Anzeige

Slovenskí reemigranti z Rakúska po roku 1945 a ich osudy

ICARUS - International Centre for Archival Research
8. Apr 2013
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de ICARUS - International Centre for Archival Research(20)

Anzeige

Slovenskí reemigranti z Rakúska po roku 1945 a ich osudy

  1. Slovenskí reemigranti z Rakúska po roku 1945 a ich osudy Mgr. Daniela Tvrdoňová, PhD., Slovenský národný archív
  2. Priebeh reemigrácie • rokovať s príslušným štátom a uzavrieť tzv. reemigračnú dohodu, vykonať súpis reemigrantov a preveriť ich národnú a politickú spoľahlivosť • zabezpečiť transfer reemigrantov do ČSR, v zhromaždovacích strediskách ich registrácia, umiestnenie na miesto ich usídlenia • sociálna starostlivosť o reemigrantov
  3. Reemigračné dohody 1. protokol k zmluve medzi ČSR a ZSSR o Zakarpatskej Ukrajine z 29. júna 1945 2. zmluva medzi ČSR a ZSSR z 10. júla 1946 o právach opcie a vzájomnej reemigrácii 3. reemigračná dohoda s Rumunskom z 10. júla 1946 s charakterom protokolu 4. reemigračná dohoda Juhosláviou formou protokolu 14. novembra 1948 5. reemigračná dohoda s Bulharskom zo 6. mája 1949
  4. Počet reemigrantov na Slovensku podľa krajín Krajina Počet osôb Krajina Počet osôb Argentína 322 Palestína 1 Belgicko 26 Poľsko 3031 Brazília 1 Rakúsko 264 Bulharsko 765 Rumunsko 6463 Francúzsko 1743 ZSSR 28 Holandsko 3 Síria 4 Taliansko 4 Švajčiarsko 1 Juhoslávia 2138 USA 10 Kanada 83 Uruguaj 14 Maďarsko (mimo dohody) 4 Veľká Británia 1 Maroko 3 Zakarpatská Ukrajina 411 Nemecko 14 Západná Britská Afrika 3 Turecko 2 SPOLU 15369
  5. Československá menšina v Rakúsku • politicky a národne spoľahlivých približne 35 000 osôb • vydaných 28 116 preukazov osobám starším ako 14 rokov 24965 preukazov typu A 2686 preukazov typu B 432 osvedčení lojality 33 preukazov typu M.
  6. Reemigrantská legitimácia
  7. Titulná strana prvého čísla Vídenských svobodných listů z 26. januára 1946.
  8. Ukážka z Kartotéky evidenčných lístkov záchytného strediska
  9. Umiestnenie reemigrantov Počet Miesto 140 Bratislava 24 Kolárovice 15 Borský Mikuláš 10 Územie Českej republiky 6 Borský Svätý Jur 5 Sereď 4 Veľké Leváre 3 Mútne, Zákopčie, Nováky, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Sekule 2 Trnava, Borský Peter, Sobotište, Nesluša, Šaštín, Svätý Jur, Zohor 1 Stará Turá, Kovarce, Šamorín, Malacky, Plavecký Štvrtok, Blatná na Ostrove, Kopernica, Stupava, Ivanka pri Dunaji, Trenčianske Bohuslavice, Kremnica, Zvolen, Košice, Gajary, Vyhne, Čadca,
  10. Ďakujem za pozornosť.
Anzeige