Anzeige

Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zgodovine Primorske v času druge beneške vojne

Librarian at Institute for contemporary history um Institute for contemporary history
29. Sep 2015
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Knjiga: »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« : kot zanimiv pričevalec zgodovine Primorske v času druge beneške vojne

 1. Knjiga »Historia Della Vltima Gverra Nel Friuli« Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana kot zanimiv pričevalec zgodovine Primorske v času druge beneške vojne
 2. • največja vojna 16. stoletja (značilnosti: visoko število žrtev, ropanja najemniških vojska, zastoj trgovine, vpoklic kmetov, finančna stiska, veliko finančno in človeško breme nosijo tudi Notranjeavstrijske dežele • kmečki upori • nezanesljivost zavezništev • Evropska vojna (v vojno se vpletejo: cesarstvo, Beneška republika, francosko kraljestvo, Papeška država, druge italijanske države, Anglija, Aragonsko kraljestvo, Ogrska • 1508 februarja napade cesarska vojska iz Tirolske ozemlje beneške republike, po več porazih cesarskih sil Benečani prodrejo na vzhodu vse do Postojne. • Premirje 6. junija • 1508, Kras, Istra, Trst ostanejo v beneških rokah • 1509 cambraiška zveza (francoski kralj, papež, cesar…) spet nastopijo proti Benetkam. Francozi pri Agnadellu maja 1509 potolčejo beneške čete, cesarske sile ponovno zasedejo Kras, Istro, Trst, Idrijski rudnik, Tolmin… 1. beneška vojna
 3. • Imenujemo jo tudi uskoška ali gradiška vojna • Vzroki: • napadi senjskih Uskokov na beneške ladje • trgovina s soljo • vprašanje mej • težnja Beneške republike, da bi se ponovno polastila Gradiške • nerešena vprašanja iz prve vojne zastrupljajo ozračje • Značilnosti: • V spopadu so se plemiči večinoma postavili na beneško stran • navadno prebivalstvo običajno podpira habsburžane 2. beneška vojna (1615-1617)
 4. • Vojna v Istri in Furlaniji, kjer so bili ključni boji okoli Gradiške, spopadi tudi v gornjem Posočju • pomembno vlogo ima tudi novozgrajena Palmanova • Več roparskih pohodov po podeželju s čimer so si najemniške vojske (Italijani, Nemci, Hrvati, Albanci, Francozi, Španci, Grki) • Benečani srdito oblegajo Gradiško, Brda in večkrat prodirajo po dolini Soče Potek vojne I.
 5. • Habsburžani ob izdatni pomoči najemnikov zadržijo napade in obranijo najpomembnejše točke. • ob koncu vojne sta bili nasprotnici spet na začetnih pozicijah. Avstrijci obljubijo, da uskoke umaknejo od morja, Benečani pa morajo vrniti zasedena območja • 6. september 1617: premirje v Parizu • Mirovna pogodba v Madridu 1. februarja 1618 Potek vojne II.
 6. avstrijska (B. Rith di Köllenberg - 1629 (prevedel J.G. Dolničar),) J. Zahn-1870) beneška (G. Barbarigo-1618,F. Moisesso-1623, E. Palladio-1659,B. Nani -1662, M. Minucci-1683 ) papeška (P. Emigliani 1619) Mnoga pričevanja o vojni :
 7. Za pisanje zgodovine ga je verjetno vzpodbudil Giovanii de Medici (sin Kozima I. ), ki je poveljeval beneški vojski v drugi polovici vojne. knjiga je bila napisana pred letom 1621 svet desetorice knjigo pretresa, a oceni, da ni primerna za tisk in predlaga uničenje, kljub temu knjiga še istega leta izzide, a z letnico 1623 stroški tiska 400 dukatov knjiga je bila posvečena pomembnemu beneškemu politiku Francescu Erizzu, ki je bil med vojno poveljnik trdnjave v Palmanovi Zgodovina knjige:
 8. rojen 26. IX. 1582 v Vidmu videmski jurist pesnik katolik, a predniki so bili judovskih korenin študiral na jezuitskem kolegiju v Gradcu prvo delo (latinsko tragedijo), ki jo je posvetil nadvojvodi Ferdinadu Avstrijskemu je objavil že v Gradcu 1604-1610 študij prava v Padovi 1606 sonetni venec posvečen urbinskem vojvodi. Kdo je Fauistino Moisesso ?
 9. 1615 se prijavi v konjenico 1617 ranjen (?), bolniška. Obtožbe o razsipnem življenju v Meranu 1618 čeprav se vojna končala brez zmagovalca, je 1618. objavil latinsko pesem, ki slavi beneško zmago in obsoja Avstrijce za zločine napisal je še eno knjigo o Beneških pravicah do Furlanije, a je ostala le v rokopisu leta 1624 se preseli v Lombardijo, kjer je postal tajnik grofa Heinricha Matthiasa von Thurn Heiligenkreuz umrl je v Brescii 1626 ali 1627 Kdo je Fauistino Moisesso 2 ?
 10. • začne s prvimi spopadi od leta 1615 in se konča s koncem spopadov v juniju 1617 • prizadeva si za nepristranskost in poudarja, da se je furlansko plemstvo borilo v obeh vojskah • kljub temu v rodnem Vidmu knjige niso sprejeli z naklonjenostjo, da premalo poudarja njihove zasluge in skuša preveč ugajati Habsburžanom O čem govori knjiga?
 11. • Besedilo je napisano v italijanskem jeziku, da bi bilo razumljivo čim širšemu krogu bralcev iz njega pa je močno čutiti italijanski patriotizem • Čeprav avtor skuša biti objektiven in pogosto realno opisuje napake obeh strani, zaradi osebne angažiranosti v spopadu delo piše pristransko; • Faustino meni, da vojna ni bila Barbarska, saj so mnogi habsburški vojaki pustili preganjane kmetov, otrok in premožnejših Pri požigih so celo gledali na naše in naše
 12. • Faustino dogodke opisuje iz lastnih izkušenj in poznanih dejstev, • za boljšo prepričljivost pa navaja tudi pisma, sočasna poročila in dva zemljevida Furlanije in bojišča okrog Gradiške z zelo natančnimi položaji bojnih enot ob reki Soči.
 13. • Faustino Moisesso opisuje: • osvojitev Dobrovega 1616 in kako so domačini plenilcem ponovno ugrabili odlično Rebulo • neuspeli beneški napad na Šmartno v februarju 1617 • Napad na Vipolže • zemljevidi našega območja O čem še govori knjiga?
 14. Vipolže zgrajene v obliki majhne utrdbe z velikim dvoriščem in z visokim obrambnim obzidjem Palača se je na vzhodni in zahodni strani zaključevala z nizkimi, dobro utrjenimi stolpi, postavljenimi na tufu, na katerem je stala celotna stavba. Na vzhodni strani je bilo prav tako dvorišče, ki se je nadaljevalo na zahodno stran, kjer so bili v bližini vrat hlevi. Ti so se stegovali proti stanovanjskemu bloku. Avtor potem nadaljuje z opisom beneškega obstreljevanja, zaradi katerega je grozilo, da se bo podrlo veliko kamnito stopnišče: „Če bi se podrl obok in polomile stopnice, bi bila uničena skoraj vsa palača“…. “V tem gradu je bila najdena lepo okrašena oprema, še posebej številne slike v okvirjih, med katerimi so bile nekatere zelo dragocene, glede na to, da je bil kraj namenjen užitkom grofa Raimonda Thurna”.
 15. O čem še govori knjiga?
 16. Zemljevid vojaških operacij na Gradiškem
 17. Kje vse hranijo knjigo? Narodna in univerzitetna knjižnica:
 18. Semeniška knjižnica v Ljubljani:
 19. Inštitut za novejšo zgodovino:
 20. Knjiga iz Inštituta za novejšo zgodovino: Vezni list ima z roko napisan podatek o lastništvu: »Ex lib. Petri de Franciscis Barth Fili«. Na naslovni strani je podpis še enega lastnika(?) »Gfdel. Morrez«. O drugih lastnikih težko sklepamo, ker je knjiga v knjižnico Inštituta za novejšo zgodovino prišla po drugi svetovni vojni iz Federalnega zbirnega centra, kjer je leta neopažena ležala založena med »nacističnim« fondom Inštituta za novejšo zgodovino. Vezava knjige je usnjena, hrbet knjige in del platnic je vezan v usnje, rjave barve. Knjiga je vezana s tremi enojnimi vezicami, ki kot prečne opore povezujejo knjižni blok s pergamentnim ovojem.
 21. PONATIS: Moisesso, Faustino: Historia della ultima guerra nel Friuli, di Faustino Moisesso : episodi scelti. - Gorizia : a cura dell'Amministrazione provinciale di Gorizia, 1959. - XIII, 90 str. : ilustr. ; 34 cm. SPLETNI DOSTOP: Knjigo je digitalizirala Bayerische Staatsbibliothek iz Munchna v okviru projekra eBooks on Demand (EOD): http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00046806/images/
 22. Hvala za pozornost! Igor.Zemljic@inz.si
Anzeige