed.com Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Sylwia Berdzik Kalarus – członek zarządu ADAMED PHARMA SA 1 291 186 686 151 984 626 1 055 790 236 2 258 351 071 1 791 973 642 1 199 324 351 227 968 491 881 441 155 2 050 439 617 1 641 707 799 05-152 Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6A www.adamed.com Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Sylwia Berdzik Kalarus – członek zarządu 136 ADIENT SEATING POLAND SP. Z O.O. 1 425 484 000 -141 611 000 822 466 000 1 121 705 000 -30 068 000 1 383 001 000 -174 133 000 804 683 000 1 228 385 000 76 547 000 41-100 Siemianowice Śląskie, Krupanka 93 www.adient.com Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Zbigniew Peinze – członek zarządu 137 TRAKCJA SA (GK) 1 424 841 000 -11 583 000 560 778 000 1 378 562 000 315 490 000 1 338 982 000 -109 986 000 581 319 000 1 477 756 000 331 594 000 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 100 www.grupatrakcja.com Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Jakub Lechowicz – prezes zarządu TRAKCJA SA 792 762 000 3 855 000 586 458 000 1 053 863 000 283 734 000 652 753 000 -70 481 000 614 064 000 1 134 587 000 279 645 000 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 100 www.grupatrakcja.com Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Jakub Lechowicz – prezes zarządu 138 PERN SA (GK)* 1 412 132 041 425 411 117 5 918 080 294 7 002 451 925 4 795 444 623 1 498 220 681 397 616 123 5 289 088 370 6 312 333 695 4 147 643 550 09-410 Płock, Wyszogrodzka 133 www.pern.pl Transport rurociągowy pozostałych towarów Igor Wasilewski – prezes zarządu PERN SA 1 412 132 041 425 411 117 5 918 080 294 7 002 451 925 4 795 444 623 1 361 078 726 407 158 722 5 266 214 724 6 238 612 217 4 158 114 119 09-410 Płock, Wyszogrodzka 133 www.pern.pl Transport rurociągowy pozostałych towarów Igor Wasilewski – prezes zarządu 139 PRATT & WHITNEY RZESZÓW SA* 1 402 835 575 57 676 792 836 615 112 1 753 140 169 1 227 490 810 1 115 147 588 -1 445 993 895 157 957 1 610 070 600 1 281 714 072 35-078 Rzeszów, Hetmańska 120 www.pwrze.com Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Wojciech Wasik – prezes zarządu 140 PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY POLAND SP. Z O.O. 1 391 163 608 132 610 082 144 351 528 628 217 825 325 378 460 1 329 689 917 59 111 945 168 619 844 591 285 522 247 768 378 20-469 Lublin, Budowlana 28 www.plasticomnium.com Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Claude Rene Henri Clement – prezes zarządu 141 PEKAES SP. Z O.O. (GK)* 1 374 664 000 42 102 000 265 618 000 518 514 000 201 242 000 1 056 978 000 42 432 000 250 330 000 504 935 000 158 926 000 05-870 Błonie, Spedycyjna 1 www.pekaes.pl Transport drogowy towarów Olivier Jean Pierre Gateau – członek zarządu PEKAES SP. Z O.O. 1 172 226 000 40 139 000 237 624 000 430 688 000 915 744 000 43 597 000 227 419 000 426 116 000 134 761 000 05-870 Błonie, Spedycyjna 1 www.pekaes.pl Transport drogowy towarów Olivier Jean Pierre Gateau – członek zarządu 142 PEKABEX BET SA 1 348 360 000 9 564 000 296 653 000 929 917 000 156 552 000 921 347 000 24 573 000 253 184 000 650 706 000 146 986 000 60-462 Poznań, Szarych Szeregów 27 www.pekabex.pl Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Przemysław Borek – prezes zarządu 143 MENNICA POLSKA SA (GK) 1 309 211 000 89 423 000 359 743 000 917 769 000 641 102 000 943 434 000 55 542 000 361 289 000 882 287 000 587 475 000 00-232 Warszawa, Ciasna 6 www.mennica.com.pl Produkcja monet Katarzyna Budnicka – p.o. prezesa zarządu MENNICA POLSKA SA 1 261 802 000 72 123 000 344 048 000 692 988 000 527 689 000 942 772 000 59 010 000 353 992 000 666 227 000 491 363 000 00-232 Warszawa, Ciasna 6 www.mennica.com.pl Produkcja monet Katarzyna Budnicka – p.o. prezesa zarządu 144 MOSTOSTAL WARSZAWA SA (GK) 1 305 030 000 24 708 000 130 571 000 922 151 000 58 340 000 1 365 481 000 8 080 000 130 705 000 963 164 000 43 091 000 02-673 Warszawa, Konstruktorska 12a www.mostostal.waw.pl Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Miguel Angel Heras Llorente – prezes zarządu MOSTOSTAL WARSZAWA SA 963 984 000 8 602 000 105 370 000 770 916 000 27 307 000 1 087 165 000 4 292 000 103 932 000 821 269 000 18 705 000 02-673 Warszawa, Konstruktorska 12a www.mostostal.waw.pl Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Miguel Angel Heras Llorente – prezes zarządu 145 SKANSKA SA 1 293 700 000 41 100 000 147 300 000 1 269 400 000 182 000 000 1 169 800 000 21 600 000 120 800 000 1 170 100 000 138 000 000 00-877 Warszawa, al. Solidarności 173 www.skanska.pl Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Michal Jurka – prezes zarządu 146 DANWOOD SA 1 290 919 200 65 536 800 364 368 200 816 559 200 -95 456 000 1 199 894 100 43 962 700 356 668 000 706 783 500 -175 410 200 17-100 Bielsk Podlaski, Brańska 132 www.danwood.pl Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Jarosław Jurak – prezes zarządu
  • 8. ZESTAWIENIE FIRM RAPORT SPECJALNY 2022 8 Nazwa firmy Przychody netto ze sprzedaży 2021 Zysk netto 2021 Aktywa trwałe 2021 Aktywa razem 2021 Kapitał własny 2021 Przychody netto ze sprzedaży 2020 Zysk netto 2020 Aktywa trwałe 2020 Aktywa razem 2020 Kapitał własny 2020 Adres www Opis PKD Kierownictwo 147 CIECH SODA POLSKA SA 1 275 374 129 104 760 736 2 009 002 547 2 625 869 755 1 238 047 583 1 146 212 329 96 840 746 1 986 379 966 2 430 402 260 1 230 127 593 88-101 Inowrocław, Fabryczna 4 www.ciechgroup.com Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Adam Czarnul – członek zarządu 148 STORA ENSO NAREW SP. Z O.O. 1 273 679 930 188 891 513 1 250 655 887 1 549 361 607 1 082 802 866 827 039 078 30 164 805 1 224 859 826 1 403 811 578 893 974 157 07-401 Ostrołęka, al. Wojska Polskiego 21 www.storaensonarew.pl Produkcja papieru i tektury Daniel Andrzejak – prezes zarządu 149 ENGIE ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O. 1 270 335 788 57 018 808 395 686 742 871 805 376 360 270 924 741 006 910 77 248 942 419 974 922 630 018 688 303 252 116 40-007 Katowice, Uniwersytecka 13 www.engie-zielonaenergia.pl Wytwarzanie energii elektrycznej Piotr Rogóż – prezes zarządu 150 ENEA TRADING SP. Z O.O.* 1 257 456 000 5 275 000 1 246 743 000 15 492 055 000 125 061 000 1 091 794 000 7 417 000 125 663 000 1 750 473 000 126 647 000 26-900 Świerże Górne, Świerże Górne www.enea.pl Handel energią elektryczną Bogusław Białowąs – prezes zarządu 151 DEKPOL SA (GK) 1 255 783 000 75 798 000 279 532 000 1 357 149 000 368 589 000 1 054 978 000 52 771 000 252 569 000 953 497 000 291 478 000 83-251 Pinczyn, Gajowa 31 www.dekpol.pl Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Mariusz Tuchlin – prezes zarządu DEKPOL SA 210 305 000 26 118 000 379 951 000 537 244 000 287 360 000 801 586 000 22 672 000 365 627 000 792 996 000 257 624 000 83-251 Pinczyn, Gajowa 31 www.dekpol.pl Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Mariusz Tuchlin – prezes zarządu 152 MANN+HUMMEL FT POLAND SP. Z O.O. SP.K. 1 218 832 588 196 273 988 162 913 220 638 513 313 354 376 157 994 017 967 255 094 594 150 005 347 525 164 138 323 901 657 63-800 Gostyń, Wrocławska 145 www.mann-hummel.com Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 153 ONDE SA (GK) 1 217 445 000 46 200 000 78 861 000 571 292 000 333 751 000 87-100 Toruń, Wapienna 40 www.onde.pl Roboty związane z budową dróg i autostrad Paweł Średniawa – prezes zarządu ONDE SA 1 216 638 000 46 171 000 118 663 000 564 485 000 333 722 000 586 315 000 32 781 000 51 680 000 370 558 000 84 842 000 87-100 Toruń, Wapienna 40 www.onde.pl Roboty związane z budową dróg i autostrad Paweł Średniawa – prezes zarządu 154 KAJIMA POLAND SP. Z O.O. 1 200 245 007 82 989 955 12 866 715 663 404 686 249 944 278 879 309 425 47 103 157 22 670 088 552 317 418 183 981 760 00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79 www.kajima.pl Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Hiroto Ichiki – członek zarządu 155 SANOK RUBBER COMPANY SA (GK) 1 171 680 000 30 826 000 445 054 000 939 670 000 501 516 000 976 070 000 36 519 000 478 152 000 1 004 181 000 497 623 000 38-500 Sanok, Przemyska 24 www.sanokrubber.pl Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Piotr Szamburski – prezes zarządu SANOK RUBBER COMPANY SA 808 423 000 41 279 000 506 307 000 881 805 000 547 694 000 678 718 000 43 297 000 534 490 000 933 177 000 533 966 000 38-500 Sanok, Przemyska 24 www.sanokrubber.pl Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Piotr Szamburski – prezes zarządu 156 MA POLSKA SA 1 144 096 117 34 538 925 377 073 769 1 040 394 733 301 255 416 1 096 851 204 -500 301 360 748 497 989 525 029 266 716 490 43-100 Tychy, Turyńska 100 www.gruppocln.com Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Vincenzo Perris – prezes zarządu 157 TYCO ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. 1 138 316 081 28 543 938 95 322 764 471 642 625 123 630 233 1 054 151 151 12 281 227 84 817 177 394 118 995 95 086 295 02-677 Warszawa, Cybernetyki 19 www.te.com Produkcja elementów elektronicznych Richard Buggy – członek zarządu 158 PRONAR SP. Z O.O. 1 136 625 547 123 263 856 470 613 516 1 068 866 690 473 726 770 885 052 560 84 928 123 412 502 600 853 628 695 350 462 914 17-210 Narew, Mickiewicza 101a www.pronar.pl Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Roman Omelianiuk – członek zarządu 159 VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ SA 1 128 854 000 103 398 000 1 845 779 000 2 121 886 000 819 523 000 977 359 000 103 179 000 1 839 420 000 2 098 915 000 820 742 000 92-550 Łódź, Jadzi Andrzejewskiej 5 www.energiadlalodzi.pl Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Anna Kędziorak-Szwagrzak – prezes zarządu 160 TORPOL SA (GK) 1 121 424 000 77 102 000 256 010 000 958 957 000 293 054 000 1 392 203 000 48 587 000 228 219 000 1 043 716 000 251 585 000 61-119 Poznań, Św. Michała 43 www.torpol.pl Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Grzegorz Grabowski – prezes zarządu TORPOL SA 1 031 059 000 75 623 000 259 077 000 939 596 000 294 830 000 1 318 088 000 46 974 000 231 371 000 1 017 030 000 254 820 000 61-119 Poznań, Św. Michała 43 www.torpol.pl Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Grzegorz Grabowski – prezes zarządu 161 ADAMIETZ SP. Z O.O. 1 109 430 460 22 655 881 122 683 913 535 377 283 92 306 073 746 355 727 28 015 147 93 454 862 322 686 224 70 191 322 47-100 Strzelce Opolskie, Braci Prankel 1 www.adamietz.pl Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rajmund Adamietz – prezes zarządu 162 POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SP. Z O.O.* 1 107 728 467 158 741 832 367 005 283 2 104 481 321 1 289 062 136 1 211 580 928 148 415 122 373 422 952 1 644 684 087 1 135 310 496 39-300 Mielec, Wojska Polskiego 3 www.pzlmielec.pl Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Janusz Zakręcki – prezes zarządu 163 MALTA DECOR SP. Z O.O. 1 106 831 446 151 285 371 607 529 108 1 009 421 418 424 536 381 781 995 060 -67 566 629 610 572 435 927 085 757 273 251 011 61-132 Poznań, Wołkowyska 32 www.maltadecor.pl Produkcja papieru i tektury Joanna Przyborek – członek zarządu 164 WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL ŚWIDNIK SA 1 099 496 000 110 432 000 571 137 000 1 487 667 000 744 026 000 909 608 000 94 031 000 244 680 000 1 216 554 000 810 030 000 21-045 Świdnik, al. Lotników Polskich i www.pzl.swidnik.pl Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Jacek Libucha – prezes zarządu 165 EUROSERVICE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO W SUROCHOWIE SP. Z O.O. 1 092 521 912 82 119 670 97 671 477 185 061 576 82 248 569 844 870 457 8 513 699 90 501 743 133 261 552 128 899 37-500 Surochów, Surochów 160a www.euroservicezpt.pl Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Zbigniew Podhajski – prezes zarządu 166 ARCTURUS SP. Z O.O. 1 086 685 180 12 086 032 5 077 285 72 667 190 32 384 630 1 627 033 291 4 417 911 1 915 173 172 309 675 20 370 487 70-606 Szczecin, Hryniewieckiego 1 www.arcturus.pl Transport morski i przybrzeżny towarów Jan Bobrek – prezes zarządu 167 GESTAMP POLSKA SP. Z O.O. 1 083 402 000 142 394 000 1 196 954 000 1 403 352 000 1 318 455 011 104 069 422 890 480 031 1 511 347 117 770 478 339 62-300 Września, Działkowców 12 www.gestamp.com Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Francisco José Riberas Mera – prezes zarządu 168 BIOAGRA SA 1 076 720 000 93 015 000 696 237 000 1 180 931 000 459 706 000 828 202 000 83 564 000 722 356 000 1 097 293 000 358 250 000 01-303 Warszawa, Połczyńska 97a www.bioagra.pl Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Zygmunt Gzyra – prezes zarządu 169 FAMUR SA (GK) 1 050 000 000 25 000 000 599 000 000 3 220 000 000 1 881 000 000 1 139 000 000 188 000 000 333 000 000 2 492 000 000 1 682 000 000 40-698 Katowice, Armii Krajowej 51 www.famur.com Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Mirosław Bendzera – prezes zarządu FAMUR SA 916 000 000 35 000 000 753 000 000 2 599 000 000 1 376 000 000 965 000 000 169 000 000 863 000 000 2 124 000 000 1 338 000 000 40-698 Katowice, Armii Krajowej 51 www.famur.com Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Mirosław Bendzera – prezes zarządu 170 STOEN OPERATOR SP. Z O.O. 1 043 071 881 175 345 808 3 604 460 453 3 883 978 914 2 804 284 558 978 122 713 162 538 056 3 511 581 361 3 735 656 121 2 791 476 806 00-672 Warszawa, Piękna 46 www.innogystoenoperator.pl Dystrybucja energii elektrycznej Robert Stelmaszczyk – prezes zarządu 171 CEMENT OŻARÓW SA 1 042 281 526 374 026 007 918 850 187 1 488 352 482 1 145 152 172 973 572 084 344 202 128 923 264 972 1 385 036 980 1 102 337 178 00-546 Warszawa, Księdza Ignacego Skorupki 5 www.ozarow.com.pl Produkcja cementu Janusz Miłuch – prezes zarządu 172 SMURFIT KAPPA POLSKA SP. Z O.O. 1 035 894 808 -1 698 820 325 849 065 628 815 837 119 239 782 821 191 030 67 533 548 252 122 597 545 968 606 165 938 603 03-163 Warszawa, Klasyków 36 www.smurfitkappa.com Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Jacek Niewęgłowski – członek zarządu 173 ATAL SA (GK) 1 030 458 000 189 705 000 184 116 000 2 832 443 000 1 028 546 000 1 167 354 000 167 455 000 185 987 000 2 792 686 000 956 166 000 43-400 Cieszyn, Stawowa 27 www.atal.com.pl Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zbigniew Juroszek – prezes zarządu ATAL SA 1 649 563 000 332 879 000 201 347 000 3 123 554 000 1 140 594 000 1 056 939 000 145 699 000 202 771 000 2 766 968 000 924 981 000 43-400 Cieszyn, Stawowa 27 www.atal.com.pl Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zbigniew Juroszek – prezes zarządu 174 ARCTIC PAPER KOSTRZYN SA 1 022 962 000 35 688 000 410 211 000 705 227 000 463 481 000 865 818 000 66 278 000 379 617 000 666 508 000 447 950 000 66-470 Kostrzyn nad Odrą, Fabryczna 1 www.arcticpaper.com Produkcja papieru i tektury Michał Jarczyński – prezes zarządu 175 FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SP. Z O.O. 1 014 487 936 63 438 701 1 253 402 237 1 536 796 483 572 021 680 843 172 474 -16 285 326 1 238 579 296 1 456 689 873 508 582 979 50-304 Wrocław, Antoniego Słonimskiego 1a www.fortum.pl Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Piotr Górnik – prezes zarządu
  • 9. ZESTAWIENIE FIRM RAPORT SPECJALNY 2022 9 Nazwa firmy Przychody netto ze sprzedaży 2021 Zysk netto 2021 Aktywa trwałe 2021 Aktywa razem 2021 Kapitał własny 2021 Przychody netto ze sprzedaży 2020 Zysk netto 2020 Aktywa trwałe 2020 Aktywa razem 2020 Kapitał własny 2020 Adres www Opis PKD Kierownictwo 176 RAWLPLUG SA (GK) 1 011 846 000 125 767 000 567 868 000 1 211 039 000 582 692 000 787 628 000 57 927 000 542 342 000 996 715 000 527 086 000 51-416 Wrocław, Kwidzyńska 6 www.rawlplug.pl Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Radosław Koelner – prezes zarządu RAWLPLUG SA 515 272 000 53 120 000 480 603 000 829 613 000 391 654 000 378 022 000 36 769 000 490 256 000 717 242 000 364 117 000 51-416 Wrocław, Kwidzyńska 6 www.rawlplug.pl Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Radosław Koelner – prezes zarządu 177 VEOLIA ENERGIA POZNAŃ SA 1 009 529 000 154 878 000 1 108 198 000 1 321 232 000 461 243 000 792 739 000 110 603 000 1 119 495 000 1 312 140 000 418 191 000 61-016 Poznań, Energetyczna 3 www.energiadlapoznania.pl Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dalida Gepfert – prezes zarządu 178 KIRCHHOFF POLSKA SP. Z O.O. 1 009 047 610 66 889 334 600 734 079 976 915 456 630 436 316 957 693 865 87 498 421 488 958 434 877 024 937 584 810 903 39-300 Mielec, Wojska Polskiego 3 www.kirchhoff.pl Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Janusz Soboń – prezes zarządu 179 HUSQVARNA POLAND SP. Z O.O. 1 007 764 000 26 548 000 182 072 000 612 630 000 768 155 252 38 151 504 171 020 339 480 405 811 312 928 970 01-066 Warszawa, Burakowska 14 www.husqvarna.com Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Ryszard Wójtowicz – prezes zarządu 180 SCANFIL POLAND SP. Z O.O. 1 007 144 000 61 013 000 128 100 000 668 646 000 719 803 161 39 171 445 123 637 506 391 694 405 186 597 255 41-404 Mysłowice, Brzezińska 59 www.scanfil.com Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Juha Petteri Jokitalo – prezes zarządu 181 INDORAMA VENTURES POLAND SP. Z O.O. 1 001 993 199 84 206 054 151 984 909 546 347 018 255 542 079 750 695 253 31 341 840 141 435 117 393 045 898 202 677 864 87-805 Włocławek, Krzywa Góra 19 www.indoramaventures.com Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Sunil Baldi – prezes zarządu 182 KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O. 999 087 000 61 879 000 650 244 000 1 055 884 000 302 927 000 498 324 777 15 973 625 623 688 739 747 584 357 241 047 828 00-867 Warszawa, Chłodna 51 www.koksownianowa.pl Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Marek Serafin – prezes zarządu 183 ALUPLAST SP. Z O.O. 998 299 004 69 787 872 201 175 252 381 308 792 315 284 006 693 064 989 65 063 785 149 200 653 289 718 441 245 496 133 63-006 Nagradowice, Profilowa 1 www.aluplast.com.pl Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Dragos Christian Voicu – prezes zarządu 184 THULE SP. Z O.O. 997 182 514 37 557 855 220 042 480 589 598 426 129 433 468 640 275 600 22 307 978 132 313 914 296 438 431 114 183 591 64-761 Huta Szklana, Huta Szklana 91 www.thulegroup.com Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Sven Jonas Lindqvist – członek zarządu 185 MFO SA 990 376 000 132 964 000 168 619 000 556 929 000 316 077 000 428 485 000 26 953 000 159 972 000 311 399 000 187 299 000 96-500 Kożuszki-Parcel, Kożuszki-Parcel 70 a www.mfo.pl Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Tomasz Mirski – prezes zarządu 186 LOTOS OIL SP. Z O.O.* 987 203 000 82 483 000 90 624 000 316 346 000 136 201 000 611 422 000 73 615 000 29 501 000 215 929 000 127 325 000 80-718 Gdańsk, Elbląska 135 www.lotos.pl Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Adam Sekściński – prezes zarządu 187 MORIS SP. Z O.O. 968 629 186 107 090 647 152 010 361 508 161 700 375 896 087 663 853 800 37 962 199 142 623 301 356 100 005 271 305 440 41-503 Chorzów, Wiejska 27 www.moris.pl Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Maurycy Wołek – prezes zarządu 188 ALCHEMIA SA* 967 327 000 31 604 000 399 081 000 771 636 000 477 091 000 600 903 000 -31 451 000 410 518 000 675 488 000 445 487 000 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 92 www.alchemiasa.pl Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Marek Misiakiewicz – prezes zarządu 189 PROGROUP BOARD SP. Z O.O. 967 175 616 83 557 791 388 352 176 754 829 383 352 822 113 641 068 333 21 978 319 256 210 736 503 042 726 269 264 322 95-010 Smolice, Smolice u www.progroup.ag Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Karl Jurgen Heindl – prezes zarządu 190 BREMER SP. Z O.O. 959 380 129 56 603 946 11 885 427 417 383 837 193 734 294 627 278 842 56 742 511 8 861 033 319 464 513 177 130 349 30-443 Kraków, Józefa Marcika 14 c www.bremerbau.pl Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Michael Dufhues – prezes zarządu 191 BIURO TECHNICZNO HANDLOWE BTH IMPORT STAL SP. Z O.O. 956 996 000 218 569 000 95 900 000 701 130 000 417 430 000 631 925 000 32 405 000 84 620 000 450 420 000 201 361 000 30-798 Kraków, Christo Botewa 16 www.bth.pl Obróbka mechaniczna elementów metalowych Alicja Kotarba – prezes zarządu 192 BIMERG SP. Z O.O. 955 563 724 121 214 098 118 883 785 387 415 466 163 388 135 485 287 650 15 680 344 100 128 639 234 898 227 42 174 037 09-500 Gostynin, Kolejowa 21 www.bimerg.com Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Jacek Białecki – prezes zarządu 193 FABRYKA KABLI ELPAR SP. Z O.O. 955 202 273 65 672 537 133 117 012 543 628 620 219 017 908 625 835 053 15 807 851 132 800 879 402 418 041 153 345 372 21-200 Parczew, Laskowska 1 www.elpar.pl Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Wiesław Czarnacki – prezes zarządu 194 OKNOPLAST SP. Z O.O. 955 091 000 71 034 000 191 868 000 427 878 000 736 373 894 58 940 433 177 176 304 335 007 018 117 573 039 32-003 Ochmanów, Ochmanów 117 www.oknoplast.com.pl Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Mikołaj Placek – prezes zarządu 195 MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE SA 952 245 421 17 755 800 302 754 943 695 434 736 237 576 221 1 175 364 480 11 401 974 319 699 629 942 729 367 217 210 079 31-323 Kraków, Opolska 110 www.mota-engil-ce.eu Roboty związane z budową dróg i autostrad Maciej Michałek – prezes zarządu 196 APATOR SA* (GK) 940 083 000 63 336 000 533 186 000 999 260 000 551 275 000 934 850 000 62 237 000 496 611 000 874 949 000 517 241 000 87-100 Toruń, Gdańska 4a www.apator.eu Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Arkadiusz Chmielewski – prezes zarządu APATOR SA 282 486 000 18 436 000 40 292 000 540 654 000 363 238 000 353 424 000 51 555 000 396 309 000 501 221 000 369 404 000 87-100 Toruń, Gdańska 4a www.apator.eu Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Arkadiusz Chmielewski – prezes zarządu 197 REHAU SP. Z O.O. 925 974 000 29 487 000 255 721 000 464 530 000 298 676 000 573 259 000 19 347 000 244 494 000 373 174 000 287 018 000 62-081 Baranowo, Poznańska i www.rehau.pl Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Tadeusz Grubba – członek zarządu 198 NEWAG SA (GK) 917 548 000 85 706 000 489 102 000 1 440 689 000 744 305 000 1 320 087 000 218 939 000 573 748 000 1 397 456 000 725 201 000 33-300 Nowy Sącz, Wyspiańskiego 3 www.newag.pl Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Zbigniew Konieczek – prezes zarządu NEWAG SA 904 844 000 33 582 000 682 261 000 1 625 308 000 514 063 000 1 325 866 000 169 139 000 749 433 000 1 548 975 000 547 082 000 33-300 Nowy Sącz, Wyspiańskiego 3 www.newag.pl Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Zbigniew Konieczek – prezes zarządu 199 CEDO SP. Z O.O. 909 056 287 40 282 245 141 453 361 448 655 524 275 987 793 780 079 360 35 687 341 140 251 607 393 761 013 235 705 547 55-080 Kąty Wrocławskie, Nowowiejska 32 www.paclan.pl Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Jacek Kojdecki – członek zarządu 200 PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA SP. Z O.O. 900 647 160 84 896 094 501 116 669 804 006 995 695 336 881 678 842 123 76 328 063 487 694 466 708 982 568 632 863 287 64-300 Nowy Tomyśl, Celna 5 www.phoenixcontact.pl Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Marcin Poznański – prezes zarządu 201 RBB STAL SP. Z O.O. 899 892 000 102 190 000 33 363 000 400 362 000 470 644 225 8 700 075 23 567 302 182 455 801 77 087 319 63-200 Jarocin, Powstańców Wlkp. 1b www.rbb-stal.com.pl Obróbka mechaniczna elementów metalowych Włodzimierz Borusiak – prezes zarządu 202 DS SMITH POLSKA SP. Z O.O. 898 059 917 35 753 721 455 543 186 720 064 688 563 534 860 885 295 718 63 665 158 467 134 052 837 539 160 527 781 138 02-146 Warszawa, Komitetu Obrony Robotników 45d www.dssmith.com Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Krzysztof Sadowski – prezes zarządu 203 VIESSMANN TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O. 894 236 585 52 491 147 112 188 505 382 834 885 242 050 078 421 172 470 65 276 996 90 867 460 250 545 091 189 558 931 59-220 Legnica, Jaworzyńska- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 289 www.viessmann.pl Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Tomasz Tomczak – prezes zarządu 204 FENIX METALS SP. Z O.O. 877 215 000 29 465 000 88 422 000 527 548 000 457 040 000 33 979 000 78 126 000 246 947 000 157 752 000 39-442 Chmielów, Strefowa 13 www.fenixmetals.com Produkcja ołowiu, cynku i cyny Michael Eric Yde Marcussen – prezes zarządu 205 KACZMAREK MALEWO SP.J. 870 161 114 160 191 339 118 822 076 554 074 274 444 238 010 616 406 325 106 799 989 95 304 761 401 787 732 314 544 031 63-800 Malewo, Malewo 1 www.kaczmarek2.pl Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Andrzej Kaczmarek – partner
  • 10. ZESTAWIENIE FIRM RAPORT SPECJALNY 2022 10 Nazwa firmy Przychody netto ze sprzedaży 2021 Zysk netto 2021 Aktywa trwałe 2021 Aktywa razem 2021 Kapitał własny 2021 Przychody netto ze sprzedaży 2020 Zysk netto 2020 Aktywa trwałe 2020 Aktywa razem 2020 Kapitał własny 2020 Adres www Opis PKD Kierownictwo 206 RE ALLOYS SP. Z O.O. 869 709 828 10 986 997 130 098 675 523 327 231 248 393 113 428 172 856 -3 541 269 143 169 701 447 701 194 242 243 532 43-170 Łaziska Górne, Cieszyńska 23 www.realloys.pl Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Miroslaw Wilczek – prezes zarządu 207 MTU AERO ENGINES POLSKA SP. Z O.O. 860 224 685 20 253 095 2 325 570 674 2 727 177 372 1 259 772 949 811 896 597 20 667 853 2 355 465 982 2 738 833 510 1 374 229 436 36-002 Tajęcina, Tajęcina 108 www.mtu.de Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Krzysztof Zuzak – członek zarządu 208 GDAŃSKA STOCZNIA REMONTOWA IM. J PIŁSUDSKIEGO SA 853 094 361 66 976 246 335 036 773 539 903 308 324 977 544 898 246 022 55 350 979 284 745 059 515 076 053 311 303 338 80-958 Gdańsk, Na Ostrowiu i www.remontowa.com.pl Naprawa i konserwacja statków i łodzi Michał Habina – prezes zarządu 209 ZUE SA (GK) 851 450 000 11 821 000 175 512 000 577 507 000 166 192 000 610 764 000 2 911 000 175 896 000 539 149 000 153 159 000 30-048 Kraków, Kazimierza Czapińskiego 3 www.grupazue.pl Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Wiesław Nowak – prezes zarządu, dyr. generalny ZUE SA 781 383 000 12 141 000 175 213 000 552 172 000 165 670 000 849 649 000 4 362 000 167 782 000 503 270 000 153 596 000 30-048 Kraków, Kazimierza Czapińskiego 3 www.grupazue.pl Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Wiesław Nowak – prezes zarządu, dyr. generalny 210 MANDO CORPORATION POLAND SP. Z O.O. 848 850 000 -792 000 435 412 000 676 736 000 774 970 971 -7 082 259 412 328 033 632 055 856 195 589 571 58-306 Wałbrzych, Uczniowska 36 www.mando.com Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Hun Soon Sin – prezes zarządu 211 SOPEM SP. Z O.O. 842 922 000 107 977 000 257 641 000 660 498 000 492 513 000 747 414 000 98 480 000 262 868 000 603 909 000 482 536 000 32-005 Niepołomice, Doktora Rudolfa Diesla 9 www.sopem.pl Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Bruno Stragliati – prezes zarządu 212 HUTA STALOWA WOLA SA 842 348 107 81 857 268 373 317 880 1 614 946 848 538 627 792 830 042 735 59 269 023 338 483 634 1 716 232 133 475 846 953 37-450 Stalowa Wola, Gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8 www.hsw.pl Produkcja broni i amunicji Bartłomiej Zając – prezes zarządu 213 O I POLAND SA 842 185 000 49 367 000 416 531 000 905 719 000 568 336 000 806 350 000 22 053 000 438 135 000 827 357 000 518 969 000 37-500 Jarosław, Morawska 1 www.o-i.com Produkcja szkła gospodarczego Janusz Cepryński Ciekawy – prezes zarządu 214 ATLAS WARD POLSKA SP. Z O.O. 836 741 840 43 384 898 27 714 523 458 336 881 114 069 779 449 321 417 22 519 704 20 938 446 281 349 959 70 684 882 53-033 Wrocław, Zwycięska 41 www.atlasward.pl Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Mariusz Górecki – prezes zarządu 215 SKF POLSKA SA 833 042 175 31 753 304 212 170 658 406 659 943 207 734 499 654 036 000 23 936 000 173 340 000 343 583 000 177 130 000 61-022 Poznań, Nieszawska 15 www.skf.com/pl Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Michael Walter Hallmann – prezes zarządu 216 WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE VICTORIA SA (GK)* 831 913 900 174 334 436 325 043 394 762 804 852 566 290 659 439 540 608 -37 128 466 322 264 128 523 416 012 392 159 133 58-305 Wałbrzych, Karkonoska 9 www.wzkvictoria.pl Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Wojciech Maj – prezes zarządu WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE VICTORIA SA* 832 242 083 174 158 292 322 158 222 748 054 125 561 289 728 440 136 238 -26 682 471 323 669 342 515 240 646 387 047 403 58-305 Wałbrzych, Karkonoska 9 www.wzkvictoria.pl Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Wojciech Maj – prezes zarządu 217 APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O. 826 195 000 46 446 000 40 982 000 373 300 000 546 087 948 4 041 281 43 118 571 258 712 964 112 319 500 41-103 Siemianowice Śląskie, Henryka Krupanka 97 www.aperam.com Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Przemysław Zwoliński – prezes zarządu 218 MULTISERWIS SP. Z O.O. 824 315 948 41 415 869 52 631 039 262 576 721 98 513 881 743 849 167 25 041 811 62 591 219 242 971 959 82 775 328 47-300 Krapkowice, Prudnicka 40 www.bis-multiserwis.pl Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Michał Lewicki – prezes zarządu 219 TENNECO AUTOMOTIVE EASTERN EUROPE SP. Z O.O. 823 909 000 -33 856 000 448 390 000 771 580 000 611 707 962 -51 535 660 418 369 488 625 647 091 226 756 379 44-100 Gliwice, Bojkowska 59b www.tenneco.com Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Wojciech Chciuk – członek zarządu 220 WERNER KENKEL SP. Z O.O. 823 882 026 99 552 898 176 902 357 632 293 423 549 141 206 679 310 940 83 415 521 188 594 446 564 641 654 464 588 308 64-117 Krzycko Wielkie, Mórkowska 3 www.wernerkenkel.com.pl Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Adam Kenkel – prezes zarządu 221 JOHNSON MATTHEY BATTERY SYSTEMS SP. Z O.O. 822 479 000 25 457 000 46 980 000 431 523 000 882 964 000 25 658 000 36 675 000 336 709 000 44-109 Gliwice, Alberta Einsteina 36 www.jmbatterysystems.com Produkcja baterii i akumulatorów Joachim Freiherr Von Hoyningen Genannt Huene – prezes zarządu 222 ENERGETYKA SP. Z O.O. (GK) 818 787 500 -169 928 817 593 585 839 783 077 169 140 178 496 642 244 783 -55 430 617 585 985 049 742 812 865 308 304 975 59-301 Lubin, M. Skłodowskiej- Curie 58 www.energetyka.lubin.pl Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Arkadiusz Janusz – prezes zarządu ENERGETYKA SP. Z O.O. 722 110 804 -206 875 916 469 939 723 633 762 028 143 004 168 561 381 684 2 824 000 541 855 411 704 304 950 348 119 803 59-301 Lubin, M. Skłodowskiej- Curie 58 www.energetyka.lubin.pl Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Arkadiusz Janusz – prezes zarządu 223 DIEHL CONTROLS POLSKA SP. Z O.O. 812 567 000 12 058 000 141 585 000 355 374 000 681 886 246 11 384 294 152 685 190 361 797 105 37 079 278 46-100 Namysłów, Pułaskiego 6 www.diehl.com Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Jan Kołaczkiewicz – członek zarządu 224 ZPUE SA (GK) 811 551 000 54 367 000 415 351 000 758 757 000 355 284 000 694 441 000 27 387 000 423 726 000 686 358 000 339 889 000 29-100 Włoszczowa, Jędrzejowska 79c www.zpue.pl Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Michał Wypychewicz – prezes zarządu ZPUE SA 811 557 000 54 418 000 415 618 000 758 826 000 355 362 000 706 914 000 29 023 000 434 360 000 693 299 000 349 063 000 29-100 Włoszczowa, Jędrzejowska 79c www.zpue.pl Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Michał Wypychewicz – prezes zarządu 225 DB CARGO POLSKA SA 810 359 705 -22 063 051 837 602 712 1 068 517 905 537 165 265 732 433 216 -42 412 554 716 550 627 894 611 959 559 228 316 41-800 Zabrze, Wolności 337 www.pl.dbcargo.com Transport kolejowy towarów Marek Staszek – prezes zarządu 226 PCC EXOL SA* (GK) 807 072 000 58 046 000 472 044 000 721 229 000 330 476 000 645 929 000 40 216 000 443 386 000 641 620 000 298 391 000 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4 www.pcc-exol.eu Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Dariusz Ciesielski – prezes zarządu PCC EXOL SA* 714 815 000 53 628 000 474 034 000 685 474 000 309 899 000 566 253 000 37 608 000 448 294 000 620 969 000 285 902 000 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4 www.pcc-exol.eu Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Dariusz Ciesielski – prezes zarządu 227 3M POLAND MANUFACTURING SP. Z O.O. 801 796 763 34 186 316 218 579 013 656 977 611 534 865 968 707 979 458 42 563 854 211 964 877 637 950 020 500 679 652 51-416 Wrocław, Kwidzyńska 6 www.3mpolska.pl Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Krzysztof Bober – członek zarządu 228 IZOSTAL SA (GK) 795 889 000 18 551 000 190 567 000 720 184 000 225 206 000 860 051 000 15 177 000 187 442 000 540 329 000 210 541 000 47-113 Kolonowskie, Opolska 29 www.izostal.com.pl Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Marek Mazurek – prezes zarządu, dyr. generalny IZOSTAL SA 686 432 000 14 568 000 179 735 000 674 672 000 216 578 000 759 796 000 13 063 000 174 059 000 512 601 000 205 899 000 47-113 Kolonowskie, Opolska 29 www.izostal.com.pl Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Marek Mazurek – prezes zarządu, dyr. generalny 229 FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (GK) 794 863 000 64 340 000 577 297 000 802 960 000 333 963 000 821 330 000 86 194 000 492 412 000 709 564 000 326 269 000 00-867 Warszawa, Chłodna 51 www.sniezka.pl Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Piotr Mikrut – prezes zarządu FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA 484 916 000 60 335 000 634 062 000 836 646 000 229 734 000 583 703 000 56 381 000 495 984 000 660 562 000 215 676 000 00-867 Warszawa, Chłodna 51 www.sniezka.pl Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Piotr Mikrut – prezes zarządu