Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Dunaj na slovensko – rakúskom pomedzí

1

Teilen

Wird geladen in …3
×
1 von 36
1 von 36

Dunaj na slovensko – rakúskom pomedzí

1

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von ICARUS - International Centre for Archival Research

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Dunaj na slovensko – rakúskom pomedzí

 1. 1. Dunaj na slovensko – rakúskom pomedzí Ing. Peter Pišút, PhD. Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského, Bratislava Na sútoku riek, 19.-20. marec 2013, Bratislava, hrad
 2. 2. Porta Hungarica  strategický význam  Dunaj: dominantný prírodný činiteľ  doprava, obchod vs. bariéra  riečna krajina (ostrovy, ramená, strmé brehy, lavice, vegetácia, povodne...)  → využitie územia  → administratívne hranice
 3. 3. Dunaj v Devínskej bráne:  údolná niva: šírka 2 – 6 km  laterálny vývoj čiastočne obmedzený  charakter toku: Alpský  prietok 2 045 m3.s-1 (LIA: možno až 2 400 m3.s-1)  500 000 m3 splavenín ročne  pôdorysná vzorka: migrujúce až meandrujúce koryto  hlavný tok + paralelné bočné ramená  tvar sínusoidy  spád: 350 mm/km  typ zmeny: sklzový priepich (chute cutoff)
 4. 4. Klasifikácia riečnych korýt (Brierley, Fryirs, 2005)
 5. 5. Rekonštrukcia vývoja Dunaja:  presné geometrické mapy - od (1712) 1753  rukopisné mapky (16. – 17. stor.)  zvyšky starých korýt  údaje o hist. povodniach  písomné pramene
 6. 6. 16. Jh. (Stadtarchiv Bratislava)
 7. 7. 1675 (Stadtarchiv Bratislava)
 8. 8. 1699, Georg Rospeindner (SAB)
 9. 9. Hälfte 16. Jh.
 10. 10. 17. Jh.
 11. 11. 1753 A.E.Fritsch
 12. 12. 1774 A.E.Fritsch
 13. 13. 1778 (J. Kiš; Blick von Norden)
 14. 14. Mieň / öst. Rutte (Lota lota)  naša jediná treskovitá ryba  pečeň mieňa: delikatesa
 15. 15. Využívanie krajiny / Landnutzung  lužné lesy (drevo, zver, poľovačky)  ovocné sady  lúky na seno  pastva (rožný dobytok)  rybárstvo  mlyny
 16. 16.  1782-5 (III. voj. map.)  zmena hlavného toku (presun na severnú stranu ostrova, erózia)  začiatok remodelácie koryta
 17. 17. 1811
 18. 18. Kleine Augel Haufen; Wiesen Haufen 1823
 19. 19.  druhá pol. 19. storočia:  zmena názvu → Käsmacher  podľa mliečneho hospodárstva pri Karloveskej ceste (K ä s h o f)  1882: prvá pokusná studňa na Sihoti  1885: prvá mestská vodáreň  1886 – 1896: stabilizácia brehov Dunaja pri regulácii na strednú vodu
 20. 20. 1884
 21. 21. Ruten Leber Nuss Au Wo Griechen Au tte nbu rge r Au
 22. 22. Blick von Königswarte (344 m n. m.) Nuss Au Griechen Au
 23. 23. Slovanský (Sedláčkov) ostrov (~ 87-157 rokov)
 24. 24. „Kittseer heide“ P F H
 25. 25.  1189: tábor 3. križiackej výpravy (Fridrich I.)  1291, august 28: Albrecht / Ondrej III. uzavreli mier:  „...Bi Pressburge lit ein velt lanc und wit bi Hecceser dem dorf.“  “...in campo, qui dicitur Vizz ex oppido sita contra Bosonium“.  1683: zberný tábor cisárskeho vojska (Karol Lotrinský)  „Kittseer Heide“ (18. – 19. storočie)
 26. 26.  Gerinn (Hetesér)  15. – 16. stor.  16 km  20 – 50 m  mosty cez rameno
 27. 27. „Kittseer heide“
 28. 28. Viedenská cestná hrádza: 1770-1777
 29. 29. Prietrže hrádze: 1787; 1809
 30. 30. Slovanský ostrov, PR Sihoť, CHA Pečenský les, CHA Naturschutzgebiete, Slovakei
 31. 31. Použitá literatúra  Pišút, P. 2005. O pôvode názvov dunajských ostrovov Alberwerd a Rudten Leber. Spisy Mestského múzea v Bratislave, 17, s. 31-43.  Pišút, P. 2005. Príspevok historických máp k rekonštrukcii vývoja koryta Dunaja na uhorsko – rakúskej hranici (16. – 19. storočie). In: Pravda, J. (ed.) Historické mapy, Bratislava, s. 167-161.  Pišút, P., 2011. Dunajská povodeň roku 1787 a Bratislava. Geografický časopis, roč. 63, č. 1, s. 87-109.
 32. 32. Ďakujem Vám za pozornosť! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

×