Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Igor Zemljič(20)

Anzeige

Vloga bibliotekarja pri javnem naročilu v Centralni pravosodni knjižnici

  1. CENTRALNA PRAVOSODNA KNJIŽNICA VLOGA BIBLIOTEKARJA PRI JAVNEM NAROČILU V CENTRALNI PRAVOSODNI KNJIŽNICI Barbara Masten, Vrhovno sodišče RS
  2. CENTRALNA PRAVOSODNA KNJIŽNICA ZJN-3 (Ul. RS št. 91/2015) 2. člen: „javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev.“ 21. člen: „Ta zakon se uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV) je enaka ali višja od mejnih vrednosti na splošnem področju 20.000 EUR za javno naročilo blaga ali storitev...“
  3. CENTRALNA PRAVOSODNA KNJIŽNICA Poizvedovanje o vsebini javnega naročanja primer knjižnice oziroma iskanje dobre prakse posvet s pravnico v matični organizaciji
  4. CENTRALNA PRAVOSODNA KNJIŽNICA Naloge bibliotekarja pred začetkom postopka izbor revij glede na statistiko izposoje seznam tujih strokovnih revij (naslov / ISSN / založnik) ocena vrednosti naročnin sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije
  5. CENTRALNA PRAVOSODNA KNJIŽNICA Nekateri pogoji v razpisni dokumentaciji rok(i) dobave podporni servis -> spletni portal mesečno plačilo računov za dobavljeno gradivo ...
  6. Vir: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/sheme-javnega-narocanja/
  7. CENTRALNA PRAVOSODNA KNJIŽNICA Zaključek postopka javno odpiranje ponudb podpis pogodbe
  8. CENTRALNA PRAVOSODNA KNJIŽNICA … moje mnenje
  9. barbara.masten@sodisce.si
Anzeige