SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 54
Úžitkové predmety viedenskej proveniencie
v prešporských meštianskych domácnostiach
       pred rokom 1918

      Zuzana Francová

    Múzeum mesta Bratislavy
Viedeň

Bratislava
(pred rokom 1919 Pressburg, Pozsony, Prešporok)

mnohoraká podoba vzťahov
publicistka Elsa Grailich (1880 – 1969)

Pressburger Interieurs (1927)

- zmienky o nábytku, zbierkach hodín, porcelánu..

- bankový riaditeľ Paul Kadossa (Timravina/Galandova ul.)
 „zbierka viedenského porcelánu“
- židovský kníhkupec Steiner
- mestský kaplán a zberateľ umeleckých diel Dr. Karl Martini
- obchodnícka rodina Habermayerovcov na Bielej ulici 3
Téma: doteraz bližšie nereflektovaná

Sledované obdobie:
tzv. dlhé storočie
od konca 18. storočia do roku 1918
od klasicizmu k neoslohom, secesii, resp. počiatkom moderny

Zdroje: zbierky Múzea mesta Bratislavy
    reklamné inzeráty Pressburger Wegweiser
             Pressburger Zeitung
typologické skupiny: nábytok
           hodiny
           svietidlá – petrolejové lampy
           striebro, šperky
           porcelán
Komodový sekretár    Skriňa
polovica 18. storočia  koniec 18. storočia
Dámsky salón, biedermeier, expozícia Apponyiho palác
Vitríny, biedermeier, 1. tretina 19. storočia
Podlahové hodiny, 2. polovica 18. storočia
znač. Prethauer Wien (detail)
Cestovné hodiny – budík s plastikou Papagena, okolo 1810
hrací strojček znač. Olbrich Wien
Budík s plastikou Chronosa, zlátená mosadz
Carl Wurm, Viedeň, začiatok 19. storočia
Empírové stĺpikové hodiny
viedenskí výrobcovia
Stĺpikové hodiny, F. Hechel Wien, 1. tretina 19. storočia
Stĺpikové hodiny s korunovačným motívom
hrací strojček znač. Olbrich Wien, (po) 1830
Obrazové hodiny, okolo 1840
hrací strojček znač. Olbrich Wien
Obrazové hodiny, okolo 1840
hrací strojček znač. Olbrich Wien
Obrazové hodiny, 2. polovica 19. storočia
hrací strojček znač. Ensiedl Wien
Obrazové hodiny, 2. polovica 19. storočia
hrací strojček znač. August Bartel Wien
Rámové hodiny, polovica 19. storočia
znač. Pressburg / Wien
Kanvičky, striebro, Viedeň, 1776
Kanvička, striebro, kosť, Viedeň, 1793
Empírový samovar, striebro, Viedeň, J. Zöller, 1836
Nádoba v tvare melónu, striebro, Viedeň, koniec 18. storočia
Šálka s ružičkovým dekorom, striebro, Viedeň, 40. roky 19. storočia
Tabatierky s vedutami Prešporka, striebro
Viedeň, 30.- 40. roky 19. storočia
Súprava šperkov
zlato, tyrkysy, po 1866
Súprava šperkov
zlato, farebné kamene
po 1866
Kávová súprava, porcelán, 70. roky 18. storočia
Kávová súprava, 70. roky 18. storočia
prepošt J. Danko
Šálka, maľovaný a zlátený porcelán
Šálka s vedutou Bratislavy, porcelán, okolo 1830
Kanvica, maľovaný a zlátený porcelán, začiatok 19. storočia
Košíček, začiatok 19. storočia
pozostalosť biskupa F.Knauza
Váza z majetku filantropa G. Schulpeho, začiatok 19. storočia
Maľovaný a zlátený porcelán
Viedeň, 1. polovica 19. storočia
Kávová súprava, porcelán, Viedeň, 1. polovica 19. storočia
Žardiniéra, viedenský porcelán
Bývalá vila generálneho riaditeľa
Dunajskej banky Paula Kadossu
Galandova ulica

30. roky 20. storočia
empírový nábytok pôvodne z majetku viedenskej dvornej
herečky a priateľky cisára Františka Jozefa I. Kathariny
Schrattovej
Michalská 6

v roku 1842 tu predávali
viedenský porcelán
(u Siebera)
Spálňa s kvetinovou intarziou, Viedeň, neorokoko, 1880
Pressburger Zeitung
1888
ponuka kobercov firmy S. Schein
Pressburger Zeitung
1900
otvorenie skladu nábytku
továrne Heinricha Bäcka na Dlhej 6
Pressburger Wegweiser
1862
súčasti viedenských hodín
Pressburger Wegweiser
1861
viedenské hodiny
Pressburger Wegweiser
1868
ponuka lámp Ditmar
Pressburger Wegweiser
1865
ponuka lámp Ditmar
Pressburger Wegweiser
1873, 1874, 1875
ponuka lámp Ditmar
Pressburger Zeitung
1900
ponuka
petrolejových a elektrických lámp
firmy Ditmar
Pressburger Wegweiser
1857
alpakový tovar Conraetz & Corra
Stolík podľa návrhu
J. Hoffmanna
(kabaret Fledermaus)
1907
Jedáleň v byte Janka Jesenského
štýl viedenskej secesie

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von ICARUS - International Centre for Archival Research

Mehr von ICARUS - International Centre for Archival Research (20)

ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 

Úžitkové predmety viedenskej proveniencie v prešporských meštianskych domácnostiach pred rokom 1918

Hinweis der Redaktion