SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
3a Jornada. Canviar des de dins per millorar
Sitges, 13 de desembre de 2013

Creació d’un grup de treball assistencial, compartit primària - hospital, per a
l’anàlisi dels reingressos hospitalaris
B Bayés, P Quilez, LL Argeles, M Figuerola, JA de la Fuente, P Pérez
Hospital Germans Trias i Pujol i SAP Badalona MN de l’ICS
Email: bbayes.germanstrias@gencat.cat

Objectius:
Principal: reduir els episodis de reingrés urgent a 30 dies.
Secundaris:
•Detectar els grups de pacients amb alta incidència de reingrés per establir circuits que millorin l’assistència.
•Detectar reingressos relacionats clínicament per patologies respiratòries i cardiovasculars.
•Millorar la coordinació primària - hospital en l’atenció continuada.

Material i mètodes - Inici de l’anàlisi gener del 2013
1.-Creació d’un quadre de comandament(QC) setmanal amb informació individualitzada sobre els episodis de
reingrés (Eina: Business Objects). S’indica si els reingressos han estat per EPOC i ICC, així com dels dies d’estada
hospitalària dels dos episodis i del número de dies que han passat entre els dos episodis. També s’informa si el
pacient està identificat com PCC (Pacient Crònic Complexe) o MACA (Malaltia Crònica Avançada). També es recull
la necessitat de prealt després del primer ingrés. El QC es difon setmanalment a tot els membres del grup de treball
i a tots els caps de servei de HUGTiP.
2.-Reunió setmanal, els dijous a les 10 hores, amb els representants de l’hospital i primària
3.-Seguiment setmanal amb els responsables d’admissions i urgències a fi de millorar els possibles errors en
l’admissió dels pacients.

Resultats
El seguiment dels episodis de reingrés ha permès reduir la taxa bruta de reingressos d’un 7,75% al 2012 (gener
- agost) a un 6,64% al 2013 (gener - agost), el que representa una reducció percentual del 14,5% (significant una
reducció de 208 episodis de reingrés).
En ajustar per la casuística atesa la taxa de reingressos esperada és de 7,80% respecte a la taxa observada de
6,64%. Fet que reflexa l’esforç de gestió amb una Raó de Reingressos Estandarditzada de 0,8506.
Els serveis amb major taxa de reingressos són: medicina interna / UGA (unitat geriàtrica d’aguts)(12,82%),
pneumologia (13,77%) i hepatologia (15,05%). Amb el seguiment continuat, que un 75% dels serveis han reduït el
percentatge de reingressos respecte al mateix període de l’any anterior.
La taxa de reingressos per ICC ha estat al 2013 del 15,1%, presentat una reducció del 7,7% respecte el mateix
període del 2012 (16.4%). No obstant, els reingressos relacionats clínicament per ICC han patit una reducció del
26,9% (6.8% al 2013 i 9.3% al 2012). La taxa de reingressos per patologies respiratòries ha estat al 2013 del
11,8%, presentat una reducció del 24,9% respecte el mateix període del 2012 (15.7%). No obstant, els reingressos
relacionats clínicament per patologies respiratòries han patit una reducció del 35,8% (6.7% al 2013 i 10.5% al 2012).
En el cas de pediatria l’anàlisi dels reingressos requereix un tractament individualitzat. (s’ha detectat una reducció
dels reingressos a pediatria d’un 25% durant el 2013.)
L’anàlisi coordinat primària-hospital ha permès millorar significativament la continuitat asistencial rebuda, passant
d’una majoria d’atenció telefònica a una majoria d’assistència per professionals de l’atenció primària
El seguiment des del punt de vista administratiu ha permès reduir de manera significativa el % de pacient amb
estades de 0 dies i els casos amb 0 dies entre els 2 episodis.

Conclusions:
El seguiment assistencial de manera continuada ha permès reduir significativament els reingressos i
millorar els circuits d’atenció assistencial.
Organitza:

http://experienciespladesalut.canalsalut.cat

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

MN l’abordatge del pacient crònic complex (pcc) en el SAP Vallès Occidental
MN l’abordatge del pacient crònic complex (pcc) en el SAP Vallès OccidentalMN l’abordatge del pacient crònic complex (pcc) en el SAP Vallès Occidental
MN l’abordatge del pacient crònic complex (pcc) en el SAP Vallès Occidental
Institut Català de la Salut
 
L'atenció domiciliària al malalt crònic complex
L'atenció domiciliària al malalt crònic complexL'atenció domiciliària al malalt crònic complex
L'atenció domiciliària al malalt crònic complex
Sebastià J. Santaeugènia
 
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a GironaPresentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
Creu Roja Girona
 
Tarragona. Hemodiàlisi a l’HTVC (ICS) a càrrec de l’HSCJ (Sagessa)
Tarragona. Hemodiàlisi a l’HTVC (ICS) a càrrec de l’HSCJ (Sagessa)Tarragona. Hemodiàlisi a l’HTVC (ICS) a càrrec de l’HSCJ (Sagessa)
Tarragona. Hemodiàlisi a l’HTVC (ICS) a càrrec de l’HSCJ (Sagessa)
Institut Català de la Salut
 
CC projecte de cooperació per una millor atenció al pacient amb ic i mpoc
CC projecte de cooperació per una millor atenció al pacient amb ic i mpocCC projecte de cooperació per una millor atenció al pacient amb ic i mpoc
CC projecte de cooperació per una millor atenció al pacient amb ic i mpoc
Institut Català de la Salut
 
HUVH prescripció electrònica als hospitals tots a dintre ningú fora
HUVH prescripció electrònica als hospitals  tots a dintre ningú foraHUVH prescripció electrònica als hospitals  tots a dintre ningú fora
HUVH prescripció electrònica als hospitals tots a dintre ningú fora
Institut Català de la Salut
 
Els antibiòtics i la faringitis en infants
Els antibiòtics i la faringitis en infantsEls antibiòtics i la faringitis en infants
Els antibiòtics i la faringitis en infants
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
 
Vall d'Hebron. Consulta d'Atenció Immediata d'Oncologia (CAI)
Vall d'Hebron. Consulta d'Atenció Immediata d'Oncologia (CAI)Vall d'Hebron. Consulta d'Atenció Immediata d'Oncologia (CAI)
Vall d'Hebron. Consulta d'Atenció Immediata d'Oncologia (CAI)
Institut Català de la Salut
 
Catalunya Central. Projecte de cooperació per atenció al pacient crònic comple
Catalunya Central. Projecte de cooperació per atenció al pacient crònic compleCatalunya Central. Projecte de cooperació per atenció al pacient crònic comple
Catalunya Central. Projecte de cooperació per atenció al pacient crònic comple
Institut Català de la Salut
 
La lumbàlgia i les faixes o suports lumbars
La lumbàlgia i les faixes o suports lumbarsLa lumbàlgia i les faixes o suports lumbars
La lumbàlgia i les faixes o suports lumbars
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
 
Vall d'Hebron. Impacte de l'avaluació neurovascular en el diagnòstic prehospi...
Vall d'Hebron. Impacte de l'avaluació neurovascular en el diagnòstic prehospi...Vall d'Hebron. Impacte de l'avaluació neurovascular en el diagnòstic prehospi...
Vall d'Hebron. Impacte de l'avaluació neurovascular en el diagnòstic prehospi...
Institut Català de la Salut
 
La vitamina D en persones grans
La vitamina D en persones gransLa vitamina D en persones grans
HUVH consulta d'atenció immediata d'oncologia (cai). tancant el cercle assist...
HUVH consulta d'atenció immediata d'oncologia (cai). tancant el cercle assist...HUVH consulta d'atenció immediata d'oncologia (cai). tancant el cercle assist...
HUVH consulta d'atenció immediata d'oncologia (cai). tancant el cercle assist...
Institut Català de la Salut
 

Was ist angesagt? (13)

MN l’abordatge del pacient crònic complex (pcc) en el SAP Vallès Occidental
MN l’abordatge del pacient crònic complex (pcc) en el SAP Vallès OccidentalMN l’abordatge del pacient crònic complex (pcc) en el SAP Vallès Occidental
MN l’abordatge del pacient crònic complex (pcc) en el SAP Vallès Occidental
 
L'atenció domiciliària al malalt crònic complex
L'atenció domiciliària al malalt crònic complexL'atenció domiciliària al malalt crònic complex
L'atenció domiciliària al malalt crònic complex
 
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a GironaPresentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
 
Tarragona. Hemodiàlisi a l’HTVC (ICS) a càrrec de l’HSCJ (Sagessa)
Tarragona. Hemodiàlisi a l’HTVC (ICS) a càrrec de l’HSCJ (Sagessa)Tarragona. Hemodiàlisi a l’HTVC (ICS) a càrrec de l’HSCJ (Sagessa)
Tarragona. Hemodiàlisi a l’HTVC (ICS) a càrrec de l’HSCJ (Sagessa)
 
CC projecte de cooperació per una millor atenció al pacient amb ic i mpoc
CC projecte de cooperació per una millor atenció al pacient amb ic i mpocCC projecte de cooperació per una millor atenció al pacient amb ic i mpoc
CC projecte de cooperació per una millor atenció al pacient amb ic i mpoc
 
HUVH prescripció electrònica als hospitals tots a dintre ningú fora
HUVH prescripció electrònica als hospitals  tots a dintre ningú foraHUVH prescripció electrònica als hospitals  tots a dintre ningú fora
HUVH prescripció electrònica als hospitals tots a dintre ningú fora
 
Els antibiòtics i la faringitis en infants
Els antibiòtics i la faringitis en infantsEls antibiòtics i la faringitis en infants
Els antibiòtics i la faringitis en infants
 
Vall d'Hebron. Consulta d'Atenció Immediata d'Oncologia (CAI)
Vall d'Hebron. Consulta d'Atenció Immediata d'Oncologia (CAI)Vall d'Hebron. Consulta d'Atenció Immediata d'Oncologia (CAI)
Vall d'Hebron. Consulta d'Atenció Immediata d'Oncologia (CAI)
 
Catalunya Central. Projecte de cooperació per atenció al pacient crònic comple
Catalunya Central. Projecte de cooperació per atenció al pacient crònic compleCatalunya Central. Projecte de cooperació per atenció al pacient crònic comple
Catalunya Central. Projecte de cooperació per atenció al pacient crònic comple
 
La lumbàlgia i les faixes o suports lumbars
La lumbàlgia i les faixes o suports lumbarsLa lumbàlgia i les faixes o suports lumbars
La lumbàlgia i les faixes o suports lumbars
 
Vall d'Hebron. Impacte de l'avaluació neurovascular en el diagnòstic prehospi...
Vall d'Hebron. Impacte de l'avaluació neurovascular en el diagnòstic prehospi...Vall d'Hebron. Impacte de l'avaluació neurovascular en el diagnòstic prehospi...
Vall d'Hebron. Impacte de l'avaluació neurovascular en el diagnòstic prehospi...
 
La vitamina D en persones grans
La vitamina D en persones gransLa vitamina D en persones grans
La vitamina D en persones grans
 
HUVH consulta d'atenció immediata d'oncologia (cai). tancant el cercle assist...
HUVH consulta d'atenció immediata d'oncologia (cai). tancant el cercle assist...HUVH consulta d'atenció immediata d'oncologia (cai). tancant el cercle assist...
HUVH consulta d'atenció immediata d'oncologia (cai). tancant el cercle assist...
 

Andere mochten auch

My birthday
My birthdayMy birthday
My birthday
feyma memeus
 
творчий звіт виступ
творчий звіт виступтворчий звіт виступ
творчий звіт виступ
valya123
 
Monetization of game apps
Monetization of game appsMonetization of game apps
Monetization of game apps
DevGAMM Conference
 
Maine
MaineMaine
Coursera N2MEGU7F3ZHN
Coursera N2MEGU7F3ZHNCoursera N2MEGU7F3ZHN
Coursera N2MEGU7F3ZHN
Daniel Pardhe
 
Audeince
AudeinceAudeince
Audeince
AmelliaS
 
Gina London Networking Masterclass 2016
Gina London Networking Masterclass 2016Gina London Networking Masterclass 2016
Gina London Networking Masterclass 2016
Gina London
 
Stunning Pulitzer Prize-winning photos: The real stories
Stunning Pulitzer Prize-winning photos: The real storiesStunning Pulitzer Prize-winning photos: The real stories
Stunning Pulitzer Prize-winning photos: The real stories
guimera
 
Programmation fonctionnelle en JavaScript
Programmation fonctionnelle en JavaScriptProgrammation fonctionnelle en JavaScript
Programmation fonctionnelle en JavaScript
Loïc Knuchel
 
El problema de la contaminación ambiental
El problema de la contaminación ambientalEl problema de la contaminación ambiental
El problema de la contaminación ambiental
NORMA ESQUIVEL
 
Introduccion.a.la.ingenieria.ambiental.para.la.industria.de.procesos. .c.zaror
Introduccion.a.la.ingenieria.ambiental.para.la.industria.de.procesos. .c.zarorIntroduccion.a.la.ingenieria.ambiental.para.la.industria.de.procesos. .c.zaror
Introduccion.a.la.ingenieria.ambiental.para.la.industria.de.procesos. .c.zaror
NORMA ESQUIVEL
 
47 La estatua de Nabucodonosor 15.10.09
47 La estatua de Nabucodonosor 15.10.0947 La estatua de Nabucodonosor 15.10.09
47 La estatua de Nabucodonosor 15.10.09
Federico Salvador Wadsworth
 
МАҒАН ӨМІР ҚЫМБАТ
МАҒАН ӨМІР ҚЫМБАТМАҒАН ӨМІР ҚЫМБАТ
МАҒАН ӨМІР ҚЫМБАТ
Айбек Қуандықұлы
 
CM - Crosti - Connessioni in Acciaio
CM - Crosti - Connessioni in AcciaioCM - Crosti - Connessioni in Acciaio
CM - Crosti - Connessioni in Acciaio
Franco Bontempi Org Didattica
 
Yulimar gimenez
Yulimar gimenezYulimar gimenez
Yulimar gimenez
Yulimar_Gimenez
 
Alsina Centellas Bloc 5
Alsina Centellas Bloc 5Alsina Centellas Bloc 5
Alsina Centellas Bloc 5
turituri
 
Parcial pres auto
Parcial pres autoParcial pres auto
Parcial pres auto
jc3didier
 
Flava Jam
Flava JamFlava Jam
Sucesso
SucessoSucesso
Sucesso
Rondelix
 

Andere mochten auch (20)

My birthday
My birthdayMy birthday
My birthday
 
творчий звіт виступ
творчий звіт виступтворчий звіт виступ
творчий звіт виступ
 
Monetization of game apps
Monetization of game appsMonetization of game apps
Monetization of game apps
 
Maine
MaineMaine
Maine
 
Coursera N2MEGU7F3ZHN
Coursera N2MEGU7F3ZHNCoursera N2MEGU7F3ZHN
Coursera N2MEGU7F3ZHN
 
Audeince
AudeinceAudeince
Audeince
 
Gina London Networking Masterclass 2016
Gina London Networking Masterclass 2016Gina London Networking Masterclass 2016
Gina London Networking Masterclass 2016
 
Stunning Pulitzer Prize-winning photos: The real stories
Stunning Pulitzer Prize-winning photos: The real storiesStunning Pulitzer Prize-winning photos: The real stories
Stunning Pulitzer Prize-winning photos: The real stories
 
Programmation fonctionnelle en JavaScript
Programmation fonctionnelle en JavaScriptProgrammation fonctionnelle en JavaScript
Programmation fonctionnelle en JavaScript
 
El problema de la contaminación ambiental
El problema de la contaminación ambientalEl problema de la contaminación ambiental
El problema de la contaminación ambiental
 
Introduccion.a.la.ingenieria.ambiental.para.la.industria.de.procesos. .c.zaror
Introduccion.a.la.ingenieria.ambiental.para.la.industria.de.procesos. .c.zarorIntroduccion.a.la.ingenieria.ambiental.para.la.industria.de.procesos. .c.zaror
Introduccion.a.la.ingenieria.ambiental.para.la.industria.de.procesos. .c.zaror
 
47 La estatua de Nabucodonosor 15.10.09
47 La estatua de Nabucodonosor 15.10.0947 La estatua de Nabucodonosor 15.10.09
47 La estatua de Nabucodonosor 15.10.09
 
МАҒАН ӨМІР ҚЫМБАТ
МАҒАН ӨМІР ҚЫМБАТМАҒАН ӨМІР ҚЫМБАТ
МАҒАН ӨМІР ҚЫМБАТ
 
CM - Crosti - Connessioni in Acciaio
CM - Crosti - Connessioni in AcciaioCM - Crosti - Connessioni in Acciaio
CM - Crosti - Connessioni in Acciaio
 
Yulimar gimenez
Yulimar gimenezYulimar gimenez
Yulimar gimenez
 
Alsina Centellas Bloc 5
Alsina Centellas Bloc 5Alsina Centellas Bloc 5
Alsina Centellas Bloc 5
 
Parcial pres auto
Parcial pres autoParcial pres auto
Parcial pres auto
 
Flava Jam
Flava JamFlava Jam
Flava Jam
 
Sucesso
SucessoSucesso
Sucesso
 
BúLgaríA
BúLgaríABúLgaríA
BúLgaríA
 

Ähnlich wie HGTP Creació d’un grup de treball assistencial per analitzar reingressos

Pdmar 2012 (diada 2013)
Pdmar 2012 (diada 2013)Pdmar 2012 (diada 2013)
Pdmar 2012 (diada 2013)
jescarra
 
HVC Estudi d'adherència al tractament amb inhaladors en MPOC
HVC Estudi d'adherència al tractament amb inhaladors en MPOCHVC Estudi d'adherència al tractament amb inhaladors en MPOC
HVC Estudi d'adherència al tractament amb inhaladors en MPOC
Institut Català de la Salut
 
Infermeria enllac 2008
Infermeria enllac 2008Infermeria enllac 2008
Infermeria enllac 2008
Josep Maria Vilaseca Llobet
 
AHC. Hospital Dr.Trueta de Girona
AHC. Hospital Dr.Trueta de GironaAHC. Hospital Dr.Trueta de Girona
AHC. Hospital Dr.Trueta de Girona
Institut Català de la Salut
 
Decàleg "Com estalviar amb criteri clínic" J. Varela
Decàleg "Com estalviar amb criteri clínic" J. VarelaDecàleg "Com estalviar amb criteri clínic" J. Varela
Decàleg "Com estalviar amb criteri clínic" J. Varela
Jordi Varela
 
Espirometria de qualitat. Joan Escarrabill
Espirometria de qualitat. Joan EscarrabillEspirometria de qualitat. Joan Escarrabill
Espirometria de qualitat. Joan Escarrabill
Fundació TicSalut
 
PPAC: proposta d'indicadors d'avaluació
PPAC: proposta d'indicadors d'avaluacióPPAC: proposta d'indicadors d'avaluació
PPAC: proposta d'indicadors d'avaluació
Institut Català de la Salut
 
Vall d'Hebron. Col·laboració Hospital-Primària en el diagnòstic ràpid ambulat...
Vall d'Hebron. Col·laboració Hospital-Primària en el diagnòstic ràpid ambulat...Vall d'Hebron. Col·laboració Hospital-Primària en el diagnòstic ràpid ambulat...
Vall d'Hebron. Col·laboració Hospital-Primària en el diagnòstic ràpid ambulat...
Institut Català de la Salut
 
Sitges 12 03 2010 Fi
Sitges 12 03 2010 FiSitges 12 03 2010 Fi
Sitges 12 03 2010 Fi
jescarra
 
CASTELLDEFELS 2022 salut Movem.pdf
CASTELLDEFELS 2022 salut Movem.pdfCASTELLDEFELS 2022 salut Movem.pdf
CASTELLDEFELS 2022 salut Movem.pdf
Ramon Morera i Castell
 
Pla de Salut Castelldefels.pptx
Pla de Salut Castelldefels.pptxPla de Salut Castelldefels.pptx
Pla de Salut Castelldefels.pptx
Ramon Morera i Castell
 
Hosp Domiciliaria Integral - Resultats del Servei de Geriatria a BSA
Hosp Domiciliaria Integral - Resultats del Servei de Geriatria a BSAHosp Domiciliaria Integral - Resultats del Servei de Geriatria a BSA
Hosp Domiciliaria Integral - Resultats del Servei de Geriatria a BSA
Sebastià J. Santaeugènia
 
Memòria 2013 | Institut Catlà de la Salut
Memòria 2013 | Institut Catlà de la SalutMemòria 2013 | Institut Catlà de la Salut
Memòria 2013 | Institut Catlà de la Salut
ICS Catalunya Central
 
Aposta per un model organitzatiu diferent en atencio primària. Experiència en...
Aposta per un model organitzatiu diferent en atencio primària. Experiència en...Aposta per un model organitzatiu diferent en atencio primària. Experiència en...
Aposta per un model organitzatiu diferent en atencio primària. Experiència en...
Societat Gestió Sanitària
 
Allergia 03 02 2010
Allergia 03 02 2010Allergia 03 02 2010
Allergia 03 02 2010
jescarra
 
Vall d'Hebron. L'evidència científica i la pràctica infermera
Vall d'Hebron. L'evidència científica i la pràctica infermeraVall d'Hebron. L'evidència científica i la pràctica infermera
Vall d'Hebron. L'evidència científica i la pràctica infermera
Institut Català de la Salut
 
Avaluació d'una intervenció de gestió de casos de pacients amb malaltia respi...
Avaluació d'una intervenció de gestió de casos de pacients amb malaltia respi...Avaluació d'una intervenció de gestió de casos de pacients amb malaltia respi...
Avaluació d'una intervenció de gestió de casos de pacients amb malaltia respi...
Francesc Güell Viaplana
 
Girona. La UDENTG un exemple d’integració de nivells assistencials
Girona. La UDENTG un exemple d’integració de nivells assistencialsGirona. La UDENTG un exemple d’integració de nivells assistencials
Girona. La UDENTG un exemple d’integració de nivells assistencials
Institut Català de la Salut
 
Hj23 SEGUIMENT I PREVENCIÓ SECUNDÀRIA EN PACIENTS INTERVINGUTS DE BYPAS CORONARI
Hj23 SEGUIMENT I PREVENCIÓ SECUNDÀRIA EN PACIENTS INTERVINGUTS DE BYPAS CORONARIHj23 SEGUIMENT I PREVENCIÓ SECUNDÀRIA EN PACIENTS INTERVINGUTS DE BYPAS CORONARI
Hj23 SEGUIMENT I PREVENCIÓ SECUNDÀRIA EN PACIENTS INTERVINGUTS DE BYPAS CORONARI
Institut Català de la Salut
 
Hj23 sSEGUIMENT I PREVENCIÓ SECUNDÀRIA EN PACIENTS INTERVINGUTS DE BYPAS CORO...
Hj23 sSEGUIMENT I PREVENCIÓ SECUNDÀRIA EN PACIENTS INTERVINGUTS DE BYPAS CORO...Hj23 sSEGUIMENT I PREVENCIÓ SECUNDÀRIA EN PACIENTS INTERVINGUTS DE BYPAS CORO...
Hj23 sSEGUIMENT I PREVENCIÓ SECUNDÀRIA EN PACIENTS INTERVINGUTS DE BYPAS CORO...
Institut Català de la Salut
 

Ähnlich wie HGTP Creació d’un grup de treball assistencial per analitzar reingressos (20)

Pdmar 2012 (diada 2013)
Pdmar 2012 (diada 2013)Pdmar 2012 (diada 2013)
Pdmar 2012 (diada 2013)
 
HVC Estudi d'adherència al tractament amb inhaladors en MPOC
HVC Estudi d'adherència al tractament amb inhaladors en MPOCHVC Estudi d'adherència al tractament amb inhaladors en MPOC
HVC Estudi d'adherència al tractament amb inhaladors en MPOC
 
Infermeria enllac 2008
Infermeria enllac 2008Infermeria enllac 2008
Infermeria enllac 2008
 
AHC. Hospital Dr.Trueta de Girona
AHC. Hospital Dr.Trueta de GironaAHC. Hospital Dr.Trueta de Girona
AHC. Hospital Dr.Trueta de Girona
 
Decàleg "Com estalviar amb criteri clínic" J. Varela
Decàleg "Com estalviar amb criteri clínic" J. VarelaDecàleg "Com estalviar amb criteri clínic" J. Varela
Decàleg "Com estalviar amb criteri clínic" J. Varela
 
Espirometria de qualitat. Joan Escarrabill
Espirometria de qualitat. Joan EscarrabillEspirometria de qualitat. Joan Escarrabill
Espirometria de qualitat. Joan Escarrabill
 
PPAC: proposta d'indicadors d'avaluació
PPAC: proposta d'indicadors d'avaluacióPPAC: proposta d'indicadors d'avaluació
PPAC: proposta d'indicadors d'avaluació
 
Vall d'Hebron. Col·laboració Hospital-Primària en el diagnòstic ràpid ambulat...
Vall d'Hebron. Col·laboració Hospital-Primària en el diagnòstic ràpid ambulat...Vall d'Hebron. Col·laboració Hospital-Primària en el diagnòstic ràpid ambulat...
Vall d'Hebron. Col·laboració Hospital-Primària en el diagnòstic ràpid ambulat...
 
Sitges 12 03 2010 Fi
Sitges 12 03 2010 FiSitges 12 03 2010 Fi
Sitges 12 03 2010 Fi
 
CASTELLDEFELS 2022 salut Movem.pdf
CASTELLDEFELS 2022 salut Movem.pdfCASTELLDEFELS 2022 salut Movem.pdf
CASTELLDEFELS 2022 salut Movem.pdf
 
Pla de Salut Castelldefels.pptx
Pla de Salut Castelldefels.pptxPla de Salut Castelldefels.pptx
Pla de Salut Castelldefels.pptx
 
Hosp Domiciliaria Integral - Resultats del Servei de Geriatria a BSA
Hosp Domiciliaria Integral - Resultats del Servei de Geriatria a BSAHosp Domiciliaria Integral - Resultats del Servei de Geriatria a BSA
Hosp Domiciliaria Integral - Resultats del Servei de Geriatria a BSA
 
Memòria 2013 | Institut Catlà de la Salut
Memòria 2013 | Institut Catlà de la SalutMemòria 2013 | Institut Catlà de la Salut
Memòria 2013 | Institut Catlà de la Salut
 
Aposta per un model organitzatiu diferent en atencio primària. Experiència en...
Aposta per un model organitzatiu diferent en atencio primària. Experiència en...Aposta per un model organitzatiu diferent en atencio primària. Experiència en...
Aposta per un model organitzatiu diferent en atencio primària. Experiència en...
 
Allergia 03 02 2010
Allergia 03 02 2010Allergia 03 02 2010
Allergia 03 02 2010
 
Vall d'Hebron. L'evidència científica i la pràctica infermera
Vall d'Hebron. L'evidència científica i la pràctica infermeraVall d'Hebron. L'evidència científica i la pràctica infermera
Vall d'Hebron. L'evidència científica i la pràctica infermera
 
Avaluació d'una intervenció de gestió de casos de pacients amb malaltia respi...
Avaluació d'una intervenció de gestió de casos de pacients amb malaltia respi...Avaluació d'una intervenció de gestió de casos de pacients amb malaltia respi...
Avaluació d'una intervenció de gestió de casos de pacients amb malaltia respi...
 
Girona. La UDENTG un exemple d’integració de nivells assistencials
Girona. La UDENTG un exemple d’integració de nivells assistencialsGirona. La UDENTG un exemple d’integració de nivells assistencials
Girona. La UDENTG un exemple d’integració de nivells assistencials
 
Hj23 SEGUIMENT I PREVENCIÓ SECUNDÀRIA EN PACIENTS INTERVINGUTS DE BYPAS CORONARI
Hj23 SEGUIMENT I PREVENCIÓ SECUNDÀRIA EN PACIENTS INTERVINGUTS DE BYPAS CORONARIHj23 SEGUIMENT I PREVENCIÓ SECUNDÀRIA EN PACIENTS INTERVINGUTS DE BYPAS CORONARI
Hj23 SEGUIMENT I PREVENCIÓ SECUNDÀRIA EN PACIENTS INTERVINGUTS DE BYPAS CORONARI
 
Hj23 sSEGUIMENT I PREVENCIÓ SECUNDÀRIA EN PACIENTS INTERVINGUTS DE BYPAS CORO...
Hj23 sSEGUIMENT I PREVENCIÓ SECUNDÀRIA EN PACIENTS INTERVINGUTS DE BYPAS CORO...Hj23 sSEGUIMENT I PREVENCIÓ SECUNDÀRIA EN PACIENTS INTERVINGUTS DE BYPAS CORO...
Hj23 sSEGUIMENT I PREVENCIÓ SECUNDÀRIA EN PACIENTS INTERVINGUTS DE BYPAS CORO...
 

Mehr von Institut Català de la Salut

Jornada d'Ajuts Menors. Karinter
Jornada d'Ajuts Menors. KarinterJornada d'Ajuts Menors. Karinter
Jornada d'Ajuts Menors. Karinter
Institut Català de la Salut
 
Jornada d'Ajuts Menors. Safe Patient Handling and Movement (SPHaM)
Jornada d'Ajuts Menors. Safe Patient Handling and Movement (SPHaM)Jornada d'Ajuts Menors. Safe Patient Handling and Movement (SPHaM)
Jornada d'Ajuts Menors. Safe Patient Handling and Movement (SPHaM)
Institut Català de la Salut
 
Jornada d'Ajuts Menors. Arjohuntleigh
Jornada d'Ajuts Menors. Arjohuntleigh Jornada d'Ajuts Menors. Arjohuntleigh
Jornada d'Ajuts Menors. Arjohuntleigh
Institut Català de la Salut
 
Jornada d'Ajuts Menors. Quvitec handicare
Jornada d'Ajuts Menors. Quvitec handicareJornada d'Ajuts Menors. Quvitec handicare
Jornada d'Ajuts Menors. Quvitec handicare
Institut Català de la Salut
 
Presentació Jornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer ...
Presentació Jornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer ...Presentació Jornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer ...
Presentació Jornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer ...
Institut Català de la Salut
 
Jornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer per prevenir
Jornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer per prevenirJornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer per prevenir
Jornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer per prevenir
Institut Català de la Salut
 
Alternativas al uso de formaldehído. Miguel Ángel Carrasco
Alternativas al uso de formaldehído. Miguel Ángel CarrascoAlternativas al uso de formaldehído. Miguel Ángel Carrasco
Alternativas al uso de formaldehído. Miguel Ángel Carrasco
Institut Català de la Salut
 
Evaluación sistemas de ventilación y extracción localizada. Julià Del Prado V...
Evaluación sistemas de ventilación y extracción localizada. Julià Del Prado V...Evaluación sistemas de ventilación y extracción localizada. Julià Del Prado V...
Evaluación sistemas de ventilación y extracción localizada. Julià Del Prado V...
Institut Català de la Salut
 
Ventilación en Laboratorios. David Martínez
Ventilación en Laboratorios. David Martínez Ventilación en Laboratorios. David Martínez
Ventilación en Laboratorios. David Martínez
Institut Català de la Salut
 
Antecedents del Projecte FormalCat. Rudolf van der Haar
Antecedents del Projecte FormalCat. Rudolf van der HaarAntecedents del Projecte FormalCat. Rudolf van der Haar
Antecedents del Projecte FormalCat. Rudolf van der Haar
Institut Català de la Salut
 
Tareas y situaciones críticas en la utilización de formaldehído en laboratori...
Tareas y situaciones críticas en la utilización de formaldehído en laboratori...Tareas y situaciones críticas en la utilización de formaldehído en laboratori...
Tareas y situaciones críticas en la utilización de formaldehído en laboratori...
Institut Català de la Salut
 
Formaldehído: Toxicología y valores límite de exposición. Alicia Huici
Formaldehído: Toxicología y valores límite de exposición. Alicia HuiciFormaldehído: Toxicología y valores límite de exposición. Alicia Huici
Formaldehído: Toxicología y valores límite de exposición. Alicia Huici
Institut Català de la Salut
 
Assaig clínic sobre el Programa Pacient Expert Catalunya
Assaig clínic sobre el Programa Pacient Expert CatalunyaAssaig clínic sobre el Programa Pacient Expert Catalunya
Assaig clínic sobre el Programa Pacient Expert Catalunya
Institut Català de la Salut
 
MN Tabaquismo en personal sanitario
MN Tabaquismo en personal sanitarioMN Tabaquismo en personal sanitario
MN Tabaquismo en personal sanitario
Institut Català de la Salut
 
MN Sessio clinica internet salut i e-pacients
MN Sessio clinica internet salut i e-pacientsMN Sessio clinica internet salut i e-pacients
MN Sessio clinica internet salut i e-pacients
Institut Català de la Salut
 
MN Rutes saludables per Mataró
MN Rutes saludables per MataróMN Rutes saludables per Mataró
MN Rutes saludables per Mataró
Institut Català de la Salut
 
MN Relación sanitarios no vacunados y pacientes vacunados
MN Relación sanitarios no vacunados y pacientes vacunadosMN Relación sanitarios no vacunados y pacientes vacunados
MN Relación sanitarios no vacunados y pacientes vacunados
Institut Català de la Salut
 
MN Procés de gestió de casos
MN Procés de gestió de casosMN Procés de gestió de casos
MN Procés de gestió de casos
Institut Català de la Salut
 
MN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP
MN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAPMN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP
MN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP
Institut Català de la Salut
 

Mehr von Institut Català de la Salut (20)

Jornada d'Ajuts Menors. Karinter
Jornada d'Ajuts Menors. KarinterJornada d'Ajuts Menors. Karinter
Jornada d'Ajuts Menors. Karinter
 
Jornada d'Ajuts Menors. Safe Patient Handling and Movement (SPHaM)
Jornada d'Ajuts Menors. Safe Patient Handling and Movement (SPHaM)Jornada d'Ajuts Menors. Safe Patient Handling and Movement (SPHaM)
Jornada d'Ajuts Menors. Safe Patient Handling and Movement (SPHaM)
 
Jornada d'Ajuts Menors. Arjohuntleigh
Jornada d'Ajuts Menors. Arjohuntleigh Jornada d'Ajuts Menors. Arjohuntleigh
Jornada d'Ajuts Menors. Arjohuntleigh
 
Jornada d'Ajuts Menors. Quvitec handicare
Jornada d'Ajuts Menors. Quvitec handicareJornada d'Ajuts Menors. Quvitec handicare
Jornada d'Ajuts Menors. Quvitec handicare
 
Presentació Jornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer ...
Presentació Jornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer ...Presentació Jornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer ...
Presentació Jornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer ...
 
Jornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer per prevenir
Jornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer per prevenirJornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer per prevenir
Jornada Ajuts Menors per a la mobilització de pacients. Conéixer per prevenir
 
Alternativas al uso de formaldehído. Miguel Ángel Carrasco
Alternativas al uso de formaldehído. Miguel Ángel CarrascoAlternativas al uso de formaldehído. Miguel Ángel Carrasco
Alternativas al uso de formaldehído. Miguel Ángel Carrasco
 
Evaluación sistemas de ventilación y extracción localizada. Julià Del Prado V...
Evaluación sistemas de ventilación y extracción localizada. Julià Del Prado V...Evaluación sistemas de ventilación y extracción localizada. Julià Del Prado V...
Evaluación sistemas de ventilación y extracción localizada. Julià Del Prado V...
 
Ventilación en Laboratorios. David Martínez
Ventilación en Laboratorios. David Martínez Ventilación en Laboratorios. David Martínez
Ventilación en Laboratorios. David Martínez
 
Antecedents del Projecte FormalCat. Rudolf van der Haar
Antecedents del Projecte FormalCat. Rudolf van der HaarAntecedents del Projecte FormalCat. Rudolf van der Haar
Antecedents del Projecte FormalCat. Rudolf van der Haar
 
Tareas y situaciones críticas en la utilización de formaldehído en laboratori...
Tareas y situaciones críticas en la utilización de formaldehído en laboratori...Tareas y situaciones críticas en la utilización de formaldehído en laboratori...
Tareas y situaciones críticas en la utilización de formaldehído en laboratori...
 
Formaldehído: Toxicología y valores límite de exposición. Alicia Huici
Formaldehído: Toxicología y valores límite de exposición. Alicia HuiciFormaldehído: Toxicología y valores límite de exposición. Alicia Huici
Formaldehído: Toxicología y valores límite de exposición. Alicia Huici
 
Recomanacions mostres pacient
Recomanacions mostres pacientRecomanacions mostres pacient
Recomanacions mostres pacient
 
Assaig clínic sobre el Programa Pacient Expert Catalunya
Assaig clínic sobre el Programa Pacient Expert CatalunyaAssaig clínic sobre el Programa Pacient Expert Catalunya
Assaig clínic sobre el Programa Pacient Expert Catalunya
 
MN Tabaquismo en personal sanitario
MN Tabaquismo en personal sanitarioMN Tabaquismo en personal sanitario
MN Tabaquismo en personal sanitario
 
MN Sessio clinica internet salut i e-pacients
MN Sessio clinica internet salut i e-pacientsMN Sessio clinica internet salut i e-pacients
MN Sessio clinica internet salut i e-pacients
 
MN Rutes saludables per Mataró
MN Rutes saludables per MataróMN Rutes saludables per Mataró
MN Rutes saludables per Mataró
 
MN Relación sanitarios no vacunados y pacientes vacunados
MN Relación sanitarios no vacunados y pacientes vacunadosMN Relación sanitarios no vacunados y pacientes vacunados
MN Relación sanitarios no vacunados y pacientes vacunados
 
MN Procés de gestió de casos
MN Procés de gestió de casosMN Procés de gestió de casos
MN Procés de gestió de casos
 
MN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP
MN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAPMN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP
MN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP
 

HGTP Creació d’un grup de treball assistencial per analitzar reingressos

  • 1. 3a Jornada. Canviar des de dins per millorar Sitges, 13 de desembre de 2013 Creació d’un grup de treball assistencial, compartit primària - hospital, per a l’anàlisi dels reingressos hospitalaris B Bayés, P Quilez, LL Argeles, M Figuerola, JA de la Fuente, P Pérez Hospital Germans Trias i Pujol i SAP Badalona MN de l’ICS Email: bbayes.germanstrias@gencat.cat Objectius: Principal: reduir els episodis de reingrés urgent a 30 dies. Secundaris: •Detectar els grups de pacients amb alta incidència de reingrés per establir circuits que millorin l’assistència. •Detectar reingressos relacionats clínicament per patologies respiratòries i cardiovasculars. •Millorar la coordinació primària - hospital en l’atenció continuada. Material i mètodes - Inici de l’anàlisi gener del 2013 1.-Creació d’un quadre de comandament(QC) setmanal amb informació individualitzada sobre els episodis de reingrés (Eina: Business Objects). S’indica si els reingressos han estat per EPOC i ICC, així com dels dies d’estada hospitalària dels dos episodis i del número de dies que han passat entre els dos episodis. També s’informa si el pacient està identificat com PCC (Pacient Crònic Complexe) o MACA (Malaltia Crònica Avançada). També es recull la necessitat de prealt després del primer ingrés. El QC es difon setmanalment a tot els membres del grup de treball i a tots els caps de servei de HUGTiP. 2.-Reunió setmanal, els dijous a les 10 hores, amb els representants de l’hospital i primària 3.-Seguiment setmanal amb els responsables d’admissions i urgències a fi de millorar els possibles errors en l’admissió dels pacients. Resultats El seguiment dels episodis de reingrés ha permès reduir la taxa bruta de reingressos d’un 7,75% al 2012 (gener - agost) a un 6,64% al 2013 (gener - agost), el que representa una reducció percentual del 14,5% (significant una reducció de 208 episodis de reingrés). En ajustar per la casuística atesa la taxa de reingressos esperada és de 7,80% respecte a la taxa observada de 6,64%. Fet que reflexa l’esforç de gestió amb una Raó de Reingressos Estandarditzada de 0,8506. Els serveis amb major taxa de reingressos són: medicina interna / UGA (unitat geriàtrica d’aguts)(12,82%), pneumologia (13,77%) i hepatologia (15,05%). Amb el seguiment continuat, que un 75% dels serveis han reduït el percentatge de reingressos respecte al mateix període de l’any anterior. La taxa de reingressos per ICC ha estat al 2013 del 15,1%, presentat una reducció del 7,7% respecte el mateix període del 2012 (16.4%). No obstant, els reingressos relacionats clínicament per ICC han patit una reducció del 26,9% (6.8% al 2013 i 9.3% al 2012). La taxa de reingressos per patologies respiratòries ha estat al 2013 del 11,8%, presentat una reducció del 24,9% respecte el mateix període del 2012 (15.7%). No obstant, els reingressos relacionats clínicament per patologies respiratòries han patit una reducció del 35,8% (6.7% al 2013 i 10.5% al 2012). En el cas de pediatria l’anàlisi dels reingressos requereix un tractament individualitzat. (s’ha detectat una reducció dels reingressos a pediatria d’un 25% durant el 2013.) L’anàlisi coordinat primària-hospital ha permès millorar significativament la continuitat asistencial rebuda, passant d’una majoria d’atenció telefònica a una majoria d’assistència per professionals de l’atenció primària El seguiment des del punt de vista administratiu ha permès reduir de manera significativa el % de pacient amb estades de 0 dies i els casos amb 0 dies entre els 2 episodis. Conclusions: El seguiment assistencial de manera continuada ha permès reduir significativament els reingressos i millorar els circuits d’atenció assistencial. Organitza: http://experienciespladesalut.canalsalut.cat

Hinweis der Redaktion

  1. INSTRUCCIONS: Un cop acceptat el resum, es pot realitzar el pòster. Un cop elaborat, cal entrar a http://experienciespladesalut.canalsalut.cat i adjuntar el pòster en el camp “POSTER” que es troba al final del formulari. Cal mantenir les tipografies i les mides a tot el document. Mida del pòster DIN A1 de 594 mm × 841 mm Tipografia : - Títol: Arial de cos 50 - Autor: Arial de cos 35 Podeu inserir el vostre logotip al marge inferior dret del document, així com la imatge del codi QR, si és el cas. La impressió s’encarrega l’organització de la Jornada. Data límit d’enviament: 29 de novembre