Lilla edet 15 januari 2014

Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR UtbildningIngela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
BFL
15 januari 2014
Avstämning - vi blickar framåt

•
•
•
•
•
•
•

Lärgrupper - förändringar
Metodutvecklarnas roll och medverkan
Frånvaro
13 mars - gemensam dag med BFL och ämnesfokus
Observationer av GR
Mäta resultat - fokus, dokumentanalys, observationer
Forskning Timperley, Wiliam
iPad utvärdering
25 februari
5 mars
Fuxerna, Tingberg och Ström
Klassrumsbesök

•
•
•
•
•

Hur synliggörs lärandet i klassrummen?
Återkoppling
Kamratrespons
Kommunicera BFL med elever

Vilka formativa processer är igång?
Helen Timperley
10 principer för lärares professionsutveckling
Insikter

•
•
•
•

Läraren är avgörande
Undervisning är en komplex aktivitet
Tidigare uppfattning, systematiskt
kvalitetsarbete, självreglerande processer
Undervisningskontext
Princip 1 - fokus på eleverna lärande
Cykeln av lärares professionella utveckling och
kunskapsbyggande börjar med en fråga om
elevernas behov av utveckling.
Dessa behov avgörs genom att man först
identifierar de mål läroplanen anger och
sedan bedömer hur väl alla elever lyckas i
förhållande till dessa mål.
Elevers lärande
Elevernas lärande måste vara utgångspunkt
Lärare behöver förstå sambandet mellan specifika
undervisningsaktiviteter, hur olika elevgrupper
responderar samt vad eleverna faktiskt lär sig
Framgång kan inte mätas i vilken mån lärare bemästrar
nya strategier, det måste vara elevernas lärande som
utvecklas och resultat som höjs
Elevers lärande
Resultat och förväntningar - tydliga mål
Förändring tar tid
Lärare som engagerar sig i cykler av effektivt
professionellt lärande tar större ansvar för
samtliga elevers lärande
Princip 2 - meningsfullt innehåll
Lärarna måste få möjlighet att utveckla de kunskaper och
förmågor som är meningsfulla i förhållande till deras
specifika undervisningskontext.
Utgångspunkten måste tas i frågan: ”Vilka kunskaper och
färdigheter behöver vi som lärare för att hjälpa våra
elever överbrygga gapet mellan vad de kan och vad de
bör kunna för att nå målen?”
Princip 3 Teori och praktik
Lärare behöver kunskaper om bedömning och färdigheter
för att upprätthålla elevfokus
Förmåga att identifiera exakt vad elever vet och kan är en
förutsättning för en undervisning som svarar mot varje
elevs behov
Bedömning kan inte ske isolerat, utan måste ligga i linje
med undervisningen
Princip 4 - Bedömning
Identifierar behovet av att använda bedömning som bas
för professionell utvärdering
Om elevernas behov av att lära, lärarnas behov av att
utvecklas och ett meningsfullt undervisningsinnehåll ska
vara i linje med varandra, måste lärarna kunna klargöra
vad eleverna redan vet och kan och hur man ska bygga
vidare på den kunskapen på ett djupt och meningsfullt
sätt.
Princip 5 - Fler tillfällen
Erbjuda ett flertal tillfällen för lärare att lära sig och praktisera nya kunskaper och färdigheter i miljöer
som karaktäriseras av både tillit och utmaning.
Linjär och cyklist lärande
Kräver djupförståelse
Prova, återkomma, göra om, göra nytt
Utvecklingsarbete över tid 1-2 år
Tillit och utmaning
Engagemang (elevers behov och specifika
problem)
Princip 6 - med utgångspunkt i befintliga
föreställningar
Identifierar

vikten av att ta utgångspunkt i lärarnas

rådande
antaganden. För att nya teorier och utgångspunkter ska
kunna bli en grund för en förändrad praktik måste de
förstås och accepteras av lärarna.
Lärarnas sporre till acceptans utgörs av att elevernas
resultat förbättras i takt med att undervisningen
förändras. Efter hand som elevernas resultat förbättras
ökar också lärarnas förväntningar på eleverna, vilket
leder till en positiv spiral.
Princip 7 - kollegialt samarbete
Framhåller att deltagande lärare måste få tillfällen att
bearbeta och utveckla nya lärdomar tillsammans med
kollegor.
Princip 8 - extern experits
Gäller den roll som kunnig expertis har i att underlätta
konstruktiv utveckling av lärarnas professionella
kompetens.Det är nödvändigt en kunnig extern aktör i
lärarlaget för att utmana rådande antagande.
Princip 9 - aktivt ledarskap
I de mest effektiva utvecklingsinsatserna, av
elevresultat att döma, är skolledarna aktiva
deltagare. Skolledare ansvarar för att
anordna fortlöpande tillfällen för att främja
lärarutveckling.
Princip 10 - att behålla kraften
Handlar slutligen om att behålla kraften i
utvecklingsarbetet. Det måste finnas en
medvetenhet om att det tar mycket kraft och
lång tid för lärarna att förändra sin
undervisning på ett framgångsrikt och
varaktigt sätt.
Effektutvärdering
288 avhandlingar i pedagogik, mellan åren
1997-2006. Resultaten visar att endast 6
procent av avhandlingarna i pedagogik har
varit effektutvärderingar i någon form.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17970/2010-3-24.pdf
Knut Sundell, Einar Stensson
Timperleys cykliska process
Elevernas behov
Effekt på
elever resultat

Ny kunskap, nya
färdigheter.
(lärare) Nya
erfarenheter
(elever)

Vad behöver vi
lärare utveckla?

Skoledares
stöd
Nästa gång
19 februari
Tingberg
Nya lärgrupper - läs på BLF sidan
1 von 22

Recomendados

Att odla en gemensam bedömningskultur von
Att odla en gemensam bedömningskulturAtt odla en gemensam bedömningskultur
Att odla en gemensam bedömningskulturMalin Frykman
851 views30 Folien
BFL Nösnäsgymnasiet termin 2 von
 BFL Nösnäsgymnasiet termin 2 BFL Nösnäsgymnasiet termin 2
BFL Nösnäsgymnasiet termin 2Sandra Svensson GR
414 views13 Folien
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng von
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoängLeda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoäng
Leda och driva utveckling i skolan distansutbildning med högskolepoängGabriel Montgomery
1.6K views10 Folien
Utvecklingsforum på Ullevi Konferens von
Utvecklingsforum på Ullevi KonferensUtvecklingsforum på Ullevi Konferens
Utvecklingsforum på Ullevi KonferensSandra Svensson GR
589 views24 Folien
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15 von
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15Malin Frykman
3.4K views52 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Kungälv von
KungälvKungälv
KungälvAnnica Leaf
747 views29 Folien
Processuppgift 3, Tjörns kommun von
Processuppgift 3, Tjörns kommunProcessuppgift 3, Tjörns kommun
Processuppgift 3, Tjörns kommunMalin Frykman
415 views9 Folien
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4 von
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4Malin Frykman
1.1K views27 Folien
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2 von
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2Håkan Elderstig
1.1K views10 Folien
Bedömning för lärande, Lilla Edet von
Bedömning för lärande, Lilla EdetBedömning för lärande, Lilla Edet
Bedömning för lärande, Lilla Edetmalinfrykman
864 views46 Folien
BFL Ållebergsgymnasiet von
BFL ÅllebergsgymnasietBFL Ållebergsgymnasiet
BFL ÅllebergsgymnasietSandra Svensson GR
471 views14 Folien

Was ist angesagt?(14)

Processuppgift 3, Tjörns kommun von Malin Frykman
Processuppgift 3, Tjörns kommunProcessuppgift 3, Tjörns kommun
Processuppgift 3, Tjörns kommun
Malin Frykman415 views
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4 von Malin Frykman
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Malin Frykman1.1K views
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2 von Håkan Elderstig
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2
Presentera entreprenöriellt lärande efter kick off2
Håkan Elderstig1.1K views
Bedömning för lärande, Lilla Edet von malinfrykman
Bedömning för lärande, Lilla EdetBedömning för lärande, Lilla Edet
Bedömning för lärande, Lilla Edet
malinfrykman864 views
Learning studies – kompetensutveckling med lärandets objekt som fokus von Lärarrummet
Learning studies – kompetensutveckling med lärandets objekt som fokusLearning studies – kompetensutveckling med lärandets objekt som fokus
Learning studies – kompetensutveckling med lärandets objekt som fokus
Lärarrummet783 views
Learning studies - exemplet matematik von Lärarrummet
Learning studies - exemplet matematikLearning studies - exemplet matematik
Learning studies - exemplet matematik
Lärarrummet591 views
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013 von Robert Bengtsson
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
SRG: Ann Tellanders slides från Kick-In 2013
Robert Bengtsson280 views
Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste... von mittlarande
Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...
Erfarenheter och lärdomar från studiebesök i england med utgångspunkt i syste...
mittlarande423 views
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete von Sandra Svensson GR
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbeteBedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete
Bedömning för lärande och systematiskt kvalitetsarbete
Sandra Svensson GR800 views
ForstelarareMalmo von Edwjen
ForstelarareMalmoForstelarareMalmo
ForstelarareMalmo
Edwjen455 views

Similar a Lilla edet 15 januari 2014

INACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptx von
INACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptxINACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptx
INACT IO1 Module 5 Final - svenska.pptxcaniceconsulting
10 views48 Folien
INACT IO1 Module 1_v2 Final - svenska.pptx von
INACT IO1 Module 1_v2 Final - svenska.pptxINACT IO1 Module 1_v2 Final - svenska.pptx
INACT IO1 Module 1_v2 Final - svenska.pptxcaniceconsulting
14 views44 Folien
Bedömning för lärande och ikt von
Bedömning för lärande och iktBedömning för lärande och ikt
Bedömning för lärande och iktMalin Frykman
794 views42 Folien
Bedömning för lärande Hulansskola, Lerum von
Bedömning för lärande Hulansskola, LerumBedömning för lärande Hulansskola, Lerum
Bedömning för lärande Hulansskola, Lerummalinfrykman
505 views48 Folien
Bedömning för lärande, Hulans skola Lerum von
Bedömning för lärande, Hulans skola LerumBedömning för lärande, Hulans skola Lerum
Bedömning för lärande, Hulans skola LerumMalin Frykman
408 views48 Folien
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen von
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningenElevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningenmittlarande
4.4K views21 Folien

Similar a Lilla edet 15 januari 2014(20)

INACT IO1 Module 1_v2 Final - svenska.pptx von caniceconsulting
INACT IO1 Module 1_v2 Final - svenska.pptxINACT IO1 Module 1_v2 Final - svenska.pptx
INACT IO1 Module 1_v2 Final - svenska.pptx
caniceconsulting14 views
Bedömning för lärande och ikt von Malin Frykman
Bedömning för lärande och iktBedömning för lärande och ikt
Bedömning för lärande och ikt
Malin Frykman794 views
Bedömning för lärande Hulansskola, Lerum von malinfrykman
Bedömning för lärande Hulansskola, LerumBedömning för lärande Hulansskola, Lerum
Bedömning för lärande Hulansskola, Lerum
malinfrykman505 views
Bedömning för lärande, Hulans skola Lerum von Malin Frykman
Bedömning för lärande, Hulans skola LerumBedömning för lärande, Hulans skola Lerum
Bedömning för lärande, Hulans skola Lerum
Malin Frykman408 views
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen von mittlarande
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningenElevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
Elevaktiva och kreativa arbetssätt i so undervisningen
mittlarande4.4K views
Learning study mittlärande 2015 von mittlarande
Learning study mittlärande 2015Learning study mittlärande 2015
Learning study mittlärande 2015
mittlarande1.1K views
Nyckelstrategi ped pub 25 mars 2014 von Olle Strömbeck
Nyckelstrategi ped pub 25 mars 2014Nyckelstrategi ped pub 25 mars 2014
Nyckelstrategi ped pub 25 mars 2014
Olle Strömbeck1.2K views
Flippat ur ett formativt perspektiv von Malin Frykman
Flippat ur ett formativt perspektivFlippat ur ett formativt perspektiv
Flippat ur ett formativt perspektiv
Malin Frykman831 views
Pedagogiskt Café BFL 21 maj von jannascheele
Pedagogiskt Café BFL 21 majPedagogiskt Café BFL 21 maj
Pedagogiskt Café BFL 21 maj
jannascheele540 views

Más de Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning

Diseröd lärträff 12 elevinflytande 1 von
Diseröd lärträff 12 elevinflytande 1Diseröd lärträff 12 elevinflytande 1
Diseröd lärträff 12 elevinflytande 1Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
228 views11 Folien

Más de Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning(20)

Lilla edet 15 januari 2014

 • 2. Avstämning - vi blickar framåt • • • • • • • Lärgrupper - förändringar Metodutvecklarnas roll och medverkan Frånvaro 13 mars - gemensam dag med BFL och ämnesfokus Observationer av GR Mäta resultat - fokus, dokumentanalys, observationer Forskning Timperley, Wiliam
 • 3. iPad utvärdering 25 februari 5 mars Fuxerna, Tingberg och Ström
 • 4. Klassrumsbesök • • • • • Hur synliggörs lärandet i klassrummen? Återkoppling Kamratrespons Kommunicera BFL med elever Vilka formativa processer är igång?
 • 5. Helen Timperley 10 principer för lärares professionsutveckling
 • 6. Insikter • • • • Läraren är avgörande Undervisning är en komplex aktivitet Tidigare uppfattning, systematiskt kvalitetsarbete, självreglerande processer Undervisningskontext
 • 7. Princip 1 - fokus på eleverna lärande Cykeln av lärares professionella utveckling och kunskapsbyggande börjar med en fråga om elevernas behov av utveckling. Dessa behov avgörs genom att man först identifierar de mål läroplanen anger och sedan bedömer hur väl alla elever lyckas i förhållande till dessa mål.
 • 8. Elevers lärande Elevernas lärande måste vara utgångspunkt Lärare behöver förstå sambandet mellan specifika undervisningsaktiviteter, hur olika elevgrupper responderar samt vad eleverna faktiskt lär sig Framgång kan inte mätas i vilken mån lärare bemästrar nya strategier, det måste vara elevernas lärande som utvecklas och resultat som höjs
 • 9. Elevers lärande Resultat och förväntningar - tydliga mål Förändring tar tid Lärare som engagerar sig i cykler av effektivt professionellt lärande tar större ansvar för samtliga elevers lärande
 • 10. Princip 2 - meningsfullt innehåll Lärarna måste få möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som är meningsfulla i förhållande till deras specifika undervisningskontext. Utgångspunkten måste tas i frågan: ”Vilka kunskaper och färdigheter behöver vi som lärare för att hjälpa våra elever överbrygga gapet mellan vad de kan och vad de bör kunna för att nå målen?”
 • 11. Princip 3 Teori och praktik Lärare behöver kunskaper om bedömning och färdigheter för att upprätthålla elevfokus Förmåga att identifiera exakt vad elever vet och kan är en förutsättning för en undervisning som svarar mot varje elevs behov Bedömning kan inte ske isolerat, utan måste ligga i linje med undervisningen
 • 12. Princip 4 - Bedömning Identifierar behovet av att använda bedömning som bas för professionell utvärdering Om elevernas behov av att lära, lärarnas behov av att utvecklas och ett meningsfullt undervisningsinnehåll ska vara i linje med varandra, måste lärarna kunna klargöra vad eleverna redan vet och kan och hur man ska bygga vidare på den kunskapen på ett djupt och meningsfullt sätt.
 • 13. Princip 5 - Fler tillfällen Erbjuda ett flertal tillfällen för lärare att lära sig och praktisera nya kunskaper och färdigheter i miljöer som karaktäriseras av både tillit och utmaning.
 • 14. Linjär och cyklist lärande Kräver djupförståelse Prova, återkomma, göra om, göra nytt Utvecklingsarbete över tid 1-2 år Tillit och utmaning Engagemang (elevers behov och specifika problem)
 • 15. Princip 6 - med utgångspunkt i befintliga föreställningar Identifierar vikten av att ta utgångspunkt i lärarnas rådande antaganden. För att nya teorier och utgångspunkter ska kunna bli en grund för en förändrad praktik måste de förstås och accepteras av lärarna. Lärarnas sporre till acceptans utgörs av att elevernas resultat förbättras i takt med att undervisningen förändras. Efter hand som elevernas resultat förbättras ökar också lärarnas förväntningar på eleverna, vilket leder till en positiv spiral.
 • 16. Princip 7 - kollegialt samarbete Framhåller att deltagande lärare måste få tillfällen att bearbeta och utveckla nya lärdomar tillsammans med kollegor.
 • 17. Princip 8 - extern experits Gäller den roll som kunnig expertis har i att underlätta konstruktiv utveckling av lärarnas professionella kompetens.Det är nödvändigt en kunnig extern aktör i lärarlaget för att utmana rådande antagande.
 • 18. Princip 9 - aktivt ledarskap I de mest effektiva utvecklingsinsatserna, av elevresultat att döma, är skolledarna aktiva deltagare. Skolledare ansvarar för att anordna fortlöpande tillfällen för att främja lärarutveckling.
 • 19. Princip 10 - att behålla kraften Handlar slutligen om att behålla kraften i utvecklingsarbetet. Det måste finnas en medvetenhet om att det tar mycket kraft och lång tid för lärarna att förändra sin undervisning på ett framgångsrikt och varaktigt sätt.
 • 20. Effektutvärdering 288 avhandlingar i pedagogik, mellan åren 1997-2006. Resultaten visar att endast 6 procent av avhandlingarna i pedagogik har varit effektutvärderingar i någon form. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17970/2010-3-24.pdf Knut Sundell, Einar Stensson
 • 21. Timperleys cykliska process Elevernas behov Effekt på elever resultat Ny kunskap, nya färdigheter. (lärare) Nya erfarenheter (elever) Vad behöver vi lärare utveckla? Skoledares stöd
 • 22. Nästa gång 19 februari Tingberg Nya lärgrupper - läs på BLF sidan

Hinweis der Redaktion

 1. Ingela
 2. Ingela
 3. Sandra
 4. Sandra. 10 principer,
 5. Sandra. Princip 5. Lärare behöver ett flertal tillfällen att ta till sig och tillämpa nya rön för att deras praktik ska förändras på ett betydande sätt. Dessutom i en miljö som erbjuder både tillit och utmaning. Kräver djupförståelse. Lärande är cyklist för både lärare och elever. Så klart.
 6. Sandra.. Helens cykel. Se sidan 6 .Resterande principer. 6) Befintliga föreställningar 7) Kollegialt samarbete 8) Extern expertis 9) Aktivt ledarskap 10) Att behålla kraften