Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Культура
наукового
мовлення
педагогічних
працівників
КАТЮК ЯРОСЛАВА ЛЕОНІДІВНА,
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДР...
Культура́  
(лат. Culture — «обробіток», 
«обробляти»)
сукупність матеріальних та духовних цінностей,
створених людством п...
Науковий стиль мовлення
використовується в наукових працях, для
викладення результатів наукової
тадослідницької діяльності...
Культура мови
рівень володіння нормами усної і писемної
літературної мови, а також свідоме,
цілеспрямоване, майстерне вико...
Наукова комунікація формується в 
результаті взаємодії адресанта й 
адресата мовлення
АВТОР ЦЬОГО ПРОЦЕСУ
несе відповідаль...
Один з аспектів культури наукової мови
(Н.Бабич, Д.Гринчишин, М.Пентилюк, О.Пономарів, О.Семеног)
Характеристика наукового
стилю мовлення
Орфоепічні мовні норми
провести заняття
принести підручник
фахове видання
зробити помилку
рефлексія
сугестія
переобрання за конкурсом
трапився ви...
ЗВЕРНУТИ УВАГУ!
завдАння, навчАння, читАння,
писАння, визнАння, переобрАння,
переобладнАння, питАння,
видАння, провестИ, ...
Подвійний наголос
алфАвіт – алфавІт
зАвжди – завждИ
пОмилка – помИлка (множ. - помилкИ)
байдУже – бАйдуже
корИсний – ...
Омографи 
(однаково пишуться, 
але різні за звучанням і значенням)
шкОда – жаль
шкодА – марно
Атлас – географічний
атлАс –...
Засоби милозвучності (евфонія)
Як правильно?
Вчитель – учитель
Впродовж – упродовж
В зв’язку з – у зв’язку з
Всього – усьо...
Перевірте правильність:
Вперше розкрито сутність і поняття творчих якостей студентів.
Вдосконалено методичні основи практи...
Правило:
Правильно:
Уперше розкрито сутність і поняття творчих якостей студентів.
Удосконалено методичні основи практичної підготов...
ПРАВИЛО:
ЛЕКСИЧНІ НОРМИ
Більшість запозичених слів має відповідники українською:
Інтеракція – взаємодія
Варіабельний – змінний, м...
Але звикаючи до „мовних прибульців”, над
смислом і походженням яких ми часто навіть не
замислюємось, ми збіднюємо і знецін...
запозичена термінологія без чіткої мотивації і
загальновизнаного розуміння лише ускладнює текст і
затуманює суть
паритети...
Важливо уникати плеоназмів
(використання синонімів)
Спільна співпраця
Реальна дійсність
На початку конференції ми почал...
Суржик як типовий мовний
недолік
Тезиси – тези
На кінець – отже
Опреділити – визначити
Примінити – застосувати
Виясни...
Рекомендації щодо використання
слів і мовних зворотів
Ведуча організація – провідна організація; У силу обставин – через
...
Типові мовні звороти (переклад)
Служить примером (слугувати прикладом) – бути за приклад
Принимать решение (приймати ріш...
МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ
Перевірте себе (поставте в кличний відмінок):
Олег Петрович
Ілля Семенович
Валерій Іванович
Хома Андрій...
Кличний відмінок
Формули звертання
Пане, пані + ім’я (к.в.) (Пані Людмило)
Пане, пані + прізвище (н.в., к.в.) (Пане Стороженко. Пане
Стор...
ЗВЕРНУТИ УВАГУ!
З повагою
Я.Л.Катюк
Кома НЕ ставиться!!!
Це один з реквізитів документа. Розшифровується таким чином: з по...
Родовий відмінок (кого,
чого?) Закінчення –а,я або
–у,ю?
Документ
Акт
Телефон
Номер
Поверх
Диплом
Сертифікат
Ноутб...
ПРАВИЛО (іменники чоловічого роду
однини, родовий відмінок: кого?
Чого?)
ДІЄСЛОВО. ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ
ПРИЙМЕННИК
Перевірте себе! Перекладіть
українською:
По призванию
По истечении времени
По прибытии
По окончании курсов ...
ПО
ЗА (по приказу – за наказом)
З (по инициативе – з ініціативи)
НА (по заказу – на замовлення)
У-В (прийти по делу – прий...
ПРИЙМЕННИК
Перевірте себе! Перекладіть
українською:
По призванию – за покликанням
По истечении времени – після закінченн...
Наукова стилістика
Змістова частина наукових документів ділиться, як правило, на
кілька вже відомих семантичних блоків: вс...
АКТУАЛЬНІСТЬ
рекомендації щодо використання мовних зворотів
... підхід до вивчення ... сягає ідей ..., праць основоположни...
ВАРІАНТИ ВИРІШЕННЯ
рекомендації щодо використання мовних зворотів
Теоретичне обґрунтування ... знаходимо у студіях ... . Д...
МЕТА І ЗАВДАННЯ
рекомендації щодо використання мовних зворотів
Метою пропонованої статті є спроба окреслити перспективи ви...
МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕНЬ
рекомендації щодо використання мовних зворотів
Так, дослідники дійшли висновку про можл...
ВИСНОВКИ
рекомендації щодо використання мовних зворотів
Викладене вище дозволяє нам стверджувати, що ... . Висунуте нами п...
Етика ведення полеміки
Неприйнятні категоричні судження на зразок:
Це неправильно (виникає запитання: а ваше
твердження пр...
Рекомендації:
(1) Поділяючи цю думку, наводимо додаткові міркування;
(2) До цієї аргументації є підстави додати таке (такі...
Люди нас сприймають та ми
сприймаємо інших людей
за такими критеріями
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД, ІМІДЖ
ЩО ми говоримо
ЯК ми це говоримо
Добре знання мови, володіння її
літературним стандартом є
запорукою ефективності будь-якої
фахової комунікації, у тому чис...
Рекомендована література:
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ...
Культура наукового мовлення педагогічних працівників (Катюк Я. Л)
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Культура наукового мовлення педагогічних працівників (Катюк Я. Л)

Культура наукового мовлення педагогічних працівників (Катюк Я. Л) Файл

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Культура наукового мовлення педагогічних працівників (Катюк Я. Л)

 1. 1. Культура наукового мовлення педагогічних працівників КАТЮК ЯРОСЛАВА ЛЕОНІДІВНА, КАНДИДАТ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
 2. 2. Культура́   (лат. Culture — «обробіток»,  «обробляти») сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством протягом його історії; історично набутий набір правил всередині соціуму для його збереження та гармонізації.
 3. 3. Науковий стиль мовлення використовується в наукових працях, для викладення результатів наукової тадослідницької діяльності. Метою наукового стилю є повідомлення, пояснення, тлумачення досягнути х наукових результатів, відкриттів.
 4. 4. Культура мови рівень володіння нормами усної і писемної літературної мови, а також свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання мовно- виражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування „Енциклопедії української мови”
 5. 5. Наукова комунікація формується в  результаті взаємодії адресанта й  адресата мовлення АВТОР ЦЬОГО ПРОЦЕСУ несе відповідальність за мовленнєве оформлення створеного наукового тексту РЕЦИПІЄНТ має належний рівень лінгвістичних знань для критичного поціновування пропонованого матеріалу на стику продуктивної взаємодії виникає культура наукового мовлення
 6. 6. Один з аспектів культури наукової мови (Н.Бабич, Д.Гринчишин, М.Пентилюк, О.Пономарів, О.Семеног)
 7. 7. Характеристика наукового стилю мовлення
 8. 8. Орфоепічні мовні норми
 9. 9. провести заняття принести підручник фахове видання зробити помилку рефлексія сугестія переобрання за конкурсом трапився випадок ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: ПОСТАВТЕ НАГОЛОС
 10. 10. ЗВЕРНУТИ УВАГУ! завдАння, навчАння, читАння, писАння, визнАння, переобрАння, переобладнАння, питАння, видАння, провестИ, принестИ, фаховИй, текстовИй, рефлЕксія, сугЕстія, новИй, пІдемо, вИпадок, асиметрІя, рАзом, покАзник
 11. 11. Подвійний наголос алфАвіт – алфавІт зАвжди – завждИ пОмилка – помИлка (множ. - помилкИ) байдУже – бАйдуже корИсний – кОрисний мАбуть – мабУть поданнЯ - подАння
 12. 12. Омографи  (однаково пишуться,  але різні за звучанням і значенням) шкОда – жаль шкодА – марно Атлас – географічний атлАс – тканина видАння – полаграфічне виданнЯ – дівчина на виданні
 13. 13. Засоби милозвучності (евфонія) Як правильно? Вчитель – учитель Впродовж – упродовж В зв’язку з – у зв’язку з Всього – усього Вчений – учений В такому разі – у такому разі Впровадження – упровадження Вкотре – укотре
 14. 14. Перевірте правильність: Вперше розкрито сутність і поняття творчих якостей студентів. Вдосконалено методичні основи практичної підготовки майбутніх психологів. Впровадження результатів дослідження полягає у безпосередньому застосуванні його результатів в навчально-виховний процес. Враховуючи структуру творчих якостей, підібрано діагностичні методи їх вимірювання. Все це не сприяє формуванню творчих здібностей Отже, в процесі професійної підготовки…. В зв’язку з невиконанням навчального навантаження В залежності від прояву спілкування
 15. 15. Правило:
 16. 16. Правильно: Уперше розкрито сутність і поняття творчих якостей студентів. Удосконалено методичні основи практичної підготовки майбутніх психологів. Упровадження результатів дослідження полягає у безпосередньому застосуванні його результатів в навчально-виховний процес. Ураховуючи структуру творчих якостей, підібрано діагностичні методи їх вимірювання. Усе це не сприяє формуванню творчих здібностей Отже, у процесі професійної підготовки…. У зв’язку з невиконанням навчального навантаження У залежності від прояву спілкування
 17. 17. ПРАВИЛО:
 18. 18. ЛЕКСИЧНІ НОРМИ Більшість запозичених слів має відповідники українською: Інтеракція – взаємодія Варіабельний – змінний, мінливий Акумулювати – нагромаджувати, накопичувати Вербалізувати – висловлювати Концепт – поняття (інноваційна ідея) Дефініція – визначення (визначення поняття) Спікер – речник Модератор – розпорядник Імплементувати – упровадити, реалізувати
 19. 19. Але звикаючи до „мовних прибульців”, над смислом і походженням яких ми часто навіть не замислюємось, ми збіднюємо і знецінюємо своє мовлення й мислення… ЯК ДУМАЄТЕ ВИ? ЗАЛИШАЙТЕ КОМЕНТАРІ!
 20. 20. запозичена термінологія без чіткої мотивації і загальновизнаного розуміння лише ускладнює текст і затуманює суть паритети, конверсії, дистрибуції, бартери, кворуми, дискурси, концепти, форуми, презентації, резервації, модифікації, трансформації, актуалізації, акцентуації; функціонувати, апробувати, ігнорувати, диверсифікувати, детермінувати, лімітувати, ординарний, ексклюзивний, кардинальний, індиферентний, казуїстичний З метою запобігання перетворенню наукової праці на псевдонаукову (квазінаукову, науковоподібну), П.О.Селігей радить дотримуватись оптимального співвідношення між спеціально-науковою, загальномовною та загальнонауковою лексикою
 21. 21. Важливо уникати плеоназмів (використання синонімів) Спільна співпраця Реальна дійсність На початку конференції ми почали говорити… Це питання досліджувалось в кількох дослідженнях
 22. 22. Суржик як типовий мовний недолік Тезиси – тези На кінець – отже Опреділити – визначити Примінити – застосувати Вияснити – з’ясувати Звідки витікає – звідки випливає В кінці кінців – зрештою, нарешті На протязі минулого року – упродовж, протягом У розстрочку – на виплат
 23. 23. Рекомендації щодо використання слів і мовних зворотів Ведуча організація – провідна організація; У силу обставин – через обставини Задавати питання – ставити запитання; З цієї причини – через це Вищий учбовий заклад – вищий навчальний заклад; На зворотній стороні – на звороті Піднімати проблему – порушувати проблему; По мірі того як – відповідно до того як Привести приклад – навести приклад; Приймати до уваги – брати до уваги; Приймати міри – уживати заходи; Приводити приклад – наводити приклад
 24. 24. Типові мовні звороти (переклад) Служить примером (слугувати прикладом) – бути за приклад Принимать решение (приймати рішення) – вирішувати, ухвалювати Подводить итоги – підбивати підсумки Подвергать сомнению – висловлювати сумнів Оказывать содействие – впливати, сприяти Производить впечатление - вражати
 25. 25. МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ Перевірте себе (поставте в кличний відмінок): Олег Петрович Ілля Семенович Валерій Іванович Хома Андрійович Ігор Олексійович Наталя Сергіївна Любов Петрівна Неля Марківна
 26. 26. Кличний відмінок
 27. 27. Формули звертання Пане, пані + ім’я (к.в.) (Пані Людмило) Пане, пані + прізвище (н.в., к.в.) (Пане Стороженко. Пане Стороженку) Пане, пані + посада (н.в., к.в.) (Пані директор. Пане директор. Пане директоре) Шановний (-а) + ім’я по батькові (к.в.) (Вельмишановний Назаре Петровичу)
 28. 28. ЗВЕРНУТИ УВАГУ! З повагою Я.Л.Катюк Кома НЕ ставиться!!! Це один з реквізитів документа. Розшифровується таким чином: з повагою до Вас звертається Я.Л.Катюк. Це – просте речення. Тут немає розділових знаків. Це речення розбито на два рядки. Якщо в одному рядку, тоді пишемо так? З повагою – Я.Л.Катюк
 29. 29. Родовий відмінок (кого, чого?) Закінчення –а,я або –у,ю? Документ Акт Телефон Номер Поверх Диплом Сертифікат Ноутбук Сервер Блок Апарат Париж
 30. 30. ПРАВИЛО (іменники чоловічого роду однини, родовий відмінок: кого? Чого?)
 31. 31. ДІЄСЛОВО. ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ
 32. 32. ПРИЙМЕННИК Перевірте себе! Перекладіть українською: По призванию По истечении времени По прибытии По окончании курсов ПК По мосту По заказу По причине отстутствия … По недоразумению
 33. 33. ПО ЗА (по приказу – за наказом) З (по инициативе – з ініціативи) НА (по заказу – на замовлення) У-В (прийти по делу – прийти у справі) ЧЕРЕЗ (по недоразумению – через непорозуміння) ДЛЯ (комиссия по составлению резолюции – комісія для складання резолюції) МЕТА ПІСЛЯ (по получении – після отримання) ЧАС ЩОДО (меры по улучшению – заходи щодо поліпшення) БЕЗПРИЙМЕННИКОВА КОНСТРУКЦІЯ (идти по улице – йти вулицею, на следующий день – наступного дня)
 34. 34. ПРИЙМЕННИК Перевірте себе! Перекладіть українською: По призванию – за покликанням По истечении времени – після закінчення часу (терміну) По прибытии – після прибуття По окончании курсов повышения квалификации – після закінчення курсів… По мосту – мостом, через міст По заказу – на замовлення По причине отстутствия … - через відсутність, у зв’язку з По недоразумению – через непорозуміння
 35. 35. Наукова стилістика Змістова частина наукових документів ділиться, як правило, на кілька вже відомих семантичних блоків: вступ, основну частину, висновки. Кожна з них передбачає висвітлення тих чи інших положень, що мають подаватися у чіткій послідовності
 36. 36. АКТУАЛЬНІСТЬ рекомендації щодо використання мовних зворотів ... підхід до вивчення ... сягає ідей ..., праць основоположника ... теорії ..., його послідовників ..., ідей, підхоплених на просторах ... . Водночас недостатнє вирішення окремих ... питань ... є потужним стимулом для уточнення окремих положень ... з огляду на ..., які потребують комплексного використання як загальнонаукових, так і спеціальних дослідних методів. Важливого значення набуває питання ... . Однією з актуальних проблем ... сьогодні варто назвати …. Соціальне значення теми визначається... . Серед проблем, пов’язаних із..., уважного ставлення дослідників останнім часом вимагає питання ... . У зв’язку з ... особливого значення набуває питання... . Зацікавлення проблемою зумовлене... . Тим часом відкритим залишається питання ... .
 37. 37. ВАРІАНТИ ВИРІШЕННЯ рекомендації щодо використання мовних зворотів Теоретичне обґрунтування ... знаходимо у студіях ... . До теорії ... не раз зверталися ... . Проблемам ... присвячені праці ... . Унаслідок спеціальних досліджень було з’ясовано, що ... . Учення про ... знайшло відображення в ... . Заслуговують на увагу і погляди на ... дослідника ... . Відомо, що... . Відомі способи... Широкого застосування набули... . Проблемі... присвячена значна кількість публікацій. Останнім часом цій проблемі надавалася значна увага у таких працях, як ... . Висвітлення проблеми знайшло відображення у монографіях, низці статей, дисертаціях... .
 38. 38. МЕТА І ЗАВДАННЯ рекомендації щодо використання мовних зворотів Метою пропонованої статті є спроба окреслити перспективи вивчення ..., враховуючи сучасні підходи до аналізу... . Метою цієї статті є встановлення специфіки ..., визначення ..., з’ясування типових механізмів формування ... . У пропонованій статті спробуємо проаналізувати ..., що допоможе глибше зрозуміти ... . У зв’язку з наявністю достатньої кількості досліджень, присвячених вивченню ..., ми зосередили нашу увагу на пошуку ... . Метою нашої розвідки є ... . Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: ... . Метою нашого дослідження є уточнення поняття про ... .
 39. 39. МАТЕРІАЛИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ рекомендації щодо використання мовних зворотів Так, дослідники дійшли висновку про можливість ... . У цілому ми погоджуємось із висловленою ... тезою ... про те, що ... . Цілком слушним, на нашу думку, є зауваження вченого щодо ... . Водночас не може викликати схвалення ... Ми дотримуємося погляду, згідно з яким ... . Відзначимо той факт, що ... . Аналіз ... свідчить, що ... . З огляду на зазначене, видається перспективним ... . У такий спосіб ми й з’ясовуємо головний принцип, за яким ... . У світлі цих знакових відкриттів ... стає зрозумілим .... . У статті про ..., покликаючись на працю ... , учений згадує ... . На наш погляд, цю ... розробку про ... слід тлумачити як ... . Таку думку можна обґрунтувати тим, що .... Наведені факти виявляють ... найважливіші риси ... специфіки ... . Незважаючи на те, що й досі не створено ..., природно вважати, що ... .
 40. 40. ВИСНОВКИ рекомендації щодо використання мовних зворотів Викладене вище дозволяє нам стверджувати, що ... . Висунуте нами припущення, що ..., знайшло підтвердження у проаналізованому матеріалі: ... . Викладене підтверджує спостереження дослідників, що в процесі ... . Проаналізований матеріал дозволяє твердити про ... . Таким чином, можна з певністю твердити, що ... . Отже, аналіз ... продемонстрував ... . Це підтверджує загальновідому тезу про те, що ... .
 41. 41. Етика ведення полеміки Неприйнятні категоричні судження на зразок: Це неправильно (виникає запитання: а ваше твердження правильне?), Це викликає не сумніви, а заперечення, неприйняття (А ваше судження безсумнівне?). Така категоричність оцінок не притаманна науковій полеміці.
 42. 42. Рекомендації: (1) Поділяючи цю думку, наводимо додаткові міркування; (2) До цієї аргументації є підстави додати таке (такі докази, такі міркування); (3) Праця містить ряд цінних і важливих думок як загального, так і часткового характеру, однак їх наявність не виключає подальшого вивчення проблеми, оскільки не всі питання висвітлені достатньою мірою і не з усіма твердженнями можна повністю погодитися; (4) Така характеристика (формулювання, потрактування, розуміння) проблеми (класифікації) викликає ряд питань, зокрема, щодо ...
 43. 43. Люди нас сприймають та ми сприймаємо інших людей за такими критеріями
 44. 44. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД, ІМІДЖ
 45. 45. ЩО ми говоримо
 46. 46. ЯК ми це говоримо
 47. 47. Добре знання мови, володіння її літературним стандартом є запорукою ефективності будь-якої фахової комунікації, у тому числі наукової.
 48. 48. Рекомендована література: 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2004. – 1440 с. 2. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С.І.Головащук. – К.: Наук. думка, 2004. – 448 с. – (Словники України). 3. Голуб Н.Б. Риторика у вищій школі: Монографія / Н.Б.Голуб. – Черкаси: Брама-Україна, 2008. – 400 с. 4. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. / І.М.Кочан. – К.: Знання, 2008. – 423 с. 5. Селігей П. О. Науковий жаргон – бар’єр між автором і читачем // Вісник НАН України. – 2004. – № 6. – С. 41 – 51. 6. Селігей П. О. Науковий жаргон: основні ознаки та причини появи / П.О.Селігей. – К., 2003. – 56 с. 7. Семеног О.М. Культура наукової української мови: Навчальний посібник / О.М.Семеног. – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. – 216 с. 8. Семеног О.М. Укранська культуромовна особистість учителя (шляхи її реформування в системі професійної підготовки): монографія / За ред. Л.І.Мацько. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 216 с. 9. Сумрін Ю. Науковий текст: специфіка, підготовка та презентація: навч.-метод.посіб. / Ю.Сумрін. – К.: НАДУ, 2008. – 184 с. 10.Українська мова: Енциклопедія / НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови / В.М. Русанівський (голова ред. кол.). – К.: Видавництво „Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 2004. – 824 с.

×