SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 19
Slovenskí reemigranti z Rakúska
  po roku 1945 a ich osudy

   Mgr. Daniela Tvrdoňová, PhD.,
    Slovenský národný archív
Priebeh reemigrácie
• rokovať s príslušným štátom a uzavrieť tzv.
 reemigračnú dohodu, vykonať súpis
 reemigrantov a preveriť ich národnú
 a politickú spoľahlivosť
• zabezpečiť transfer reemigrantov do ČSR, v
 zhromaždovacích strediskách ich registrácia,
 umiestnenie na miesto ich usídlenia
• sociálna starostlivosť o reemigrantov
Reemigračné dohody
1. protokol k zmluve medzi ČSR a ZSSR
  o Zakarpatskej Ukrajine z 29. júna 1945
2. zmluva medzi ČSR a ZSSR z 10. júla 1946 o
  právach opcie a vzájomnej reemigrácii
3. reemigračná dohoda s Rumunskom z 10. júla
  1946 s charakterom protokolu
4. reemigračná dohoda Juhosláviou formou
  protokolu 14. novembra 1948
5. reemigračná dohoda s Bulharskom zo 6. mája
  1949
Počet reemigrantov na Slovensku podľa krajín
Krajina         Počet osôb      Krajina     Počet osôb
Argentína          322    Palestína           1
Belgicko           26    Poľsko           3031
Brazília           1    Rakúsko           264
Bulharsko          765    Rumunsko          6463
Francúzsko         1743    ZSSR             28
Holandsko           3    Síria             4
Taliansko           4    Švajčiarsko          1
Juhoslávia         2138    USA              10
Kanada            83    Uruguaj            14
Maďarsko (mimo dohody)    4    Veľká Británia         1
Maroko            3    Zakarpatská Ukrajina     411
Nemecko           14    Západná Britská Afrika     3
Turecko            2    SPOLU           15369
Československá menšina v Rakúsku
• politicky a národne spoľahlivých približne
 35 000 osôb
• vydaných 28 116 preukazov osobám
 starším ako 14 rokov
  24965 preukazov typu A
  2686 preukazov typu B
  432 osvedčení lojality
  33 preukazov typu M.
Reemigrantská legitimácia
Titulná strana prvého čísla Vídenských svobodných
       listů z 26. januára 1946.
Ukážka z Kartotéky evidenčných lístkov záchytného
          strediska
Umiestnenie reemigrantov
Počet Miesto
140 Bratislava
 24  Kolárovice
 15  Borský Mikuláš
 10  Územie Českej republiky
 6  Borský Svätý Jur
 5  Sereď
 4  Veľké Leváre
 3  Mútne, Zákopčie, Nováky, Nové Mesto nad Váhom, Ilava,
   Sekule
 2  Trnava, Borský Peter, Sobotište, Nesluša, Šaštín, Svätý Jur,
   Zohor
 1  Stará Turá, Kovarce, Šamorín, Malacky, Plavecký Štvrtok, Blatná
   na Ostrove, Kopernica, Stupava, Ivanka pri Dunaji, Trenčianske
   Bohuslavice, Kremnica, Zvolen, Košice, Gajary, Vyhne, Čadca,
Ďakujem za pozornosť.

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von ICARUS - International Centre for Archival Research

Mehr von ICARUS - International Centre for Archival Research (20)

ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Prof. Antonella Ambrosio Ph....
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Hilkka Hiiop: Creative coope...
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Õnne Mets: Social tagging: C...
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Maive Mürk: Crowdsourcing So...
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Tõnis Türna: Online Access t...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Tõnis Türna: Online Access t...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Tõnis Türna: Online Access t...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Tõnis Türna: Online Access t...
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Gintaras Dručkus and Ruta St...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Gintaras Dručkus and Ruta St...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Gintaras Dručkus and Ruta St...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Gintaras Dručkus and Ruta St...
 
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Māra Sprūdža: Cooperative Ac...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Māra Sprūdža: Cooperative Ac...ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Māra Sprūdža: Cooperative Ac...
ICARUS-Meeting #19 | 5th co:op partner meeting - Māra Sprūdža: Cooperative Ac...
 

Slovenskí reemigranti z Rakúska po roku 1945 a ich osudy

 • 1. Slovenskí reemigranti z Rakúska po roku 1945 a ich osudy Mgr. Daniela Tvrdoňová, PhD., Slovenský národný archív
 • 2. Priebeh reemigrácie • rokovať s príslušným štátom a uzavrieť tzv. reemigračnú dohodu, vykonať súpis reemigrantov a preveriť ich národnú a politickú spoľahlivosť • zabezpečiť transfer reemigrantov do ČSR, v zhromaždovacích strediskách ich registrácia, umiestnenie na miesto ich usídlenia • sociálna starostlivosť o reemigrantov
 • 3. Reemigračné dohody 1. protokol k zmluve medzi ČSR a ZSSR o Zakarpatskej Ukrajine z 29. júna 1945 2. zmluva medzi ČSR a ZSSR z 10. júla 1946 o právach opcie a vzájomnej reemigrácii 3. reemigračná dohoda s Rumunskom z 10. júla 1946 s charakterom protokolu 4. reemigračná dohoda Juhosláviou formou protokolu 14. novembra 1948 5. reemigračná dohoda s Bulharskom zo 6. mája 1949
 • 4. Počet reemigrantov na Slovensku podľa krajín Krajina Počet osôb Krajina Počet osôb Argentína 322 Palestína 1 Belgicko 26 Poľsko 3031 Brazília 1 Rakúsko 264 Bulharsko 765 Rumunsko 6463 Francúzsko 1743 ZSSR 28 Holandsko 3 Síria 4 Taliansko 4 Švajčiarsko 1 Juhoslávia 2138 USA 10 Kanada 83 Uruguaj 14 Maďarsko (mimo dohody) 4 Veľká Británia 1 Maroko 3 Zakarpatská Ukrajina 411 Nemecko 14 Západná Britská Afrika 3 Turecko 2 SPOLU 15369
 • 5. Československá menšina v Rakúsku • politicky a národne spoľahlivých približne 35 000 osôb • vydaných 28 116 preukazov osobám starším ako 14 rokov 24965 preukazov typu A 2686 preukazov typu B 432 osvedčení lojality 33 preukazov typu M.
 • 7. Titulná strana prvého čísla Vídenských svobodných listů z 26. januára 1946.
 • 8. Ukážka z Kartotéky evidenčných lístkov záchytného strediska
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16. Umiestnenie reemigrantov Počet Miesto 140 Bratislava 24 Kolárovice 15 Borský Mikuláš 10 Územie Českej republiky 6 Borský Svätý Jur 5 Sereď 4 Veľké Leváre 3 Mútne, Zákopčie, Nováky, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Sekule 2 Trnava, Borský Peter, Sobotište, Nesluša, Šaštín, Svätý Jur, Zohor 1 Stará Turá, Kovarce, Šamorín, Malacky, Plavecký Štvrtok, Blatná na Ostrove, Kopernica, Stupava, Ivanka pri Dunaji, Trenčianske Bohuslavice, Kremnica, Zvolen, Košice, Gajary, Vyhne, Čadca,
 • 17.
 • 18.