Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Замърсяване на водите
I. Какво е замърсяване?
• Замърсяване е внасянето в дадена среда на нови,
нехарактерни за нея вещества (физически
агенти, ...
II. Опрделение
• Замърсяването на водите се дефинира, като
замърсяване на езера, реки, океани и подпочвени
води причинено ...
III. Основни източници за замърсяване
на природните води
• Замърсителите се делят по характер на механични, химични
и физи...
• Основните замърсители на водата са нефта,
детергентите, пестицидите, изкуствените торове
и други.
• Замърсяването с нефт...
• Замърсяването с нефт може да предизвика глобални
последствия върху климата и водата.
• Сред замърсителите много опасни с...
• Особено замърсяване е топлинното замърсяване –
изхвърляне на топла вода. Това води до промяна на
топлинния режим, режима...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

замърсяване на водите

Water pollution

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

замърсяване на водите

  1. 1. Замърсяване на водите
  2. 2. I. Какво е замърсяване? • Замърсяване е внасянето в дадена среда на нови, нехарактерни за нея вещества (физически агенти, химични съединения или биологични видове) или превишаването на нивото на нормалната им средногодишна концентрация. • Замърсяването може да бъде предизвикано от естествени (природни) фактори или антропогенни (дължащи се на човешката дейност).
  3. 3. II. Опрделение • Замърсяването на водите се дефинира, като замърсяване на езера, реки, океани и подпочвени води причинено от човешкото въздействие, което може да доведе до смъртта на организмите и растенията живеещи в тези среди. • То се причинява когато замърсители са изхвърлени директно или косвето във водата без подходяща обработка, за да бъдат премахнати вредните съставки.
  4. 4. III. Основни източници за замърсяване на природните води • Замърсителите се делят по характер на механични, химични и физични. • Aтмосферните води - носят голяма маса измивани от въздуха замърсители с промишлен произход. • Битови води – съдържат фекалии, детергенти, микроорганизми. • Промишлени отпадни води – от разнообразни производствени отрасли. Преобладават от черната металургия, химическата и нефто - преработващата промишленост. • Отпадни води от водния и железопътния транспорт.
  5. 5. • Основните замърсители на водата са нефта, детергентите, пестицидите, изкуствените торове и други. • Замърсяването с нефт и неговите продукти е проблем на вътрешните водоеми и световния океан. В световния океан се изхвърлят 12/15 милиона тона нефт годишно, което е един процент от транспортния нефт. Общата замърсена с нефт площ е около 1/5 от тази на световния океан. Същността на отрицателния ефект от нефтеното замърсяване е образуването на тънък слой на водната повърхност, който нарушава газобмена, възпроизводството, проникването на светлина и топлина. Смята се, че всеки тон нефт покрива 12 квадратни километра от водната повърхност и замърсява до един милион тон морска вода.
  6. 6. • Замърсяването с нефт може да предизвика глобални последствия върху климата и водата. • Сред замърсителите много опасни са детергентите. Те образуват слой пяна със значителна дебелина и могат да възпрепятстват достъпа на кислород. Установено е, че един милиграм на литър предизвиква масова гибел на планктон, пет милиграма на литър понижават рибните ресурси. • Пестициди, мъртва органика, минерални торове. Замърсяването с пестициди води до натрупването им в планктона, така се предава по хранителната верига.
  7. 7. • Особено замърсяване е топлинното замърсяване – изхвърляне на топла вода. Това води до промяна на топлинния режим, режима на аерация и промени във видовия състав. Замърсяването на хидросферата като цяло от екологична гледна точка, е много по- опасно от замърсяването на атмосферата поради: • Процесите на регенериране и самоочистване протичат много по- бавно. • Много по- разнообразни източници на замърсяване • Естествените процеси, протичащи във водна среда са много по- чувствителни към замърсителите, а тези процеси имат огромно значение за живота на Земята.

×