Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Rezanje testerama
Rezanje testerama
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Om 1 - ppp

  1. 1. 1 OBRADA ODVAJANJEM ČESTICA VAŽNIJI PROCESI OBRADE 1. Tokarenje, 2. Glodanje, 3. Blanjanje i dubljenje, 4. Bušenje, upuštanje i razvrtavanje, 5. Piljenje, 6. Grecanje, 7. Abrazivni postupci obrade (brušenje, lepanje, honanje, superfiniš, poliranje, itd.) a b c a – alat za obradu b – odvojena čestica materijala c – obra eni komad (obradak) OBRADNI SUSTAV 1. Alatni stroj, 2. Alat, 3. Predmet obrade (obradak) Alat Prednji (grudni) kut Stražnji (le ni) kut Kut klina ββββ αααα Kut rezanja δδδδ γγγγ Proizvod Smjer gibanja alata Osnovna geometrija alata za obradu odvajanjem čestica Režimi obrade v – brzina rezanja, s – posmak, a – dubina rezanja
  2. 2. 2 TOKARENJE Glavno kretanje: v – predmet obrade Pomoćna kretanja: s – alat a – alat Alatni stroj – tokarski stroj Alat – tokarski nož Obradni procesi: tokarenje, bušenje, razvrtavanje, upuštanje rezanje navoja, … Vrste tokarenja Uzdužno Poprečno v v s s a Prema gibanju noža u odnosu na os rotacije predmeta obrade (obratka)
  3. 3. 3 Čeono – plansko Čeono – odrezno Kopirani oblik – šablona Ticalo Pojačalo Kopirno tokarenje Kopirno – mehaničko
  4. 4. 4 Posmični motori Kopirno tokarenje Kopirno – numerički upravljano Alat za tokarenje
  5. 5. 5 vf v Ff Fv Fp Fv - glavna sila rezanja, djeluje u smjeru brzine rezanja i najveća je od svih komponenti. Ff – posmična sila rezanja, djeluje u obrnutom smjeru od posmičnog kretanja alata. Fp – natražna sila rezanja, odrivna sila (otpor prodiranja alata u obradak), djeluje u obrnutom smjeru od radijalnog pomoćnog kretanja, okomita je na obra enu površinu. v – brzina rezanja vf – brzina posmaka Sile rezanja PILJENJE Alatni stroj – pila Alat – list pile ili kružna pila Obradni proces: piljenje Glavno kretanje: v – alat Pomoćna kretanja: s – alat ili obradak a – alat ili obradak
  6. 6. 6 Korak zuba Kut klina ββββ Kut rezanja δδδδ Le ni kut αααα Visinazuba Geometrija alata Razmak pile GLODANJE Alatni stroj – glodalica Alat – glodala Obradni procesi: glodanje, bušenje, razvrtavanje, upuštanje izrada zupčanika, lančanika Glavno kretanje: v – alat Pomoćna kretanja: s – obradak a – obradak
  7. 7. 7 Posmak s Smjer vrtnje alata Posmak s Smjer vrtnje alata Vrste glodanja istosmjerno protusmjerno Prostor za strugotinu Vrh klina oštrice alata Le na površina oštrice alata Kutovi oštrice alata Geometrija alata
  8. 8. 8 Posmak s Fv istosmjerno Sile rezanja Posmak s Fv protusmjerno
  9. 9. 9 BUŠENJE Alatni stroj – bušilica Alat – svrdlo Obradni procesi: bušenje, razvrtavanje, upuštanje Glavno kretanje: v – alat Pomoćna kretanja: s – alat a – alat
  10. 10. 10 TOKARENJE GLODANJE BUŠENJE PILJENJE Glavno gibanje Pomoćno gibanje Glavno gibanje Glavno gibanje Glavno gibanje Pomoćno gibanje Pomoćno gibanje Pomoćno gibanje Usporedba radnih gibanja osnovnih obrada Broj oštrica: Odnos broja oštrica alata i režima osnovnih obrada Brzina rezanja: Dubina rezanja: Posmak:

×