Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Último(20)

Anzeige

Platt skatt för högre intäkter

 1. Platt skatt för högre intäkter Jacob Lundberg 15 juni 2016
 2. Högsta marginalskatten över tid 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1970 1980 1990 2000 2010 Högsta marginalskatt
 3. Högsta marginalskatten över tid 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1970 1980 1990 2000 2010 Högsta effektiva marginalskatt (inkl. arbetsgivaravgifter och moms) Högsta marginalskatt
 4. Högsta marginalskatten över tid 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1970 1980 1990 2000 2010 Högsta effektiva marginalskatt (inkl. arbetsgivaravgifter och moms) Högsta marginalskatt Föreslagen reform
 5. Dagens marginalskatter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 Marginal- skatt Månadslön Statliginkomstskatt JSA-utfasning JSA-infasning Värnskatt Kommunalskatt
 6. Beteendeeffekter av skatter • Skatter påverkar människors beteende: Arbetstid, skatteplanering etc. • ”New tax responsiveness literature” (1995–): Hur förändras skattebetalarnas taxerade inkomst vid en skattehöjning/-sänkning? • skatteintäkt från inkomstskatt = taxerad inkomst × skattesats • skattebaselasticitet = %förändringi taxerad inkomst %förändringav (100%−marginalskatt)
 7. Hur stor är skattebaselasticiteten i Sverige? Studie Elasticitet Selén (2005) 0,2–0,4 Ljunge & Ragan (2006) 0,35 Hansson (2007) 0,4–0,5 Gelber (2014) 0,25* Holmlund & Söderström (2011) 0,1–0,3* Blomquist & Selin (2010) 0,2–0,25* • I intervallet 0,1–0,5. Enkelt snitt: 0,3 • Sörensen (2010) och Pirttilä & Selin (2011): 0,2 konservativ uppskattning • Internationell forskning: 0,1–0,4. Rimlig mittpunkt: 0,25. (Piketty & Saez, 2012)
 8. Är platt skatt självfinansierande? Elasticitet Intäktsförändring (mdr) Självfinansieringsgrad 0 −33 0 % 0,05 −23 31 % 0,1 −12 63 % 0,15 −1 96 % 0,2 10 130 % 0,25 21 164 % 0,3 33 199 % 0,4 57 272 % 0,5 83 347 % Alla beteendeförändringar medför inte fullt skattebortfall. Om det t.ex. handlar om svartjobb måste man fortfarande betala moms. Därför bör elasticiteten justeras ned något.
 9. Lafferkurvan -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Intäktsförändring (miljarder) Skattesats på höga inkomster Endast kommunalskatt Dagens skattenivåer Elasticitet: 0,2
 10. Vem betalar statlig inkomstskatt? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 20 30 40 50 60 Andel av årskullen Ålder Någon gång betalat statlig skatt Betalar statlig skatt Hushållet betalar statlig skatt
 11. Sammanfattning • Föreslår sänkning av högsta marginalskatten från 60 till 32 procent genom avskaffad statlig inkomstskatt och jobbskatteavdragsutfasning. • Inkomstskatten på arbete skulle bli platt (om man bortser från effekterna av jobbskatteavdragets infasning). • Självfinansierande till 130 procent med rimliga antaganden om hur skattebetalarna reagerar på skatteförändringar. • Skulle öka intäkterna med 10 miljarder.

Hinweis der Redaktion

 1. Vi kan börja med ett historiskt perspektiv. Sedan årsskiftet är högsta marginalskatten 60 procent – högst i världen. Med arbetsgivaravgift, moms och punktskatter är högsta marginalskatten 77 procent. Extremt högt. Så höga att lägre marginalskatt troligtvis skulle höja skatteintäkterna.
 2. Vi kan börja med ett historiskt perspektiv. Sedan årsskiftet är högsta marginalskatten 60 procent – högst i världen. Med arbetsgivaravgift, moms och punktskatter är högsta marginalskatten 77 procent. Extremt högt. Så höga att lägre marginalskatt troligtvis skulle höja skatteintäkterna.
 3. Det är dags att ta ett helhetsgrepp på marginalskatterna igen.
 4. Föreslagen reform I princip platt skatt Kan det vara självfinansierande?
 5. Vi vet från forskning att skatter påverkar människors beteende. Traditionellt har nationalekonomer fokuserat på arbetstid. Nyare forskning tar in även andra typer av beteendeförändringar. Man använder skattereformer för att uppskatta storleken på beteendeförändringarna. Varför är taxerad inkomst det viktiga? Är det som påverkar intäkterna. Beteendeeffekterna storlek mäts med en skattebaselasticitet. Man bryr sig om hur mycket man får i plånboken. Exempel: Skatten minskar från 50 till 45 procent. Ökning av nettoinkomsten med 10 procent. Då ökar elasticiteten med 2 procent om elasticiteten är 0,2.
 6. Behöver vara 0,15 för självfinansierande.
Anzeige