لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژه

iman razavi
iman razaviFuturist um Future World Reality
:‫مخاطب‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫لیست‬
:‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫کارگاه‬
o‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫فاز‬ ‫اولیه‬ ‫تعاریف‬ ‫و‬ ‫پروژه‬
o‫پروژه‬ ‫محدوده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
o‫اجرا‬ ‫فاز‬
o‫فعلی‬ ‫تخمین‬ ‫و‬ ‫کارها‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫واقعی‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬
o‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫فاز‬
o‫پروژه‬ ‫محدوده‬ ‫کنترل‬
o‫پروژه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬
o‫پروژه‬ )‫(پیشرفت‬ ‫عملکرد‬ ‫گزارش‬ ‫تهیه‬
‫استاندارد‬ ‫براساس‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫کارگاه‬PMBOK2012
o‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫معرفی‬PMBOK
o‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیندهای‬ ‫و‬ ‫مراحل‬
o‫پروژه‬ ‫محدوده‬ ‫مدیریت‬Project Scope Management
o‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬Project Time Management
o‫پروژه‬ ‫هزینه‬ ‫مدیریت‬Project Cost Management
o‫پروژه‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬Project Quality Management
o‫پروژه‬ ‫تدارکات‬ ‫مدیریت‬Project Procurement Management
o‫پروژه‬ ‫انسانی‬ ‫سرمایه‬ ‫مدیریت‬Project Human Capital Management
o‫پروژه‬ ‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬Project Communication Management
o‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬Project Risk Management
o‫پروژه‬ ‫ذینعان‬ ‫مدیریت‬Project Stakeholder Managemnt
o‫پروژه‬ ‫یکپارچگی‬ ‫مدیریت‬Project Integration Management
‫لیست‬‫سایر‬:‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ارایه‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫دوره‬
‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫مناقصات‬ ‫برگزاری‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫کلیدی‬ ‫اصول‬
‫ارزیابی‬ ‫روشهای‬ ‫و‬ ‫اصول‬‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اقتصادی‬
‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫اکسل‬ ‫کاربرد‬
‫پریماورا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آموزش‬ ‫تخصصی‬ ‫کارگاه‬Primavera 6.0‫پایه‬
‫پیمان‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫شرایط‬ ،‫بها‬ ‫فهرست‬ ،‫حقوقی‬ ‫مبانی‬
( ‫کار‬ ‫شکست‬ ‫ساختار‬ ‫تدوین‬WBS‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ )
‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫کارگاه‬MSP 2013
‫سازمان‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬PMO
‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬EPC
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫استاندارد‬PRINCE2 Foundation‫المللی‬ ‫بین‬ ‫آزمون‬ ‫با‬ ‫همراه‬ +
‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬EPC
( ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اطالعات‬ ‫سیستم‬PMIS)
‫پر‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫مهندسی‬ ‫مدیریت‬‫های‬ ‫وژه‬EPC
‫استاندارد‬ ‫براساس‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ICB
‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬EVPM
‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬EPC
‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬EPC
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬Business Planpro
‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫تدارکات‬ ‫و‬ ‫تامین‬ ‫مدیریت‬EPC
‫تهیه‬ ‫برآورد‬ ‫و‬ ‫متره‬‫ها‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫وضعیت‬ ‫صورت‬
‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫تیم‬
‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫کارگاهی‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬EPC
‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫اصول‬EPC
‫مدیریت‬HSE‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬
‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫فنی‬ ‫سازی‬ ‫مستند‬

Recomendados

استراتژی محتوا و تجربه کاربری von
استراتژی محتوا و تجربه کاربریاستراتژی محتوا و تجربه کاربری
استراتژی محتوا و تجربه کاربریMohammad Jafar Kermanpour
1.8K views33 Folien
Tourist guide skills 4 von
Tourist guide skills 4Tourist guide skills 4
Tourist guide skills 4Ashkan Borouj
850 views21 Folien
Plan of action von
Plan of actionPlan of action
Plan of actionsamane Dr.samane
538 views25 Folien
چگونه رشته‌ی تحصیلی‌مان را انتخاب کنیم؟ von
چگونه رشته‌ی تحصیلی‌مان را انتخاب کنیم؟چگونه رشته‌ی تحصیلی‌مان را انتخاب کنیم؟
چگونه رشته‌ی تحصیلی‌مان را انتخاب کنیم؟Hamid Keshmiri
739 views29 Folien
برنامه ریزی von
برنامه ریزیبرنامه ریزی
برنامه ریزیمحمدرضا خانکی
672 views37 Folien
knowledge management von
knowledge managementknowledge management
knowledge managementghorbani_it
1.8K views27 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

کارگاه آموزش مشاوره شغلی von
کارگاه آموزش مشاوره شغلیکارگاه آموزش مشاوره شغلی
کارگاه آموزش مشاوره شغلیSohrab Delangizan
523 views24 Folien
کسب و کار در قلب کویر von
کسب و کار در قلب کویرکسب و کار در قلب کویر
کسب و کار در قلب کویرRoham Hosseini
703 views7 Folien
46 اصل کلیدی برای برنامه ریزی تغییر von
46 اصل کلیدی برای برنامه ریزی تغییر46 اصل کلیدی برای برنامه ریزی تغییر
46 اصل کلیدی برای برنامه ریزی تغییرdigidanesh
402 views59 Folien
Opportunity recognition-sample4 von
Opportunity recognition-sample4Opportunity recognition-sample4
Opportunity recognition-sample4mortezataher
5.3K views12 Folien
طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب von
طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخابطوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب
طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخابOmid Aminzadeh Gohari
1K views32 Folien
How To Writer A Great Business Plan von
How To Writer A Great Business PlanHow To Writer A Great Business Plan
How To Writer A Great Business PlanAsal Fakheri Gouya
885 views35 Folien

Destacado(19)

کارگاه آموزش مشاوره شغلی von Sohrab Delangizan
کارگاه آموزش مشاوره شغلیکارگاه آموزش مشاوره شغلی
کارگاه آموزش مشاوره شغلی
Sohrab Delangizan523 views
کسب و کار در قلب کویر von Roham Hosseini
کسب و کار در قلب کویرکسب و کار در قلب کویر
کسب و کار در قلب کویر
Roham Hosseini703 views
46 اصل کلیدی برای برنامه ریزی تغییر von digidanesh
46 اصل کلیدی برای برنامه ریزی تغییر46 اصل کلیدی برای برنامه ریزی تغییر
46 اصل کلیدی برای برنامه ریزی تغییر
digidanesh402 views
Opportunity recognition-sample4 von mortezataher
Opportunity recognition-sample4Opportunity recognition-sample4
Opportunity recognition-sample4
mortezataher5.3K views
طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب von Omid Aminzadeh Gohari
طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخابطوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب
طوفان فکری، ساختاردهي و ارزيابي ايده ها، انتخاب
استراتژِی اقیانوس آبی - از تدوین تا اجرا von Blue Ocean Dolphin
استراتژِی اقیانوس آبی - از تدوین تا اجرااستراتژِی اقیانوس آبی - از تدوین تا اجرا
استراتژِی اقیانوس آبی - از تدوین تا اجرا
Blue Ocean Dolphin2.9K views
آموزش ایجاد میکرو کارهای پولچه von Poolche com
آموزش ایجاد میکرو کارهای پولچهآموزش ایجاد میکرو کارهای پولچه
آموزش ایجاد میکرو کارهای پولچه
Poolche com382 views
20 گزینه شغلی جذاب von Mahdi Nasseri
20 گزینه شغلی جذاب20 گزینه شغلی جذاب
20 گزینه شغلی جذاب
Mahdi Nasseri2.5K views
چرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصی von Mahdi Nasseri
چرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصیچرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصی
چرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصی
Mahdi Nasseri2K views
چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟ von Mahdi Nasseri
چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟
چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟
Mahdi Nasseri3.9K views
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model) von Mahdi Nasseri
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
Mahdi Nasseri6.7K views

Similar a لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژه

مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects... von
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...Mohammad Ahmadzadeh
365 views77 Folien
Earned value management von
Earned value managementEarned value management
Earned value managementmohamad sharbatkhori
149 views25 Folien
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per... von
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...Muhibullah Aman
909 views51 Folien
RIECO von
RIECORIECO
RIECOMostafa Jooyandeh
409 views15 Folien
testing von
testingtesting
testingBenyamin Abbasi
526 views4 Folien
Project-Management-Training.pdf von
Project-Management-Training.pdfProject-Management-Training.pdf
Project-Management-Training.pdfAhmad Jafari
5 views14 Folien

Similar a لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژه(20)

مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects... von Mohammad Ahmadzadeh
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per... von Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
Muhibullah Aman909 views
Project-Management-Training.pdf von Ahmad Jafari
Project-Management-Training.pdfProject-Management-Training.pdf
Project-Management-Training.pdf
Ahmad Jafari5 views
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟ von PMPiran
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟
PMPiran1.8K views
مهم ترین وظایف مدیر اجرایی پروژه von novin ghalam
مهم ترین وظایف مدیر اجرایی پروژهمهم ترین وظایف مدیر اجرایی پروژه
مهم ترین وظایف مدیر اجرایی پروژه
novin ghalam50 views
وظایف مدیر پروژه چیست؟ von novin ghalam
وظایف مدیر پروژه چیست؟وظایف مدیر پروژه چیست؟
وظایف مدیر پروژه چیست؟
novin ghalam56 views
مدیریت زمان پروژه با بهتایم von Reihan Rabiei
مدیریت زمان پروژه با بهتایممدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
Reihan Rabiei9.1K views
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه von Yashar Gorgani
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
Yashar Gorgani262 views
Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects von Alireza Chalekaee
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsIntegrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Alireza Chalekaee121 views
Feasibility study von NAGHSHI
Feasibility studyFeasibility study
Feasibility study
NAGHSHI434 views
Integrating risk management and earned value management processes in projecti... von Mohammad Birjandy,PMP
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Project control von Hamid AJ
Project controlProject control
Project control
Hamid AJ370 views

لیست دوره های عالی و پر مخاطب مدیریت پروژه

  • 1. :‫مخاطب‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫لیست‬ :‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫کارگاه‬ o‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫فاز‬ ‫اولیه‬ ‫تعاریف‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ o‫پروژه‬ ‫محدوده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ o‫اجرا‬ ‫فاز‬ o‫فعلی‬ ‫تخمین‬ ‫و‬ ‫کارها‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫واقعی‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ o‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫فاز‬ o‫پروژه‬ ‫محدوده‬ ‫کنترل‬ o‫پروژه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬ o‫پروژه‬ )‫(پیشرفت‬ ‫عملکرد‬ ‫گزارش‬ ‫تهیه‬ ‫استاندارد‬ ‫براساس‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫کارگاه‬PMBOK2012 o‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫معرفی‬PMBOK o‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیندهای‬ ‫و‬ ‫مراحل‬ o‫پروژه‬ ‫محدوده‬ ‫مدیریت‬Project Scope Management o‫پروژه‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬Project Time Management o‫پروژه‬ ‫هزینه‬ ‫مدیریت‬Project Cost Management o‫پروژه‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬Project Quality Management o‫پروژه‬ ‫تدارکات‬ ‫مدیریت‬Project Procurement Management o‫پروژه‬ ‫انسانی‬ ‫سرمایه‬ ‫مدیریت‬Project Human Capital Management o‫پروژه‬ ‫ارتباطات‬ ‫مدیریت‬Project Communication Management o‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬Project Risk Management o‫پروژه‬ ‫ذینعان‬ ‫مدیریت‬Project Stakeholder Managemnt o‫پروژه‬ ‫یکپارچگی‬ ‫مدیریت‬Project Integration Management ‫لیست‬‫سایر‬:‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ارایه‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫مناقصات‬ ‫برگزاری‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫کلیدی‬ ‫اصول‬ ‫ارزیابی‬ ‫روشهای‬ ‫و‬ ‫اصول‬‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اقتصادی‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫اکسل‬ ‫کاربرد‬ ‫پریماورا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آموزش‬ ‫تخصصی‬ ‫کارگاه‬Primavera 6.0‫پایه‬ ‫پیمان‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫شرایط‬ ،‫بها‬ ‫فهرست‬ ،‫حقوقی‬ ‫مبانی‬
  • 2. ( ‫کار‬ ‫شکست‬ ‫ساختار‬ ‫تدوین‬WBS‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ) ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫کارگاه‬MSP 2013 ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬PMO ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬EPC ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫استاندارد‬PRINCE2 Foundation‫المللی‬ ‫بین‬ ‫آزمون‬ ‫با‬ ‫همراه‬ + ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬EPC ( ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اطالعات‬ ‫سیستم‬PMIS) ‫پر‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫مهندسی‬ ‫مدیریت‬‫های‬ ‫وژه‬EPC ‫استاندارد‬ ‫براساس‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ICB ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬EVPM ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مهندسی‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬EPC ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬EPC ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬Business Planpro ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫تدارکات‬ ‫و‬ ‫تامین‬ ‫مدیریت‬EPC ‫تهیه‬ ‫برآورد‬ ‫و‬ ‫متره‬‫ها‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫وضعیت‬ ‫صورت‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫تیم‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫کارگاهی‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬EPC ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫مالی‬ ‫تامین‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫اصول‬EPC ‫مدیریت‬HSE‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫فنی‬ ‫سازی‬ ‫مستند‬