Dunaj na slovensko – rakúskom pomedzí

ICARUS - International Centre for Archival Research
ICARUS - International Centre for Archival ResearchICARUS - International Centre for Archival Research
Dunaj
na slovensko – rakúskom

       pomedzí
     Ing. Peter Pišút, PhD.
     Prírodovedecká fakulta
   Univerzita Komenského, Bratislava


   Na sútoku riek, 19.-20. marec 2013, Bratislava, hrad
Porta Hungarica
  strategický význam
  Dunaj: dominantný prírodný činiteľ
  doprava, obchod vs. bariéra
  riečna krajina (ostrovy,
  ramená, strmé brehy,
  lavice, vegetácia,
  povodne...)
  → využitie územia
  → administratívne hranice
Dunaj na slovensko – rakúskom pomedzí
Dunaj v Devínskej bráne:
  údolná niva: šírka 2 – 6 km
  laterálny vývoj čiastočne obmedzený
  charakter toku: Alpský
  prietok 2 045 m3.s-1 (LIA: možno až 2 400 m3.s-1)
  500 000 m3 splavenín ročne
  pôdorysná vzorka: migrujúce až meandrujúce koryto
  hlavný tok + paralelné bočné ramená
  tvar sínusoidy
  spád: 350 mm/km
  typ zmeny: sklzový priepich (chute cutoff)
Klasifikácia riečnych korýt (Brierley, Fryirs, 2005)
Dunaj na slovensko – rakúskom pomedzí
Rekonštrukcia vývoja Dunaja:
  presné geometrické mapy - od (1712) 1753
  rukopisné mapky (16. – 17. stor.)
  zvyšky starých korýt
  údaje o hist. povodniach
  písomné pramene
16. Jh. (Stadtarchiv Bratislava)
1675 (Stadtarchiv Bratislava)
1699, Georg Rospeindner (SAB)
Hälfte 16. Jh.
17. Jh.
1753  A.E.Fritsch
1774  A.E.Fritsch
1778  (J. Kiš; Blick von Norden)
Mieň / öst. Rutte (Lota lota)
                 naša jediná
                 treskovitá ryba
  pečeň mieňa: delikatesa
Využívanie krajiny / Landnutzung
  lužné lesy (drevo, zver, poľovačky)
  ovocné sady
  lúky na seno
  pastva (rožný dobytok)
  rybárstvo
  mlyny
  1782-5 (III. voj. map.)
  zmena hlavného toku
        (presun na severnú
  stranu ostrova, erózia)
  začiatok remodelácie koryta
1811
Kleine Augel Haufen; Wiesen Haufen
1823
 druhá pol. 19. storočia:
 zmena názvu →

Käsmacher

 podľa mliečneho hospodárstva pri
 Karloveskej ceste (K ä s h o f)
 1882: prvá pokusná studňa na Sihoti

 1885: prvá mestská vodáreň

 1886 – 1896: stabilizácia brehov Dunaja
 pri regulácii na strednú vodu
1884
Ruten Leber


Nuss Au
                   Wo
            Griechen Au
                    tte
                    nbu
                      rge
                        r
                       Au
Blick von Königswarte (344 m n. m.)


Nuss Au           Griechen Au
Slovanský (Sedláčkov) ostrov (~ 87-157 rokov)
„Kittseer heide“
     P
   F
       H
  1189: tábor 3. križiackej výpravy (Fridrich I.)
  1291, august 28: Albrecht / Ondrej III. uzavreli mier:
  „...Bi Pressburge lit ein velt lanc und wit bi Hecceser
  dem dorf.“
  “...in campo, qui dicitur Vizz ex oppido sita contra
  Bosonium“.
  1683: zberný tábor
  cisárskeho vojska
       (Karol Lotrinský)
  „Kittseer Heide“
  (18. – 19. storočie)
Dunaj na slovensko – rakúskom pomedzí
  Gerinn (Hetesér)

  15. – 16. stor.
  16 km
  20 – 50 m
  mosty cez rameno
„Kittseer heide“
Viedenská cestná hrádza: 1770-1777
Prietrže hrádze: 1787; 1809
Dunaj na slovensko – rakúskom pomedzí
Slovanský ostrov, PR


              Sihoť, CHA
                    Pečenský les, CHA

Naturschutzgebiete,
   Slovakei
Použitá literatúra
  Pišút, P. 2005. O pôvode názvov dunajských ostrovov
  Alberwerd a Rudten Leber. Spisy Mestského múzea v
  Bratislave, 17, s. 31-43.

  Pišút, P. 2005. Príspevok historických máp
  k rekonštrukcii vývoja koryta Dunaja na uhorsko –
  rakúskej hranici (16. – 19. storočie). In: Pravda, J. (ed.)
  Historické mapy, Bratislava, s. 167-161.

  Pišút, P., 2011. Dunajská povodeň roku 1787 a
  Bratislava. Geografický časopis, roč. 63, č. 1, s. 87-109.
Ďakujem Vám za pozornosť!
  Vielen Dank für Ihre
   Aufmerksamkeit!
1 von 36

Recomendados

Dunaj a stredoveká Bratislava – dobrý sluha a zlý pán von
Dunaj a stredoveká Bratislava – dobrý sluha a zlý pánDunaj a stredoveká Bratislava – dobrý sluha a zlý pán
Dunaj a stredoveká Bratislava – dobrý sluha a zlý pánICARUS - International Centre for Archival Research
1.5K views17 Folien
Bedeutung, Anwendung und Benutzerfreundlichkeit der Kongregationsdokumente de... von
Bedeutung, Anwendung und Benutzerfreundlichkeit der Kongregationsdokumente de...Bedeutung, Anwendung und Benutzerfreundlichkeit der Kongregationsdokumente de...
Bedeutung, Anwendung und Benutzerfreundlichkeit der Kongregationsdokumente de...ICARUS - International Centre for Archival Research
855 views12 Folien
Presentation of the preservation & digitisation of the collection Hlinka in t... von
Presentation of the preservation & digitisation of the collection Hlinka in t...Presentation of the preservation & digitisation of the collection Hlinka in t...
Presentation of the preservation & digitisation of the collection Hlinka in t...ICARUS - International Centre for Archival Research
352 views16 Folien
Strategic Modeling And Business Analysis von
Strategic Modeling And Business AnalysisStrategic Modeling And Business Analysis
Strategic Modeling And Business AnalysisDesirasta
3.1K views23 Folien
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S... von
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS - International Centre for Archival Research
791 views77 Folien
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S... von
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS - International Centre for Archival Research
457 views9 Folien

Más contenido relacionado

Más de ICARUS - International Centre for Archival Research

ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S... von
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS - International Centre for Archival Research
619 views15 Folien
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S... von
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS - International Centre for Archival Research
388 views11 Folien
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S... von
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS - International Centre for Archival Research
527 views14 Folien
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S... von
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS - International Centre for Archival Research
358 views9 Folien
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S... von
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS - International Centre for Archival Research
372 views27 Folien
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ... von
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS - International Centre for Archival Research
259 views12 Folien

Más de ICARUS - International Centre for Archival Research(20)

Dunaj na slovensko – rakúskom pomedzí

 • 1. Dunaj na slovensko – rakúskom pomedzí Ing. Peter Pišút, PhD. Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského, Bratislava Na sútoku riek, 19.-20. marec 2013, Bratislava, hrad
 • 2. Porta Hungarica  strategický význam  Dunaj: dominantný prírodný činiteľ  doprava, obchod vs. bariéra  riečna krajina (ostrovy, ramená, strmé brehy, lavice, vegetácia, povodne...)  → využitie územia  → administratívne hranice
 • 4. Dunaj v Devínskej bráne:  údolná niva: šírka 2 – 6 km  laterálny vývoj čiastočne obmedzený  charakter toku: Alpský  prietok 2 045 m3.s-1 (LIA: možno až 2 400 m3.s-1)  500 000 m3 splavenín ročne  pôdorysná vzorka: migrujúce až meandrujúce koryto  hlavný tok + paralelné bočné ramená  tvar sínusoidy  spád: 350 mm/km  typ zmeny: sklzový priepich (chute cutoff)
 • 5. Klasifikácia riečnych korýt (Brierley, Fryirs, 2005)
 • 7. Rekonštrukcia vývoja Dunaja:  presné geometrické mapy - od (1712) 1753  rukopisné mapky (16. – 17. stor.)  zvyšky starých korýt  údaje o hist. povodniach  písomné pramene
 • 8. 16. Jh. (Stadtarchiv Bratislava)
 • 13. 1753 A.E.Fritsch
 • 14. 1774 A.E.Fritsch
 • 15. 1778 (J. Kiš; Blick von Norden)
 • 16. Mieň / öst. Rutte (Lota lota)  naša jediná treskovitá ryba  pečeň mieňa: delikatesa
 • 17. Využívanie krajiny / Landnutzung  lužné lesy (drevo, zver, poľovačky)  ovocné sady  lúky na seno  pastva (rožný dobytok)  rybárstvo  mlyny
 • 18. 1782-5 (III. voj. map.)  zmena hlavného toku (presun na severnú stranu ostrova, erózia)  začiatok remodelácie koryta
 • 19. 1811
 • 20. Kleine Augel Haufen; Wiesen Haufen 1823
 • 21.  druhá pol. 19. storočia:  zmena názvu → Käsmacher  podľa mliečneho hospodárstva pri Karloveskej ceste (K ä s h o f)  1882: prvá pokusná studňa na Sihoti  1885: prvá mestská vodáreň  1886 – 1896: stabilizácia brehov Dunaja pri regulácii na strednú vodu
 • 22. 1884
 • 23. Ruten Leber Nuss Au Wo Griechen Au tte nbu rge r Au
 • 24. Blick von Königswarte (344 m n. m.) Nuss Au Griechen Au
 • 27. 1189: tábor 3. križiackej výpravy (Fridrich I.)  1291, august 28: Albrecht / Ondrej III. uzavreli mier:  „...Bi Pressburge lit ein velt lanc und wit bi Hecceser dem dorf.“  “...in campo, qui dicitur Vizz ex oppido sita contra Bosonium“.  1683: zberný tábor cisárskeho vojska (Karol Lotrinský)  „Kittseer Heide“ (18. – 19. storočie)
 • 29. Gerinn (Hetesér)  15. – 16. stor.  16 km  20 – 50 m  mosty cez rameno
 • 34. Slovanský ostrov, PR Sihoť, CHA Pečenský les, CHA Naturschutzgebiete, Slovakei
 • 35. Použitá literatúra  Pišút, P. 2005. O pôvode názvov dunajských ostrovov Alberwerd a Rudten Leber. Spisy Mestského múzea v Bratislave, 17, s. 31-43.  Pišút, P. 2005. Príspevok historických máp k rekonštrukcii vývoja koryta Dunaja na uhorsko – rakúskej hranici (16. – 19. storočie). In: Pravda, J. (ed.) Historické mapy, Bratislava, s. 167-161.  Pišút, P., 2011. Dunajská povodeň roku 1787 a Bratislava. Geografický časopis, roč. 63, č. 1, s. 87-109.
 • 36. Ďakujem Vám za pozornosť! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!